Jak dokonać wpisu w księdze wieczystej?

Jak dokonać wpisu w księdze wieczystej krok po kroku, czyli kto może dokonać wpisu, jakie formalności będą obowiązywać, jakie dokumenty należy przygotować oraz jaką opłatę należy uiścić z tego tytułu?

Stan prawny nieruchomości określany jest w prowadzonej dla niej księdze wieczystej. Dział pierwszy księgi wieczystej zawiera informacje o położeniu i powierzchni nieruchomości wraz z jej oznaczeniami geodezyjnymi. Znajdziemy tam również informacje o zabudowaniach oraz sposobie użytkowania nieruchomości.

W dziale drugim znajdą się informacje o właścicielu, użytkowniku wieczystym, posiadaczu samodzielnego własnościowego prawa. Dział trzeci zawiera wpisy dotyczące różnych roszczeń - takich jak prawa pierwokupu czy dzierżawy. Ten dział informuje również, czy na działce nie zostały ustanowione służebności gruntowe obciążające nieruchomość. Dowiemy się zatem przykładowo czy przez teren nieruchomości nie przebiega ustanowiona na rzecz właściciela sąsiedniej działki droga konieczna, lub czy nie doszło do ustanowienia służebności przesyłu. W tym dziale uwzględnione są także informacje o wszczętych postępowaniach egzekucyjnych. W czwartym, ostatnim dziale, dokonywane są wpisy dotyczące hipoteki - jej wysokości, rodzaju waluty w jakim została zaciągnięta, kto dokonał takiego wpisu.

Reklama

Na chwilę obecną wszystkie księgi wieczyste mają formę elektroniczną - oznacza to, że wszelkie sprawy związane z księgami można załatwić przez Internet. Mowa tu o zarówno możliwości sprawdzenia treści interesującej nas księgi wieczystej, uzyskiwania odpisów czy dokonania odpowiednich wpisów - informuje Robert Tomaszewski z portalu www.mielnomolo.pl.

Kto i kiedy powinien dokonać wpisu?

Wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej powinien zostać złożony przez właściciela danej nieruchomości, osobę, na rzecz którą ma nastąpić wpis, bądź przez osobę, której prawo ma zostać ujawnione w księdze. Warto pamiętać, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, każdy właściciel nieruchomości powinien niezwłocznie złożyć wniosek o ujawnienie swojego prawa w księdze wieczystej - podkreśla Robert Tomaszewski.

Obowiązek złożenia wniosku do sądu wieczysto-księgowego o wpis do księgi wieczystej ciąży na właścicielu nieruchomości w sytuacji, gdy: istniejąca księga wieczysta wymaga uaktualnienia; doszło do podziału nieruchomości; zamknięcia księgi wieczystej; ustanowienia służebności przesyłu bądź służebności drogi koniecznej; ustanowienia hipoteki; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w wprawo własności. Co więcej, wpisu wymagać będzie także nabycie nieruchomości - chodzi tu o konieczność złożenia wniosku o dołączenie nieruchomości do już istniejącej księgi. Ponadto wpisem do księgi wieczystej powinno zostać potwierdzone nabycie nieruchomości w ramach spadku.

Dokonanie wpisu - przykładowo prawa własności czy hipoteki - może odbyć się poprzez przesłanie właściwego wniosku pocztą bądź osobiście. Co więcej, wpis do księgi wieczystej może zostać dokonany przez notariusza tego samego dnia co dopełniona przez niego czynność notarialna. Wniosek o wpis składany jest do sądu wieczysto-księgowego na piśmie, na urzędowym formularzu, w którym podane powinny zostać dane osoby dokonującej wpis wraz z informacją o przysługującym jej tytule do nieruchomości - podkreśla Robert Tomaszewski. Należy pamiętać także o konieczności wypełnienia dodatkowego formularza, w sytuacji, gdy właściciela bądź osobę posiadającą inny tytuł prawny do nieruchomości ma reprezentować ustanowiony pełnomocnik. Formularze te dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dokumenty potrzebne do wpisu

Przy dokonywaniu wpisu do księgi wieczystej należy mieć ze sobą dowód osobisty oraz oryginały dokumentów, które potwierdzą posiadane prawa do nieruchomości ujętej w danej księdze wieczystej. Będą to zatem akty notarialne, orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne. Warto mieć na uwadze, że przedstawione przy dokonywaniu wpisu dokumenty nie są zwracane do właścicieli nieruchomości - podkreśla Robert Tomaszewski. Trafiają one bowiem do archiwum akt księgi wieczystej nieruchomości, a dany sąd może udostępnić je do wglądu.

W przypadku natomiast, gdy dana nieruchomość nie posiada jeszcze księgi wieczystej, przed dokonaniem właściwego wpisu należy ją założyć. W takiej sytuacji złożony powinien zostać jeden wniosek, w którym zawarta zostanie zarówno prośba o założenie księgi, jak i o dokonanie w niej wpisu posiadanego prawa własności. Dalsze formalności i konieczne do wpisu dokumenty są takie same, jak w przypadku dokonywania jedynie wpisu do już założonej księgi.

Po złożeniu przez właściciela nieruchomości wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, sąd podda kontroli zarówno treść tego wniosku, jak i treść i formę dołączonych do niego dokumentów oraz obecną treść księgi. Wpis nie będzie mógł zostać dokonany, jeśli wystąpi sprzeczność pomiędzy treścią księgi a dokumentem, który ma stanowić jego podstawę - przypomina Robert Tomaszewski. Jeśli natomiast kontrola nie wykaże żadnych nieprawidłowości to wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie i dojdzie do wpisu. Sąd nie wydaje postanowienia o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku - właściciel zostaje zawiadomiony dopiero o dokonaniu wpisu.

Ile zapłacimy za wpis?

Opłatę stałą w wysokości 200 zł zapłacimy od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego bądź ograniczonego prawa rzeczowego. Jeśli z kolei chcemy dokonać wpisu udziału w prawie pobierana jest część tej opłaty stałej, ale nie mniejsza niż 100 zł - informuje Robert Tomaszewski. Za wpis w księdze wieczystej prawa własności, użytkowania wieczystego bądź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działku spadku albo zniesienia współwłasności zapłacimy 150 zł. Tyle samo musimy uiścić za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej miedzy małżonkami; wpisu własności nieruchomości rolnej o powierzchni nieprzekraczającej 5 ha; wpisu praw osobistych i roszczeń oraz za zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.

Robert Tomaszewski

Saveinvest
Dowiedz się więcej na temat: nieruchomości | księga wieczysta
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »