Ile trzeba zapłacić za interpretację podatkową?

Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydaje na wniosek zainteresowanego Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Koszt uzyskania wyjaśnień to standardowo 40 zł. Resort finansów chce w sprawach szczególnie skomplikowanych pobierać opłatę w wysokości 2.000 zł.

Wymiar opłaty

Indywidualne interpretacje to sposób na uzyskanie oficjalnego stanowiska administracji skarbowej na temat stosowania przepisów podatkowych w jednostkowych sprawach. Wnioski można składać indywidualnie (ORD-IN) oraz wspólnie z innymi osobami lub podmiotami zaangażowanymi w dane przedsięwzięcie (ORD-WS).

Wniosek podlega opłacie. Wynosi ona 40 zł. Taką kwotę trzeba uiścić od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego (art. 14f § 1-2 Ordynacji podatkowej).

Reklama

Opłatę za wspólny wniosek o wydanie interpretacji podatkowej wylicza się w ten sposób, że najpierw ustala się iloczyn ustawowej opłaty za złożenie wniosku (40 zł) i sumy odrębnych przedstawionych w nim sytuacji (stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych), a uzyskany wynik mnoży przez liczbę zainteresowanych. Przykładowo w przypadku, gdy 2 osoby składają wniosek dotyczący 2 odrębnych zdarzeń przyszłych, opłata wyniesie 160 zł (40 zł × 2 × 2). Od każdego zainteresowanego pobierana jest więc opłata w takiej wysokości, jaką musiałby uiścić, gdyby sam występował z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej. Obowiązek uregulowania całej opłaty za wspólny wniosek spoczywa jednak na osobie lub podmiocie występującym jako strona postępowania interpretacyjnego. Poszczególni zainteresowani nie regulują oddzielnie - we własnym zakresie - swojej części.

Kilka spraw

Największe problemy sprawia określenie liczby stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych w razie poruszania we wniosku wielu spraw.

Stan faktyczny to sytuacja zaistniała przed złożeniem wniosku o wydanie interpretacji przepisów podatkowych. Zdarzenie przyszłe to takie, które nie miało miejsca, ale wystąpi lub może wystąpić w związku z planowanymi działaniami. Przyjmuje się, że daną sytuację należy uznać za odrębną, jeżeli może być samodzielnie przedmiotem wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Stanowi spójną i kompletną całość.

Stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe tworzą wyłącznie te okoliczności, które są wystarczające i jednocześnie konieczne do dokonania oceny prawnej sprawy najpierw przez wnioskodawcę, a następnie przez organ interpretacyjny. Wyznacznikiem, który pozwala na dokonanie podziału wielu okoliczności opisanych w jednym wniosku na odrębne sprawy, mogą być w szczególności problemy prawne objęte wnioskiem, a więc także leżące u ich podstaw przepisy podlegające analizie w zakresie możliwości ich zastosowania w danym przypadku (por. wyrok NSA z dnia 5 maja 2017 r., sygn. akt I FSK 630/15). Opłata nie może być kalkulowana automatycznie w oparciu o liczbę pytań zawartych we wniosku (por. wyrok NSA z dnia 6 marca 2014 r., sygn. akt II FSK 745/12). Jeżeli jednak wnioskodawca zadał kilka pytań, a każde z nich opiera się na innym przepisie ustawy podatkowej lub wymaga zastosowania wielu regulacji, należy to uznać za chęć uzyskania nie jednej, lecz kilku interpretacji podatkowych (por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 4 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Gl 1570/16).

Zapłata i zwrot

Opłatę za wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej wpłaca się na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej (nr 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000). Należy tego dokonać w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku nieuiszczenia opłaty wnioskodawca jest wzywany do dopełnienia tego obowiązku w wyznaczonym terminie.

Kwota wpłacona nienależnie podlega zwrotowi. Całość opłaty odzyska się w przypadku wycofania wniosku, a jej odpowiednią część - w razie uregulowania kwoty wyższej od należnej albo wycofania części wniosku w odniesieniu do przedstawionego w nim odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Zwrot następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania interpretacji podatkowej (art. 14f § 2a Ordynacji podatkowej). Dyrektor KIS ma na wydanie (sporządzenie i podpisanie) indywidualnej interpretacji podatkowej 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku. Do tego terminu nie wlicza się: terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz czasu trwania opóźnień spowodowanych z winy wnioskodawcy albo z przyczyn niezależnych od organu interpretacyjnego.

Nienależnie uiszczona opłata zwracana jest wnioskodawcy (w przypadku wniosku wspólnego - stronie postępowania interpretacyjnego) przelewem na podany rachunek bankowy albo przekazem pocztowym na jego adres zamieszkania/siedziby lub korespondencyjny. Zwrot może być dokonany także przekazem na adres ustanowionego w sprawie pełnomocnika.

Planowane zmiany w zakresie opłaty za interpretację podatkową

Ministerstwo Finansów chce zwiększenia opłaty za wydanie interpretacji przepisów podatkowych, gdy przedmiotem wniosku byłby szczególnie skomplikowany stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe. Dyrektor KIS miałby prawo w takich przypadkach pobrać nie 40 zł, a 2.000 zł. Przewiduje to projekt nowej Ordynacji podatkowej (druk nr UD 409). Pomył ten budzi spore kontrowersje. Kryterium żądania od wnioskodawcy opłaty pięćdziesiąt razy wyższej od standardowej jest nieprecyzyjne, zależne od uznania organu interpretacyjnego i może stanowić pole do nadużyć. Resort finansów tłumaczy, że to rozwiązanie będzie stosowane wyjątkowo, a decydujące znaczenie będzie miała treść wniosku i opisane w nim zagadnienie. Na postanowienie w sprawie poboru wyższej opłaty będzie przysługiwało zażalenie. Wniesienie go nie wstrzyma postępowania w sprawie wydania interpretacji podatkowej (por. odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację poselską nr 25126/2018).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)


autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 2018-11-13

GOFIN podpowiada

Dowiedz się więcej na temat: kodeks karny skarbowy | interpretacja podatkowa
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »