Reklama

PIT-28, czyli zeznanie z najkrótszym terminem do złożenia

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w której korzystają z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym, składają roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-28 w terminie od 15 lutego do końca lutego następującego po roku podatkowym, którego zeznanie to dotyczy. Ponieważ 28 lutego w 2021 r. przypada w niedzielę, to termin na złożenie PIT-28 za 2020 r. ulega przesunięciu na poniedziałek 1 marca 2021 r.

Reklama

Przed upływem terminu do złożenia zeznania powinni oni także dokonać zapłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego ryczałtu za grudzień 2020 r. (opłacający go w 2020 r. miesięcznie) albo za IV kwartał 2020 r. (opłacający ryczałt kwartalnie). Zanim jednak ryczałtowiec złoży zeznanie, powinien najpierw prawidłowo ustalić w nim podstawę opodatkowania oraz wysokość podatku.

Zmniejszenia podstawy opodatkowania

Reklama

W PIT-28 przedsiębiorca będący tzw. ryczałtowcem przede wszystkim wykazuje, na podstawie prowadzonej przez siebie według poszczególnych stawek ewidencji przychodów, osiągnięte w roku podatkowym przychody. Wykazane w zeznaniu rocznym przychody ma prawo pomniejszać o ustawowo przewidziane odliczenia (sposoby dokumentowania wydatków podlegających rozliczeniu w rocznych zeznaniach PIT omówiliśmy w GP nr 3 z 2021 r. na str. 4).

Na sposób ich uwzględnienia w rozliczeniu rocznym ma wpływ to, czy podatnik osiągnął w roku, którego dotyczy zeznanie, przychody opodatkowane jedną, czy kilkoma stawkami ryczałtu. Podatnik uzyskujący przychody opodatkowane według różnych stawek, wydatki podlegające odliczeniu od przychodu odlicza od tych przychodów w takim udziale procentowym, w jakim przychód opodatkowany według danej stawki pozostaje w ogólnej kwocie przychodów uzyskanych w roku podatkowym (przykład).

Strata podatkowa

Osiągnięte przychody przedsiębiorca-ryczałtowiec w pierwszej kolejności obniża o stratę z wykonywanej działalności gospodarczej (art. 11 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym). Odliczenia tego dokonuje na zasadach określonych w art. 9 ust. 3 i 3a ustawy o pdof. To odliczenie dotyczy jednak wyłącznie tych podatników, którzy w latach poprzednich w prowadzeniu działalności korzystali z opodatkowania na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej lub podatkiem liniowym i ponieśli w tym okresie straty.

Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze

Z przywołanych przepisów wynika, że zasadniczo przedsiębiorca może o kwotę poniesionej w działalności straty obniżyć firmowy dochód, w ciągu kolejnych 5 lat podatkowych - nie więcej jednak niż połowę jej wartości w którymkolwiek roku. Ponadto począwszy od zeznań za 2020 r. podatnicy zyskali alternatywną możliwość uwzględnienia straty w kwocie nieprzekraczającej 5.000.000 zł w rozliczeniu za jeden rok podatkowy (po raz pierwszy to rozwiązanie ma zastosowanie do strat powstałych w 2019 r.).

Podatnik może tego dokonać w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących 5 lat podatkowych. Natomiast nieodliczona kwota straty podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego 5-letniego okresu, z tym że obniżenie dochodu o jej wartość w którymkolwiek z nich nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Składki ZUS

Kolejnym odliczeniem od przychodów są składki na ubezpieczenia społeczne zapłacone w roku podatkowym, za który sporządzany jest PIT-28 i niezaliczone do kosztów podatkowych - zarówno te zapłacone w kraju, jak i za granicą. Trzeba jednak pamiętać, że ze składek zagranicznych odliczeniu od przychodu podlegają tylko te, które ryczałtowiec zapłacił na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. Nie dotyczy to składek, które ryczałtowiec już raz odliczył za granicą od osiągniętego tam dochodu lub podatku.

Darowizny

W PIT-28 ryczałtowiec opodatkowane przychody może pomniejszyć łącznie do kwoty stanowiącej 6% przychodu opodatkowanego ryczałtem o wskazane w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na cele kultu religijnego oraz krwiodawstwa. Natomiast darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą podlegają odliczeniu do wysokości osiągniętego przychodu opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym.

Ponadto ryczałtowiec prowadzący działalność gospodarczą może w zeznaniu PIT-28 skorzystać z prawa do odliczenia darowizny na cele kształcenia zawodowego. Odliczeniu od przychodu podlega przekazana darowizna na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy - Prawo oświatowe oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy. Przedmiotem darowizny muszą być materiały dydaktyczne lub środki trwałe, które są kompletne, zdatne do użytku oraz nie starsze niż 12 lat (art. 26 ust. 6ea ustawy o pdof).

Dodatkowo w zeznaniu rocznym ryczałtowiec może skorzystać z odliczenia tzw. darowizn covidowych, o których mowa w art. 57b ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, czyli darowizn przekazywanych określonym podmiotom na przeciwdziałanie COVID-19 oraz tzw. darowizn oświatowych wynikających z art. 57e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Ulga rehabilitacyjna

W zeznaniu rocznym PIT-28 odliczeniu od przychodu opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub nieposiadającego takiego statusu, a mającego na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Odliczenia dokonuje on po spełnieniu warunków określonych w art. 26 ust. 7e ustawy o pdof. Katalog wydatków podlegających odliczeniu w ramach omawianej ulgi zawarty jest w art. 26 ust. 7a ustawy o pdof.

Ulga termomodernizacyjna

Ryczałtowcy w PIT-28 mają również możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej uregulowanej w art. 26h ustawy o pdof, jeżeli są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W ramach tej ulgi mogą odliczyć od przychodu wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Limit odliczenia wynosi 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Ulga termomodernizacyjna przysługuje wyłącznie w odniesieniu do wydatków wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2489).

Ulga na złe długi

W PIT-28 przedsiębiorcy korzystający z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym - w dodanej do druku głównego zeznania części G - jeżeli są wierzycielami to uprawnieni, a jeżeli są dłużnikami to zobowiązani - wykazują także zmniejszenia i zwiększenia przychodów wynikające z zastosowania funkcjonującej w pdof od stycznia 2020 r. tzw. ulgi na złe długi uregulowanej w przepisach art. 11 ust. 4-19 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Jest to nowość w rocznym PIT-28, o której szerzej pisaliśmy w GP nr 1 z 2021 r. na str. 4.

Odliczenia od ryczałtu

Przedsiębiorca o przysługujące mu odliczenia od podatku obniża ryczałt ewidencjonowany od łącznej kwoty podatku. Tym samym dla ich zastosowania nie ma znaczenia, z ilu stawek ryczałtu podatnik korzystał w roku, za który składane jest zeznanie.

W pierwszej kolejności ryczałt ewidencjonowany podlega obniżeniu o opłacone przez podatnika składki zdrowotne, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Obniżenia tego można dokonać, o ile składki te nie zostały odliczone od podatku dochodowego i jedynie w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy ich wymiaru.

Ryczałtowiec ma również prawo do pomniejszenia ryczałtu o składki opłacone za granicą na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w państwie członkowskim UE lub państwie należącym do EOG oraz Szwajcarii. Tego obniżenia może dokonać także do wysokości 7,75% podstawy ich wymiaru, o ile nie odliczył ich od dochodu (przychodu) bądź podatku w tym państwie na zasadach określonych w ustawie o pdof.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.)

Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym... (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905 ze zm.)


autor: Agata Cieśla
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776)

z dnia 2021-01-18

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »