Procedura szczególna OSS

Od 1 lipca 2021 r. weszły w życie przepisy, które rozszerzyły funkcjonującą do końca czerwca 2021 r. procedurę MOSS o procedurę One Stop Shop (OSS). Przepisy te zostały wprowadzone dyrektywą 2017/2455 oraz dyrektywą 2019/1995. Przepisy ustawy o VAT zostały odpowiednio zmienione z uwagi na konieczność zaimplementowania unijnych regulacji w polskim ustawodawstwie od 1 lipca 2021 r.

Procedura MOSS

Przepisy obowiązujące do końca czerwca 2021 r. dotyczące MOSS umożliwiały podatnikom świadczącym usługi elektroniczne, nadawcze i telekomunikacyjne (TBE), na rzecz osób niebędących podatnikami w państwach UE, w których nie mają siedziby działalności gospodarczej, rozliczanie VAT z tytułu świadczenia tych usług za pośrednictwem portalu internetowego w państwie UE, w którym posiadają numer identyfikacyjny. System MOSS stanowił środek upraszczający, w wyniku którego miejscem opodatkowania usług TBE stało się państwo UE usługobiorcy. Dzięki MOSS podatnicy mogli uniknąć rejestracji oraz rozliczania VAT w każdym państwie UE, w którym znajdowali się ich usługobiorcy. System ten był fakultatywny dla podatników.

Reklama

W systemie MOSS były dostępne dwie procedury: unijna i nieunijna. Podatnikiem w ramach procedury unijnej była firma posiadająca siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce jej prowadzenia na terytorium UE. Podatnik nie mógł korzystać z MOSS w przypadku świadczenia usług w jakimkolwiek innym państwie UE, w którym posiadał siedzibę działalności gospodarczej. Natomiast w ramach procedury nieunijnej podatnikiem określało się firmę, która nie posiadała siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca jej prowadzenia w UE, wykonującą czynności podlegające opodatkowaniu VAT na terytorium UE.

Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2021 r.


Procedura OSS obowiązująca od 1 lipca br., wprowadzona przepisami ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1163), ma na celu uproszczenie obowiązków w zakresie VAT nałożonych na podatników dokonujących dostaw towarów i świadczących usługi osobom niebędącym podatnikami (konsumentom) na terytorium UE, poprzez umożliwienie im:

  • elektronicznej rejestracji dla celów VAT w jednym państwie UE,
  • deklarowania i płacenia VAT w ramach jednej elektronicznej kwartalnej deklaracji,
  • współpracy z administracją podatkową państwa UE siedziby działalności gospodarczej, nawet jeśli dokonywane dostawy/usługi mają charakter transgraniczny.

Aby móc korzystać z tej procedury, należy dokonać rejestracji na internetowym portalu OSS, który posiada każde państwo UE. Taka rejestracja jest ważna dla wszystkich transakcji sprzedaży na rzecz unijnych konsumentów. W Polsce można takiej rejestracji dokonywać na stronie www.podatki.gov.pl.

Procedura unijna


Nowe przepisy rozszerzyły zakres przedmiotowy procedury unijnej, która oznacza procedurę szczególną dla:

a) WSTO (wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość),

b) dostaw towarów w państwie UE (dostawy krajowe) dokonywanych przez interfejsy elektroniczne ułatwiające takie dostawy,

c) określonych usług świadczonych przez podatników mających siedzibę działalności gospodarczej na terytorium UE, ale nieposiadających takiej siedziby w państwie UE konsumpcji.

Przez usługi należy rozumieć usługi świadczone na rzecz konsumentów, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa UE konsumpcji. Zatem są to usługi, do których nie ma zastosowania ogólna zasada określona w art. 28c ustawy o VAT. Oznacza to, że procedurą unijną mogą być objęte np. usługi, o których mowa w art. 28e, art. 28f ust. 1, 2, 3, art. 28g ust. 2 i art. 28h-28k ustawy o VAT (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

Nowe przepisy rozszerzyły także zakres podmiotowy procedury unijnej, z której może korzystać:

a) podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium UE w celu deklarowania i płacenia VAT za: świadczone przez niego usługi na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem w państwie UE, w którym usługodawca nie ma siedziby, dokonywane przez niego dostawy w ramach WSTO (usługi świadczone na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem w państwie UE, w którym usługodawca ma siedzibę, muszą zostać zadeklarowane w krajowej deklaracji VAT),

b) podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej w UE w celu deklarowania i płacenia VAT za dokonywane przez niego dostawy w ramach WSTO,

c) podatnik ułatwiający dostawy (niezależnie od tego, czy posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium UE, czy w kraju trzecim) dla: dokonywanych przez niego dostaw w ramach WSTO oraz krajowych dostaw towarów.

Należy podkreślić, że dokonywanie krajowych dostaw może być rozliczane w OSS wyłącznie przez podatników uznanych za ułatwiających takie dostawy (operatorzy interfejsów elektronicznych).

Tak więc od 1 lipca 2021 r. wskazani podatnicy, świadczący usługi lub dokonujący dostaw na rzecz konsumentów w UE, nie muszą rejestrować się do celów VAT we wszystkich państwach UE, w których świadczą te usługi lub dokonują dostaw.

Zamiast tego VAT od tych transakcji mogą zadeklarować i zapłacić w jednym państwie UE (państwie identyfikacji) za pośrednictwem OSS. Korzystanie z tej procedury ma charakter fakultatywny. Co istotne, jeżeli podatnik zdecyduje się zarejestrować na potrzeby procedury unijnej musi deklarować i płacić VAT w ramach OSS dla wszystkich usług lub dostaw mogących być przedmiotem tej procedury. Nie może on deklarować i rozliczać ich wybiórczo, tzn. część w deklaracji VAT właściwej dla OSS, a część w krajowych podatkowych państw UE konsumpcji.

Nowe przepisy nie zmieniły dotychczasowych zasad ustalania miejsca świadczenia tych usług, a jedynie wprowadzają uproszczoną procedurę deklarowania VAT w innych państwach UE.

Procedura nieunijna

Z procedury nieunijnej nadal mogą korzystać wyłącznie podatnicy niemający siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE. Jeżeli tego typu podmioty są jedynie zarejestrowane dla celów VAT w państwie członkowskim lub są zobowiązane do takiej rejestracji, przykładowo z uwagi na świadczenie przez nie usług innych niż usługi B2C, mogą one korzystać z procedury nieunijnej.

Od 1 lipca 2021 r. procedura nieunijna obejmuje określone usługi (w tym usługi TBE) świadczone przez wskazanych wcześniej podatników na rzecz konsumentów w UE.

Jeżeli podatnik zdecyduje się zarejestrować na potrzeby procedury nieunijnej, musi deklarować i płacić podatek VAT w ramach OSS dla wszystkich usług kwalifikujących się do tej procedury. Jeśli podatnik kwalifikuje się do skorzystania zarówno z procedury unijnej (z uwagi na WSTO), jak i nieunijnej (z uwagi na świadczone usługi), to powinien zarejestrować się odrębnie do obu tych procedur.

Procedura OSS to system elektroniczny, który uprościł rozliczanie VAT sprzedawcom towarów i usług oferowanych konsumentom w całej UE, ponieważ umożliwia im:

-elektroniczną rejestrację dla celów podatku VAT w jednym państwie członkowskim w przypadku sprzedaży towarów na odległość wewnątrz UE oraz w przypadku świadczenia usług do klientów indywidualnych (B2C), a tym samym uniknięcie konieczności rejestracji VAT w wielu państwach członkowskich,-deklarację i opłacanie należnego VAT za wszystkie dostawy towarów i usług w jednej elektronicznej, kwartalnej deklaracji podatkowej,-pracę z administracją podatkową ich własnego państwa członkowskiego i w ich własnym języku, nawet przy sprzedaży za granicę.

autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 2021-07-12

W dalszym ciągu mamy limit

Limit, który wynosi 10 000 euro, czyli 42 000 zł i dotyczy on łącznej sprzedaży dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Dokonując sprzedaży poniżej tego limitu, nie mam potrzeby rejestracji do OSS, bo naliczamy podatek VAT w Polsce. Tak samo, jak w przypadku zwykłej sprzedaży dla klienta krajowego. Dopiero po przekroczeniu tego limitu, warto zarejestrować się do OSS, aby uniknąć obowiązku rejestrowania się do VAT w kraju, z którego kupują nasi klienci.

BIZNES INTERIA na Facebooku i jesteś na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami


Dowiedz się więcej na temat: VAT | Moss | WNT

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »