Reklama

Stypendium otrzymane ze szkoły nie zawsze jest opodatkowane

Wartości pieniężnych nagród za dobre wyniki w nauce podatnik nie wykaże w rocznym zeznaniu podatkowym. Nagrody muszą jednak wynosić mniej niż 3800 zł. Limitu tego nie muszą przestrzegać stypendyści wspierani stypendium socjalnym czy doktoranci.

Uzyskane ze szkoły stypendium posiada charakter przysporzenia majątkowego, przez co stanowi przychód podatnika. Nie będzie on jednak opodatkowany, o ile nie przekroczy ustawowego limitu, tj. wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3800 zł.

Przepisy podatkowe zwalniają od podatku dochodowego stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Zwolnienie dotyczy także stypendiów przyznanych przez organizacje pozarządowe na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych. Chodzi tu o m.in. o szkoły i uczelnie, a także o każdą inną organizację pozarządową rozumianą jako osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, i która nie działa w celu osiągnięcia zysku.

Reklama

Nadwyżka już w PIT-cie

Jeśli kwota stypendium przekroczy 3 800 zł, będzie stanowiła przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu. Wypłacające stypendia jednostki organizacyjne uczelni, czy inne placówki naukowe, zobowiązane będą w takim wypadku do poboru miesięcznych zaliczek jako płatnicy podatku. Podatek z tytułu otrzymanych stypendiów w części nieobjętej zwolnieniem stypendysta będzie musiał rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym.

Kiedy zerowe zaliczki w zeznaniu

Jeśli podatnik uzyskiwał stypendia z dwóch różnych szkół, musi ich wartość zsumować. W przypadku, gdy od kwot tych pełniące rolę płatnika szkoły nie pobrały zaliczek na podatek dochodowy, dobrze upewnić się, czy łączna wartość tych dwóch nagród nie przekracza limitu. Jeżeli tak, stypendysta zobowiązany będzie nadwyżkę wykazać w zeznaniu rocznym, a jako kwotę pobranych zaliczek podać będzie musiał zero złotych.

Nieograniczone zwolnienia

Wartościowe ograniczenie kwoty stypendium nie dotyczy stypendiów otrzymywanych na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także stypendiów doktoranckich (otrzymywanych na podstawie przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym). Takie stypendia otrzymuje się zwykle w celu przeprowadzenia badań związanych z tematyka pracy doktorskiej.

Limitem nie muszą również przejmować się ci, którzy stypendia naukowe i stypendia za wyniki w nauce otrzymali na zasadach zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W całości zwolniona od podatku dochodowego jest także kwota stypendiów socjalnych, rozumianych jako świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia. Mogą one pochodzić zarówno z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jak i ze środków własnych szkół i uczelni.

Katarzyna Miazek, Adam Bujalski

Pobierz darmowy: PIT 2012

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »