Zastosowanie przepisów o kasach rejestrujących - ważne regulacje

Z dniem 1 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Rozporządzenie to stanowi wykonanie delegacji ustawowej w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji oraz warunków używania kas rejestrujących, a także warunków zorganizowania i prowadzenia serwisu kas, w tym obowiązkowych przeglądów technicznych. W rozporządzeniu tym wprowadzono przepisy rozróżniające zasady dotyczące opisu dokumentów wystawianych przez podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu nowych kas on-line w stosunku do opisu dokumentów wystawianych przez podatników używających kas dotychczasowych.

Od 1 maja 2019 r. do ustawy o VAT wprowadzono regulacje dotyczące tzw. kas on-line. Nowe przepisy zakładają, że stare kasy będą stopniowo wycofywane z rynku. Kasy on-line obligatoryjnie będą stosowane przez podatników prowadzących działalność gospodarczą w określonych w ustawie branżach, zidentyfikowanych jako szczególnie narażone na nadużycia. Od 1 stycznia 2020 r. kasy on-line obowiązkowo będzie musiała stosować pierwsza grupa podatników, tzw. branża paliwowa, a także świadcząca usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji. Kasy on-line mają być wyposażone w funkcjonalność połączenia z systemem teleinformatycznym CRK prowadzonym przez Szefa KAS, do którego będą przesyłane dane z tych kas.

Reklama

Wydanie paragonów

Każda sprzedaż towaru czy usługi osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, a także rolnikowi ryczałtowemu, w tym również otrzymanie zaliczki, jest ewidencjonowana w kasie fiskalnej. Zgodnie z nowymi przepisami podatnik (sprzedawca) ma obowiązek wystawienia i wydania paragonu, bez żądania nabywcy, podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności (§ 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kas).

Odrębnie natomiast uregulowano obowiązki podatnika związane z wystawieniem i wydaniem paragonu w stosunku do otrzymanych zaliczek przed dokonaniem sprzedaży. W przypadku gdy podatnik otrzyma przed dokonaniem sprzedaży całość albo część zapłaty:

  • w gotówce - wystawia i wydaje nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny z chwilą jej otrzymania,
     
  • za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem - wystawia i wydaje nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny niezwłocznie po jej uznaniu na rachunku podatnika, nie później niż z końcem miesiąca, w którym została uznana na rachunku podatnika, a jeżeli przed końcem tego miesiąca dokonano sprzedaży, nie później niż z chwilą jej dokonania.

Paragon fiskalny musi zawierać w szczególności napis "Paragon Fiskalny", dane sprzedawcy i jego NIP oraz centralnie umieszczone logo fiskalne i numer unikatowy kasy rejestrującej.

Pobranie oświadczeń od kasjerów

Zmiana w obowiązkach wystawienia i wydania paragonu fiskalnego jest powiązana z nakładanym na podatnika obowiązkiem zapoznania osób prowadzących u niego ewidencję z przepisami w zakresie prawidłowego wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego i o skutkach niewykonywania tych obowiązków. W związku z tym osoba prowadząca u podatnika ewidencję składa oświadczenie o zapoznaniu się zasadami rejestrowania sprzedaży i wystawiania paragonu fiskalnego oraz z konsekwencjami nieprzestrzegania tych zasad określonymi w części I dokumentu. Oświadczenie jest składane przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przez te osoby, a egzemplarz oświadczenia jest przekazywany również osobie je składającej. W załączniku nr 1 do rozporządzenia określa się wzór tego dokumentu.

Przepisy te mają wymiar uszczelniający system VAT. Ministerstwo Finansów zakłada, że regulacje te będą pełniły rolę prewencyjną w walce z szarą strefą i będą przeciwdziałać sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej lub wydawaniem np. paragonów kelnerskich w branży gastronomicznej.

Jego zdaniem obowiązek zapoznania przez podatnika osób prowadzących u niego ewidencję z obowiązkami w zakresie prowadzenia ewidencji oraz składanie przez te osoby oświadczeń o zaznajomieniu się z przepisami w zakresie prowadzenia ewidencji oraz o tym, że są świadome grożących konsekwencji za ich nieprzestrzeganie, ma na celu uświadomienie tym osobom odpowiedzialności karnej skarbowej za naruszanie tych obowiązków.

Należy pamiętać, że na osobę, która dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda paragonu, może być nałożona kara grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skrabowe.

Odebrane przez podatnika oświadczenie jest przechowywane w jego dokumentacji księgowej.

Zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w § 58 rozporządzenia w sprawie kas kasjerzy pracujący u podatnika już przed 1 maja 2019 r. mieli czas na podpisanie takiego oświadczenia do dnia 31 maja 2019 r. Natomiast kasjerzy przyjmowani po 1 maja 2019 r. oświadczenie to muszą złożyć przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji.

Nowe oznaczenia literowe stawek VAT

Podatnicy także mają obowiązek dostosować swoje kasy do nowych wymogów dotyczących przypisania oznaczeń literowych od "A" do "G" do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług.

Podatnicy mają na to czas do końca lipca 2019 r.

Dotychczas obowiązujące przepisy jedynie wskazywały, że literze "A" jest przyporządkowana stawka podstawowa podatku, natomiast literom od "B" do "G" odpowiadają pozostałe stawki podatku stosowane na poszczególne towary i usługi oraz zwolnienie od podatku.

Jak wynika z nowego rozporządzenia, literze:

A - jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,

B - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,

C - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,

D - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,

E - jest przypisane zwolnienie od podatku,

F i G - są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy o VAT.

Ponadto podatnik przedstawia na żądanie organu podatkowego przypisanie odpowiednich oznaczeń literowych do danej stawki podatku lub zwolnienia z VAT.

Inne zmiany w zakresie kas rejestrujących

- Obowiązek umieszczenia wyświetlacza kasy w miejscu umożliwiającym nabywcy odczyt wyświetlanych na nim danych.
- Podatnik używający kasy może dokonać zmiany podmiotu prowadzącego serwis kas, bez konieczności uzyskiwania zgody podmiotu prowadzącego serwis główny. O dokonanej zmianie podatnik w terminie 5 dni od dnia jej dokonania jest obowiązany powiadomić podmiot prowadzący serwis główny. W dotychczasowym stanie prawnym podatnik mógł dokonać zmiany serwisu kas, za zgodą podmiotu prowadzącego serwis główny, który nie mógł jej odmówić, jeżeli warunki cenowe i miejsce jego świadczenia były dla podatnika korzystniejsze.
- Utworzenie publicznego wykazu serwisantów posiadających udzielone upoważnienia na serwisowanie kas w kraju. Wykaz serwisantów będzie prowadzony przez Szefa KAS.
- W przypadku utraty kasy w wyniku kradzieży podatnik ma obowiązek zgłosić ten fakt do naczelnika urzędu skarbowego nie później niż w terminie 5 dni od dnia powzięcia informacji o utracie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816)


autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 2019-06-06

GOFIN podpowiada

Dowiedz się więcej na temat: online | paragony | kasa fiskalna
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »