Reklama

Dane z rynku pracy lepsze od prognoz

W czerwcu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,8 proc. r/r i wyniosło 6359,3 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 9,8 proc. r/r i wyniosło 5802,42 zł (brutto) – poinformował GUS w poniedziałkowym komunikacie.

W czerwcu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6359,3 tys. o w relacji do analogicznego miesiąca w 2020 r. wzrosło o (o 2,8 proc.). W stosunku do maja zwiększyło się minimalnie, bo o 0,3 proc.. Było to wynikiem m.in. przyjęć w jednostkach, zwiększania wymiaru etatów zatrudnionych pracowników do poziomu sprzed pandemii, a także mniejszej absencji w związku z przebywaniem na urlopach bezpłatnych i pobieraniem zasiłków chorobowych - poinformował GUS w poniedziałkowym komunikacie.

"W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i jej wpływem na rynek pracy, od marca do maja 2020 r. odnotowywano spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw miesiąc do miesiąca, natomiast w kolejnych miesiącach 2020 r. zaczęto obserwować jego wzrost. W 2021 roku przeciętne zatrudnienie ulegało niewielkim zmianom. W czerwcu 2021 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca widoczny był jego niewielki wzrost o ok. 20,8 tys. etatów" - napisano w komunikacie GUS.

Reklama

GUS poinformował także, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2021 r. wyniosło 5802,42 zł brutto. W skali roku (czerwiec 2021 r. do czerwca 2020 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 9,8 proc. - przed rokiem (czerwiec 2020 r. do czerwca 2019 r.) odnotowano dynamikę wzrostu płac na poziomie 3,6 proc..

W porównaniu z poprzednim miesiącem, odnotowano wzrost o 2,9 proc.. Spowodowane było to m.in. wypłatami premii kwartalnych, jubileuszowych, motywacyjnych, nagród rocznych, a także wynagrodzeń za nadgodziny - poinformował GUS.

Jak wynika z komunikatu GUS, narastająco w okresie sześciu miesięcy 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło we wszystkich sekcjach PKD od 3,5 proc. w sekcji "Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją" do 9,8 proc. w sekcji "Pozostała działalność usługowa", co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 7,8 proc.

PIE:Zatrudnienie stabilne mimo wygasania programów pomocowych

Dane z sektora przedsiębiorstw wskazują na stabilną sytuację krajowego rynku pracy. Wygasanie programów osłonowych jak dotychczas nie przynosi negatywnych efektów dla zatrudnienia oceniają eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego. 

Dynamika zatrudnienia wzrosła w czerwcu z 2,7 do 2,8 proc., zgodnie z medianą rynkowych prognoz. Odbicie jest stosunkowo równomierne w większości branż - dociera także do sektorów usługowych. Trwały spadek liczby miejsc pracy występuje w zakwaterowaniu i gastronomii oraz obsłudze rynku nieruchomości.

Kolejne miesiące przyniosą mniejszy wzrost w ujęciu rocznym - punktem odniesienia będzie w tym przypadku okres standardowego funkcjonowania gospodarki. Badania koniunktury pozwalają jednak na optymizm. Miesięczne raporty GUS wskazują, że epidemia Covid-19 ma coraz mniejsze skutki dla sytuacji finansowej firm - nieznaczny bądź mały wpływ raportuje prawie 80% przedsiębiorstw przemysłowych i budowlanych oraz 60% handlowych i transportowych.

Wzrost wynagrodzeń spowolnił z 10,1 do 9,8 proc. tj. mniej niż wskazywała mediana prognoz analityków (9,4%). Należy pamiętać, że wysokie wyniki związane są po części z efektami ubiegłorocznych tarcz finansowych w ramach, których m.in. wypłacano obniżone świadczenia postojowe. Mimo to wraz z ich ustąpieniem w III kwartale, wzrost wynagrodzeń dalej powinien przekraczać 7 proc.. Firmy ankietowane przez GUS wskazują na zdecydowanie mniejsze bariery związane z kosztami pracy niż przed pandemią. Podwyżki skoncentrowane będą jednak głównie wśród dużych podmiotów.

Analitycy Credit Agricole

W ostatnich miesiącach widać silny wzrost liczby etatów, jednak zatrudnienie w czerwcu kształtowało się wciąż na poziomie niższym o 87 tys. osób niż przed wybuchem pandemii, czyli w lutym 2020 r." - napisano w poniedziałkowym komentarzu Credit Agricole do danych GUS. GUS opublikował w poniedziałek dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw. W czerwcu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,8 proc. r/r i wyniosło 6359,3 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 9,8 proc. r/r i wyniosło 5802,42 zł brutto.

"W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się w czerwcu o 5,1 proc. r/r wobec wzrostu o 5,2 proc. w maju. Czynnikiem oddziałującym w kierunku utrzymującego się szybkiego wzrostu wynagrodzeń była korzystna różnica w liczbie dni roboczych (w maju ich liczba była o jeden mniejsza niż w 2020 r., podczas gdy w czerwcu była taka sama jak przed rokiem)" - napisano w poniedziałkowym komentarzu banku Credit Agricole do danych GUS.

Ekonomiści Credit Agricole odnieśli się także o danych o zatrudnieniu. Wyliczyli, że w ujęciu miesięcznym zatrudnienie zwiększyło się o 20,8 tys. osób w czerwcu wobec wzrostu o 21,6 tys. w maju. Wskazali, że był to m.in. efekt przyjęć w zakładach pracy, zwiększania wymiaru etatów pracowników do poziomu sprzed pandemii, a także mniejszej absencji w związku z pobieraniem przez pracowników zasiłków opiekuńczych i chorobowych.

"Takie zjawisko było związane z ostatnim etapem odmrażaniem gospodarki w drugiej połowie maja (m.in. otwarcie obiektów sportowych, restauracji, obiektów kultury, powrót uczniów szkół podstawowych i średnich do nauki stacjonarnej). Należy jednak zwrócić uwagę, że pomimo silnego wzrostu liczby etatów w ostatnich miesiącach, zatrudnienie w czerwcu kształtowało się wciąż na poziomie niższym o 87 tys. osób niż przed wybuchem pandemii, tj. luty 2020 r." - napisano w komentarzu Credit Agricole.

Wynika z niego również, że w czerwcu zaobserwowano stabilizację realnej dynamiki funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w sektorze przedsiębiorstw - 8,1 proc. r/r wobec 8,0 proc. w maju.

"Porównując cały II kw. z I kw. odnotowaliśmy jednak znaczące przyspieszenie jego wzrostu z 1,2 proc. r/r do 7,5 proc.. Z uwagi na oddziaływanie efektów niskiej bazy realny fundusz płac rósł w II kw. najszybciej od I kw. 2019 r. Dane te są spójne z naszą prognozą dwucyfrowego wzrostu konsumpcji w II kw. br. (12,3 proc. r/r wobec 0,2 proc. w I kw.)" - napisano w komentarzu Credit Agricole.

Ekonomiści tego banku uważają, że dobra sytuacja na rynku pracy będzie pozytywnie wpływać na spożycie gospodarstw domowych, które na dodatek będzie wspierane dzięki oszczędności zakumulowanych w trakcie pandemii.

"W kolejnych miesiącach wspomniane wyżej efekty niskiej bazy sprzed roku będą stopniowo wygasać, a tym samym dynamiki zatrudnienia i wynagrodzenia obniżą się. W rezultacie oczekujemy, że dynamika konsumpcji zmniejszy się do 3,7 proc. r/r przeciętnie w II poł. br." - napisano w komentarzu Credit Agricole.

Analitycy Banku Pekao

Wygaszenie trzeciej fali Covid-19 oraz luzowanie restrykcji epidemiczno-gospodarczych przynosi szybką odbudowę zatrudnienia. Niektórym branżom zaczyna brakować wykwalifikowanych pracowników - wynika z poniedziałkowego komentarza Banku Pekao do danych GUS.

Ekonomiści Banku Pekao w poniedziałkowym komentarzu do danych GUS przypomnieli, że to drugi z rzędu miesiąc wzrostu zatrudnienia. W maju wzrosło ono o 2,7 proc. r/r w maju.

"Co ważniejsze jednak, czerwiec przyniósł także wyraźny przyrost zatrudnienia w porównaniu do poprzedniego miesiąca (o 21 tys.). Wygaszenie trzeciej fali Covid-19 oraz zapoczątkowane w maju i kontynuowane w czerwcu luzowanie restrykcji epidemiczno-gospodarczych przynosi szybką odbudowę zatrudnienia. Tyczy to się szczególnie sektora usługowego czy handlu detalicznego" - napisano w komentarzu Pekao.

Ekonomiści tego banku zwrócili uwagę, że na poziom zatrudnienia pozytywnie wpłynęły powroty pracowników ze zwolnień chorobowych czy opiekuńczych. Jednak dodali także, że w branżach, które względnie suchą stopą przeszły przez pandemię (m. in. przemysł) rośnie liczba przedsiębiorstw, które mają problem ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry.

"O coraz lepszych perspektywach dla rynku pracy świadczy m.in. rosnąca liczba publikowanych ofert pracy. Według najnowszego cyklicznego raportu firmy Grant Thornton, w czerwcu pracodawcy w Polsce opublikowali w Internecie aż 312 tys. nowych ofert pracy. To o 6 proc. więcej niż w czerwcu przedpandemicznego roku 2019 i aż o 28,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku" - napisano w komentarzu Banku Pekao.

Przypomniano w nim, że od kwietnia zaczęły wygasać tarcze finansowe PFR. Ekonomiści Banku Pekao spodziewali się, że wraz z rozliczeniem pomocy z PFR część przedsiębiorców zdecyduje się na redukcję zatrudnienia, tymczasem z danych GUS nic takiego nie wynika.

"Zakładamy, że druga połowa 2021 r. przyniesie dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy, szczególnie w sektorach usługowych. Jednakże, na horyzoncie pojawia się rosnące ryzyko czwartej fali zakażeń Covid-19 spowodowane rozprzestrzenianiem się wariantu delta koronawirusa, co wstrzymuje większy hurraoptymizm" - napisano w komentarzu Banku Pekao.

Spodziewają się oni, że dzięki ożywieniu gospodarczemu dynamika płac w drugiej połowie roku będzie się utrzymywać na podwyższonym poziomie, a w całym roku wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosną o 7 proc. w stosunku do 2020 r.

"Rośnie ryzyko presji płacowej związanej z wysokim popytem na pracę przy jednocześnie wyczerpującym się rezerwuarze dostępnych pracowników (poziom płac przekroczył w czerwcu poziom wskazywany przez przedpandemiczny trend), ale ta kwestia powinna stać się większym problemem dla rynku pracy dopiero w 2022 r." - napisano w komentarzu Banku Pekao.


Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze
Dowiedz się więcej na temat: zarobki | GUS

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »