Reklama

Ile mężczyzna może zarobić na płatnym seksie?

Na portalach internetowych pojawiają się ogłoszenia mężczyzn oferujących swoje towarzystwo w zamian za pieniądze. Koszt półgodzinnej usługi to wydatek rzędu 100 zł. Ile panowie zarabiają na usługach seksualnych? Poniższy tekst w żadnej mierze nie jest zachętą do podejmowania tego rodzaju pracy.

Dyskusja społeczna na temat płatnych usług seksualnych dotyczy przede wszystkim kobiet. Ta profesja ma jednak również drugie oblicze. Na portalach internetowych pojawiają się ogłoszenia mężczyzn oferujących swoje towarzystwo w zamian za pieniądze. Postanowiliśmy więc sprawdzić zarobki mężczyzn w tym sektorze. Pierwsze badanie dochodów odbyło się w 2010 roku. Teraz postanowiliśmy sprawdzić jak zmieniła się branża płatnych usług seksualnych w ostatnich trzech latach. W artykule przedstawiono typowe wynagrodzenia otrzymywane przez mężczyzn. Męskie stawki porównano z wynagrodzeniami pań.

Jak badać dochody z usług seksualnych? - metodologia badań

Reklama

Dane do badań pochodzą z czterech najpopularniejszych portali publikujących anonse towarzyskie. Choć pojawiają się agencje towarzyskie zatrudniające mężczyzn, (również agencje mające postać małych mieszkań, w których zamieszkuje kilku panów do towarzystwa) to oferty zamieszczane w sieci to główny sposób poszukiwania klientów przez mężczyzn. W związku z tym w ramach badań przeanalizowaliśmy 177 ogłoszeń z różnych miast polski. 

Zbieraliśmy informacje na temat stawek pobieranych za usługi półgodzinne, godzinne i całonocne. Ponieważ mężczyźni rzadziej niż kobiety posiadają "opiekuna" uznaliśmy, że stawki te są wynagrodzeniem netto. Oczywiście pamiętać należy, że mężczyźni w tej branży muszą we własnym zakresie zaopatrzyć się w kosmetyki, ubrania oraz środki antykoncepcyjne. Mężczyźni oferujący usługi seksualne dbając o własne ciało często korzystają z siłowni czy ofert salonów kosmetycznych. Do typowych kosztów należy też zaliczyć wynajem lokalu oraz wydatki na transport.

 W celu ustalenia typowych wynagrodzeń w tej branży zastosowano medianę. Mediana jest to wartość, która dzieli zbiór na pół, tak, że połowa badanych zarabia poniżej a połowa powyżej mediany. W porównaniu ze średnią mediana jest bardziej odporna na wartości skrajne co pozwala uzyskać bardziej rzetelne wyniki przy obliczaniu wynagrodzeń.

Panie kontra panowie - komu bardziej się opłaca?

W tegorocznym badaniu przeanalizowaliśmy dochody mężczyzn i kobiet. Jak wynika z badania panie otrzymywały 120 zł za półgodzinną usługę i 150 zł za godzinę, za noc trzeba zapłacić około 1200 zł. Czy męski seks rządzi się podobnymi prawami? Czy warto być mężczyzną w tym damskim fachu? Wykres 1. przedstawia porównanie wynagrodzeń półgodzinnych i godzinnych mężczyzn i kobiet na rynku płatnych usług seksualnych.  

Jak wynika z wykresu 1 stawki godzinowe są takie same i niezależne od płci. Jednak przy krótkich, półgodzinnych usługach lepiej zarabiają kobiety. Największą różnicę zaobserwowaliśmy przy spotkaniach całonocnych. Mężczyźni za noc pobierają opłatę w wysokości 800 zł czyli aż 400 zł mniej niż wynosi mediana dla kobiet. Co ciekawe wśród męskich ogłoszeń kierowanych do pań napotkano na duży odsetek ofert darmowych. Mężczyźni, częściej niż kobiety, traktują portale z anonsami towarzyskimi jako miejsce, w którym mogą poznać partnerki chcące zawrzeć niezobowiązujące znajomości oparte na seksie. Z 200 ogłoszeń mężczyzn aż 23 były ofertami darmowymi (stąd ostateczna liczba 177 ogłoszeń przyjętych do analiz). W trakcie zbierania danych od kobiet ani jedna z 333 ofert nie była darmowa.

Męskie usługi seksualne - czy branża się rozwija?

Postanowiliśmy porównać obecne stawki pobierane przez panów z tymi z 2010 roku. Okazało się, że obecne wynagrodzenia mężczyzn są wyższe od tych sprzed trzech lat. Za godzinną usługę teraz trzeba zapłacić o 15 zł więcej a za noc o 100 zł więcej. Branża wydaje się więc rozwijać. Interesujące jest porównanie tych wyników ze zmianami stawek pań. Okazuje się, że podczas gdy stawki w sektorze damskim nie drgnęły od trzech lat, sektor męski notuje nieznaczny wzrost wynagrodzeń. Wykres 2. przedstawia porównanie wynagrodzeń za godzinę pracy pań i panów w 2010 i 2013 roku.

Wykres 3. przedstawia porównanie opłat pobieranych za całą noc w 2010 i 2013 roku. Choć kobiety zarobią zdecydowanie więcej niż mężczyźni, to panowie mogą poszczycić się wzrostem płac.

Ranking miast czyli gdzie najtaniej?

W 2010 roku w Warszawie i Katowicach za godzinę z panem to towarzystwa należało zapłacić 150 zł a w Krakowie 135 zł. W pozostałych miastach Polski obowiązywały niższe stawki na poziomie 100 zł. W roku 2013 zdecydowanie najdrożej było w stolicy z medianą za godzinną usługę seksualną w wysokości 200 zł. Warszawa zanotowała więc przez trzy lata wzrost cen o 50 zł. Katowice straciły pozycje najdroższego miasta na rzecz Gdańska i Wrocławia. W stolicy województwa śląskiego za godzinę z mężczyzną zapłacimy tylko 120 zł podczas gdy w Gdańsku i Wrocławiu o 30 zł więcej. Stawki w małych miastach nie uległy zmianie i nadal plasują się na poziomie 100 zł.  W badaniu z 2013 roku zebrano dodatkowo informacje o wynagrodzeniach w Łodzi i Poznaniu oraz o stawkach za usługi półgodzinne. Dane dotyczące stawek półgodzinnych i godzinnych w poszczególnych miastach Polski z 2013 roku przedstawia wykres 4.

W przypadku usług całonocnych najdroższa okazała się Warszawa i Kraków z medianą na poziomie 1000 zł. W porównaniu z 2010 rokiem stawki w Warszawie pozostają niezmienione podczas gdy opłaty pobierane w Krakowie wzrosły o 300 zł. Po raz kolejny zanotowano obniżki cen w Katowicach w których w 2013 roku stawka wyniosła 600 zł a więc 300 zł mniej niż przed trzema laty. Na czoło najdroższych miast wysunęły się za to Gdańsk i Poznań. Wykres 5. obrazuje stawki całonocne w poszczególnych miastach Polski w 2013 roku.

Kto płaci więcej - oferty homoseksualne dla panów

Rynek damskich usług seksualnych jest rynkiem heteroseksualnym. Zdarzają się oferty kierowane do par lub osób biseksualnych, jednak w przeważającej większości kobiety oferują swoje wdzięki panom. Natomiast męskie usługi seksualne funkcjonują w dużej mierze dzięki ofertom homoseksualnym. Postanowiliśmy sprawdzić jak zarabiają panowie oferujący swoje usługi innym mężczyznom. Medianę pół godzinną i godzinną wynagrodzeń takich osób porównaliśmy z medianami dla panów umieszczających ogłoszenia dla kobiet oraz z medianą wynagrodzeń kobiet. Wyniki obrazuje wykres 6.     

Cena usług półgodzinnych panów jest stała i wynosi 100 zł niezależnie od tego czy jest kierowana przez mężczyzn do kobiet czy do innych mężczyzn. Z badań wynika również, że na najwyższe stawki półgodzinne mogą liczyć kobiety, które są w tym czasie w stanie zarobić o 20 zł więcej niż mężczyzna, niezależnie od tego do kogo kierowałby swoje oferty. Usługi godzinne zdają się natomiast domeną mężczyzn oferujących seks homoseksualny. Mediana dla takich usług wynosi 175 zł. Usługi homoseksualne panów opłacają się również w przypadku usług całonocnych. Typowa stawka za taką usługę wynosi 1000 zł czyli o 200 zł więcej niż w przypadku męskich usług kierowanych do pań. Nadal jednak jest to stawka niższa od tej na jaką liczyć mogą kobiety oferujące mężczyznom seks za pieniądze. Sytuację tę obrazuje wykres 7.

Zgodnie z wynikami badań mężczyźni zamieszczający anonse towarzyskie kierowane do innych mężczyzn są w stanie zarobić więcej od mężczyzn oferujących usługi heteroseksualne. W przypadku stawek godzinnych mogą też zarobić więcej niż kobiety. Nie dziwi więc fakt, że homoseksualna oferta usług erotycznych mężczyzn rozwija się i jest ważnym elementem składowym całego sektora męskich usług seksualnych. 

Ile zarabia się na seksie? - wynagrodzenia miesięczne

Oszacowanie miesięcznych zarobków w branży płatnych usług seksualnych jest zadaniem trudnym. Mężczyźni nie tylko pobierają rózne opłaty za swoje usługi, ale przede wszystkim pracują w zróżnicowanym wymiarze godzin. Dla części osób jest to sposób na zarobienie dodatkowych pieniędzy w trakcie studiów dla innych główne źródło utrzymania.  Zarobki w tej branży są uzależnione przede wszystkim od liczby dni pracy w miesiącu oraz liczby przyjętych klientek w ciągu dnia. Posłużono się więc medianą dla usług heteroseksualnych w celu ustalenia typowych dochodów miesięcznych w zależności od liczby przepracowanych dni i liczby przyjętych klientek. Tabela 1. obrazuje szacunkowe miesięczne dochody w branży heteroseksualnych męskich usług seksualnych.

Porównaliśmy również o wynagrodzenia za płatne heteroseksualne usługi mężczyzn i kobiet. Okazało się, że kobiety zarabiają więcej za usługi półgodzinne i całonocne. Efekt ten obrazuje tabela 2. W Tabeli nie umieszczono szacunkowych dochodów w przypadku usług godzinnych. Mediana dla takich usług zarówno dla kobiet jak i mężczyzn wyniosła 150 zł. Nie obserwuje się więc w tym zakresie różnic, a stawki miesięczne dla kobiet są tożsame z wynikami umieszczonymi w kolumnie 3 tabeli 1.   

Kolejnym krokiem było porównane dochodów panów zajmujących sie usługami homoseksualnymi i heteroseksualnymi. Ponieważ stawki półgodzinne są takie same w obu grupach nie uwzględniono ich w porównaniu. Zgodnie z wyliczeniami bardziej opłacalne jest oferowanie usług homoseksualnych. Tabela 3. obrazuje szacunkowe miesięczne wynagrodzenia dla mężczyzn oferujących odpłatny seks kobietom i mężczyznom z uwzględnieniem usług godzinnych i całonocnych.

 

Zakończenie

Męskie usługi seksualne są zjawiskiem co najmniej tak samo złożonym jak branża odpłatnych usług seksualnych świadczonych przez kobiety. W artykule opisano przede wszystkim zarobki panów ogłaszających się za pośrednictwem portali internetowych. Wynika to z faktu, że internet jest najbardziej powszechnym sposobem zdobywania klientów w tej branży. Należy jednak pamiętać, że część mężczyzn pracuje w mniej standardowy sposób. Niektórzy, szczególnie osoby homoseksualne poszukują klientów w miejscach spotkań znanych tylko grupie odbiorców. Natomiast część panów świadczących usługi heteroseksualne ogranicza się do jednej lub kilku klientek, które utrzymują ich w zamian za seks i dobre towarzystwo. Są to zazwyczaj dobrze wykształceni młodzi mężczyźni, dla których płatny seks jest przede wszystkim stylem życia. Dochody takich osób mogą więc być odmienne od typowych stawek obowiązujących w ogłoszeniach internetowych.   

Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi. Wypełnij ankietę!

Redakcja portalu wynagrodzenia.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »