Reklama

Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę

Ważne: Wynagrodzenie płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później niż w ciągu pierwszych 10. dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Na pytanie Czytelnika trudno odpowiedzieć jednoznacznie - pracodawca wypełni obowiązek gdy wynagrodzenie w tym dniu będzie do dyspozycji pracownika. Zgodnie z art. 85 § 1 K.p. wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie.

Co do zasady, nie ma więc przeszkód, aby wypłaty za dany miesiąc, tak jak to czyni Czytelnik, miały miejsce w 6. dniu następnego miesiąca. Pamiętać jednak należy, że taki, wyznaczony przez pracodawcę dzień, staje się terminem, w którym ma obowiązek wynagrodzenie postawić do dyspozycji pracownika.

Reklama

Dlatego zatrudniający powinien wysłać przelewy z takim wyprzedzeniem, aby w tym dniu środki faktycznie znalazły się na rachunku bankowym pracownika. Musi więc przewidzieć, że transakcje wychodzące i przychodzące w różnych bankach nie są ze sobą zsynchronizowane (wychodzą i przychodzą o różnych porach dnia) i może okazać się, że pomimo wysłania polecenia przelewu z samego rana, środki pieniężne nie znajdą się w tym dniu na rachunku odbiorcy.
Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej terminu, w którym zostanie dokonany przelew (zostaną wysłane pieniądze) należy również uwzględnić dni wolne od pracy. W myśl art. 85 § 3 K.p., w razie gdy termin wypada w takim dniu, wypłaty należy dokonać wcześniej.
Przykład: 
Pracodawca ustalił w regulaminie pracy, że wynagrodzenie będzie pracownikom wypłacane 6. dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni. W maju 2018 r. 6 dzień miesiąca przypada w niedzielę, tj. w ostatnim dniu tzw. "długiego weekendu".
Biorąc pod uwagę fakt, że niektóre banki nie wykonują operacji zewnętrznych w soboty, ostatnim możliwym do dokonania przelewu dniem jest piątek 4 maja. Pracodawca może też przelewy z wynagrodzeniem wysłać już w poniedziałek 30 kwietnia.  Ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia jest terminem spełnienia świadczenia. Jego upływ powoduje, że pracodawca popada w opóźnienie.

W konsekwencji po stronie pracownika powstają dodatkowe roszczenia. Może on żądać od zatrudniającego odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki (art. 481 § 1 K.c. w związku z art. 300 K.p.).  Nie odbywa się to automatycznie. Jeżeli pracownik chce, aby zostały mu one wypłacone, powinien wyraźnie to zakomunikować.

Zwracamy uwagę!
Wypłata wynagrodzenia powinna nastąpić do rąk pracownika. Jego przesyłanie na rachunek bankowy, pomimo że w praktyce powszechne, to jest jeszcze traktowane jako wyjątek od reguły.Wskazuje na to również aktualne orzecznictwo.
Przykładowo Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 31 sierpnia 2017 r. (sygn. akt III APa 12/17) orzekł, iż: "(...) Z art. 86 K.p. wynika, iż zasadą jest wypłata przez pracodawcę wynagrodzenia do rąk pracownika.

Obowiązek ten może być przez pracodawcę spełniony w inny sposób tylko w dwóch przypadkach, a mianowicie: 1) gdy tak stanowi układ zbiorowy pracy, lub 2) gdy pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie. W przypadku, gdy pracownik wyraził na piśmie zgodę na inny sposób wypłacenia wynagrodzenia niż do rąk własnych, np. przez przelew wynagrodzenia na konto bankowe, pracodawca ma obowiązek w taki sposób dokonywać mu wypłaty, przy czym uzyskanie zgody pracownika na tego rodzaju sposób wypłaty wynagrodzenia nie stanowi dla pracodawcy dodatkowej możliwości spełnienia świadczenia. (...)". 
Z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz. U. poz. 357). Powołany akt prawny zmieni m.in. art. 86 § 3 K.p. Po zmianach będzie on stanowił, że: "Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.".

A zatem od nowego roku preferowaną formą wypłaty wynagrodzenia będzie przelew na rachunek płatniczy.

2) Zgodnie z umową powinniśmy wypłacić wynagrodzenie zleceniobiorcy w ostatnim dniu miesiąca. Tymczasem pracuje on do godziny 1500 również ostatniego dnia miesiąca, kiedy ma nastąpić wypłata. Czy możemy wysłać mu pieniądze na konto dopiero po przepracowaniu przez niego tego dnia?Nie, gdyż wówczas zleceniodawca popadnie w zwłokę i będzie zobowiązany do wypłaty odsetek umownych (jeżeli je przewidziano w umowie) albo ustawowych (przy braku takiego zapisu). W umowach cywilnoprawnych termin płatności może być ustalany dowolnie.  Do umowy zlecenia stosuje się tzw. "zasadę swobody umów" (art. 3531 K.c.).
Oznacza to, że strony stosunku prawnego mogą go dowolnie kształtować, pod warunkiem, że nie będzie to sprzeczne z ustawą oraz z zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 1 i 2 K.c.). Skoro tak, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby termin płatności ustalić na dzień późniejszy.

Dzięki temu zleceniodawca będzie w stanie stwierdzić, czy zlecone prace zostały wykonane rzetelnie i zgodnie z umową. W przeciwnym wypadku, jak to ma miejsce w przedstawionej przez Czytelnika sytuacji, zleceniodawca musi na siebie wziąć ryzyko. Umów należy dotrzymywać więc, jeżeli strony ustaliły datę wypłaty na ostatni dzień miesiąca, to tego dnia środki pieniężne muszą dotrzeć do zleceniobiorcy.

Zwracamy uwagę!
Jeżeli umowę zlecenia zawarto na dłuższy okres oraz jest ona objęta stawką minimalną, zleceniodawca powinien pamiętać o dyspozycji art. 8a ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku umów zlecenia zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się co najmniej raz w miesiącu.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy Nr 9 z dnia 2018-05-01 GOFIN podpowiada

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »