Reklama

Udokumentowanie stażu pracy za granicą

Nowo zatrudniony pracownik udokumentował swój staż pracy zaświadczeniem o zatrudnieniu w języku angielskim. Zaświadczenie zawiera dane: imię i nazwisko, okres zatrudnienia i rodzaj pracy, jaką ten pracownik wykonywał. Czy ten dokument potwierdza jego pracę za granicą na podstawie umowy o pracę? Nie jest wskazane, jaka dokładnie była to umowa. Czy powinnam poprosić o tłumaczenie przysięgłe tego zaświadczenia?

Jeśli pracodawca ma wątpliwości co do tego, czy pracownik był za granicą zatrudniony na podstawie stosunku pracy, może poprosić pracownika o dodatkowe dokumenty. Pracodawca może wymagać, by pracownik dostarczył przetłumaczony dokument.

1. Zagraniczne zatrudnienie pracownika wliczamy do stażu pracy

Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowią, że udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych. Nie ma przy tym znaczenia, w jakim kraju dana osoba pracowała, czy był to kraj należący do UE, czy nie.

Reklama

Jedynym warunkiem jest to, aby okres zatrudnienia był udokumentowany. Przy czym żadne przepisy nie wskazują, w jaki sposób (przy użyciu jakich dokumentów) okresy zatrudnienia powinny być udokumentowane. Pracodawca może więc uwzględnić okres zatrudnienia pracownika za granicą na podstawie każdego dostarczonego przez niego dokumentu np. świadectwa pracy, zaświadczenia o wykonywaniu pracy, dokumentu płacowego, ubezpieczeniowego, podatkowego czy listu polecającego (referencji). Ważne jest, żeby na podstawie tego dokumentu pracodawca był w stanie bez wątpliwości stwierdzić: fakt zatrudnienia i jego charakter oraz okres zatrudnienia.

Do pracodawcy należy ocena, czy okres zatrudnienia jest wystarczająco udokumentowany, żeby mógł on zaliczyć go do stażu pracy, a w razie sporu stron stosunku pracy w tej kwestii - rozstrzygnąć może go sąd pracy.

Jeśli z dostarczonego przez pracownika zaświadczenia nie wynika, jaki charakter miał stosunek prawny (czy była to umowa o pracę czy inna umowa) wówczas można poprosić o inne dokumenty np.

 • druki stanowiące potwierdzenie odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne w czasie trwania stosunku pracy,
 • kopie otrzymywanych od zagranicznego pracodawcy formularzy rozliczeniowych,
 • odcinki z wysokością wypłat i składek.

Trzeba jednak pamiętać, że nie od każdego pracodawcy pracownik będzie mógł dostarczyć sformalizowany dokument (np. urzędowy druk potwierdzający opłacanie składek czy podatku przez zagranicznego pracodawcę). W USA np. pracodawca nie ma obowiązku wydawania byłym pracownikom urzędowych formularzy czy formalnych dokumentów świadczących o okresie zatrudnienia. Pracownik w takim przypadku może posłużyć się np. listem referencyjnym wystawionym mu przez pracodawcę w USA, w którym wskazuje on, jak długo dany pracownik wykonywał u niego swoje służbowe obowiązki.

2. Dokument obcojęzyczny nie może znajdować się w aktach osobowych

Pracownik może dostarczyć pracodawcy dokument sporządzony w języku obcym. Należy jednak pamiętać, że takiego dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia co do zasady nie można przechowywać w aktach osobowych bez jego polskiej wersji.

Wynika to z przepisów ustawy o języku polskim, która stanowi, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy używa się języka polskiego, jeżeli:

 • osoba świadcząca pracę mieszka na terytorium RP w chwili zawarcia umowy oraz
 • umowa ma być wykonana lub wykonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepisy te stosuje się do dokumentów i informacji, których obowiązek sporządzenia lub podania wynika z odrębnych przepisów, a więc m.in. dokumentów potwierdzających poprzednie okresy zatrudnienia. Ewentualnie w aktach można przechowywać dwie wersje dokumentu - polską i obcojęzyczną (lub obcojęzyczne) - przy czym podstawą wykładni musi być wersja dokumentu w języku polskim. Wyjątek od tej zasady dotyczy jedynie pracowników niebędących obywatelami polskimi, którzy mogą wnosić o sporządzenie dokumentu w języku, którym władają (nie jest potrzebny wówczas polski odpowiednik).

3. Pracodawca może żądać przetłumaczenia dokumentu

Jeżeli osoba powracająca z zagranicy chce, żeby po zatrudnieniu dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia u zagranicznego pracodawcy znalazły się w jej aktach osobowych, i stanowiły podstawę do zwiększenia stażu pracy, od którego zależeć będą jej uprawnienia pracownicze - powinna dostarczyć je przetłumaczone na język polski. Pracodawca bowiem nie ma interesu w tłumaczeniu dokumentów należących do pracownika. Zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego (w związku z art. 300 Kodeksu pracy), ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Można żądać przetłumaczonego dokumentu, ale wybór tłumaczenia należy do pracownika.

Podkreślić jednak należy, że pracodawca nie ma podstaw, żeby żądać tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego. Nie wymagają bowiem tego ani przepisy ustawy o języku polskim, ani przepisy prawa pracy.Wymóg dostarczenia dokumentów sporządzonych lub poświadczonych przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości - może bowiem wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów (tak jak to ma miejsce w rozporządzeniu MEN z 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz.U. Nr 37, poz. 255 ze zm.).

Pracownik może dostarczyć, a pracodawca przyjąć dokument:

 • samodzielnie przetłumaczony,
 • samodzielnie przetłumaczony, zaakceptowany przez tłumacza współpracującego z pracodawcą,
 • przetłumaczony przez np. nauczyciela języka angielskiego (filologa), nieposiadającego uprawnień tłumacza przysięgłego,
 • przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.

Wydaje się jednak, że jeśli pracodawca ma uzasadnione wątpliwości co do tłumaczenia, to może odmówić przyjęcia dokumentu przetłumaczonego przez pracownika.

4. Dokument od tłumacza najpewniejszy

Jednakże pracownik i pracodawca powinni pamiętać, że tylko tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego ma moc prawną. Zgodnie bowiem z art. 13 ustawy z 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr 273, poz. 2702 ze zm.), tylko tłumacz przysięgły jest uprawniony do:

 • sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy, a także do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń w tym zakresie, sporządzonych przez inne osoby;
 • sporządzania poświadczonych odpisów pism w języku obcym, sprawdzania i poświadczania odpisów pism, sporządzonych w danym języku obcym przez inne osoby.

Pracodawca nie może więc odmówić przyjęcia dokumentu przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego, powołując się na wątpliwości co do tłumaczenia. Natomiast ma prawo kwestionować ten dokument ze względu na treść, jeśliby nie była ona wystarczająca do potwierdzenia okresu zatrudnienia u zagranicznego pracodawcy (np. wskazywałby tylko dzień przyjęcia danej osoby do pracy, a nie wskazywałby daty zakończenia stosunku pracy).

Pracownik przyniósł list referencyjny od zagranicznego pracodawcy przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. Z listu tego nowy pracodawca może się dowiedzieć tylko, że pracownik pracował u zagranicznego pracodawcy od czerwca 2009 r. do sierpnia 2010 r. Ponieważ z treści tego listu nie wynika dokładny okres zatrudnienia (pracodawca może mieć wątpliwość, czy pracownik pracował do 1 sierpnia czy do 31 sierpnia 2010 r.) - pracodawca może wymagać przedłożenia jeszcze jakiegoś dokumentu, np. potwierdzającego opłacanie ubezpieczenia, w celu usunięcia wątpliwości.

Monika Frączek

Podstawa prawna:

 • art. 7 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. Nr 90, poz. 999 ze zm.)
 • art. 86 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.)
 • art. 6 Kodeksu cywilnego
 • art. 300 Kodeksu pracy
 • art. 13 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr 273, poz. 2702, ze zm.)
Ekspert kadrowy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »