Reklama

Umowy lojalnościowe - jak zwolnić pracownika?

Pytanie od Czytelnika "ERGO": Zatrudniam osoby, z którymi podpisałem umowy lojalnościowe opłacając im studia magisterskie uzupełniające w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W ramach tych umów pracownicy są zobowiązani pracować w mojej firmie przez 3 lata po zakończeniu studiów. Niestety, muszę dokonać restrukturyzacji zatrudnienia. Jaka jest procedura wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony z pracownikiem zobowiązanym do określonej ciągłości pracy umową lojalnościową?

Kwestie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników przez długi okres czasu były uregulowane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Płacy i Polityki Socjalnej z 12.10.1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. z 1993 Nr 103, poz. 472 z późn. zm.).

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 31.03.2009 r., w sprawie K 28/08 orzekł, że art. 103 ustawy Kodeks pracy jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z zapadłym wyrokiem moc prawną straciło również wspomniane wyżej rozporządzenie, które zostało wydane na podstawie art. 103 Kodeksu pracy.

Reklama

W związku z powyższym ustawodawca dokonał nowelizacji Kodeksu pracy, wprowadzając doń przepisy regulujące podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Nowe przepisy zostały wprowadzone ustawą o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przeważającej mierze powtarzają one przepisy uprzednio obowiązującego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 1034 § 1 K.p., "Pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę zawiera się na piśmie". Umowa ta nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy Kodeksu pracy. Art. 1035 K.p. wskazuje, kiedy pracownik jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracownika w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.

Ma to miejsce w przypadkach pracownika:

  1. który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,
  2. z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, o której mowa w art. 1034, nie dłuższym niż 3 lata,
  3. który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 943 K.p. (mobbing),
  4. który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 lub art. 943 K.p., mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach.

Natomiast Kodeks pracy nie reguluje sytuacji wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi przez pracodawcę, który poniósł nakłady na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracownika. Oznacza to, że wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, z którym pracodawca zawarł umowę "lojalnościową" na podstawie przepisów art. 1034 i następne Kodeksu Pracy następuje na zasadach ogólnych, wspólnych dla wszystkich pracowników. Jest to racjonalne i logiczne - umowa lojalnościowa nie jest bowiem umową gwarancji zatrudnienia. Innymi słowy, umowa ta tworzy obowiązek pozostawania w stosunku pracy tylko po jednej stronie - pracownika. Natomiast pracodawca może podjąć decyzję o rozwiązaniu stosunku pracy w każdym czasie, o ile następuje to zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, bez względu na wysokość nakładów poniesionych na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracownika.

Paszowski & Wspólnicy Kancelaria Prawna

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dn. 26.06.1974 r. Kodeks pracy - tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.
  2. Ustawa z dn. 20.05.2010 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. z 2010 r. Nr 105, poz. 655.
  3. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 31.03.2009 r. Sygn. akt: K 28/08.
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Płacy i Polityki Socjalnej z dn. 12.10.1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych - Dz.U. z 1993 r. Nr 103, poz. 472 z późn. zm.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »