Afera KNF

Rzeź na spółkach Leszka Czarneckiego

Od rana spada środowy kurs akcji Idea Banku oraz Getin Noble Banku; po godzinie 12. Idea Bank odnotował 16,73-proc. spadek, a akcje Getin Noble Banku zniżkowały o 21,57 proc. Spółki te należą do biznesu Leszka Czarneckiego.

Na otwarciu środowej GPW kurs otwarcia Idea Bank wyniósł 2,62 zł (na zamknięciu wtorkowej sesji kurs wyniósł 2,81 zł). Około godz. 12.45 w środę kurs wynosił 2,34 zł.

W przypadku Getin Noble Banku kurs otwarcia na środowej sesji wyniósł 0,49 zł(na wtorkowym zamknięciu kurs wyniósł 0,51 zł). Około godz. 12.45 w środę kurs ten wynosił 0,40 zł.

Prezes Getin Noble Banku Artur Klimczak poinformował, że sytuacja kapitałowa banku poprawia się, cele biznesowe bank realizuje zgodnie z przyjętą do 2021 roku strategią, a wdrożenie planu poprawy rentowności przebiega zgodnie z harmonogramem.

Reklama

- Mocny spadek akcji banku jest w mojej ocenie związany tylko i wyłącznie z pojawianiem się, w ostatnich dniach, nazwy banku w medialnych doniesieniach. Fundamentalnie w banku nic się nie dzieje, co uzasadniałoby przecenę naszych akcji. Fundamenty banku są lepsze niż kilka miesięcy temu - powiedział Klimczak.

Jak dodał, "sytuacja kapitałowa banku uległa w ostatnich miesiącach znaczącej poprawie". "Wiodący akcjonariusz dokapitalizował bank zgodnie z planem ochrony kapitału, a bufory kapitałowe dla banku zostały obniżone. Operacyjnie bank jest bardzo sprawny, każdy kolejny miesiąc ze strony biznesowej jest coraz lepszy. Otwieramy bardzo dużo nowych kont, nasza produkcja kredytów gotówkowych jest bardzo zdrowa" - dodał.

We wtorek rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Barszczewski poinformował, że Idea Bank został nowym podmiotem umieszczonym na liście ostrzeżeń publicznych KNF. Jak tłumaczył, bank został wpisany w związku z prowadzeniem działalności maklerskiej bez zezwolenia w zakresie oferowania instrumentów finansowych.

Idea Bank w komunikacie przesłanym w środę tłumaczył, że wpisanie na listę ostrzeżeń publicznych dotyczy niektórych aktywności banku na rynku kapitałowym, podejrzenie naruszenia leży poza działalnością bankową i dotyczy zdarzeń mających miejsce w przeszłości. Komunikat zwraca uwagę, że zamieszczenie banku na tej liście "jest wynikiem realizacji przez KNF obowiązku wynikającego z art. 6b ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym".

We wtorek "Gazeta Wyborcza" oraz "Financial Times" napisały, że Leszek Czarnecki zawiadomił prokuraturę o złożeniu mu przez przewodniczącego KNF Marka Chrzanowskiego propozycji korupcyjnej w zamian za przychylność regulatora dla procesu restrukturyzacji Getin Noble Banku. UKNF zaprzeczył tym oskarżeniom.

Chrzanowski złożył we wtorek dymisję ze swojego stanowiska, którą premier przyjął.

- - - - -

Komentarz Santander Banku: Nieśmiały wzrost w Warszawie

Po słabym początku tygodnia i średnio optymistycznej sesji na Wall Street, inwestorzy przystępowali do dzisiejszej sesji na GPW w niezbyt dobrych nastrojach. Afera z przewodniczącym KNF w roli głównej także nie służy giełdzie, a więc można było oczekiwać rozpoczęcia handlu na parkiecie od spadku. Tak też się stało.

WIG otworzył się luką i szybko powiększył straty, dochodząc do niemal 1-procentowego spadku. Na tle Europy GPW nie była wyjątkiem, ponieważ na większości parkietów w innych krajach indeksy traciły w podobnym wymiarze. Po godzinie 10 byki rozpoczęły bardzo nieśmiałe odrabiania strat i po kilkudziesięciu minutach leniwej wspinaczki to się udało. Kupujący poszli za ciosem, kontynuując zwyżkę w kolejnych godzinach, czemu sprzyjało polepszenie nastrojów w Europie. W pewnym momencie sesji wzrost sięgał już niemal 1 proc., ale słabszy początek w USA schłodził nastroje i skończyło na +0.63 proc. Wartość obrotów na całym rynku wyniosła 882 mln zł.

Stosunek spółek zwyżkujących i tracących na wartości był korzystny dla spółek drożejących. Także, jeżeli chodzi o zmienność, zdecydowanie dominowały spółki wzrostowe. Solidne zwyżki zanotowały Alior (+3.18 proc.), Energa (+4.82 proc.), JSW (+5.80 proc.) i Tauron (+4.81 proc.). Wśród poszkodowanych spółek wyróżniły się KGHM (-1.94 proc.), Pekao SA (-1.56 proc.) i Lotos (-1.37 proc.). Na szerokim rynku uwagę przykuwał niestety dramat spółek kontrolowanych przez L.Czarneckiego. Wszystkie doznały kilkunastoprocentowej przeceny, co specjalnie nie dziwi w kontekście afery korupcyjnej, będącej w centrum zainteresowania mediów. Jeżeli chodzi o spółki wzrostowe, to nominalnie największymi zwyżkami popisały się Izoblok (+22 proc.), Dekpol (+10.00 proc.) i Ekoexport (8.08 proc.), ale cechą wspólną tych wzrostów była bardzo niska wartość obrotów. Wśród spółek z trochę intensywniejszym handlem zwróciłbym uwagę na Elemental (+11.93 proc.), TSGames (+5.88 proc.), TBull (+4.83 proc.) i Farm51 (+4.61 proc.).

Sesję należy ocenić pozytywnie, szczególnie biorąc pod uwagę słaby początek. Na jednoznacznie optymistyczne wnioski nie pozwala dosyć niska wartość obrotów, niemniej WIG20 podjął walkę na poziomie, który jest jednym z celów potencjalnej korekty technicznej, a więc 2210 pkt. Co ciekawe poziom ten miał także istotne znaczenie w poprzednich miesiącach. Optymistyczny scenariusz zakłada powrót do wzrostów z tego poziomu, jednak obserwując zachowanie indeksów amerykańskich dosyć sceptycznie podchodzę do tej koncepcji. Na razie za nieco bardziej prawdopodobne uważam dalsze komplikacje zarówno na GPW, jak i Wall Street.

Sławomir Koźlarek, makler Santander Biuro Maklerskie

- - - - -

KNF wpisał na listę ostrzeżeń Idea Bank

We wtorek, 13 listopada na listę ostrzeżeń publicznych KNF wpisany został nowy podmiot. Komunikat opublikowano po zamknięciu notowań GPW.

Jest nim Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie. Zawiadomienie zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Regionalnej w Warszawie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia w zakresie oferowania instrumentów finansowych, a także doradztwa inwestycyjnego).

Poniżej dodatkowy komunikat ws. zamieszczenia na liście ostrzeżeń publicznych KNF wpisu dotyczącego Idea Banku SA.

Komunikat dotyczący zamieszczenia na Liście ostrzeżeń publicznych KNF wpisu dotyczącego Idea Banku SA

Zamieszczenie na Liście ostrzeżeń publicznych KNF wpisu dotyczącego Idea Banku SA jest wynikiem realizacji przez KNF obowiązku wynikającego z art. 6b ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Stosownie do treści tego przepisu KNF jest zobligowana do każdorazowego podawania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego m.in. w art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Należy wskazać, że zawiadomienia składane przez KNF mogą dotyczyć także fragmentu działalności prowadzonej przez dany podmiot, co nie wpływa na ocenę legalności działalności podmiotu prowadzonej w pozostałych obszarach.

KNF informuje, że podstawą wpisania Idea Banku SA na listę ostrzeżeń publicznych KNF są ustalenia dotyczące czynności wykonywanych przez Bank w latach 2016 - 2018 w zakresie aktywności na rynku kapitałowym bez posiadania odpowiednich zezwoleń KNF. Odnosi się to do procesu oferowania instrumentów finansowych - w okresie co najmniej od sierpnia 2016 r. do października 2017 r. oraz doradztwa inwestycyjnego - w okresie co najmniej od września 2016 r. do marca 2018 r. Oznacza to, że podejrzenie naruszenia przez Bank normy karnoprawnej wynikającej z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi leży poza działalnością bankową i w szczególności nie jest w żadnym zakresie związane ani z przyjmowaniem depozytów, ani z udzielaniem kredytów. Działalność bankowa Idea Banku SA nie jest objęta zawiadomieniem do organów ścigania i pozostaje poddana standardowemu, bieżącemu nadzorowi KNF. Idea Bank SA reguluje swoje zobowiązania wobec klientów oraz wypełnia obowiązki ustawowe wobec organu nadzoru.

Sprawdź bieżące notowania IDA na stronach BIZNES INTERIA.PL

- - - - -

Media: Jest drugie zawiadomienie ws. propozycji korupcyjnej w KNF

Do prokuratury zostało złożone drugie zawiadomienie ws. oskarżeń Leszka Czarneckiego wobec szefa KNF - podało Radio Zet. Dodało, że dotyczy doradcy prezydenta i prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Zdzisława Sokala.

Jak podało Radio Zet, Sokal "według zawiadomienia miał lobbować w KNF na rzecz doprowadzenia do upadłości Getin Noble Banku i odkupienia go za symboliczną kwotę przez inny bank".

"Mecenas Roman Giertych udowadnia w zawiadomieniu, że 8 listopada sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo Bankowe, który przewiduje przejmowanie banków decyzją administracyjną KNF" - poinformowała rozgłośnia.

"Gazeta Wyborcza" napisała we wtorek, że według właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego przewodniczący KNF, w marcu 2018 r. zaoferował przychylność dla tego banku w zamian za mniej więcej 40 mln zł; Czarnecki nagrał tę ofertę i zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa KNF. O sprawie napisał też we wtorek "Financial Times".

Wtorkowa "Gazeta Wyborcza" napisała, że według właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego, szef KNF Marek Chrzanowski w marcu 2018 r. miał zaoferować przychylność dla tego banku w zamian za mniej więcej 40 mln zł; Czarnecki nagrał tę ofertę i zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa KNF. Na środę rano do KPRM Chrzanowskiego wezwał premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu zażądał też natychmiastowych wyjaśnień od szefa KNF oraz zlecił prokuraturze i służbom niezwłoczne zebranie informacji. Chrzanowski poinformował we wtorek po południu, że składa dymisję z pełnionej przez siebie funkcji. Premier przyjął we wtorek dymisję szefa KNF Marka Chrzanowskiego.

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował we wtorek, że w godzinach porannych wydał polecenie wszczęcia śledztwa w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez szefa Komisji Nadzoru Finansowego.

- Wskazałem też wstępną kwalifikację prawną, art. 231 par. 2 Kodeksu karnego. To jest przekroczenie przez funkcjonariusza publicznego uprawnień celem osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę trzecią" - podał Ziobro. Powtórzył, że "jest to wstępna kwalifikacja, która w trakcie prowadzonego śledztwa może ulegać zmianie.

CZYTAJ RAPORT O AFERZE KNF

Sprawdź bieżące notowania GTN, GNB, IDA na stronach BIZNES INTERIA.PL

PAP
Dowiedz się więcej na temat: Leszek Czarnecki
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »