Reklama

Zamach na pieniądze w OFE

MIiR podało datę przekształcenia OFE

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w raporcie z konsultacji projektu ustawy o przeniesieniu środków z OFE (otwartych funduszy emerytalnych) do IKE na indywidualne konta emerytalne poinformowało że termin przekształcenia OFE został przesunięty z dnia 21 lutego 2020 r. na dzień 29 maja 2020 r.

Reklama

Początkowy próg minimalnego zaangażowania w polskie akcje funduszy powstałych z przekształcenia OFE na koniec 2020 r. został obniżony do 80 proc. z 90 proc. - podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w raporcie z konsultacji projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne.

"Zgłoszone uwagi dotyczyły m.in.: (...) 4) obniżenia początkowego progu ostrożnościowego minimalnego zaangażowania w akcje polskie z 90 proc. na 80 proc. w celu zapobiegnięcia niepożądanym przesunięciom kapitałowym na GPW - uwaga został uwzględniona; początkowy próg ostrożnościowy został obniżony do 80 proc." - napisano w dokumencie.

W pierwotnej wersji projektu ustawy próg ostrożnościowy na poziomie 90 proc. obowiązywał na koniec 2020 r.

Początkowy projekt ustawy zakładał, że zaangażowanie w krajowe akcje może się obniżać o 2,5 pkt. proc. rocznie do 67,5 proc. na koniec 2029 r.

W dokumencie MIiR nie padła wzmianka o zmianie progów.

Ponadto, termin przekształcenia OFE otwartych funduszy emerytalnych został przesunięty z dnia 21 lutego 2020 r. na dzień 29 maja 2020 r.

Podniesiono również - do 50 proc. z 30 proc. - próg, do wysokości którego środki FRD mogą być lokowane w akcje spółek notowanych na rynku regulowanych na terytorium RP oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji oraz akcje prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem ofert publicznej na terytorium RP.

Zwiększono również do 0,1 proc. z 0,05 proc. aktywów FRD w skali roku wynagrodzenia dla TFI PFR za zarządzanie z uwagi na "rynkowe koszty zarządzania wieloma rodzajami aktywów, które przepłyną do FRD z dotychczasowych otwartych funduszy emerytalnych".

MIiR nie przedstawiło treści projektu ustawy po zmianach.

Przygotowany przez MIiR projekt zmieniający niektóre ustawy w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE) trafił do konsultacji pod koniec maja br.

Przewiduje on przede wszystkim, że powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) zarządzające OFE przekształcą się w towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), zaś OFE staną się specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi (SFIO). Wszystkie aktywa netto OFE zostaną przekazane na indywidualne konta emerytalne (IKE) prowadzone przez TFI.

Projekt zakłada wprowadzenie tzw. opłaty przekształceniowej. Ministerstwo przypomina, że wypłata emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) podlega podatkowi dochodowemu według skali, a w przypadku oszczędzania w IKE od wypłat środków gromadzonych na IKE nie jest pobierany PIT.

Opłata przekształceniowa ma być substytutem podatku dochodowego pobieranego od emerytur wypłacanych z FUS. Opłata ta ma być pobierana na rzecz FUS od środków przenoszonych na IKE - w łącznej wysokości 15 proc., której płatność zostanie rozłożona na 2 lata. Jak wyjaśniono, wysokość opłaty odpowiada poziomowi efektywnej stopy opodatkowania emerytur.

Przyjęto, że polityka inwestycyjna SFIO przekształconych z OFE zostanie dostosowana do wieku i profilu ryzyka ubezpieczonych.

"Możliwe będzie złożenie deklaracji przez członka OFE o przeniesieniu środków z OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) i dopisaniu wartości przeniesionych środków do kapitału zgromadzonego w FUS. Przy wyborze tej opcji nie będzie pobierana opłata przekształceniowa" - tłumaczy MIiR.

Środkami FRD zarządzał będzie Polski Fundusz Rozwoju (PFR) w ramach "zdywersyfikowanej polityki inwestycyjnej z korzyścią dla polskiej gospodarki". Przekazanie aktywów FRD w zarządzanie Polskiemu Funduszowi Rozwoju wiąże się z koniecznością ponoszenia opłaty za zarządzanie.

"Skumulowany stan aktywów FRD, zgodnie z celem istnienia funduszu rezerwowego, stanowić będzie zabezpieczenie na przyszłość w przypadku wystąpienia istotnych zaburzeń w systemie emerytalnym" - podkreślono.

W Ocenie Skutków Regulacji przyjęto, że około 20 proc. członków OFE (jest ich ok. 15,7 mln) zdecyduje się na przeniesienie oszczędności do FRD i dopisanie ich na koncie FUS. Osoby, które zdecydują się na to nie będą ponosić żadnych opłat. Natomiast pozostałe 80 proc. aktywów zostanie przeniesiona do IKE i od tej kwoty zostanie naliczona tzw. opłata przekształceniowa w wysokości 15 proc. W takim wypadku FUS, dzięki wpłatom z tytułu opłaty przekształceniowej uzyskałby w roku 2020 8,6 mld zł, a w roku 2021 8,5 mld zł, czyli 17,1 mld zł. Do obliczenia wysokości opłaty przyjęto stan aktywów w OFE na poziomie 162 mld zł (dane z 28 lutego 2019 r.).

Analitycy Ipopema Securities ocenili, że podaż netto akcji notowanych na GPW po likwidacji OFE w 2020 r. może wynieść do 3 mld zł, a w 2021 r. do 3,4 mld zł. Natomiast w ocenie analityków Trigon DM popyt na polskie akcje ze strony PPK w najbliższych 7-8 latach może przekraczać potencjalną maksymalną podaż przez OFE związaną z obniżaniem alokacji w akcje o 2,5 p.p. rocznie.

Odpływy netto ustabilizują się na poziomie ok. 600 mln zł od 2029 roku. Zarówno analitycy Ipopema, jak i Trigon DM w swoich raportach nie uwzględnili dodatkowych napływów na nowe IKE.

Projekt ustawy likwidującej OFE zakłada, że z domyślnej opcji przeniesienia aktywów na IKE skorzysta ok. 80 proc. obecnych członków OFE.

.................

Ustawa likwidująca OFE zakłada, że aktywa przeniesione na IKE będą mogły posłużyć wyłącznie do celów emerytalnych. Ich wypłata (jednorazowa lub w ratach) będzie możliwa po osiągnięciu wieku emerytalnego. Wypłaty nie będą opodatkowane - funkcję fiskalną spełnia opłata przekształceniowa pobierana w momencie przenoszenia środków na IKE.

Dowiedz się więcej na temat: 2020 | likwidacja OFE | reforma emerytalna | IKE | ZUS | OFE | fundusze emerytalne
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »