członek zarządu

Artykuły (6444)

 • Raport za drugi kwartał 2016r. – korekta.

  • Środa, 17 sierpnia 2016 (07:15)
  Zarząd MGM Systems S.A. informuje, że do raportu okresowego nr 21/2016 został omyłkowo dołączony niewłaściwy plik raportu kwartalnego, w którym część danych była niewidoczna. Poprawny...
  członek zarządu
 • Raport kwartalny za drugi kwartał 2016r.

  • Środa, 17 sierpnia 2016 (00:00)
  Zarząd MGM Systems S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny (skonsolidowany i jednostkowy) za I kwartał 2016 roku.Osoby reprezentujące spółkę:Andrzej Matuła - Członek...
  członek zarządu
 • Warunkowa rezygnacja Prezesa Zarządu Banku BPH oraz niektórych członków Zarządu Banku BPH oraz warunkowe powołanie nowego Prezesa Zarządu Banku BPH

  • Wtorek, 16 sierpnia 2016 (16:06)
  Raport bieżący nr 33/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Banku BPH S.A. ("Bank BPH”) niniejszym informuje, że 16 sierpnia...
  członek zarządu
 • Informacja o rezygnacji Członka Zarządu

  • Wtorek, 16 sierpnia 2016 (15:45)
  Raport bieżący nr 20/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka”)...
  członek zarządu
 • Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2016 roku

  • Wtorek, 16 sierpnia 2016 (15:40)
  Zarząd Hydrapres SA przekazuje w załączeniu skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za drugi kwartał 2016 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu...
  członek zarządu
 • Raport okresowy za II kwartał 2016 roku

  • Piątek, 12 sierpnia 2016 (21:35)
  Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy (jednostkowy i skonsolidowany) za II kwartał 2016 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1)...
  członek zarządu
 • Raport miesięczny za miesiąc lipiec 2016r.

  • Piątek, 12 sierpnia 2016 (21:25)
  Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport miesięczny za lipiec 2016 r. Podstawa prawna: pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu...
  członek zarządu
 • Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kw. 2016 r.

  • Środa, 10 sierpnia 2016 (21:50)
  Zarząd MGM Systems S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2016 r. Dotychczasowy termin 12 sierpnia 2016 r. uległ zmianie. Nowy termin publikacji...
  członek zarządu
 • Oddelegowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do sprawowania funkcji Członka Zarządu

  • Środa, 10 sierpnia 2016 (11:05)
  Zarząd OPEN-NET S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż na Rada Nadzorcza na mocy podjętej w dniu 9 sierpnia 2016 roku Uchwały nr 4/VII/08/2016 postanowiła oddelegować Panią Sabinę...
  członek zarządu
 • Rezygnacja członka Zarządu

  • Piątek, 5 sierpnia 2016 (14:30)
  Zarząd spółki LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 sierpnia 2016 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Piotra Niespodziewańskiego z Zarządu Spółki i funkcji...
  członek zarządu
 • Publikacja protokołu z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – Przedstawiciela Pracowników PKP CARGO S.A.

  • Piątek, 5 sierpnia 2016 (12:27)
  Raport bieżący nr 46/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd spółki PKP CARGO S.A. ("Spółka", ”PKP CARGO”) w nawiązaniu...
  członek zarządu
 • Powołanie Członków Zarządu

  • Środa, 3 sierpnia 2016 (15:27)
  Raport bieżący nr 26/16Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej...
  członek zarządu
 • Informacja o powołaniu Członka Zarządu

  • Wtorek, 2 sierpnia 2016 (17:30)
  Zarząd Getback S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dn. 1 sierpnia 2016 r. Pani Anna Paczuska została powołana do Zarządu...
  członek zarządu, GetBack
 • Powołanie Członka Zarządu - Pana Gustawa Grotha

  • Poniedziałek, 1 sierpnia 2016 (15:00)
  Zarząd Spółki LOYD S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości informację o powołaniu do Zarządu LOYD S.A. Pana Gustawa Groth - zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki i powierzenie mu...
  członek zarządu
 • Rezygnacja Członka Zarządu

  • Piątek, 29 lipca 2016 (21:05)
  §3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Zarząd...
  członek zarządu
 • Powołanie członków Zarządu.

  • Piątek, 29 lipca 2016 (12:10)
  Zarząd LS Tech-Homes SA („Spółka”) informuje, że 28 lipca 2016 r. podejmując uchwały nr 1 i 2 Rada Nadzorcza Spółki powołała do składu Zarządu Spółki na nową pięcioletnią kadencję:  Pana...
  członek zarządu
 • Życiorys zawodowy członka rady nadzorczej

  • Wtorek, 26 lipca 2016 (20:15)
  §3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". W nawiązaniu...
  członek zarządu
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania nowych członków Zarządu Venture Incubator SA

  • Wtorek, 26 lipca 2016 (17:30)
  Zarząd spółki Venture Incubator S.A.("Emitent") informuje, że w dniu 26 lipca 2016 roku na podstawie § 13 ust. 14. pkt 5) Statutu Spółki Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie...
  członek zarządu
 • Powołanie Członka Zarządu UNIMOT S.A.

  • Poniedziałek, 25 lipca 2016 (17:45)
  Raport bieżący nr 5/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd UNIMOT S.A. ("Spółka", "Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że Rada...
  członek zarządu
 • Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

  • Poniedziałek, 25 lipca 2016 (10:36)
  Raport bieżący nr 4/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Unimot S.A. ("Spółka", "Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje iż w dniu 25...
  członek zarządu