Reklama

EBC utrzymał stopy procentowe bez zmian

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe - podano w komunikacie po posiedzeniu banku. EBC poinformował, że stopy procentowe pozostaną bez zmian przez I połowę 2020 r. oraz podał szczegóły programu TLTRO-III.

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe - podano w czwartkowym komunikacie po posiedzeniu banku. EBC zmienił forward guidance dla stóp procentowych - mają one pozostać bez zmian co do końca pierwszej połowy 2020 r. oraz podtrzymał forward guidance dla polityki reinwestycji.

Reklama

"Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00 proc., 0,25 proc. oraz ?0,40 proc." - napisano.

"Rada Prezesów oczekuje obecnie, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej do pierwszego półrocza 2020, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do zapewnienia dalszego stabilnego zbliżania się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2 proc. w średnim okresie" - dodano.

EBC ujawnił także szczegóły programu TLTRO-III.

"Jeśli chodzi o warunki nowej serii kwartalnych ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO-III), Rada Prezesów postanowiła, że stopa procentowa każdej operacji będzie o 10 punktów bazowych wyższa niż średnia stopa podstawowych operacji refinansujących Eurosystemu za czas trwania danej operacji TLTRO.

W przypadku banków o kwalifikowanych wierzytelnościach netto powyżej benchmarku stopa stosowana w TLTRO-III będzie niższa i może być tak niska jak średnia stopa depozytu w banku centralnym obowiązująca w czasie trwania operacji powiększona o 10 punktów bazowych" - podano.

EBC ujawnił także szczegóły programu TLTRO-III.

"Jeśli chodzi o warunki nowej serii kwartalnych ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO-III), Rada Prezesów postanowiła, że stopa procentowa każdej operacji będzie o 10 punktów bazowych wyższa niż średnia stopa podstawowych operacji refinansujących Eurosystemu za czas trwania danej operacji TLTRO. W przypadku banków o kwalifikowanych wierzytelnościach netto powyżej benchmarku stopa stosowana w TLTRO-III będzie niższa i może być tak niska jak średnia stopa depozytu w banku centralnym obowiązująca w czasie trwania operacji powiększona o 10 punktów bazowych" - podano.

Rada Prezesów podtrzymała forward guidance dla polityki reinwestycji.

"Rada Prezesów zamierza w dalszym ciągu reinwestować - w całości - spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu skupu aktywów jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zacznie podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej" - napisano.

Niektórzy członkowie Rady Prezesów EBC rozważali możliwość obniżenia stóp proc. - powiedział prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi na konferencji po posiedzeniu EBC. Dodał, że bilans ryzyka dla perspektyw wzrostu gospodarczego w strefie euro pozostaje nadal przechylony na stronę negatywną.

Decyzja EBC o pozostawieniu bez zmian podstawowych stóp procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku i została podjęta jednogłośnie.

"Niektórzy członkowie Rady Prezesów EBC rozważali możliwość obniżenia stóp procentowych, a inni członkowie EBC podnieśli pomysł wznowienia programu skupu aktywów QE lub dalszych zmian w forward guidance" - powiedział Mario Draghi.

Zaznaczył, że bank posiada "znaczną przestrzeń" ws. dalszego luzowania ilościowego (QE).

"Rada Prezesów jest zdeterminowana, aby działać w przypadku wystąpienia niekorzystnych okoliczności, a także jest gotowa do dostosowania wszystkich swoich instrumentów, w zależności od potrzeb, aby zapewnić, że inflacja nadal będzie zmierzać w kierunku celu inflacyjnego Rady Prezesów w sposób trwały" - przekonywał prezes EBC, dodając, że "nadal niezbędny jest wysoki stopień akomodacji monetarnej".

W BILANSIE RYZYKA CZYNNIKI NEGATYWNE

"(Bilans - PAP) ryzyka dla perspektyw wzrostu gospodarczego w strefie euro wciąż pozostaje przechylony się w kierunku przeważania czynników ryzyka o charakterze negatywnym" - powiedział Draghi.

W ocenie prezesa EBC na pogorszenie nastrojów gospodarczych miały wpływ "przedłużająca się niepewność związana z czynnikami geopolitycznymi, rosnąca groźba protekcjonizmu i słabości na rynkach wschodzących".

"Pomimo nieco lepszych niż oczekiwano danych za pierwszy kwartał, najnowsze informacje wskazują, że ryzyka zewnętrzne nadal wpływają na perspektywy gospodarcze dla strefy euro" - wskazywał bankier.

EBC ZREWIDOWAŁ PROGNOZY DLA PKB I INFLACJI

EBC lekko zrewidował w górę prognozy PKB w strefie euro na 2019 r. do 1,2 proc., a na 2020 r. i 2021 w dół - do 1,4 proc. Bank zrewidował w górę prognozy dla inflacji w strefie euro w 2019 r. do 1,3 proc., w 2020 r. w dół - do 1,4 proc., a w 2021 r. pozostawił bez zmian na poziomie 1,6 proc.

Draghi zaznaczył, że wzrost w II i III kw. 2019 r. może być jednak trochę gorszy, co wynika ze "słabości w handlu międzynarodowym w warunkach przedłużających się niepewności na świecie, które mają szczególne znaczenie w sektorze produkcyjnym strefy euro".

Prezes EBC ocenił jednak, że ostatnie dane gospodarcze "nie były złe", a "recesja jest bardzo mało prawdopodobna".

Bankier wskazywał, że wzrost gospodarczy w strefie euro będzie podtrzymywany dzięki "dalszemu wzrostowi zatrudnienia i wzrostowi płac, które stanowią podstawę odporności gospodarki strefy euro i stopniowo rosnącej inflacji".

"Oczekuje się, że inflacja bazowa wzrośnie w średnim okresie, wspierana przez nasze środki polityki pieniężnej, trwającą ekspansję gospodarczą i wyższy wzrost płac" - mówił prezes EBC.

W ocenie Draghiego otoczenie makroekonomiczne strefy euro "nie powinno ulec pogorszeniu", a oczekiwania inflacyjne nie powinny się znacząco pogorszyć.

"Nie ma prawdopodobieństwa wystąpienia deflacji" - powiedział.

 
Pełne dane w tabeli poniżej.
prognozy z:	czerwiec			|	marzec			|	grudzień		   	 
 
prognozy:2019  2020	2021	|  2019 2020 2021	| 2019 2020	2021	 
 
Realny PKB 1,2	1,4	1,4	| 1,1	1,6	1,5	| 1,7	1,7	1,5	 
 
Inflacja HICP 1,3 1,4	1,6	| 1,2	1,5	1,6	| 1,6	1,7	1,8	 

Prezes EBC odniósł się także w swoim wystąpieniu do kwestii tzw. zróżnicowania oprocentowania depozytów składanych przez banki komercyjne w EBC (tieringu), podnoszonej podczas ostatnich posiedzeń EBC.

"Rada Prezesów oceniła również, że w tym momencie pozytywny wpływ ujemnych stóp procentowych na akomodacyjną postawę polityki pieniężnej i trwałą konwergencję inflacji nie jest podważany przez ewentualne skutki uboczne pośrednictwa bankowego" - powiedział Draghi.

"Będziemy jednak nadal uważnie monitorować bankowy kanał transmisji polityki pieniężnej i sprawę środków łagodzących. (...) Ujemne stopy proc. nie wpływają na możliwości udzielania pożyczek przez banki" - dodał.

Po decyzji EBC i konferencji prezesa banku kurs euro rośnie o 0,28 proc. wobec dolara do 1,1267.

Kolejne posiedzenie EBC odbędzie się 26 czerwca.

........................

EBC: Brak zmian stóp do połowy 2020. TLTRO-III mniej atrakcyjne niż II.

Europejski Bank centralny wydłużył deklarację braku zmian stóp procentowych do połowy 2020. Zapowiedział też uruchomienie programu TLTRO w oparciu o oprocentowanie kształtujące się na poziomie od 0,1% do -0,3% (niższe oprocentowanie wiązać się będzie ze spełnianiem przez banki określonych wymogów). W obu przypadkach wartości są mniej atrakcyjne w porównaniu do poprzedniego programu TLTRO-II z 2016. Działania banku nie dostarczyły oczekiwanego impulsu, tym samym osłabiły dług na rynkach bazowych.

Stosunkowo neutralna pozostała również wymowa nowych projekcji. EBC oczekuje obecnie wzrostu 1,2%r/r w 2019 oraz 1,4% w 2020 and 2021. Oznacza to rewizję o 0,1pp w górę w bieżącym roku oraz o kolejno 0,2pp i 0,1pp w dół w dwóch kolejnych latach. Nowa struktura wskazuje na słabszą dynamikę konsumpcji oraz inwestycji.

W przypadku inflacji HICP bank prognozuje wzrost 1,3%r/r w 2019, 1,4% w 2020 oraz 1,6% w 2021. W porównaniu do marcowych szacunków, prognoza w 2019 została podniesiono o 0,1pp w górę, a w 2020 obniżona o 0,1pp. Zmiany uwarunkowane były głównie zmianą założeń odnośnie cen energii i żywności - szacunki inflacji bazowej nie uległy istotnym zmianom.

ING Bank

....................

Obecnie EBC oczekuje, że "stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie przynajmniej do poł. 2020 r., w każdym razie tak długo, jak będzie to konieczne do zapewnienia dalszego trwałego zbliżania się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie".

Wcześniej EBC komunikował, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie przynajmniej do końca 2019 r. Jednocześnie w komunikacie znalazły się szczegóły dotyczące wysokości oprocentowania pożyczek w ramach trzeciej rundy programu TLTRO (targeted longer-term refinancing operations, por. MAKROmapa z 11.03.2019). Zgodnie z komunikatem będzie to stopa depozytowa powiększona o 10pb, czyli obecnie -0,30%.

W ubiegłym tygodniu opublikowane zostały także czerwcowe projekcje makroekonomiczne EBC. Zgodnie najnowszymi prognozami EBC tempo wzrostu PKB w strefie euro w 2019 r. wyniesie 1,2% (wobec 1,1% w marcowej projekcji) oraz 1,4% w 2020 r. i 2021 r. (odpowiednio 1,4% i 1,6%). Z kolei inflacja w 2019 r. wyniesie 1,3% (1,2%), w 2020 r. 1,4% (1,5%), a w 2021 r. 1,6% (1,6%).

Tym samym w całym horyzoncie projekcji nie osiągnie ona celu inflacyjnego EBC (poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie). Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu prezes M. Draghi wielokrotnie powtórzył, że w przypadku pojawienia się niekorzystnych, niespodziewanych okoliczności EBC jest gotowy działać i wykorzystać w tym celu dostępne narzędzia polityki pieniężnej.

Mimo gołębiego wydźwięku konferencja miała ograniczony wpływ na rynek. Treść komunikatu po posiedzeniu EBC oraz wyniki czerwcowej projekcji stanowią wsparcie dla naszego scenariusza zakładającego stabilizację stóp procentowych w strefie euro przynajmniej do połowy 2021 r.

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Dowiedz się więcej na temat: EBC | 2020 | stopy procentowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »