Przejd� do g��wnej cz�ci strony

× m.interia.pl

Korzystasz z urządzenia mobilnego? Wybróbuj wersję Interii,
zaprojektowaną specjalnie dla Twojego urządzenia.

×

Treść dostępna również w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

Kto musi mieć kasę fiskalną?

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość
Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej »

Z dniem 1 lipca 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

Kto musi mieć kasę fiskalną?
RMF FM

Przepisy tego rozporządzenia ograniczyły pewnej grupie podatników prawo do zwolnienia z ewidencjonowania obrotów i podatku należnego za pomocą kas rejestrujących. Przepisy wprowadzające te ograniczenia zaczną obowiązywać od 1 listopada 2008 r.

Sprzedający alkohol i papierosy

Podatnicy prowadzący sprzedaż papierosów oraz alkoholu muszą od 1 listopada 2008 r. bezwzględnie prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wynika to z zapisu § 4 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. nr 113, poz. 720). Stanowi on, że zwolnień z ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3 rozporządzenia nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie:

wyrobów tytoniowych (PKWiU 16.00),

napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,

napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem dostaw towarów, o których mowa w poz. 43 załącznika do rozporządzenia (posiłków i towarów na pokładach samolotów).

Oznacza to, że podatnik dokonujący sprzedaży wymienionych produktów od 1 listopada 2008 r. nie może korzystać ze zwolnień, o których mowa w § 2 oraz § 3 rozporządzenia.

  • Co piszczy w kasach rejestrujących!

    Każdy sprzedawca alkoholu będzie musiał posiadać kasę rejestrującą. To najważniejsza zmiana wynikająca z nowego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. więcej »

W przepisach tych mowa jest m.in. o zwolnieniach:

wymienionych w załączniku do rozporządzenia,

podmiotowych przysługujących podatnikom, którzy dokonują sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w pierwszym półroczu 2008 r. udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy był wyższy niż 70%.

Sprzedaż usług dokumentowanych fakturą VAT

Od 1 listopada 2008 r. usługi wymienione pod pozycjami 5, 9, 15, 16, 18, 19, 20, 23 załącznika do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, zwolnione są z ewidencjonowania przy użyciu kasy, jednak pod warunkiem, że świadczenie ich przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą.

Dotyczy to podatników świadczących usługi:

krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU ex 55.23.15) - z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych, które nie podlegają zwolnieniu z ewidencjonowania,

magazynowania i przechowywania towarów pozostałe - wyłącznie przechowywanie i dozór mienia (PKWiU ex 63.12.14),

w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek (PKWiU ex 70.2),

obsługi nieruchomości świadczone na zlecenie (PKWiU ex 70.3),

architektoniczne i inżynierskie - wyłącznie usługi rzeczoznawstwa (PKWiU ex 74.2),

rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu (PKWiU ex 74.5),

detektywistyczne i ochroniarskie (PKWiU ex 74.6),

komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU ex 74.84) - z wyłączeniem usług związanych z organizacją wystaw i targów, które nie podlegają zwolnieniu z ewidencjonowania.

Jak wskazano wcześniej zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy przysługiwać będzie tylko podatnikom, którzy usługi te będą w całym zakresie dokumentować fakturą. Problem może wystąpić u podatników, którzy korzystają ze zwolnienia od VAT i w związku z tym nie mają prawa do wystawiania faktur VAT. Czy fakt ten oznacza, że nie mogą oni korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej? Zwrócić należy uwagę na to, że osoby te mogą wystawiać ?zwykłe? rachunki. A jak wynika z § 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur (Dz. U. nr 95, poz. 798 ze zm.) za fakturę uznaje się również rachunki, o których mowa w art. 87-90 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), wystawiane przez podatników nieobowiązanych do wystawiania faktur VAT. Rachunki te powinny być kolejno numerowane, a ich kopie należy przechowywać w kolejności ich wystawienia, do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zatem należy uznać, że podatnicy świadczący omawiane usługi mogą od 1 listopada 2008 r. korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej, jednak pod warunkiem, że będą usługi te dokumentować fakturą VAT lub rachunkiem.

Przy czym w sytuacji kiedy ich obroty w 2007 r. z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczyły 40.000 zł, to mogą korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2008 r. niezależnie od tego czy wystawiają powyższe dokumenty. Wynika to z § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie kas. Jednak zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie 2008 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł.

Natomiast w przypadku podatników, którzy sprzedaż rozpoczęli lub rozpoczną w 2008 r., zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania ze względu na osiągane obroty, przysługuje do momentu przekroczenia kwoty 20.000 zł, z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (§ 3 ust. 5 rozporządzenia).

Zwrócić także należy uwagę, że w sytuacji świadczenia usług, przewidziano dodatkową możliwość skorzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania, bez określania ich rodzaju. Dotyczy to zwolnień, z których mogą skorzystać podatnicy korzystający z określonej formy płatności za te usługi.

I tak, na podstawie poz. 38 załącznika do rozporządzenia, ze zwolnienia korzysta świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika. Warunkiem jest to, aby z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynikało, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła. Zwolnienie to nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług przed 1 lipca 2008 r.

Należy pamiętać, że omówione zasady obowiązują do końca 2008 r.

autor: Aleksandra Węgielska - Gazeta Podatkowa Nr 501 z dnia 2008-10-27

Źródło informacji:

Więcej o:
mus,
Życie,
'Kasa',
podatnicy,
rachunki,
zwolnienia,
r,
mowa,
VAT,
kasa fiskalna,
Rozporządzenia Ministra Finansów,
kto
 

Ankieta

Jak oceniasz system ulg prorodzinnych w Polsce?

Jak oceniasz system ulg prorodzinnych w Polsce?

Dziękujemy. Twój głos został już zarejestrowany
WYNIKI

Dobry

 
9%

Zły

 
83%

Trudno powiedzieć

 
4%

Nie mam zdania

 
4%Głosów: 2250

Zagłosuj w innych ankietach »


Skomentuj artykuł:

Wasze komentarze (70)

Dodaj komentarz

~art -

z każdych wydanych przez was 100 zł Państwo zabiera 40 zł bez roboty i kto tu kradnie

~inny -

no coz jak nasz rzad t0 sami prawnicy >>kruk krukowi oka nie wykluje <<

~fac -

Miałem w planach wrócić do polski he heheh.. ale byłbym głópiiii!!!!!!

~marek -

dla lekarzy,adwokatow,tam jest kasa...

~mAGDA -

Czekam kiedy sprzątaczka będzie musiała mieć kasę fiskalną.Głupków nie trzeba szukać są w ministerstwie finansów

~qwer -

że tekst tego artykułu i teksty ustaw to bełkot?

~obywatel. -

To skandal,że lekarze i prawnicy jeszcze nie mają kas.Te święte .... w tym państwie są nie do ruszenia.

~pyzdra -

...w związku z prawdopodobnymi prywatyzacjami palcówek zdrowia nie wydawałbym dyplomów po studiach bez obowiązku założenia dzaiłalnosci gospodarczej i posiadania kasy fiskalnej. Wyrejestrowanie takiej działanosci powinno rownac się z cofnięciem prawa wykonywania zawodu. Pomine już fakt że studia medyczne są w Polsce darmowe i powinna być klazuzula że jesli ktos wyjedzie do pracy za granicę przed upływem 10 lat od ukonczenia studiów powinien za nie zaplacic.

~art -

Fiskus zabiera z waszych pieniędzy 22 + 19 % z każdej wydanej przez was złotówki, gdyby nie to każdy towar byłby tańszy o ok 40%, więc kto tu kradnie?

~Polska właśnie -

...żądajmy wydania paragonu tzn . taksówka, kiosk ruchu , sklep, restauracja, bar. Niech te obroty będą realne. W takich miejscach 90 % obrotów jest nierejestrowanych. Pokrzywdzeni są uczciwie nabijający na kasę.