Przejd� do g��wnej cz�ci strony

× m.interia.pl

Korzystasz z urządzenia mobilnego? Wybróbuj wersję Interii,
zaprojektowaną specjalnie dla Twojego urządzenia.

×

Treść dostępna również w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2013

Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej »

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przychody ze sprzedaży akcji39 8786 4719 443 1 543
Koszt sprzedanycg akcji-38 984-5 367-9 231-1 279
Zysk (strata) z obrotu aktywami finansowymi8941 104212263
Aktualizacja wartości akcji48 72220 49211 5374 885
Zysk (strata) z tytułu aktywów finansowych49 61621 49211 7495 123
Koszty zarządu-1 766-2 808-418-669
Zysk (strata) brutto na sprzedaży47 85018 78811 3304 479
Inne przychody operacyjne2 5562 371605565
Inne koszty operacyjne-1 803-1 309-427-312
Zysk (strata) na działalności operacyjnej48 60319 85011 5094 732
Przychody finansowe6 715341 5908
Koszty finansowe-1 323-1 148-313-274
Zysk (strata) przed opodatkowaniem53 99618 73612 7864 466
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej43 08715 27610 2033 642
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej41 75215 2649 8873 639
Zysk (strata) przypadający akcjonariuszom niesprawującym kontroli1 335-12316-3
Środki pieniężne z działalności operacyjnej-5 512-9 978-1 305-2 379
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej899520213124
Środki pieniężne netto z działalności finansowej5 09510 0661 2062 400
Środki pieniężne i ich ekwiwalent na koniec roku obrotowego2 384893565213
Aktywa trwałe razem40 40328 4459 5836 915
Aktywa obrotowe razem159 30093 34337 78222 690
Należności z działalności operacyjnej1 4127 2343351 758
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy151 24584 33635 87120 501
Inne aktywa finansowe35471384173
Środki pieniężne i ich ekwiwalent2 384893565217
Aktywa razem199 702122 07747 36429 675
Kapitał podstawowy14 50014 5003 4393 525
Zyski zatrzymane / straty niepokryte1 7524 2314161 028
Razem kapitał własny144 07291 63834 17022 276
Zobowiązania długoterminowe razem43 05827 44710 2126 672
Zobowiązania krótkoterminowe razem12 5722 9922 982727
Zobowiązania razem55 63030 43913 1947 399
Pasywa razem199 702122 07747 36429 675
Liczba akcji (w sztuk)14 500 00014 500 00014 500 00014 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)2,971,050,700,25
Wartość księgowa na jedna akcję (zł/EUR)9,946,322,301,48
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję----
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Źródło informacji: Emitent

Załączniki

Więcej o:
3'
 

Ankieta

Jak oceniasz system ulg prorodzinnych w Polsce?

Jak oceniasz system ulg prorodzinnych w Polsce?

Dziękujemy. Twój głos został już zarejestrowany
WYNIKI

Dobry

 
10%

Zły

 
83%

Trudno powiedzieć

 
4%

Nie mam zdania

 
3%Głosów: 797

Zagłosuj w innych ankietach »


Skomentuj artykuł:

Twój komentarz może być pierwszy

Piszesz jako Gość

Zapoznaj się z Regulaminem
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.