Wyniki finansowe

Dzięki stosowanej strategii fundusze zrównoważone CU: Aktywny i Międzynarodowy wykazały niewielką stratę w minionym kwartale pomimo głębokiej korekty cen akcji, jaka miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w tym okresie. Jednocześnie dywersyfikacja portfeli inwestycyjnych funduszy zrównoważonych pozwoliła uzyskać bardzo dobre wyniki w długim horyzoncie: zarówno rocznym, jak i dwuletnim.

Dzięki stosowanej strategii fundusze zrównoważone CU: Aktywny i Międzynarodowy wykazały niewielką stratę w minionym kwartale pomimo głębokiej korekty cen akcji, jaka miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w tym okresie. Jednocześnie dywersyfikacja portfeli inwestycyjnych funduszy zrównoważonych pozwoliła uzyskać bardzo dobre wyniki w długim horyzoncie: zarówno rocznym, jak i dwuletnim.

Drugi kwartał 2000 roku przebiegał pod znakiem słabych wyników makroekonomicznych naszego kraju, a w szczególności narastającej inflacji, deficytu handlowego i deficytu na rachunku bieżącym. Sytuacja makroekonomiczna kraju wpłynęła negatywnie zarówno na rynek akcji, przynosząc korektę na warszawskiej giełdzie, jak i na rynek obligacji o stałym oprocentowaniu, doprowadzając do dalszej przeceny tych instrumentów.

Wyniki ubezpieczeniowych funduszy inwestycyjnych w II kwartale 2000 roku potwierdziły słuszność przyjętej przez Commercial Union strategii inwestycyjnej -ograniczania ryzyka poprzez dywersyfikację portfeli funduszy.

Reklama

Dzięki stosowanej strategii fundusze zrównoważone CU: Aktywny i Międzynarodowy wykazały niewielką stratę w minionym kwartale pomimo głębokiej korekty cen akcji, jaka miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w tym okresie. Jednocześnie dywersyfikacja portfeli inwestycyjnych funduszy zrównoważonych pozwoliła uzyskać bardzo dobre wyniki w długim horyzoncie: zarówno rocznym, jak

i dwuletnim.

Analogicznie, obserwowana w ostatnim okresie przecena obligacji o stałym oprocentowaniu miała ograniczony wpływ na wyniki funduszy niskiego ryzyka CU: Gwarantowanego i Strategicznego. W długim okresie fundusze bezpieczne Commercial Union okazały się wysokorentownymi portfelami inwestycyjnymi.

Poniżej zaprezentowano skumulowane stopy zwrotu funduszy według stanu z 30 czerwca 2000 roku w ujęciu 3-, 6-, 12- oraz 24 miesięcznym, a dla Funduszu Gwarantowanego również pięcioletnim (fundusz powstał 1.11.1992 roku).

Stopy zwrotu obliczono na podstawie cen jednostek funduszy na koniec odpowiednich miesięcy. Uwzględniają one prowizje maklerskie oraz opłaty za administrowanie i zarządzanie funduszami (2 proc. dla Funduszu Gwarantowanego i Międzynarodowego, 1,5 proc. dla Funduszu Strategicznego i Aktywnego; opłata roczna od wartości aktywów; naliczana proporcjonalnie w ciągu roku). Dodatkowo w tabeli zamieszczono wskaźniki tendencji na podstawowych rynkach, na których inwestujemy pieniądze naszych klientów:

* Indeks WIG dla rynku akcji

* Rentowność modelowego portfela 52-tygodniowych bonów skarbowych dla rynku pieniężnego, oraz

* Stopa zwrotu z modelowego portfela 5-letnich obligacji skarbowych dla papierów dłużnych o stałym oprocentowaniu

Duży udział akcji w portfelach Funduszy inwestycyjnych: Aktywnego

i Międzynarodowego zaowocował ujemną stopą zwrotu tych funduszy w II kwartale br. Fundusze: Gwarantowany i Strategiczny, pomimo strat poniesionych na obligacjach

o stałym oprocentowaniu, zanotowały dodatnie stopy zwrotu dzięki dużemu udziałowi wysoko-rentownych instrumentów rynku pieniężnego i obligacji o zmiennym oprocentowaniu.

Najbardziej rentowną inwestycją I połowy 2000 roku były akcje, głównie za sprawą internetowej hossy, która miała miejsce na początku roku. Wysoki zwrot na akcjach oraz wysoka rentowność rynku pieniężnego zadecydowały o dobrych wynikach Funduszy Aktywnego i Międzynarodowego w tym okresie. Fundusze Gwarantowany

i Strategiczny odczuły negatywny wpływ rosnącej inflacji i stóp procentowych, a co się z tym wiąże - spadku cen obligacji o stałym oprocentowaniu.

Podobnie prezentują się wyniki funduszy w ujęciu 12-miesięcznym. Dobry zwrot na akcjach przekłada się na dobry wynik Funduszy Aktywnego i Międzynarodowego. Nieco słabsze wyniki Funduszy Gwarantowanego i Strategicznego wynikają w części ze strat na rynku obligacji o stałym oprocentowaniu, strat - co należy podkreślić - znacznie ograniczonych poprzez dywersyfikację portfeli inwestycyjnych tych Funduszy.

Ubezpieczeniowe Fundusze Inwestycyjne oferowane przez Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA reprezentowane są przez:

* Fundusz Gwarantowany - zbudowany z wielu typów instrumentów finansowych: obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu, obligacji skarbowych o zmiennym oprocentowaniu, akcji przedsiębiorstw notowanych na warszawskiej giełdzie, bonów skarbowych, bonów komercyjnych, depozytów bankowych i nieruchomości. Tego typu konstrukcja daje bezpieczeństwo inwestycji - spadek wartości jednego typu instrumentów jest kompensowany wzrostem wartości innych, co daje w efekcie oczekiwaną stopę zwrotu przy ograniczonym ryzyku. Gwarancja niemalejącej ceny jednostki czyni ten fundusz unikatową ofertą inwestycyjną w naszym kraju.

* Kolejny fundusz oferowany przez Commercial Union - Fundusz Strategiczny - zbudowany jest z instrumentów finansowych obciążonych niskim ryzykiem. Jednak skład portfela inwestycji jest szerszy i podlega większym zmianom, niż w Funduszu Gwarantowanym. Dlatego tempo wzrostu ceny jednostki może się wahać, a cena może czasowo obniżać się.

* W Funduszu Aktywnym udział akcji jest znaczący - może on dochodzić do 50 proc. wartości funduszu. Skład portfela jest dobrany tak, by ograniczać długoterminowe ryzyko inwestycyjne. Cena jednostki może podlegać znaczącym wahaniom związanym z tendencjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

* Fundusz Międzynarodowy jest zbudowany w dużej części z inwestycji w aktywa zagraniczne. Docelowo ich udział przekracza 30 proc. wartości aktywów funduszu. Inwestycje zagraniczne są przeprowadzane w zakresie dopuszczalnym przez regulacje prawne obowiązujące towarzystwa ubezpieczeniowe. Znaczący udział w Funduszu Międzynarodowym mają akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Tak skonstruowany fundusz związany jest

z dużym ryzykiem inwestycyjnym. Zmiana koniunktury na rynku krajowym i rynkach zagranicznych oraz zmiany kursów walut powodują dużą zmienność ceny jednostki funduszu.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: dobre wyniki | Warszawa | wyniki finansowe | fundusze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »