Reklama

Łatwiej uzyskać licencję na przewóz taksówkami

​Od 1 stycznia br. w wyniku nowelizacji ustawy o transporcie drogowym (wprowadzonej przez tzw. LEX Uber), której głównym celem było uregulowanie rynku usług w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, zmianom uległy również zasady uzyskiwania licencji na przewóz taksówkami.

Zniesiono niektóre wymagania, przy sprzeciwie środowisk taksówkarzy, którzy zwracali uwagę, iż obniży to jakość świadczonych usług. Według ustawodawcy zwolnienie z obowiązkowych szkoleń i egzaminów ma ułatwić zainteresowanym podmiotom dostęp do zawodu taksówkarza.

Kiedy trzeba uzyskać licencję?


Reklama

Taksówką w rozumieniu przepisów Prawa o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110) jest pojazd samochodowy, odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu podręcznego za opłatą ustaloną na podstawie taksometru albo od 1 stycznia br. aplikacji mobilnej. Wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą czy też taksówką wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.

Z kolei przedsiębiorcy pośredniczący przy przewozie osób mają obowiązek zlecania przewozów wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym odpowiednią licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego, np. na przewóz taksówkami. To zaś oznacza, że więcej kierowców musi taką licencję uzyskać.

Bez egzaminu z topografii miasta

Główna zmiana w zakresie uzyskiwania licencji na przewóz taksówkami polega na zniesieniu obowiązkowego szkolenia i egzaminów z topografii miejscowości i znajomości przepisów prawa miejscowego. Przed zmianą przepisów rada gminy liczącej powyżej 100.000 mieszkańców mogła wprowadzić, w drodze uchwały, obowiązek ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającego znajomość topografii miejscowości oraz przepisów prawa miejscowego przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy lub kierowcę przez niego zatrudnionego.

Wymagania dla starających się o licencję

Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udziela się przedsiębiorcy, jeżeli członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzące działalność gospodarczą:

  • nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,  
  • nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,  
  • posiadają tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany.

Ponadto kierowcy zatrudnieni przez ubiegającego się o licencję oraz sam przedsiębiorca, jeżeli osobiście wykonuje przewozy, nie mogą być prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.), a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.), a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

Kierowcy wykonujący przewozy taksówką muszą też spełniać wymogi określone w art. 39a ust. 1 pkt 1-4 ustawy o transporcie drogowym, tzn. posiadać odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym (prawo jazdy określonej kategorii) oraz nie mieć przeciwwskazań zdrowotnych ani psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Licencja na przewóz taksówkami jest udzielana na określony obszar obejmujący:

  • gminę - przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,  
  • gminy sąsiadujące - po uprzednim zawarciu przez nie porozumienia - przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy,  
  • miasto stołeczne Warszawę - przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy.

Pojazd taksówki musi być wyposażony w:


- taksometr elektroniczny z ważnym dowodem legalizacji, o ile występuje, - co najmniej dwa miejsca dla pasażerów, - co najmniej dwoje drzwi z każdego boku nadwozia lub dwoje drzwi z prawej strony, jedne z lewej strony i jedne z tyłu nadwozia, - bagażnik na podręczny bagaż pasażerów, - apteczkę doraźnej pomocy, - ogumione koło zapasowe lub zestaw naprawczy, oponę samouszczelniającą (Seal tyre), - dodatkowe światło z napisem "TAXI": umieszczone na dachu, o barwie: białej lub żółtej samochodowej z czarnymi napisami widocznymi z przodu i z tyłu pojazdu, widoczne po zapadnięciu zmroku z odległości co najmniej 50 m przy dobrej przejrzystości powietrza.

Dopuszcza się stosowanie dodatkowych oznaczeń zawierających nazwę miejscowości, herb miejscowości, numer boczny oraz inne oznaczenia identyfikujące miejscową taksówkę, pod warunkiem że są one zgodne z ustaleniami obowiązującymi na obszarze danych gmin lub związku komunalnego.

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.)

autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska

Gazeta Podatkowa nr 21 (1687) z dnia 2020-03-12

Pobierz darmowy program do rozliczeń PIT 2019

Dowiedz się więcej na temat: licencja | przewozy | taxi | uber

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »