Nie bój się kredytu

W naszym życiu przychodzi taki moment, że potrzebne są pieniądze. Chodzi o kwoty, które nie leżą w zakresie naszych możliwości - nie mamy zarobków czy oszczędności w potrzebnej skali, nie dysponujemy aktywami (akcje, obligacje, nieruchomości, wartościowe przedmioty), które po sprzedaniu bez uczucia straty dałyby nam gotówkę na niezbędny zakup. Wtedy jest czas na kredyt - bez pieniędzy z banku prawdopodobnie nigdy bowiem nie kupimy upragnionej rzeczy, np. samochodu. Poniżej wprowadzające informacje o kredytach (o których obywatele tak mało wiedzą) i pożyczkach.

Jak dowiedzieliśmy się w departamencie kredytowym jednego z największych polskich banków, dla dobra klientów instytucje zalecają zawieranie umów kredytowych z bankami. Argumentowano przede wszystkim, że w bankach decyzję o przyznaniu kredytu można już teraz uzyskać w jeden dzień - odpada wobec tego argument przewlekłego postępowania. Procedura jest maksymalnie przejrzysta, klienci dobrze wiedzą jakie koszty ponosić będą przez cały okres umowy (bez dodatkowych opłat). Koszty znane są już przed podpisaniem dokumentów. Na koniec banki są instytucjami podlegającymi ścisłej kontroli polskiego nadzoru finansowego - ich działalność jest ściśle regulowana.

Reklama

Tego natomiast o licznych firmach pożyczkowych nie da się powiedzieć. Tam realne koszty pożyczek są niekiedy doprawdy rujnujące!

Skoro lepiej zaufać bankowi, warto przyjrzeć się procedurom i bankowym dokumentom niezbędnym do otrzymania kredytu na nasz wymarzony cel.

Kredyt bankowy to pisemna umowa banku i kredytobiorcy. Bank w umowie zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Kredyt wyróżnia się zwrotnością, celowością (inaczej niż w przypadku pożyczki - wtedy klient nie musi podawać celu brania pożyczki) i odpłatnością.

Typy kredytów dla osób fizycznych to: A: mieszkaniowy (kredyt hipoteczny, kredyt o innym zabezpieczeniu niż hipoteka); B: konsumpcyjny (gotówkowy, samochodowy, studencki, w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym). Kredyty mają charakter odnawialny lub nieodnawialny. Cechą charakterystyczną kredytów odnawialnych jest, że spłaty kredytu zwiększają kwotę kredytu dostępną do wypłaty, która jest ograniczona przyznanym przez kredytodawcę limitem. Kredyty nieodnawialne to takie, które można wykorzystać tylko raz, a spłaty kapitału tych kredytów nie zwiększają kwoty kredytu dostępnej do wypłaty.

Etapy realizacji umowy kredytu bankowego

- Wnioskowanie, - analiza sytuacji finansowej wnioskodawcy,

- podjęcie decyzji kredytowej przez bank,

- podpisanie umowy,

- wypłata kredytu w formie określonej umową,

- kontrola zgodności wykorzystania kredytu z zapisami umownymi. Wybrane czynniki brane pod uwagę w procesie analizy zdolności kredytowej (analizy kredytowej) osoby fizycznej - majątek, dochody, zatrudnienie, informacje o innych kredytach i ich spłacie.

Wniosek

Wniosek kredytowy zawiera: kwotę kredytu, cel, okres kredytowania, terminy spłaty, informacje o zadłużeniu ogółem, w tym z tytułu innych kredytów i pożyczek, dane o sytuacji finansowej kredytobiorcy oraz proponowane formy zabezpieczenia.

Treść umowy

Typowa umowa kredytu bankowego winna zawierać datę i miejsce zawarcia umowy, dane stron umowy, postanowienia ogólne, kwotę i walutę kredytu (w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż złote), szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut stosownego do wyznaczania przepływów umownych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu, warunki uruchomienia, cel kredytu, okres kredytowania, zasady i termin spłaty kredytu, wysokość prowizji, wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany, sposób zabezpieczenia kredytu, zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu, termin i sposób postawienia do dyspozycji kwoty kredytowej, informacje o warunkach zmiany i odstąpienia od umowy przez bank i kredytobiorcę, informacje o skutkach naruszenia umowy oraz inne ustalenia stron. Kwota kredytu może zostać wypłacona w formie gotówki, pozostawiona do dyspozycji kredytobiorcy na jego koncie bankowym albo przekazana przez bank bezpośrednio dla dostawcy celu kredytowania.

Strony umowy

Zgodnie z polskim prawem, kredytów mogą udzielać wyłącznie banki, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe lub inne jednostki organizacyjne uprawnione do tego na podstawie ustawy. Innym podmiotom gospodarczym podejmującym się próby oferowania czynności zarezerwowanych dla banków (tj. gromadzenia pieniędzy należących do innych podmiotów w celu udzielania kredytów) grozi grzywna do 5 mln zł lub kara pozbawienia wolności do trzech lat.

Stroną dominującą w stosunku kredytowym jest podmiot udzielający kredytu, który określa warunki kredytu i jest uprawniony do kontroli jego wykorzystania oraz uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej (albo posiadania odpowiedniego zabezpieczenia kredytu i posiadania wiarygodnego programu naprawczego, którego realizacja zapewni uzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie), przy czym nie jest zobowiązany do udzielenia kredytu, nawet jeżeli osoba ubiegająca się o kredyt ją posiada.

Formy zabezpieczenia osobowego: * poręczenie - podmiot trzeci zobowiązuje się do spłaty kredytu z odsetkami, jeżeli kredytobiorca nie spłaci go w terminie, * weksel własny in blanco - kształtuje dodatkową ścieżkę egzekwowania roszczeń banku. Sporządza się deklarację wekslową, według której bank jest uprawniony wypełnić weksel w przypadku zaprzestania spłaty, * poręczenie wekslowe (awal), * gwarancja bankowa, * ubezpieczenie kredytu, * przelew wierzytelności (cesja), * przystąpienie do długu; rzeczowe: * zastaw na rzeczach i prawach, * blokada pieniędzy na rachunku bankowym - ustalona pisemnie z wykluczeniem odwołania, * kaucja - wymaga umowy pisemnej, składa się ją na odrębnym rachunku bankowym, * przewłaszczenie na zabezpieczenie, * hipoteka - zabezpieczenie spłaty kredytu na nieruchomości, dla której założono księgę wieczystą. Przypisana jest do nieruchomości bez względu na to, kto jest jej właścicielem. Nie można ustanowić jej na nieruchomości, którą dłużnik ma tylko do użytku.

Nie myl kredytu z pożyczką

Pożyczki udziela osoba fizyczna lub instytucja. Dotyczy to określonej kwoty pieniędzy lub określonych przedmiotów do dyspozycji pożyczkobiorcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony (jeśli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę - art. 723 K.c.). Pożyczki są regulowane przez kodeks cywilny (art. 720 § 1). Instytucje pożyczkowe udzielające pożyczek pieniężnych, podlegają także regulacjom dotyczącym kredytu konsumenckiego. Pożyczka gotówkowa to umowa, na podstawie której pożyczkodawca udostępnia na określony czas pożyczkobiorcy określoną sumę pieniędzy, zaś pożyczkobiorca zobowiązuje się w umówionym terminie zwrócić pożyczoną sumę, oraz (zazwyczaj) wynagrodzenie (opłatę, odsetki) dla pożyczkodawcy z tytułu ich udostępnienia.

Pożyczka pieniężna przekraczająca 500 zł musi zostać zawarta na piśmie, co opisuje art. 720 § 2 Kodeksu cywilnego.

Opr. MK

Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: ban

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »