Polska

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Inflacja CPI m/m (04.2022/03.2022) 2,00 proc. 3,30 proc. -1,30 proc.
Inflacja CPI r/r (04.2022/03.2022) 12,40 proc. 11,00 proc. 1,40 proc.
Koniunktura w budownictwie (04.2022/03.2022) -15,40 pkt. -20,10 pkt. 4,70 pkt.
Koniunktura w handlu (04.2022/03.2022) -7,50 pkt. -13,20 pkt. 5,70 pkt.
Koniunktura w przemyśle (04.2022/03.2022) -11,50 pkt. -16,20 pkt. 4,70 pkt.
Produkt Krajowy Brutto kw/kw (Q4 2021/Q3 2021) 1,70 proc. 2,30 proc. -0,60 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q4 2021/Q3 2021) 7,30 proc. 5,30 proc. 2,00 proc.
Produkcja budowlano-montażowa m/m (03.2022/02.2022) 41,40 proc. 5,80 proc. 35,60 proc.
Produkcja budowlano-montażowa r/r (03.2022/02.2022) 27,60 proc. 21,20 proc. 6,40 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (03.2022/02.2022) 18,20 proc. 3,60 proc. 14,60 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (03.2022/02.2022) 17,30 proc. 17,60 proc. -0,30 proc.
Sprzedaż detaliczna m/m (03.2022/02.2022) 22,00 proc. 0,90 proc. 21,10 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (03.2022/02.2022) 22,00 proc. 16,50 proc. 5,50 proc.
Stopa bezrobocia (03.2022/02.2022) 5,40 proc. 5,50 proc. -0,10 proc.
Wynagrodzenie przeciętne kwartalne (Q1 2022/Q4 2021) 6 235,22 PLN 5 995,09 PLN 240,13 PLN
Bieżący wskaźnik ufności kons. (04.2022/03.2022) -37,20 pkt. -39,00 pkt. 1,80 pkt.
Indeks PMI dla przemysłu (04.2022/03.2022) 52,40 pkt. 52,70 pkt. -0,30 pkt.
Wyprzedzający wsk. ufności kons. (04.2022/03.2022) -37,00 pkt. -31,50 pkt. -5,50 pkt.

Strefa Euro

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Inflacja HICP m/m (03.2022/02.2022) 2,40 proc. 0,90 proc. 1,50 proc.
Inflacja HICP r/r (04.2022/03.2022) 7,50 proc. 7,40 proc. 0,10 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q1 2022/Q4 2021) 5,00 proc. 4,70 proc. 0,30 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (03.2022/02.2022) -1,80 proc. 0,50 proc. -2,30 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (03.2022/02.2022) -0,80 proc. 1,70 proc. -2,50 proc.
Sprzedaż detaliczna m/m (03.2022/02.2022) -0,40 proc. 0,40 proc. -0,80 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (03.2022/02.2022) 0,80 proc. 5,20 proc. -4,40 proc.
Stopa bezrobocia (03.2022/02.2022) 6,80 proc. 6,90 proc. -0,10 proc.
Indeks PMI dla przemysłu (04.2022/03.2022) 55,50 pkt. 56,50 pkt. -1,00 pkt.
Indeks PMI dla usług (04.2022/03.2022) 57,70 pkt. 55,60 pkt. 2,10 pkt.

USA

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Indeks nastroju Michigan (04.2022/03.2022) 65,20 pkt. 59,40 pkt. 5,80 pkt.
Inflacja CPI m/m (04.2022/03.2022) 0,30 proc. 1,20 proc. -0,90 proc.
Inflacja CPI r/r (04.2022/03.2022) 8,30 proc. 8,50 proc. -0,20 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q1 2022/Q4 2021) -1,40 proc. 6,90 proc. -8,30 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (03.2022/02.2022) 0,90 proc. 0,90 proc. 0,00 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (03.2022/02.2022) 5,50 proc. 7,50 proc. -2,00 proc.
Sprzedaż detaliczna m/m (03.2022/02.2022) 0,50 proc. 0,80 proc. -0,30 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (03.2022/02.2022) 6,90 proc. 17,60 proc. -10,70 proc.
Stopa bezrobocia (04.2022/03.2022) 3,60 proc. 3,60 proc. 0,00 proc.
Indeks Chicago PMI (04.2022/03.2022) 56,40 pkt. 62,90 pkt. -6,50 pkt.
Indeks ISM dla przemysłu (04.2022/03.2022) 55,40 pkt. 57,10 pkt. -1,70 pkt.
Indeks ISM dla usług (04.2022/03.2022) 57,10 pkt. 58,30 pkt. -1,20 pkt.
Pozwolenia na budowę domów (03.2022/02.2022) 1 873,00 tys. 1 865,00 tys. 8,00 tys.
Rozpoczęte budowy domów (03.2022/02.2022) 1 793,00 tys. 1 788,00 tys. 5,00 tys.

Wielka Brytania

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Inflacja CPI m/m (03.2022/02.2022) 1,10 proc. 0,80 proc. 0,30 proc.
Inflacja CPI r/r (03.2022/02.2022) 7,00 proc. 6,20 proc. 0,80 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q1 2022/Q4 2021) 8,70 proc. 6,60 proc. 2,10 proc.
Stopa bezrobocia (02.2022/01.2022) 3,80 proc. 3,90 proc. -0,10 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (03.2022/02.2022) -0,20 proc. -0,30 proc. 0,10 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (03.2022/02.2022) 0,70 proc. 2,10 proc. -1,40 proc.
Sprzedaż detaliczna m/m (03.2022/02.2022) -1,40 proc. -0,50 proc. -0,90 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (03.2022/02.2022) 0,90 proc. 7,20 proc. -6,30 proc.
Indeks PMI dla przemysłu (04.2022/03.2022) 55,80 pkt. 55,20 pkt. 0,60 pkt.
Indeks PMI dla usług (04.2022/03.2022) 58,90 pkt. 62,60 pkt. -3,70 pkt.

Niemcy

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Inflacja CPI m/m (04.2022/03.2022) 0,80 proc. 2,50 proc. -1,70 proc.
Inflacja CPI r/r (04.2022/03.2022) 7,40 proc. 7,30 proc. 0,10 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q1 2022/Q4 2021) 4,00 proc. 1,80 proc. 2,20 proc.
Stopa bezrobocia (04.2022/03.2022) 5,00 proc. 5,00 proc. 0,00 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (03.2022/02.2022) -3,90 proc. 0,10 proc. -4,00 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (03.2022/02.2022) -3,50 proc. 3,10 proc. -6,60 proc.
Sprzedaż detaliczna m/m (03.2022/02.2022) -0,10 proc. 0,30 proc. -0,40 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (03.2022/02.2022) -2,70 proc. 7,00 proc. -9,70 proc.
Indeks instytutu Ifo (04.2022/03.2022) 91,80 pkt. 90,80 pkt. 1,00 pkt.
Indeks PMI dla przemysłu (04.2022/03.2022) 54,60 pkt. 56,90 pkt. -2,30 pkt.
Indeks PMI dla usług (04.2022/03.2022) 57,60 pkt. 56,10 pkt. 1,50 pkt.

Japonia

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Inflacja CPI r/r (03.2022/02.2022) 1,20 proc. 0,90 proc. 0,30 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q4 2021/Q3 2021) 0,40 proc. 1,20 proc. -0,80 proc.
Stopa bezrobocia (03.2022/02.2022) 2,60 proc. 2,70 proc. -0,10 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (03.2022/02.2022) 0,30 proc. 2,00 proc. -1,70 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (03.2022/02.2022) -1,70 proc. 0,50 proc. -2,20 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (03.2022/02.2022) 0,90 proc. -0,90 proc. 1,80 proc.
Indeks PMI dla przemysłu (04.2022/03.2022) 53,50 pkt. 54,10 pkt. -0,60 pkt.
Indeks Tankan dla przemysłu (Q1 2022/Q4 2021) 14,00 pkt. 17,00 pkt. -3,00 pkt.
Indeks Tankan dla usług (Q1 2022/Q4 2021) 9,00 pkt. 10,00 pkt. -1,00 pkt.