Polska

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Inflacja CPI m/m (07.2020/06.2020) -0,10 proc. 0,60 proc. -0,70 proc.
Inflacja CPI r/r (07.2020/06.2020) 3,10 proc. 3,30 proc. -0,20 proc.
Koniunktura w budownictwie (07.2020/06.2020) -16,70 pkt. -25,90 pkt. 9,20 pkt.
Koniunktura w handlu (07.2020/06.2020) -12,20 pkt. -25,10 pkt. 12,90 pkt.
Koniunktura w przemyśle (07.2020/06.2020) -10,50 pkt. -19,90 pkt. 9,40 pkt.
Produkt Krajowy Brutto kw/kw (Q1 2020/Q4 2019) -0,40 proc. 0,20 proc. -0,60 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q1 2020/Q4 2019) 2,00 proc. 3,20 proc. -1,20 proc.
Produkcja budowlano-montażowa m/m (06.2020/05.2020) 12,50 proc. 0,80 proc. 11,70 proc.
Produkcja budowlano-montażowa r/r (06.2020/05.2020) -2,40 proc. -5,10 proc. 2,70 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (06.2020/05.2020) 13,90 proc. 10,10 proc. 3,80 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (06.2020/05.2020) 0,50 proc. -17,00 proc. 17,50 proc.
Sprzedaż detaliczna m/m (06.2020/05.2020) 9,00 proc. 14,50 proc. -5,50 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (06.2020/05.2020) -1,90 proc. -8,60 proc. 6,70 proc.
Stopa bezrobocia (06.2020/05.2020) 6,10 proc. 6,00 proc. 0,10 proc.
Wynagrodzenie przeciętne kwartalne (Q1 2020/Q4 2019) 5 331,47 PLN 5 198,58 PLN 132,89 PLN
Bieżący wskaźnik ufności kons. (07.2020/06.2020) -13,40 pkt. -19,40 pkt. 6,00 pkt.
Indeks PMI dla przemysłu (07.2020/06.2020) 52,80 pkt. 47,20 pkt. 5,60 pkt.
Wyprzedzający wsk. ufności kons. (07.2020/06.2020) -13,60 pkt. -23,90 pkt. 10,30 pkt.

Strefa Euro

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Inflacja HICP m/m (06.2020/05.2020) 0,30 proc. -0,10 proc. 0,40 proc.
Inflacja HICP r/r (07.2020/06.2020) 0,40 proc. 0,30 proc. 0,10 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q2 2020/Q1 2020) -15,00 proc. -3,10 proc. -11,90 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (05.2020/04.2020) 12,40 proc. -18,20 proc. 30,60 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (05.2020/04.2020) -20,90 proc. -28,70 proc. 7,80 proc.
Sprzedaż detaliczna m/m (06.2020/05.2020) 5,70 proc. 20,30 proc. -14,60 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (06.2020/05.2020) 1,30 proc. -3,10 proc. 4,40 proc.
Stopa bezrobocia (06.2020/05.2020) 7,80 proc. 7,70 proc. 0,10 proc.
Indeks PMI dla przemysłu (07.2020/06.2020) 51,80 pkt. 47,40 pkt. 4,40 pkt.
Indeks PMI dla usług (07.2020/06.2020) 54,70 pkt. 48,30 pkt. 6,40 pkt.

USA

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Indeks nastroju Michigan (07.2020/06.2020) 72,50 pkt. 78,10 pkt. -5,60 pkt.
Inflacja CPI m/m (06.2020/05.2020) 0,60 proc. -0,10 proc. 0,70 proc.
Inflacja CPI r/r (06.2020/05.2020) 0,60 proc. 0,10 proc. 0,50 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q2 2020/Q1 2020) -32,90 proc. -5,00 proc. -27,90 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (06.2020/05.2020) 5,40 proc. 1,40 proc. 4,00 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (06.2020/05.2020) -10,80 proc. -15,30 proc. 4,50 proc.
Sprzedaż detaliczna m/m (06.2020/05.2020) 7,50 proc. 18,20 proc. -10,70 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (06.2020/05.2020) 1,10 proc. -6,10 proc. 7,20 proc.
Stopa bezrobocia (06.2020/05.2020) 11,10 proc. 13,30 proc. -2,20 proc.
Indeks Chicago PMI (07.2020/06.2020) 51,90 pkt. 36,60 pkt. 15,30 pkt.
Indeks ISM dla przemysłu (07.2020/06.2020) 54,20 pkt. 52,60 pkt. 1,60 pkt.
Indeks ISM dla usług (07.2020/06.2020) 58,10 pkt. 57,10 pkt. 1,00 pkt.
Pozwolenia na budowę domów (06.2020/05.2020) 1 241,00 tys. 1 216,00 tys. 25,00 tys.
Rozpoczęte budowy domów (06.2020/05.2020) 1 186,00 tys. 1 011,00 tys. 175,00 tys.

Wielka Brytania

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Inflacja CPI m/m (06.2020/05.2020) 0,10 proc. 0,00 proc. 0,10 proc.
Inflacja CPI r/r (06.2020/05.2020) 0,60 proc. 0,50 proc. 0,10 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q1 2020/Q4 2019) -1,70 proc. 1,10 proc. -2,80 proc.
Stopa bezrobocia (05.2020/04.2020) 3,90 proc. 3,90 proc. 0,00 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (05.2020/04.2020) 6,00 proc. -20,20 proc. 26,20 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (05.2020/04.2020) -20,00 proc. -23,80 proc. 3,80 proc.
Sprzedaż detaliczna m/m (06.2020/05.2020) 13,90 proc. 12,30 proc. 1,60 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (06.2020/05.2020) -1,60 proc. -12,90 proc. 11,30 proc.
Indeks PMI dla przemysłu (07.2020/06.2020) 53,30 pkt. 50,10 pkt. 3,20 pkt.
Indeks PMI dla usług (07.2020/06.2020) 56,50 pkt. 47,10 pkt. 9,40 pkt.

Niemcy

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Inflacja CPI m/m (07.2020/06.2020) -0,50 proc. 0,60 proc. -1,10 proc.
Inflacja CPI r/r (07.2020/06.2020) -0,10 proc. 0,90 proc. -1,00 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q2 2020/Q1 2020) -11,70 proc. -1,90 proc. -9,80 proc.
Stopa bezrobocia (07.2020/06.2020) 6,40 proc. 6,40 proc. 0,00 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (06.2020/05.2020) 8,90 proc. 7,40 proc. 1,50 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (06.2020/05.2020) -11,70 proc. -19,50 proc. 7,80 proc.
Sprzedaż detaliczna m/m (06.2020/05.2020) -1,60 proc. 12,70 proc. -14,30 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (06.2020/05.2020) 5,90 proc. 3,20 proc. 2,70 proc.
Indeks instytutu Ifo (07.2020/06.2020) 90,50 pkt. 86,30 pkt. 4,20 pkt.
Indeks PMI dla przemysłu (07.2020/06.2020) 51,00 pkt. 45,20 pkt. 5,80 pkt.
Indeks PMI dla usług (07.2020/06.2020) 55,60 pkt. 47,30 pkt. 8,30 pkt.

Japonia

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Inflacja CPI r/r (06.2020/05.2020) 0,10 proc. 0,10 proc. 0,00 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q1 2020/Q4 2019) -1,70 proc. -0,70 proc. -1,00 proc.
Stopa bezrobocia (06.2020/05.2020) 2,80 proc. 2,90 proc. -0,10 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (06.2020/05.2020) 2,70 proc. -8,90 proc. 11,60 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (06.2020/05.2020) -17,70 proc. -26,30 proc. 8,60 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (06.2020/05.2020) -1,20 proc. -12,50 proc. 11,30 proc.
Indeks PMI dla przemysłu (07.2020/06.2020) 45,20 pkt. 40,10 pkt. 5,10 pkt.
Indeks Tankan dla przemysłu (Q2 2020/Q1 2020) -34,00 pkt. -8,00 pkt. -26,00 pkt.
Indeks Tankan dla usług (Q2 2020/Q1 2020) -17,00 pkt. 8,00 pkt. -25,00 pkt.