Polska

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Inflacja CPI m/m (03.2021/02.2021) 1,00 proc. 0,50 proc. 0,50 proc.
Inflacja CPI r/r (03.2021/02.2021) 3,20 proc. 2,40 proc. 0,80 proc.
Koniunktura w budownictwie (03.2021/02.2021) -15,50 pkt. -17,70 pkt. 2,20 pkt.
Koniunktura w handlu (03.2021/02.2021) -6,70 pkt. -10,00 pkt. 3,30 pkt.
Koniunktura w przemyśle (03.2021/02.2021) -6,60 pkt. -8,30 pkt. 1,70 pkt.
Produkt Krajowy Brutto kw/kw (Q4 2020/Q3 2020) -0,70 proc. 7,90 proc. -8,60 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q4 2020/Q3 2020) -2,80 proc. -1,80 proc. -1,00 proc.
Produkcja budowlano-montażowa m/m (02.2021/01.2021) 5,50 proc. -62,80 proc. 68,30 proc.
Produkcja budowlano-montażowa r/r (02.2021/01.2021) -16,90 proc. -10,00 proc. -6,90 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (02.2021/01.2021) 4,30 proc. -5,10 proc. 9,40 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (02.2021/01.2021) 2,70 proc. 0,90 proc. 1,80 proc.
Sprzedaż detaliczna m/m (02.2021/01.2021) 4,00 proc. -24,60 proc. 28,60 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (02.2021/01.2021) -2,70 proc. -6,00 proc. 3,30 proc.
Stopa bezrobocia (02.2021/01.2021) 6,50 proc. 6,50 proc. 0,00 proc.
Wynagrodzenie przeciętne kwartalne (Q4 2020/Q3 2020) 5 457,98 PLN 5 168,93 PLN 289,05 PLN
Bieżący wskaźnik ufności kons. (03.2021/02.2021) -23,00 pkt. -25,20 pkt. 2,20 pkt.
Indeks PMI dla przemysłu (03.2021/02.2021) 54,30 pkt. 53,40 pkt. 0,90 pkt.
Wyprzedzający wsk. ufności kons. (03.2021/02.2021) -20,20 pkt. -22,30 pkt. 2,10 pkt.

Strefa Euro

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Inflacja HICP m/m (03.2021/02.2021) 0,90 proc. 0,20 proc. 0,70 proc.
Inflacja HICP r/r (03.2021/02.2021) 1,30 proc. 0,90 proc. 0,40 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q4 2020/Q3 2020) -4,90 proc. -4,30 proc. -0,60 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (02.2021/01.2021) -1,00 proc. 0,80 proc. -1,80 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (02.2021/01.2021) -1,60 proc. 0,10 proc. -1,70 proc.
Sprzedaż detaliczna m/m (02.2021/01.2021) 3,00 proc. -5,20 proc. 8,20 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (02.2021/01.2021) -2,90 proc. -5,20 proc. 2,30 proc.
Stopa bezrobocia (02.2021/01.2021) 8,30 proc. 8,30 proc. 0,00 proc.
Indeks PMI dla przemysłu (03.2021/02.2021) 62,50 pkt. 57,90 pkt. 4,60 pkt.
Indeks PMI dla usług (03.2021/02.2021) 49,60 pkt. 45,70 pkt. 3,90 pkt.

USA

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Indeks nastroju Michigan (03.2021/02.2021) 84,90 pkt. 76,80 pkt. 8,10 pkt.
Inflacja CPI m/m (02.2021/01.2021) 0,40 proc. 0,30 proc. 0,10 proc.
Inflacja CPI r/r (02.2021/01.2021) 1,70 proc. 1,40 proc. 0,30 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q4 2020/Q3 2020) 4,30 proc. 33,40 proc. -29,10 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (03.2021/02.2021) 1,40 proc. -2,60 proc. 4,00 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (03.2021/02.2021) 1,00 proc. -4,20 proc. 5,20 proc.
Sprzedaż detaliczna m/m (03.2021/02.2021) 9,80 proc. -3,00 proc. 12,80 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (03.2021/02.2021) 27,70 proc. 6,30 proc. 21,40 proc.
Stopa bezrobocia (03.2021/02.2021) 6,00 proc. 6,20 proc. -0,20 proc.
Indeks Chicago PMI (03.2021/02.2021) 66,30 pkt. 59,50 pkt. 6,80 pkt.
Indeks ISM dla przemysłu (03.2021/02.2021) 64,70 pkt. 60,80 pkt. 3,90 pkt.
Indeks ISM dla usług (03.2021/02.2021) 63,70 pkt. 55,30 pkt. 8,40 pkt.
Pozwolenia na budowę domów (02.2021/01.2021) 1 682,00 tys. 1 886,00 tys. -204,00 tys.
Rozpoczęte budowy domów (02.2021/01.2021) 1 421,00 tys. 1 584,00 tys. -163,00 tys.

Wielka Brytania

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Inflacja CPI m/m (02.2021/01.2021) 0,10 proc. -0,20 proc. 0,30 proc.
Inflacja CPI r/r (02.2021/01.2021) 0,40 proc. 0,70 proc. -0,30 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q4 2020/Q3 2020) -7,30 proc. -8,70 proc. 1,40 proc.
Stopa bezrobocia (01.2021/12.2020) 5,00 proc. 5,10 proc. -0,10 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (02.2021/01.2021) 1,00 proc. -1,80 proc. 2,80 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (02.2021/01.2021) -3,50 proc. -4,90 proc. 1,40 proc.
Sprzedaż detaliczna m/m (02.2021/01.2021) 2,10 proc. -8,20 proc. 10,30 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (02.2021/01.2021) -3,70 proc. -5,90 proc. 2,20 proc.
Indeks PMI dla przemysłu (03.2021/02.2021) 58,90 pkt. 55,10 pkt. 3,80 pkt.
Indeks PMI dla usług (03.2021/02.2021) 56,30 pkt. 49,50 pkt. 6,80 pkt.

Niemcy

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Inflacja CPI m/m (03.2021/02.2021) 0,50 proc. 0,70 proc. -0,20 proc.
Inflacja CPI r/r (03.2021/02.2021) 1,70 proc. 1,30 proc. 0,40 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q4 2020/Q3 2020) -2,70 proc. -3,90 proc. 1,20 proc.
Stopa bezrobocia (03.2021/02.2021) 6,00 proc. 6,00 proc. 0,00 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (02.2021/01.2021) -1,60 proc. -2,00 proc. 0,40 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (02.2021/01.2021) -6,40 proc. -4,00 proc. -2,40 proc.
Sprzedaż detaliczna m/m (02.2021/01.2021) 1,20 proc. -4,50 proc. 5,70 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (02.2021/01.2021) -9,00 proc. -8,70 proc. -0,30 proc.
Indeks instytutu Ifo (03.2021/02.2021) 96,60 pkt. 92,70 pkt. 3,90 pkt.
Indeks PMI dla przemysłu (03.2021/02.2021) 66,60 pkt. 60,70 pkt. 5,90 pkt.
Indeks PMI dla usług (03.2021/02.2021) 51,50 pkt. 45,70 pkt. 5,80 pkt.

Japonia

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Inflacja CPI r/r (02.2021/01.2021) -0,40 proc. -0,60 proc. 0,20 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q4 2020/Q3 2020) -1,40 proc. -5,30 proc. 3,90 proc.
Stopa bezrobocia (02.2021/01.2021) 2,90 proc. 2,90 proc. 0,00 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (02.2021/01.2021) -2,10 proc. 4,30 proc. -6,40 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (02.2021/01.2021) -2,60 proc. -5,20 proc. 2,60 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (02.2021/01.2021) -1,50 proc. -2,40 proc. 0,90 proc.
Indeks PMI dla przemysłu (03.2021/02.2021) 52,70 pkt. 51,40 pkt. 1,30 pkt.
Indeks Tankan dla przemysłu (Q1 2021/Q4 2020) 5,00 pkt. -10,00 pkt. 15,00 pkt.
Indeks Tankan dla usług (Q1 2021/Q4 2020) -1,00 pkt. -5,00 pkt. 4,00 pkt.