Polska

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Inflacja CPI m/m (08.2023/07.2023) 0,00 proc. -0,20 proc. 0,20 proc.
Inflacja CPI r/r (08.2023/08.2022) 10,10 proc. 10,80 proc. -0,70 proc.
Koniunktura w budownictwie (07.2023/06.2023) -7,90 pkt. -9,70 pkt. 1,80 pkt.
Koniunktura w handlu (07.2023/06.2023) -2,30 pkt. -1,90 pkt. -0,40 pkt.
Koniunktura w przemyśle (07.2023/06.2022) -14,00 pkt. -11,90 pkt. -2,10 pkt.
Produkt Krajowy Brutto kw/kw (Q2 2023/Q1 2023) -3,70 proc. 3,80 proc. -7,50 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q2 2023/Q2 2022) -0,30 proc. 2,00 proc. -2,30 proc.
Produkcja budowlano-montażowa m/m (08.2023/07.2023) 7,40 proc. -6,90 proc. 14,30 proc.
Produkcja budowlano-montażowa r/r (08.2023/08.2022) 3,50 proc. 1,10 proc. 2,40 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (07.2023/06.2023) -8,50 proc. 1,20 proc. -9,70 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (07.2023/06.2023) -2,70 proc. -1,40 proc. -1,30 proc.
Sprzedaż detaliczna m/m (07.2023/06.2022) 1,90 proc. -1,00 proc. 2,90 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (07.2023/06.2023) -4,00 proc. -4,70 proc. 0,70 proc.
Stopa bezrobocia (07.2023/06.2023) 5,00 proc. 5,00 proc. 0,00 proc.
Wynagrodzenie przeciętne kwartalne (Q2 2023/Q1 2023) 6 733,49 PLN 7 005,76 PLN -272,27 PLN
Bieżący wskaźnik ufności kons. (07.2023/06.2023) -24,90 pkt. -28,20 pkt. 3,30 pkt.
Indeks PMI dla przemysłu (07.2023/06.2023) 43,50 pkt. 45,10 pkt. -1,60 pkt.
Wyprzedzający wsk. ufności kons. (07.2023/06.2023) -10,90 pkt. -14,80 pkt. 3,90 pkt.

Strefa Euro

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Inflacja HICP m/m (11.2022/10.2022) -0,10 proc. 1,50 proc. -1,60 proc.
Inflacja HICP r/r (06.2023/05.2023) 9,20 proc. 6,10 proc. 3,10 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q2 2023/Q1 2023) 0,60 proc. 1,00 proc. -0,40 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (06.2023/05.2023) 0,50 proc. 0,20 proc. 0,30 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (06.2023/05.2023) -1,20 proc. -2,20 proc. 1,00 proc.
Sprzedaż detaliczna m/m (06.2023/05.2023) -0,30 proc. 0,00 proc. -0,30 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (06.2023/05.2023) -1,40 proc. -2,90 proc. 1,50 proc.
Stopa bezrobocia (06.2023/05.2023) 6,40 proc. 6,50 proc. -0,10 proc.
Indeks PMI dla przemysłu (08.2023/07.2023) 43,70 pkt. 42,70 pkt. 1,00 pkt.
Indeks PMI dla usług (08.2023/07.2023) 48,30 pkt. 50,90 pkt. -2,60 pkt.

USA

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Indeks nastroju Michigan (01.2023/12.2022) 64,60 pkt. 59,70 pkt. 4,90 pkt.
Inflacja CPI m/m (08.2023/07.2023) 0,60 proc. 0,20 proc. 0,40 proc.
Inflacja CPI r/r (08.2023/07.2023) 3,70 proc. 3,20 proc. 0,50 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q3 2022/Q2 2022) 3,20 proc. -0,60 proc. 3,80 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (08.2023/07.2023) 0,40 proc. 1,00 proc. -0,60 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (11.2022/10.2022) 2,50 proc. 3,30 proc. -0,80 proc.
Sprzedaż detaliczna m/m (08.2023/07.2023) 0,60 proc. 0,70 proc. -0,10 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (10.2022/09.2022) 8,30 proc. 8,20 proc. 0,10 proc.
Stopa bezrobocia (08.2023/07.2023) 3,80 proc. 3,50 proc. 0,30 proc.
Indeks Chicago PMI (08.2023/07.2023) 48,70 pkt. 42,80 pkt. 5,90 pkt.
Indeks ISM dla przemysłu (08.2023/07.2022) 47,60 pkt. 46,40 pkt. 1,20 pkt.
Indeks ISM dla usług (08.2023/07.2023) 54,50 pkt. 52,70 pkt. 1,80 pkt.
Pozwolenia na budowę domów (08.2023/07.2023) 1 543,00 tys. 1 442,00 tys. 101,00 tys.
Rozpoczęte budowy domów (08.2023/07.2023) 1 283,00 tys. 1 452,00 tys. -169,00 tys.

Wielka Brytania

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Inflacja CPI m/m (11.2022/10.2022) 0,40 proc. 2,00 proc. -1,60 proc.
Inflacja CPI r/r (08.2023/07.2023) 6,70 proc. 6,80 proc. -0,10 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q2 2023/Q1 2023) 0,40 proc. 0,20 proc. 0,20 proc.
Stopa bezrobocia (07.2023/06.2023) 4,30 proc. 4,20 proc. 0,10 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (11.2022/10.2022) -0,20 proc. -0,10 proc. -0,10 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (07.2023/06.2023) 0,40 proc. 0,70 proc. -0,30 proc.
Sprzedaż detaliczna m/m (11.2022/10.2022) -0,40 proc. 0,90 proc. -1,30 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (04.2023/03.2023) -3,50 proc. -5,10 proc. 1,60 proc.
Indeks PMI dla przemysłu (01.2023/12.2022) 44,70 pkt. 46,50 pkt. -1,80 pkt.
Indeks PMI dla usług (12.2022/11.2022) 50,00 pkt. 48,80 pkt. 1,20 pkt.

Niemcy

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Inflacja CPI m/m (12.2022/11.2022) -0,80 proc. -0,50 proc. -0,30 proc.
Inflacja CPI r/r (09.2023/08.2023) 4,50 proc. 6,10 proc. -1,60 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q2 2023/Q1 2023) -0,60 proc. -0,20 proc. -0,40 proc.
Stopa bezrobocia (09.2023/08.2023) 5,70 proc. 5,60 proc. 0,10 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (07.2023/06.2023) 0,80 proc. -1,50 proc. 2,30 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (07.2023/06.2023) 3,90 proc. -2,10 proc. 6,00 proc.
Sprzedaż detaliczna m/m (08.2023/07.2023) -1,20 proc. -0,80 proc. -0,40 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (08.2023/07.2023) -2,30 proc. -2,20 proc. -0,10 proc.
Indeks instytutu Ifo (12.2022/11.2022) 88,60 pkt. 86,40 pkt. 2,20 pkt.
Indeks PMI dla przemysłu (09.2023/08.2023) 43,20 pkt. 44,50 pkt. -1,30 pkt.
Indeks PMI dla usług (05.2023/04.2023) 56,00 pkt. 53,70 pkt. 2,30 pkt.

Japonia

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Inflacja CPI r/r (11.2023/10.2023) 2,80 proc. 3,00 proc. -0,20 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q3 2023/Q2 2023) 1,50 proc. 1,60 proc. -0,10 proc.
Stopa bezrobocia (11.2023/10.2023) 2,50 proc. 2,50 proc. 0,00 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (04.2023/03.2023) 4,60 proc. -5,30 proc. 9,90 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (11.2022/10.2022) -1,30 proc. 3,00 proc. -4,30 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (11.2022/10.2022) 2,60 proc. 4,40 proc. -1,80 proc.
Indeks PMI dla przemysłu (12.2022/11.2022) 48,90 pkt. 49,00 pkt. -0,10 pkt.
Indeks Tankan dla przemysłu (Q4 2022/Q3 2022) 7,00 pkt. 8,00 pkt. -1,00 pkt.
Indeks Tankan dla usług (Q4 2022/Q3 2022) 19,00 pkt. 14,00 pkt. 5,00 pkt.