Polska

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Inflacja CPI m/m (05.2020/04.2020) -0,20 proc. -0,10 proc. -0,10 proc.
Inflacja CPI r/r (05.2020/04.2020) 2,90 proc. 3,40 proc. -0,50 proc.
Koniunktura w budownictwie (05.2020/04.2020) -38,80 pkt. -47,10 pkt. 8,30 pkt.
Koniunktura w handlu (05.2020/04.2020) -43,40 pkt. -49,50 pkt. 6,10 pkt.
Koniunktura w przemyśle (05.2020/04.2020) -34,90 pkt. -44,20 pkt. 9,30 pkt.
Produkt Krajowy Brutto kw/kw (Q1 2020/Q4 2019) -0,40 proc. 0,20 proc. -0,60 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q1 2020/Q4 2019) 2,00 proc. 3,20 proc. -1,20 proc.
Produkcja budowlano-montażowa m/m (04.2020/03.2020) 2,30 proc. 25,00 proc. -22,70 proc.
Produkcja budowlano-montażowa r/r (04.2020/03.2020) -0,90 proc. 3,70 proc. -4,60 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (04.2020/03.2020) -25,50 proc. 2,40 proc. -27,90 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (04.2020/03.2020) -24,60 proc. -2,30 proc. -22,30 proc.
Sprzedaż detaliczna m/m (04.2020/03.2020) -13,10 proc. -3,30 proc. -9,80 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (04.2020/03.2020) -22,60 proc. -7,10 proc. -15,50 proc.
Stopa bezrobocia (04.2020/03.2020) 5,80 proc. 5,40 proc. 0,40 proc.
Wynagrodzenie przeciętne kwartalne (Q1 2020/Q4 2019) 5 331,47 PLN 5 198,58 PLN 132,89 PLN
Bieżący wskaźnik ufności kons. (05.2020/04.2020) -30,10 pkt. -36,40 pkt. 6,30 pkt.
Indeks PMI dla przemysłu (05.2020/04.2020) 40,60 pkt. 31,90 pkt. 8,70 pkt.
Wyprzedzający wsk. ufności kons. (05.2020/04.2020) -37,30 pkt. -47,70 pkt. 10,40 pkt.

Strefa Euro

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Inflacja HICP m/m (04.2020/03.2020) 0,30 proc. 0,50 proc. -0,20 proc.
Inflacja HICP r/r (05.2020/04.2020) 0,10 proc. 0,30 proc. -0,20 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q1 2020/Q4 2019) -3,20 proc. 1,00 proc. -4,20 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (03.2020/02.2020) -11,30 proc. -0,10 proc. -11,20 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (03.2020/02.2020) -12,90 proc. -2,20 proc. -10,70 proc.
Sprzedaż detaliczna m/m (03.2020/02.2020) -11,20 proc. 0,60 proc. -11,80 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (03.2020/02.2020) -9,20 proc. 2,50 proc. -11,70 proc.
Stopa bezrobocia (03.2020/02.2020) 7,40 proc. 7,30 proc. 0,10 proc.
Indeks PMI dla przemysłu (05.2020/04.2020) 39,40 pkt. 33,40 pkt. 6,00 pkt.
Indeks PMI dla usług (05.2020/04.2020) 28,70 pkt. 12,00 pkt. 16,70 pkt.

USA

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Indeks nastroju Michigan (05.2020/04.2020) 72,30 pkt. 71,80 pkt. 0,50 pkt.
Inflacja CPI m/m (04.2020/03.2020) -0,80 proc. -0,40 proc. -0,40 proc.
Inflacja CPI r/r (04.2020/03.2020) 0,30 proc. 1,50 proc. -1,20 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q1 2020/Q4 2019) -5,00 proc. 2,10 proc. -7,10 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (04.2020/03.2020) -11,20 proc. -4,50 proc. -6,70 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (04.2020/03.2020) -15,00 proc. -5,50 proc. -9,50 proc.
Sprzedaż detaliczna m/m (04.2020/03.2020) -16,40 proc. -8,30 proc. -8,10 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (04.2020/03.2020) -21,60 proc. -6,20 proc. -15,40 proc.
Stopa bezrobocia (04.2020/03.2020) 14,70 proc. 4,40 proc. 10,30 proc.
Indeks Chicago PMI (05.2020/04.2020) 32,30 pkt. 35,40 pkt. -3,10 pkt.
Indeks ISM dla przemysłu (05.2020/04.2020) 43,10 pkt. 41,50 pkt. 1,60 pkt.
Indeks ISM dla usług (04.2020/03.2020) 41,80 pkt. 52,50 pkt. -10,70 pkt.
Pozwolenia na budowę domów (04.2020/03.2020) 1 074,00 tys. 1 350,00 tys. -276,00 tys.
Rozpoczęte budowy domów (04.2020/03.2020) 891,00 tys. 1 276,00 tys. -385,00 tys.

Wielka Brytania

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Inflacja CPI m/m (04.2020/03.2020) -0,20 proc. 0,00 proc. -0,20 proc.
Inflacja CPI r/r (04.2020/03.2020) 0,80 proc. 1,50 proc. -0,70 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q1 2020/Q4 2019) -1,60 proc. 1,10 proc. -2,70 proc.
Stopa bezrobocia (03.2020/02.2020) 3,90 proc. 4,00 proc. -0,10 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (03.2020/02.2020) -4,20 proc. -0,10 proc. -4,10 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (03.2020/02.2020) -8,20 proc. -2,80 proc. -5,40 proc.
Sprzedaż detaliczna m/m (04.2020/03.2020) -18,10 proc. -5,10 proc. -13,00 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (04.2020/03.2020) -22,60 proc. -5,80 proc. -16,80 proc.
Indeks PMI dla przemysłu (05.2020/04.2020) 40,70 pkt. 32,60 pkt. 8,10 pkt.
Indeks PMI dla usług (05.2020/04.2020) 27,80 pkt. 13,40 pkt. 14,40 pkt.

Niemcy

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Inflacja CPI m/m (05.2020/04.2020) -0,10 proc. 0,30 proc. -0,40 proc.
Inflacja CPI r/r (05.2020/04.2020) 0,60 proc. 0,90 proc. -0,30 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q1 2020/Q4 2019) -1,90 proc. 0,20 proc. -2,10 proc.
Stopa bezrobocia (04.2020/03.2020) 5,80 proc. 5,00 proc. 0,80 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (03.2020/02.2020) -9,20 proc. 0,30 proc. -9,50 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (03.2020/02.2020) -11,60 proc. -1,80 proc. -9,80 proc.
Sprzedaż detaliczna m/m (04.2020/03.2020) -5,30 proc. -4,00 proc. -1,30 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (04.2020/03.2020) -6,50 proc. -1,20 proc. -5,30 proc.
Indeks instytutu Ifo (05.2020/04.2020) 79,50 pkt. 74,20 pkt. 5,30 pkt.
Indeks PMI dla przemysłu (05.2020/04.2020) 36,60 pkt. 34,50 pkt. 2,10 pkt.
Indeks PMI dla usług (05.2020/04.2020) 31,40 pkt. 16,20 pkt. 15,20 pkt.

Japonia

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Inflacja CPI r/r (04.2020/03.2020) 0,10 proc. 0,40 proc. -0,30 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q1 2020/Q4 2019) -2,00 proc. -0,70 proc. -1,30 proc.
Stopa bezrobocia (04.2020/03.2020) 2,60 proc. 2,50 proc. 0,10 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (04.2020/03.2020) -9,10 proc. -3,70 proc. -5,40 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (04.2020/03.2020) -14,40 proc. -5,20 proc. -9,20 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (04.2020/03.2020) -13,70 proc. -4,70 proc. -9,00 proc.
Indeks PMI dla przemysłu (05.2020/04.2020) 38,40 pkt. 41,90 pkt. -3,50 pkt.
Indeks Tankan dla przemysłu (Q1 2020/Q4 2019) -8,00 pkt. 0,00 pkt. -8,00 pkt.
Indeks Tankan dla usług (Q1 2020/Q4 2019) 8,00 pkt. 20,00 pkt. -12,00 pkt.