Polska

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Inflacja CPI m/m (12.2022/11.2022) 0,10 proc. 0,70 proc. -0,60 proc.
Inflacja CPI r/r (12.2022/11.2022) 16,60 proc. 17,50 proc. -0,90 proc.
Koniunktura w budownictwie (12.2022/11.2022) -23,90 pkt. -22,60 pkt. -1,30 pkt.
Koniunktura w handlu (12.2022/11.2022) -11,30 pkt. -9,10 pkt. -2,20 pkt.
Koniunktura w przemyśle (12.2022/11.2022) -19,50 pkt. -20,60 pkt. 1,10 pkt.
Produkt Krajowy Brutto kw/kw (Q3 2022/Q2 2022) 1,00 proc. -2,30 proc. 3,30 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q3 2022/Q2 2022) 3,60 proc. 5,80 proc. -2,20 proc.
Produkcja budowlano-montażowa m/m (11.2022/10.2022) 9,10 proc. 4,00 proc. 5,10 proc.
Produkcja budowlano-montażowa r/r (11.2022/10.2022) 4,00 proc. 3,90 proc. 0,10 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (11.2022/10.2022) 2,90 proc. -0,90 proc. 3,80 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (11.2022/10.2022) 4,60 proc. 6,60 proc. -2,00 proc.
Sprzedaż detaliczna m/m (11.2022/10.2022) 0,30 proc. 2,30 proc. -2,00 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (11.2022/10.2022) 18,40 proc. 18,30 proc. 0,10 proc.
Stopa bezrobocia (11.2022/10.2022) 5,10 proc. 5,10 proc. 0,00 proc.
Wynagrodzenie przeciętne kwartalne (Q3 2022/Q2 2022) 6 480,67 PLN 6 156,25 PLN 324,42 PLN
Bieżący wskaźnik ufności kons. (12.2022/11.2022) -41,90 pkt. -44,00 pkt. 2,10 pkt.
Indeks PMI dla przemysłu (12.2022/11.2022) 45,60 pkt. 43,40 pkt. 2,20 pkt.
Wyprzedzający wsk. ufności kons. (12.2022/11.2022) -30,70 pkt. -33,80 pkt. 3,10 pkt.

Strefa Euro

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Inflacja HICP m/m (11.2022/10.2022) -0,10 proc. 1,50 proc. -1,60 proc.
Inflacja HICP r/r (11.2022/10.2022) 10,10 proc. 10,60 proc. -0,50 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q3 2022/Q2 2022) 2,30 proc. 4,20 proc. -1,90 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (11.2022/10.2022) 1,00 proc. -1,90 proc. 2,90 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (11.2022/10.2022) 2,00 proc. 3,40 proc. -1,40 proc.
Sprzedaż detaliczna m/m (10.2022/09.2022) -1,80 proc. 0,80 proc. -2,60 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (10.2022/09.2022) -2,70 proc. 0,00 proc. -2,70 proc.
Stopa bezrobocia (11.2022/10.2022) 6,50 proc. 6,50 proc. 0,00 proc.
Indeks PMI dla przemysłu (12.2022/11.2022) 47,80 pkt. 47,10 pkt. 0,70 pkt.
Indeks PMI dla usług (12.2022/11.2022) 49,80 pkt. 48,60 pkt. 1,20 pkt.

USA

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Indeks nastroju Michigan (01.2023/12.2022) 64,60 pkt. 59,70 pkt. 4,90 pkt.
Inflacja CPI m/m (12.2022/11.2022) -0,10 proc. 0,10 proc. -0,20 proc.
Inflacja CPI r/r (12.2022/11.2022) 6,50 proc. 7,10 proc. -0,60 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q3 2022/Q2 2022) 3,20 proc. -0,60 proc. 3,80 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (11.2022/10.2022) -0,20 proc. -0,10 proc. -0,10 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (11.2022/10.2022) 2,50 proc. 3,30 proc. -0,80 proc.
Sprzedaż detaliczna m/m (10.2022/09.2022) 1,30 proc. 0,00 proc. 1,30 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (10.2022/09.2022) 8,30 proc. 8,20 proc. 0,10 proc.
Stopa bezrobocia (12.2022/11.2022) 3,50 proc. 3,60 proc. -0,10 proc.
Indeks Chicago PMI (10.2022/09.2022) 45,20 pkt. 45,70 pkt. -0,50 pkt.
Indeks ISM dla przemysłu (12.2022/11.2022) 48,40 pkt. 49,00 pkt. -0,60 pkt.
Indeks ISM dla usług (12.2022/11.2022) 49,60 pkt. 56,50 pkt. -6,90 pkt.
Pozwolenia na budowę domów (11.2022/10.2022) 1 342,00 tys. 1 512,00 tys. -170,00 tys.
Rozpoczęte budowy domów (11.2022/10.2022) 1 427,00 tys. 1 434,00 tys. -7,00 tys.

Wielka Brytania

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Inflacja CPI m/m (11.2022/10.2022) 0,40 proc. 2,00 proc. -1,60 proc.
Inflacja CPI r/r (11.2022/10.2022) 10,70 proc. 11,10 proc. -0,40 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q3 2022/Q2 2022) 1,90 proc. 4,40 proc. -2,50 proc.
Stopa bezrobocia (10.2022/09.2022) 3,70 proc. 3,60 proc. 0,10 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (11.2022/10.2022) -0,20 proc. -0,10 proc. -0,10 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (11.2022/10.2022) -5,10 proc. -4,70 proc. -0,40 proc.
Sprzedaż detaliczna m/m (11.2022/10.2022) -0,40 proc. 0,90 proc. -1,30 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (11.2022/10.2022) -5,90 proc. -5,90 proc. 0,00 proc.
Indeks PMI dla przemysłu (12.2022/11.2022) 44,70 pkt. 46,50 pkt. -1,80 pkt.
Indeks PMI dla usług (12.2022/11.2022) 50,00 pkt. 48,80 pkt. 1,20 pkt.

Niemcy

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Inflacja CPI m/m (12.2022/11.2022) -0,80 proc. -0,50 proc. -0,30 proc.
Inflacja CPI r/r (12.2022/11.2022) 8,60 proc. 10,00 proc. -1,40 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q3 2022/Q2 2022) 1,20 proc. 1,70 proc. -0,50 proc.
Stopa bezrobocia (12.2022/11.2022) 5,50 proc. 5,60 proc. -0,10 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (11.2022/10.2022) 0,20 proc. -0,40 proc. 0,60 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (11.2022/10.2022) -0,40 proc. -4,40 proc. 4,00 proc.
Sprzedaż detaliczna m/m (10.2022/09.2022) -2,80 proc. 0,90 proc. -3,70 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (10.2022/09.2022) -5,00 proc. -0,90 proc. -4,10 proc.
Indeks instytutu Ifo (12.2022/11.2022) 88,60 pkt. 86,40 pkt. 2,20 pkt.
Indeks PMI dla przemysłu (12.2022/11.2022) 47,10 pkt. 46,20 pkt. 0,90 pkt.
Indeks PMI dla usług (12.2022/11.2022) 49,20 pkt. 46,10 pkt. 3,10 pkt.

Japonia

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Inflacja CPI r/r (11.2022/10.2022) 3,80 proc. 3,70 proc. 0,10 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q3 2022/Q2 2022) 1,50 proc. 1,60 proc. -0,10 proc.
Stopa bezrobocia (11.2022/10.2022) 2,50 proc. 2,60 proc. -0,10 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (11.2022/10.2022) -0,10 proc. -3,20 proc. 3,10 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (11.2022/10.2022) -1,30 proc. 3,00 proc. -4,30 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (11.2022/10.2022) 2,60 proc. 4,40 proc. -1,80 proc.
Indeks PMI dla przemysłu (12.2022/11.2022) 48,90 pkt. 49,00 pkt. -0,10 pkt.
Indeks Tankan dla przemysłu (Q4 2022/Q3 2022) 7,00 pkt. 8,00 pkt. -1,00 pkt.
Indeks Tankan dla usług (Q4 2022/Q3 2022) 19,00 pkt. 14,00 pkt. 5,00 pkt.