Polska

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Inflacja CPI m/m (05.2021/04.2021) 0,30 proc. 0,80 proc. -0,50 proc.
Inflacja CPI r/r (05.2021/04.2021) 4,80 proc. 4,30 proc. 0,50 proc.
Koniunktura w budownictwie (05.2021/04.2021) -8,40 pkt. -13,70 pkt. 5,30 pkt.
Koniunktura w handlu (05.2021/04.2021) -0,40 pkt. -8,30 pkt. 7,90 pkt.
Koniunktura w przemyśle (05.2021/04.2021) -0,30 pkt. -4,00 pkt. 3,70 pkt.
Produkt Krajowy Brutto kw/kw (Q1 2021/Q4 2020) 1,10 proc. -0,50 proc. 1,60 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q1 2021/Q4 2020) -1,40 proc. -2,70 proc. 1,30 proc.
Produkcja budowlano-montażowa m/m (04.2021/03.2021) 9,90 proc. 34,20 proc. -24,30 proc.
Produkcja budowlano-montażowa r/r (04.2021/03.2021) -4,20 proc. -10,80 proc. 6,60 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (04.2021/03.2021) -9,20 proc. 18,60 proc. -27,80 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (04.2021/03.2021) 44,50 proc. 18,90 proc. 25,60 proc.
Sprzedaż detaliczna m/m (04.2021/03.2021) -6,70 proc. 16,50 proc. -23,20 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (04.2021/03.2021) 25,70 proc. 17,10 proc. 8,60 proc.
Stopa bezrobocia (04.2021/03.2021) 6,30 proc. 6,40 proc. -0,10 proc.
Wynagrodzenie przeciętne kwartalne (Q1 2021/Q4 2020) 5 681,56 PLN 5 457,98 PLN 223,58 PLN
Bieżący wskaźnik ufności kons. (05.2021/04.2021) -14,60 pkt. -22,50 pkt. 7,90 pkt.
Indeks PMI dla przemysłu (05.2021/04.2021) 57,20 pkt. 53,70 pkt. 3,50 pkt.
Wyprzedzający wsk. ufności kons. (05.2021/04.2021) -8,90 pkt. -19,80 pkt. 10,90 pkt.

Strefa Euro

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Inflacja HICP m/m (04.2021/03.2021) 0,60 proc. 0,90 proc. -0,30 proc.
Inflacja HICP r/r (05.2021/04.2021) 2,00 proc. 1,60 proc. 0,40 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q1 2021/Q4 2020) -1,30 proc. -4,90 proc. 3,60 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (04.2021/03.2021) 0,80 proc. 0,40 proc. 0,40 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (04.2021/03.2021) 39,30 proc. 11,50 proc. 27,80 proc.
Sprzedaż detaliczna m/m (04.2021/03.2021) -3,10 proc. 3,30 proc. -6,40 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (04.2021/03.2021) 23,90 proc. 13,10 proc. 10,80 proc.
Stopa bezrobocia (04.2021/03.2021) 8,00 proc. 8,10 proc. -0,10 proc.
Indeks PMI dla przemysłu (05.2021/04.2021) 63,10 pkt. 62,90 pkt. 0,20 pkt.
Indeks PMI dla usług (05.2021/04.2021) 55,20 pkt. 50,50 pkt. 4,70 pkt.

USA

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Indeks nastroju Michigan (06.2021/05.2021) 86,40 pkt. 82,90 pkt. 3,50 pkt.
Inflacja CPI m/m (05.2021/04.2021) 0,60 proc. 0,80 proc. -0,20 proc.
Inflacja CPI r/r (05.2021/04.2021) 5,00 proc. 4,20 proc. 0,80 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q1 2021/Q4 2020) 6,40 proc. 4,30 proc. 2,10 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (04.2021/03.2021) 0,70 proc. 2,40 proc. -1,70 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (04.2021/03.2021) 16,50 proc. 1,00 proc. 15,50 proc.
Sprzedaż detaliczna m/m (04.2021/03.2021) 10,70 proc. -3,00 proc. 13,70 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (04.2021/03.2021) 51,20 proc. 27,70 proc. 23,50 proc.
Stopa bezrobocia (05.2021/04.2021) 5,80 proc. 6,10 proc. -0,30 proc.
Indeks Chicago PMI (05.2021/04.2021) 75,20 pkt. 72,10 pkt. 3,10 pkt.
Indeks ISM dla przemysłu (05.2021/04.2021) 61,20 pkt. 60,70 pkt. 0,50 pkt.
Indeks ISM dla usług (05.2021/04.2021) 64,00 pkt. 62,70 pkt. 1,30 pkt.
Pozwolenia na budowę domów (04.2021/03.2021) 1 760,00 tys. 1 759,00 tys. 1,00 tys.
Rozpoczęte budowy domów (04.2021/03.2021) 1 569,00 tys. 1 733,00 tys. -164,00 tys.

Wielka Brytania

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Inflacja CPI m/m (04.2021/03.2021) 0,60 proc. 0,30 proc. 0,30 proc.
Inflacja CPI r/r (04.2021/03.2021) 1,50 proc. 0,70 proc. 0,80 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q1 2021/Q4 2020) -6,10 proc. -7,30 proc. 1,20 proc.
Stopa bezrobocia (03.2021/02.2021) 4,80 proc. 4,90 proc. -0,10 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (04.2021/03.2021) -1,30 proc. 1,80 proc. -3,10 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (04.2021/03.2021) 27,50 proc. 3,60 proc. 23,90 proc.
Sprzedaż detaliczna m/m (04.2021/03.2021) 9,20 proc. 5,10 proc. 4,10 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (04.2021/03.2021) 42,40 proc. 7,20 proc. 35,20 proc.
Indeks PMI dla przemysłu (05.2021/04.2021) 65,60 pkt. 60,90 pkt. 4,70 pkt.
Indeks PMI dla usług (05.2021/04.2021) 62,90 pkt. 61,00 pkt. 1,90 pkt.

Niemcy

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Inflacja CPI m/m (05.2021/04.2021) 0,50 proc. 0,70 proc. -0,20 proc.
Inflacja CPI r/r (05.2021/04.2021) 2,50 proc. 2,00 proc. 0,50 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q1 2021/Q4 2020) -3,40 proc. -2,30 proc. -1,10 proc.
Stopa bezrobocia (05.2021/04.2021) 6,00 proc. 6,00 proc. 0,00 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (04.2021/03.2021) -1,00 proc. 2,20 proc. -3,20 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (04.2021/03.2021) 26,40 proc. 4,80 proc. 21,60 proc.
Sprzedaż detaliczna m/m (04.2021/03.2021) -5,50 proc. 7,70 proc. -13,20 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (04.2021/03.2021) 4,40 proc. 11,00 proc. -6,60 proc.
Indeks instytutu Ifo (05.2021/04.2021) 99,20 pkt. 96,60 pkt. 2,60 pkt.
Indeks PMI dla przemysłu (05.2021/04.2021) 64,40 pkt. 66,20 pkt. -1,80 pkt.
Indeks PMI dla usług (05.2021/04.2021) 52,80 pkt. 49,90 pkt. 2,90 pkt.

Japonia

Wskaźnik Bieżąca wartość Poprzednia wartość Zmiana
Inflacja CPI r/r (04.2021/03.2021) -0,40 proc. -0,20 proc. -0,20 proc.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Q1 2021/Q4 2020) -1,60 proc. -1,10 proc. -0,50 proc.
Stopa bezrobocia (04.2021/03.2021) 2,80 proc. 2,60 proc. 0,20 proc.
Produkcja przemysłowa m/m (04.2021/03.2021) 2,90 proc. 1,70 proc. 1,20 proc.
Produkcja przemysłowa r/r (04.2021/03.2021) 15,80 proc. 3,40 proc. 12,40 proc.
Sprzedaż detaliczna r/r (04.2021/03.2021) 12,00 proc. 5,20 proc. 6,80 proc.
Indeks PMI dla przemysłu (05.2021/04.2021) 53,00 pkt. 53,60 pkt. -0,60 pkt.
Indeks Tankan dla przemysłu (Q1 2021/Q4 2020) 5,00 pkt. -10,00 pkt. 15,00 pkt.
Indeks Tankan dla usług (Q1 2021/Q4 2020) -1,00 pkt. -5,00 pkt. 4,00 pkt.