Reklama

TFI w pełni wracają do łask

W czerwcu inwestorzy ponownie wpłacili środki do funduszy akcyjnych, kosztem dłużnych - IZFiA Majowe tendencje utrzymały się i inwestorzy ponownie chętnie wpłacali środki do funduszy inwestujących na rynkach akcji, a wypłacali środki z funduszy dłużnych - podano w raporcie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. W czerwcu saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych po raz czternasty z rzędu było dodatnie, choć ponownie było niższe mdm i wyniosło 1,1 mld zł. Po raz kolejny największy przyrost w ujęciu wartościowym odnotowały fundusze akcji, osiągając wartość 34 mld zł.

- Czerwcowe dane o sprzedaży potwierdzają, że uwaga inwestorów skupia się obecnie na funduszach o bardziej ryzykownym profilu inwestycyjnym. Klienci najchętniej kupują fundusze akcyjne (0,9 mld) oraz mieszane (0,7 mld). Nowy kapitał systematycznie zasila też aktywa funduszy absolutnej stopy zwrotu (128 mln) oraz surowcowych (138 mln) - powiedziała, cytowana w raporcie, prezes zarządu IZFiA, Małgorzata Rusewicz.

"Wypłacane są z kolei środki z funduszy obligacyjnych (-1,1 mld). Wyjątkiem są tu jednak fundusze inwestujące w dług korporacyjny (0,4 mld). Równocześnie rozwija się rynek funduszy zdefiniowanej daty, których aktywa stanowią już 5 proc. aktywów funduszy rynku kapitałowego" - dodała.

Reklama

Jak podano w raporcie saldo sprzedaży funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2021 to ponad 17 mld zł. Sprzedaż netto w czerwcu to nieco ponad 1,1 mld zł. Autorzy oceniają, że wynik ten jest niższy niż przed miesiącem, ale kierunki zainteresowania inwestorów pozostają podobne.

"Bilans sprzedaży za półrocze otwierają fundusze dłużne krótkoterminowe z wynikiem 4,9 mld. Jednak w samym czerwcu z tej grupy kapitał odpływał (-0,4 mld). Jest to też pierwszy ujemny miesięczny wynik po trzynastu miesiącach napływów" - napisano w raporcie.

"Na drugim miejscu pod względem sprzedaży za pierwsze sześć miesięcy 2021 roku ulokowały się fundusze akcyjne z wynikiem 4,3 mld. W samym czerwcu wpłacono do nich 0,9 mld. W ujęciu YTD do funduszy mieszanych wpłacono 3,1 mld, z czego połowa trafiła do funduszy stabilnego wzrostu (1,6 mld). W czerwcu ich sprzedaż wyniosła blisko 0,7 mld" - dodano.

W 2021 roku fundusze zdefiniowanej daty pozyskały 2,5 mld. Do funduszy PPK trafiło 1,8 mld, a do pozostałych 0,7 mld.

Pierwsza połowa roku to był również dobry okres dla funduszy absolutnej stopy zwrotu (0,8 mld) oraz surowcowych (0,5 mld). Z funduszy dłużnych wypłacono w czerwcu -0,7 mld. Tym samym bilans za pierwsze pół roku 2021 zamknął się w kwocie +1,1 mld.

Sprzedaż funduszy dłużnych w pierwszym półroczu 2021 zamknęła się saldem blisko 6 mld. Sprzedaż w czerwcu podobnie jak w maju była ujemna. Pogłębiły się umorzenia na funduszach uniwersalnych (-1,2 mld vs -0,6 mld). "Nieco mniej odkupiono udziałów w funduszach skarbowych (-0,3 mld vs. -0,4 mld). Podobnie jak przed miesiącem na plusie były fundusze obligacji korporacyjnych (0,4 mld vs. 0,3 mld)" - wskazano.

"Rośnie popyt na fundusze akcyjne. W pierwszym półroczu ulokowano w nich 4,3 mld, z czego 3 mld wpłacono do funduszy globalnych, a 0,6 mld do funduszy krajowych" - dodano.  Wartość aktywów netto (NAV) w funduszach inwestycyjnych wzrosła w czerwcu o blisko 3,2 mld zł, czyli o 1 proc. do 308,1 mld zł - poinformowano we wspólnym raporcie IZFiA oraz Analiz .pl. Po raz kolejny największy przyrost w ujęciu wartościowym odnotowały fundusze akcji, osiągając wartość 34 mld zł.

"Czerwiec był udanym miesiącem na rynkach kapitałowych. Amerykański indeks S&P 500 zyskał 2 proc., z kolei niemiecki DAX i francuski CAC40 wzrosły o niecały 1 proc. Po słabszym maju dobrze w czerwcu wypadł technologiczny Nasdaq. Indeks poprawił swój wynik o 5 proc. i w drugiej połowie miesiąca przebił się przez szczyt z kwietnia. Odwróciła się też tendencja w wyborze spółek - indeks S&P 500 Growth w czerwcu wzrósł o 4,4 proc., gdy w tym samym czasie S&P 500 Value spadł o 0,9 proc." - zauważyli autorzy raportu.

"To pokazuje, że do łask wróciły firmy wzrostowe. Największym wydarzeniem miesiąca był jednak nowy rekord wszech czasów na GPW. Indeks WIG pokonał szczyt sprzed 14 lat, a więc z okresu poprzedniej hossy z lipca 2007 roku. W czerwcu na wartości zyskiwały też ceny obligacji skarbowych. Rentowność amerykańskich 10-latek spadła nieznacznie do 1,47 proc., podobnie jak i niemieckich do -0,21 proc. Z kolei w przypadku polskich papierów skarbowych rentowność spadła do 1,63 proc. Znalazło to odzwierciedlenie w wynikach funduszy" - wskazali.

Z raportu wynika, że dzięki napływom i efektom zarządzania na koniec czerwca 2021 roku aktywa funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 308,1 mld zł. Wzrost ten dotyczył głównie funduszy detalicznych, których aktywa zwiększyły się o niemal 2,4 mld zł (fundusze te pozyskały 1,2 mld zł netto). Aktywa funduszy niedetalicznych w tym czasie wzrosły o 0,8 mld zł. W efekcie na koniec czerwca cały rynek odnotował wzrost wartości zarządzanych środków łącznie o prawie 3,2 mld zł, czyli 1 proc.

Największy przyrost w ujęciu wartościowym - o 1,3 mld zł - odnotowały fundusze akcyjne. Środki w nich zgromadzone osiągnęły poziom ponad 34 mld zł.

"To efekt zarówno dobrej koniunktury na rynkach akcji, ale też napływów - łącznie w czerwcu klienci wpłacili do nich ponad 750 mln zł netto. Podobnie jednak jak w poprzednich miesiącach, środki płyną przede wszystkim do funduszy akcji zagranicznych, które w czerwcu pozyskały prawie 0,5 mld zł" - zauważyli.

"Niezbyt udany miesiąc mają natomiast za sobą fundusze dłużne, których aktywa spadły o 880 mln zł i sięgają obecnie 117,6 mld zł. Najmocniej stopniały aktywa funduszy polskich papierów skarbowych długoterminowych, których wartość zmalała aż o 750 mln zł. W tym czasie wartość środków funduszy polskich obligacji korporacyjnych wzrosła o 400 mln zł" - ocenili.

Jak zauważyli, dobrą passę kontynuowały w czerwcu fundusze mieszane - ich aktywa zwiększyły się bowiem o 940 mln zł.

"Do funduszy tych od kilku miesięcy napływa po kilkaset milionów złotych nowego kapitału. W czerwcu klienci wpłacili do nich prawie 800 mln zł i jest to najlepszy wynik sprzedażowy od przełomu 2013/2014" - napisali. "Całkiem niezły miesiąc, pomimo korekty na rynku metali, mają za sobą również fundusze surowcowe, których aktywa zwiększyły się w czerwcu o 70 mln zł" - dodali.

Z wszystkich grup funduszy to właśnie fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych oraz akcji amerykańskich wypadły najlepiej ze średnią stopą zwrotu przekraczającą 3%. Najwyższe, w dodatku dwucyfrowe stopy zwrotu osiągnęły dwa fundusze Skarbca TFI: Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ (14,6%) oraz Skarbiec Spółek Wzrostowych (13,1%), które odrobiły większość strat poniesionych pod koniec sezonu zimowego. Licząc od początku roku, są już tylko 2% pod kreską. Bardzo dobry wynik, także dwucyfrowy wypracował Caspar Globalny.

Polecamy wywiad z zarządzającym funduszem Prosto w fundusz #22 - Caspar Globalny

Kolejne pozycje zajęły fundusze, w których nazwach znajdziemy słowa klucze "wzrostowy", "technologiczny", "megatrendy", a wśród nich jeden z najmłodszych funduszy pasywnych - Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ z wynikiem 6,5%. Wysoko znalazł się także jeszcze młodszy - Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ, który zadebiutował w naszych zestawieniach z miesięcznym wynikiem 4,9%.

Na kolejnych miejscach zestawienia czerwcowych wyników znalazły się fundusze mieszane zagraniczne oraz fundusze akcji europejskich rynków zarówno rozwiniętych, jak i wschodzących, które zarobiły średnio odpowiednio 1,7 proc. oraz 0,9 proc.. W tych dwóch ostatnich grupach zdecydowana większość funduszy zakończyła miesiąc nad kreską, w tym najwięcej zyskał Allianz Europe Equity Growth Select 3,7 proc. (także z bardzo dobrym wynikiem półrocznym przekraczającym 17 proc.).

Na tle funduszy akcji zagranicznych, fundusze inwestujące na krajowym rynku wypadły nieco gorzej. Mimo osiągnięcia historycznego rekordu przez WIG, ostatnie dni sesji sprowadziły ceny akcji polskich na niższe poziomy. Nastroje na rynkach nieco popsuły doniesienia o rozwoju pandemii w kilku krajach i przybierającym na sile wariancie delta.

Wyniki funduszy akcji polskich były więc symboliczne - fundusze o uniwersalnej strategii zarobiły średnio 0,3 proc., a fundusze akcji małych i średnich spółek 0,2 proc.. W czerwcu najlepsze wyniki wypracowały dwa fundusze zamknięte: Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ (5,0 proc.) oraz wspomniany już Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ (4,9 proc.), a także Investor Akcji, który ma sporą ekspozycję na rynki rozwinięte (4,4 proc.). Choć wyniki za sam czerwiec nie są najwyższe, to całe pierwsze półrocze było bardzo udane dla naszej giełdy, a co za tym idzie inwestujących w fundusze akcji polskich. Te w 6 miesięcy zarobiły średnio 17,2 proc., a inwestujące w małe i średnie spółki nawet ponad 20 proc..

A to dzięki bardzo dobrej koniunkturze w tym segmencie rynku (sWIG80 zyskał w 6 miesięcy 27,9 proc., wyróżniając się na tle światowych indeksów). Gwiazdą pierwszego półrocza okazał się Quercus Agresywny z wynikiem 39 proc.. Ponad 30-proc. stopę zwrotu wypracowały w tym czasie także trzy fundusze z AgioFunds TFI.

Czerwiec przyniósł nieco oddechu posiadaczom funduszy obligacji skarbowych, gdyż ceny tych papierów, po kilku słabych miesiącach, nieznacznie wzrosły. Rentowność amerykańskich 10-latek spadła do 1,47 proc., a niemieckich do -0,21 proc. (czyli ceny ich wzrosły). Jeszcze mocniej spadła rentowność polskich 10-latek - do 1,63 proc. z 1,85 proc. (najniżej od przełomu kwietnia i maja), dzięki czemu indeks IROS-10 grupujący obligacje 10-letnie zyskał solidne 1,21 proc.. Sygnał do wzrostów dał najnowszy odczyt inflacji, która okazała się nieco niższa od oczekiwań. Ze wstępnych szacunków GUS-u wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w czerwcu o 4,4 proc. rok do roku, po tym jak w maju wyniosła 4,7 proc.

Fundusze globalnych papierów dłużnych zarobiły średnio 0,3 proc., a polskich papierów dłużnych skarbowych długoterminowych - 0,2 proc. (podobnie co obligacji korporacyjnych). Choć większość funduszy papierów dłużnych zakończyła czerwiec z zyskiem, to licząc od początku roku, ponad połowa z nich wciąż jest pod kreską.   

Najgorszą klasą aktywów w czerwcu okazało się złoto, które po rajdzie kwietniowo-majowym zaliczyło sporą korektę (-6,95 proc.). Licząc od początku roku, straciło na wartości -6,6 proc.. Straciły także spółki wydobywające ten kruszec. To właśnie grupa funduszy rynku surowców - metale szlachetne uplasowała się na dole naszej czerwcowej tabeli, ze średnim wynikiem na poziomie -9,3 proc.


Dowiedz się więcej na temat: TFI | fundusze inwestycyjne | inwestowanie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »