Wyniki banków o ponad miliard lepsze

Wynik finansowy netto sektora bankowego za trzy kwartały 2018 r. wyniósł 11,6 mld zł, tj. o 10,8% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r.

Suma bilansowa banków wzrosła o 6,9% i wyniosła 1 867,9 mld zł. Wartość kredytów udzielonych sektorowi niefinansowemu zwiększyła się o 4,0% do kwoty 1 084,8 mld zł, a depozytów o 7,5% do 1 095,5 mld zł. Na zwiększenie całkowitych przychodów operacyjnych netto o 2,7 mld zł wpłynął głównie wzrost wyniku z tytułu odsetek o 2,7 mld zł i przychodów z tytułu dywidend o 0,5 mld zł, przy obniżeniu wyniku z tytułu opłat i prowizji o 0,5 mld zł.

Koszty pracownicze stanowiły 50,2% kosztów administracyjnych (mniej o 0,1 p. proc.). Wzrost kosztów pracowniczych o 0,7 mld zł wynikał głównie ze wzrostu wynagrodzeń z tytułu umów o pracę - o 0,5 mld zł (5,1%). Spośród pozostałych kosztów administracyjnych najszybciej rosły koszty marketingowe (o 0,2 mld zł, tj. 29,6%) oraz koszty informatyczne (o 0,2 mld zł, tj. 10,6%).

Reklama

Wynik finansowy netto w okresie trzech kwartałów 2018 r. wyniósł 11,6 mld zł, na co składały się zyski netto 589 banków w kwocie 12,2 mld zł oraz straty netto 24 banków (17 komercyjnych, w tym 11 oddziałów instytucji kredytowych oraz 7 banków spółdzielczych) o wartości 0,5 mld zł.

Według stanu w dniu 30 września 2018 r. największą pozycją aktywów były aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu i stanowiły one 71,2% aktywów. Po stronie pasywów dominującą pozycją były zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, które stanowiły 85,1% pasywów. Udział kapitałów własnych w pasywach wyniósł 11,0%.

Kredyty dla przedsiębiorstw są w większości (54,3%) zaciągnięte przez MŚP. Kredyty udzielone na nieruchomości mieszkaniowe (409,7 mld zł, w tym 105,6 mld zł w CHF) oraz kredyty konsumpcyjne osób prywatnych (156,5 mld zł) stanowiły łącznie 81,5% kredytów gospodarstw domowych.

Depozyty sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych w dniu 30 września 2018 r. osiągnęły łączną wartość 1 200,0 mld zł (wzrost o 6,7%), z tego depozyty sektora niefinansowego wyniosły 1 095,5 mld zł (więcej o 7,5%), a depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych 104,5 mld zł (mniej o 1,4%). W porównaniu do stanu sprzed roku odnotowano wzrost łącznej wartości depozytów bieżących o 13,6% i spadek depozytów terminowych o 2,4%.

Wartość depozytów bieżących sektora niefinansowego zwiększyła się o 13,8%, a depozytów terminowych zmniejszyła się o 1,3%. Wartość depozytów bieżących sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrosła o 11,2%, a wartość depozytów terminowych tego sektora zmniejszyła się o 9,2%. Udział depozytów terminowych w łącznej kwocie depozytów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszył się w skali roku o 3,7 p. proc. (do 39,8%). Udział depozytów terminowych w sektorze niefinansowym obniżył się o 3,4 p. proc. (do 38,2%), a w sektorze instytucji rządowych i samorządowych o 4,9 p. proc. (do 57,1%).

Zmniejszenie liczby banków o 5 banków spółdzielczych

Działalność operacyjną w końcu września 2018 r. prowadziło 613 banków, tj. o 5 mniej niż rok wcześniej. Liczba banków komercyjnych nie zmieniła się i wyniosła 63 banki. Jednak, na skutek połączenia dwóch banków z przeważającym udziałem kapitału polskiego oraz rozpoczęcia działalności przez jeden nowy oddział instytucji kredytowej zaszły zmiany w strukturze tej grupy. Liczba banków z przewagą kapitału polskiego zmniejszyła się o 1 bank, a liczba banków z przewagą kapitału zagranicznego zwiększyła się o 1 bank. Liczba banków spółdzielczych zmniejszyła się do 550, z powodu połączenia 5 banków spółdzielczych z innymi bankami spółdzielczymi.

dane GUS

.................

Zysk sektora bankowego wyniósł 12,7 mld zł,

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-październik 2018 r. wyniósł 12,7 mld zł - podał Narodowy Bank Polski.

W samym październiku zysk wyniósł 1,06 mld zł, co oznacza spadek o 11,6 proc. mdm. W okresie styczeń-październik 2018 roku przychody odsetkowe wyniosły 51,4 mld zł, a koszty odsetkowe 13,4 mld zł. Wynik odsetkowy w okresie styczeń-październik wyniósł 38 mld zł, a w samym październiku 3,9 mld zł. Przychody z tytułu opłat i prowizji wyniosły 14,6 mld zł, a koszty 3,9 mld zł.

Wynik z tytułu opłat i prowizji w okresie styczeń-październik wyniósł 10,7 mld zł, a w samym październiku 906 mln zł. Całkowite przychody operacyjne netto wyniosły w okresie dziesięciu miesięcy 2018 roku 55,8 mld zł. W samym październiku przychody te wyniosły 5,7 mld zł. Koszty administracyjne banków w okresie styczeń-październik 2018 r. wyniosły 29 mld zł.

W październiku były na poziomie 3 mld zł, rosnąc mdm o 6,6 proc. Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych w okresie styczeń-październik wyniosła 6,95 mld zł, a w samym październiku 913 mln zł.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: bank | GUS | NBP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »