Zwolnienie od podatku dywidendy, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania akcji upływa, kiedy akcje są już w posiadaniu następcy prawnego - wyrok WSA

Wypłata dywidendy będzie wolna od podatku dochodowego także wtedy, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) w spółce wypłacającej upłynie po dniu wypłaty dywidendy i udziały te (akcje) będą już posiadaniu następcy prawnego.

(wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 15 lipca 2014 r., sygn. akt I SA/Wr 1493/14 - orzeczenie nieprawomocne)

Przedmiotem sporu była treść art. 22 ust. 4-4b ustawy o PDOP. Z przepisów tych wynika m.in., że wolne od podatku dochodowego są dywidendy wypłacane spółkom, posiadającym bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej. Zwolnienie to ma zastosowanie, gdy spółka otrzymująca dywidendę posiada ww. wielkość udziałów (akcji) w spółce wypłacającej nieprzerwanie przez okres dwóch lat, a także gdy ww. okres dwóch lat upływa po dniu uzyskania dywidendy.

Reklama

W rozpatrywanej sprawie spółka miała wątpliwości, czy wypłata dywidendy podlega zwolnieniu z opodatkowania CIT w sytuacji, gdy okres dwóch lat posiadania akcji przez spółkę (jej zakład) i jej następcę prawnego (tj. spółkę powstałą w wyniku podziału przez wydzielenie) upływa po dniu uzyskania dywidendy, gdy akcje są już w posiadaniu następcy prawnego.

Według spółki, w przedmiotowej sprawie wypłata dywidendy będzie wolna od podatku zarówno w sytuacji, gdy okres ww. dwóch lat upłynie w czasie, gdy akcje będą nadal w posiadaniu spółki (jej zakładu), jak i wtedy, gdy akcje te będą posiadane już przez następcę prawnego, tj. spółkę powstałą w wyniku podziału przez wydzielenie.

Odmiennego zdania był organ podatkowy, wskazując na konieczność zachowania dwuletniego nieprzerwanego bezpośredniego okresu posiadania udziału w spółce wypłacającej dywidendę. Według organu podatkowego, art. 22 ust. 4-4b ustawy o PDOP w żaden sposób nie odnosi się do możliwości kontynuacji tego okresu przez inny podmiot. Wynika to m.in. z użytego przez ustawodawcę sformułowania "udział bezpośredni". Zdaniem fiskusa, skoro ustawodawca wskazuje tym sformułowaniem na bezpośredniość, to nie można tego wymogu pominąć także w niniejszej sprawie, gdzie tej bezpośredniości brakuje. Wszelkie zmiany w zakresie właścicielskim bezpośredniość tę zakłócają. Ponieważ w przedmiotowej sprawie zakład zostanie przeniesiony do innej spółki i przestanie istnieć, to zostanie przerwany okres bezpośredniego posiadania przez nią akcji innej spółki. Z tego względu, jeżeli spółka nie dotrzyma warunku posiadania ww. akcji nieprzerwanie przez okres dwóch lat, będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego.

Sprawa trafiła do WSA we Wrocławiu, który nie zgodził się z organem podatkowym. Według niego, warunek bezpośredniego, nieprzerwanego posiadania nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę należy rozumieć jako posiadanie tych udziałów wprost, a nie pośrednio poprzez inne osoby prawne. Nie oznacza ono zatem żadnego wyjątku wprowadzającego wyłączenie obowiązywania przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa w następstwie prawnym.

Sąd stwierdził, że wbrew twierdzeniu Ministra Finansów, zmiany w zakresie właścicielskim (wywołane podziałem przez wydzielenie) nie zakłócają ww. bezpośredniości. Ustawodawca nie wprowadził bowiem żadnych ograniczeń dla ww. zwolnienia w przypadku następstwa prawnego. Według WSA:

"(…) Jeżeli ustawodawca takie wyłączenie wprowadza, to mówi o tym wyraźnie, jak np. w art. 7 ust. 4 u.p.d.o.p., który wprost nie dopuszcza pomniejszenia dochodu o straty przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych. Podobna regulacja wprost zawarta jest w przypadku przekształcenia, połączenia albo podziału w razie ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (...)."

Zdaniem sądu, nie ma zatem podstaw do uznania, że ustawodawca w odmienny sposób uregulował niedopuszczalność kontynuowania przez spółkę powstałą w wyniku podziału przez wydzielenie terminu dwuletniego posiadania udziałów (akcji) przez spółkę dzieloną.

Sąd podkreślił, że dwuletni termin nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) jest warunkiem materialnoprawnym zwolnienia podatkowego, a zwolnienie to jest prawem majątkowym, w które - zgodnie z art. 93c O.p. - wstępuje następca prawny. Następstwo prawne pod tytułem ogólnym oznacza wstąpienie w sytuację prawną spółki dzielonej. Oznacza to więc kontynuowanie przez spółkę powstałą w wyniku podziału przez wydzielenie biegu terminu jako terminu nieprzerwanego w rozumieniu art. 22 ust. 4a ustawy o PDOP.


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych Nr 28 z dnia 2014-10-01

GOFIN podpowiada

Dowiedz się więcej na temat: WSA | CIT | wyrok | dywidenda
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »