Reklama

Bieżąca korekta kosztów na skutek otrzymania dotacji - wyrok NSA

Otrzymanie dotacji stanowiącej zwrot wydatków ujętych w kosztach podatkowych nie powoduje konieczności dokonania korekty wcześniejszego rozliczenia podatkowego. Korektę tę należy zrealizować w miesiącu otrzymania środków z dotacji. Wymaganie od podatnika dokonania korekty wcześniejszego rozliczenia podatkowego ze wszelkimi konsekwencjami podatkowymi w postaci powstania zaległości i obowiązkiem zapłaty odsetek narusza zasadę praworządności.

Tak wynika z wyroku NSA z 25 lutego 2015 r., sygn. akt II FSK 221/13.

Reklama

W marcu 2010 r. spółka zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie na realizację przedstawionego przez spółkę projektu. Realizując w 2010 r. ten projekt, spółka poniosła wydatki na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. W tym roku rozpoczęła ich amortyzację. Odpisy zaliczyła do kosztów podatkowych. Natomiast pozostałe wydatki związane z realizacją projektu ujęła bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów 2010 r. W 2011 r. spółce zrefundowano część wydatków.

Przeprowadzona kontrola podatkowa wykazała, że spółka zawyżyła koszty uzyskania przychodów w 2010 r. o wydatki sfinansowane z dotacji. W marcu 2012 r. naczelnik urzędu skarbowego wydał decyzję określającą zaległość podatkową. Według fiskusa wydatki podlegające w 2011 r. refundacji, zarówno stanowiące koszty uzyskania przychodów bezpośrednio, jak i te zaliczone do kosztów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne, stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 48 i 58 updop, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w 2010 r. Ponieważ spółka poniosła koszty w 2010 r., zaś kwotę dofinansowania stanowiącą refundację wydatków uzyskała w 2011 r., więc była zobowiązana skorygować koszty uzyskania przychodów w 2010 r., a w konsekwencji dokonać korekty złożonego zeznania podatkowego.

Zdaniem spółki nie można wymagać od podatnika, aby korygował koszty uzyskania przychodu wstecz, w sytuacji gdy były one ustalone w prawidłowej wysokości. Wyłączenie wydatków objętych dofinansowaniem z kosztów uzyskania przychodów powinno nastąpić w miesiącu otrzymania dofinansowania. W rezultacie sprawa trafiła do WSA, a potem do NSA. Sądy obu instancji przyznały rację podatnikowi. Orzekły, że przepis art. 16 ust. 1 pkt 48 updop obliguje do wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów, począwszy od momentu otrzymania dotacji, tej części odpisów amortyzacyjnych, która odpowiada wartości otrzymanego dofinansowania. Przy czym korekty tej należy dokonać w miesiącu otrzymania tych środków poprzez zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów.

Według NSA: "Uwzględniając zasady praworządności, trudno zgodzić się ze stanowiskiem organu podatkowego, że korekta winna dotyczyć tych okresów, w których dokonywano uprzednio odpisów amortyzacyjnych. W takiej sytuacji należałoby dokonać korekty wcześniejszego rozliczenia podatkowego ze wszelkimi konsekwencjami podatkowymi w postaci powstania zaległości i obowiązkiem zapłaty odsetek. Akceptacja stanowiska organu podatkowego prowadziłaby do sytuacji, w której podatnik zostałaby obciążony negatywnymi konsekwencjami podatkowymi, mimo że jego działaniu nie można by zarzucić naruszenia prawa".

Sąd ten zwrócił także uwagę, że omawiane zagadnienie było już przedmiotem rozpoznania przez NSA i wskazał wyroki z 7 sierpnia 2014 r., sygn. akt II FSK 1978/12 oraz z 30 września 2014 r., sygn. akt II FSK 2024/14. Oba składy sędziowskie były zgodne, że otrzymanie dotacji stanowiącej zwrot wydatków ujętych w kosztach podatkowych nie powoduje konieczności dokonania korekty wcześniejszego rozliczenia podatkowego.


Przegląd Podatku Dochodowego Nr 7 z dnia 2015-04-01

GOFIN podpowiada

Dowiedz się więcej na temat: Gofin.pl | ze

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »