Reklama

Mogą dostać nawet 50 000 zł

Przedsiębiorcy, którzy ponieśli szkody w związku z tegorocznymi powodziami, będą mogli ubiegać się o przyznanie pożyczki w wysokości do 50.000 zł. Pomoc ta przewidziana została dla najmniejszych firm, a pożyczka będzie podlegała umorzeniu w całości lub w 75 proc.

Pomoc dostaną tylko małe firmy

Wśród poszkodowanych wskutek tegorocznych powodzi znaczną grupę stanowią przedsiębiorcy, w szczególności mali, tj. zatrudniający do 50 osób. To właśnie oni będą mieli największe problemy z odbudową firm. W ich przypadku nierzadko są to niewielkie firmy rodzinne, stanowiące utrzymanie dla wielu osób. Aby kontynuować swoją działalność, potrzebne im więc będzie wsparcie finansowe od państwa.

W związku z tym uchwalono ustawę o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. Weszła ona w życie z dniem 13 sierpnia br. Ustawa określa zasady udzielania pomocy tylko dla mikro- i małych firm, tj. takich, które zatrudniają do 50 pracowników. Ustawodawca nie przewidział w ramach tej ustawy pomocy dla średnich oraz dużych przedsiębiorstw, bowiem są one z reguły ubezpieczone (w przeciwieństwie do małych firm), a także będą mogły ubiegać się o inną formę pomocy, np. preferencyjne kredyty.

Reklama

Jakie warunki trzeba spełniać?

Omawiana pomoc polega na udzieleniu poszkodowanemu przedsiębiorcy pożyczki, przeznaczonej na usuwanie szkód powstałych w wyniku powodzi. Pożyczka może być udzielona przedsiębiorcy do wysokości poniesionej szkody, maksymalnie do kwoty 50.000 zł.

Pierwszym z warunków uzyskania pomocy jest prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Na pomoc mogą również liczyć osoby prowadzące działalność agroturystyczną. Pomocą objęci zostaną także przedsiębiorcy, którzy przed wystąpieniem powodzi zawiesili działalność gospodarczą lub prowadzą tylko działalność sezonową.

Drugi warunek uprawniający do otrzymania pomocy to rzeczywiste poniesienie przez przedsiębiorcę wskutek zaistniałych powodzi szkody w majątku trwałym lub obrotowym. Pomoc będzie skierowana na odbudowę tych firm, które przed wystąpieniem powodzi nie były w stanie upadłości.

Warto też zauważyć, iż przedsiębiorcy nie będą mogli łączyć pomocy otrzymanych z różnych źródeł. Przykładowo omawiana pożyczka nie będzie mogła pokrywać szkód, w stosunku do których przyznano już inne środki, np. na odbudowę zalanego domu, który jest jednocześnie siedzibą firmy przedsiębiorcy.

UWAGA!
W przypadku gdy przedsiębiorca był ubezpieczony od następstw klęsk żywiołowych, kwota pożyczki nie może przekraczać różnicy między wysokością poniesionych szkód a wysokością odszkodowania określonego w umowie ubezpieczenia.

Wniosek i niezbędne dokumenty

Pożyczki będą udzielane przez Fundusze Pożyczkowe, z którymi Minister Gospodarki podpisze stosowne umowy.

Wniosek o udzielenie pożyczki przedsiębiorca powinien złożyć do danego Funduszu w terminie 6 miesięcy od dnia wystąpienia szkody powstałej w wyniku powodzi.

Jak czytamy w uzasadnieniu do omawianej ustawy "Wielu przedsiębiorców poszkodowanych przez powódź z maja i czerwca 2010 r. straciło także całą dokumentację i dlatego udzielenie im pomocy opierać się będzie w całości na oświadczeniach".

Oszacowania szkód poniesionych przez przedsiębiorcę dokona rzeczoznawca majątkowy lub komisja powołana przez Fundusz Pożyczkowy. Koszt takiego oszacowania może zostać pokryty ze środków finansowych uzyskanych w ramach pożyczki.

Umorzenie pożyczki

Przedsiębiorca, który otrzyma poży­czkę, będzie zobowiązany przed upływem 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Funduszem wykorzystać i przedstawić rozliczenie otrzymanej pożyczki (termin ten w uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużony maksymalnie o 3 miesiące).

WAŻNE!
Za wykorzystanie pożyczki uznaje się również wydatki na cele związane z usuwaniem szkód w rzeczowych aktywach trwałych lub obrotowych, poniesione przez przedsiębiorców przed udzieleniem pożyczki.

Prawidłowe rozliczenie pożyczki powoduje jej automatyczne umorzenie. Należy jednak zwrócić uwagę, iż w przypadku przedsiębiorcy nieposiadającego w dniu powodzi umowy ubezpieczenia przedsiębiorstwa, umorzeniu podlega 75% udzielonej pożyczki. Pozostałe do spłaty 25% kwoty pożyczki (tj. maksymalnie 12,5 tys. zł) nie podlega oprocentowaniu. Takie uregulowanie ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do tego, by w przyszłości ubezpieczali swoje firmy. Okres spłaty pożyczki może wynieść maksymalnie do 3 lat od dnia zawarcia umowy, przy czym umowa może przewidywać 9-miesięczny okres karencji w jej spłacie. Zabezpieczeniem zaciąganej pożyczki jest weksel in blanco.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

 • zaświadczenie wydane przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla miejsca faktycznego wykonywania przez poszkodowanego przedsiębiorcę działalności gospodarczej, potwierdzające, że w okresie wskazanym w zaświadczeniu przedsiębiorca poniósł szkodę w wyniku powodzi (zaświadczenie będzie wydawane na druku stanowiącym załącznik do omawianej ustawy),
 • oświadczenia przedsiębiorcy o:
  • niezatrudnianiu więcej niż 50 pracowników,
  • niespełnianiu kryteriów przedsiębiorstwa zagrożonego w rozumieniu pkt 9-11 Komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw,
  • niekorzystaniu z innej pomocy udzielanej ze środków publicznych na pokrycie tych samych szkód powstałych w wyniku powodzi,
  • faktycznym wykonywaniu działalności gospodarczej w dniu wystąpienia powodzi albo jej zawieszeniu,
  • tym, czy w dniu wystąpienia powodzi posiadał umowę ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych (w przypadku posiadania umowy należy dołączyć jej kopię).

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12.08.2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. (Dz. U. nr 148, poz. 992).

autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska
Gazeta Podatkowa Nr 693 z dnia 2010-08-30

GOFIN podpowiada

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »