Reklama

Nowa pożyczka dla kobiet prowadzących własne firmy

Ministerstwo Gospodarki poinformowało o uruchomieniu funduszu pożyczkowego dla kobiet prowadzących lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą. Pożyczki w ramach tego funduszu będą udzielane przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i będą mogły wynieść nawet 40.000 zł. Środki z tej pożyczki będą mogły być przeznaczone na nabycie albo wytworzenie środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości), zakup usług (z wyłączeniem usług doradczych) czy też na adaptację obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych.

Kto i na co otrzyma pożyczkę?

19 listopada br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi, które reguluje zasady udzielania pożyczek przeznaczonych specjalnie dla kobiet prowadzących własne firmy lub planujących rozpocząć prowadzenie własnej działalności. Ministerstwo Gospodarki informuje, że PARP przygotowuje obecnie kompleksową dokumentację w tej sprawie.

Jak wynika z przywołanego rozporządzenia, w ramach projektu - fundusz pożyczkowy dla kobiet, pożyczka może być udzielona kobiecie, która spełnia następujące warunki. Przede wszystkim musi posiadać miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto musi być przedsiębiorcą wykonującym działalność gospodarczą na terytorium Polski lub planującym podjąć taką działalność na terytorium kraju.

Reklama

Pożyczka dla kobiet może być udzielana na realizację przedsięwzięcia, którego celem jest uruchomienie działalności gospodarczej przez podmiot, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków bądź na rozwój działalności gospodarczej, w przypadku już prowadzących firmę. Okres, na jaki może być udzielona, nie może przekroczyć 5 lat, przy czym sam okres realizacji przedsięwzięcia objętego pożyczką może wynieść maksymalnie 12 miesięcy od dnia następnego po dniu zawarcia umowy pożyczki.

Środki otrzymane z pożyczki będą mogły być przeznaczone na pokrycie wydatków niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, poniesionych w okresie realizacji przedsięwzięcia na:

 • pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości;
   
 • zakup usług, z wyłączeniem usług doradczych;
   
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych;
   
 • adaptację obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych;
   
 • zakup materiałów i wyposażenia;
   
 • ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy pożyczki.


Pożyczki nie otrzymają kobiety zamierzające podjąć lub wykonujące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

Na co nie można przeznaczyć środków?

Pożyczką nie mogą być objęte wydatki na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania przedsiębiorcy, w tym zobowiązań publicznoprawnych. Pożyczka nie może też pokrywać całości wydatków ponoszonych przez przedsiębiorcę. Jak wynika z przepisów powołanego rozporządzenia, wielkość pożyczki dla kobiet nie może przekroczyć 95% wydatków kwalifikujących się do objęcia tą pomocą. Kwota, jaka może być udzielona wnioskodawczyni, może stanowić od 20.000 zł do 40.000 zł. Pożyczka jest oprocentowana i jest to oprocentowanie stałe, które wynosi 2% w stosunku rocznym. Umowa o udzielenie pożyczki dla kobiet może przewidywać karencję w jej spłacie. Przy czym taka przerwa nie może przekraczać jednego roku od dnia zakończenia przedsięwzięcia objętego pożyczką. W okresie karencji odsetki nie są kapitalizowane.

Niezbędne zabezpieczenie

Pożyczka dla kobiet jest udzielana po przeprowadzeniu analizy ryzyka jej niespłacenia i po ustanowieniu należytego zabezpieczenia. Dlatego może być wypłacona dopiero po ustanowieniu i wniesieniu zabezpieczenia:

 • należytego wykonania przez pożyczkobiorcę zobowiązań wynikających z umowy pożyczki w formie weksla in blanco z poręczeniem wekslowym wraz z deklaracją wekslową oraz
   
 • prawidłowego wydatkowania środków pożyczki przez złożenie oświadczenia pożyczkobiorcy w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

W uzasadnionych przypadkach PARP może żądać zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, poręczenia bądź hipoteki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki.

Trzeba czekać na ogłoszenie PARP

O rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie pożyczki dla kobiet PARP będzie informować poprzez ogłoszenia, zamieszczone w szczególności w internecie (prawdopodobnie na stronie internetowej PARP). Takie ogłoszenie będzie zawierać:

 • podstawowe warunki udzielania pomocy finansowej w formie pożyczki dla kobiet;
   
 • rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o pomoc finansową w formie pożyczki dla kobiet;
   
 • powiaty, na obszarach których mogą być realizowane przedsięwzięcia objęte pożyczką;
   
 • kryteria wyboru przedsięwzięć;
   
 • termin rozpatrzenia wniosków;
   
 • wzór wniosku o udzielenie pożyczki;
   
 • termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie pożyczki;
   
 • wzór umowy o udzielenie pożyczki.

Wniosek o przyznanie takiej pożyczki będzie musiał zawierać w szczególności opis, szacunkowy kosztorys i harmonogram realizacji przedsięwzięcia, którego będzie dotyczył, oraz określenie kwoty niezbędnej na jego realizację.

PARP, rozpatrując wnioski o udzielenie pożyczki dla kobiet, będzie brać pod uwagę w szczególności przewidywany wpływ zaplanowanych działań na rozwój przedsiębiorcy oraz wysokość kosztów zaplanowanych działań w stosunku do ich przewidywanych rezultatów.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4.11.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. poz. 1609)


autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska
Gazeta Podatkowa nr 99 (1140) z dnia 2014-12-11

GOFIN podpowiada

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »