Nowe wizy dla cudzoziemców

W dniu 6 grudnia 2007 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 2007 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. Nr 217, poz. 1613).

W dniu 6 grudnia 2007 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 2007 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. Nr 217, poz. 1613).

W rozporządzeniu określono oznaczenie wiz, z wyłączeniem wiz wydawanych szefom i członkom personelu misji dyplomatycznych, kierownikom urzędów konsularnych i członkom personelu konsularnego państw obcych oraz innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych.

Sformułowano wzorów wizy, blankietu wizowego, a także wzory formularzy wniosków o wydanie wizy lub jej przedłużenie. W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. Nr 150, poz. 1462, z 2004 r. Nr 88, poz. 842 oraz z 2007 r. Nr 24, poz. 160).

Reklama

Zgodnie z rozporządzeniem wizy oznaczone są symbolami kolejnych liter alfabetu tak, więc: wiza lotniskowa ma symbol - "A", wiza tranzytowa - "B, wiza pobytowa krótkoterminowa -"C", wiza pobytowa długoterminowa lub wjazdowa w celu repatriacji - "D". Ponadto na naklejce wizowej w polu "uwagi" umieszczony zostanie napis "cel wydania:" oraz oznaczenia celu wydania dla wiz pobytowych krótkoterminowych i długoterminowych lub wizy wjazdowej w celu repatriacji - kolejno cyframi arabskimi. Przykładowo, gdy wiza jest wydawana w celu turystycznym to opatrzona zostaje symbolem "01".

Do wniosku o wydanie wizy bądź jej przedłużenie należy dołączyć po dwie aktualne fotografie osób, osób, których wniosek dotyczy. Zdjęcia muszą być nieuszkodzone, wyraźne, kolorowe, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

Jednakże w przypadku osoby z wadą narządu wzroku, która nosi okularu z ciemnymi szkłami rozporządzenie dopuszcza możliwość dołączenia do wniosku zdjęcia przedstawiającego osobę w okularach z ciemnymi szkłami. W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, rozporządzenie dopuszcza możliwość dołączenia do wniosku zdjęcia przedstawiającego osobę z nakryciem głowy, jednak nakrycie to nie może uniemożliwiać identyfikacji osoby.

Przyjęcie wniosku wizowego zostaje odnotowane w dokumencie podróży na pierwszej wolnej, przeznaczonej na wizy stronie. Organy właściwe do wydania wizy - z wyłączeniem konsula - odnotowują przyjęcie wniosku wizowego poprzez odciśnięcie datownika oraz pieczęci urzędowej organu, który przyjął wniosek. Natomiast w przypadku osoby konsula, przyjęcie wniosku zostaje odnotowane poprzez odciśnięcie właściwej pieczęci.

Wiza zostaje zamieszczona na stronie - na której odnotowano przyjęcie wniosku wizowego - poprzez wklejenie naklejki samoprzylepnej, odpowiednio zabezpieczonej oraz wypełnionej przez organ wydający wizę. Wizę wydaną przedstawicielowi ustawowemu w przypadku, gdy małoletni cudzoziemiec urodzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest wpisany do dokumentu podróży przedstawiciela ustawowego - anuluje się w dokumencie podróży przez odciśnięcie pieczęci urzędowej oraz datownika albo przez umieszczenie adnotacji zawierającej podstawę prawną anulowania wizy, wyraz "anulowano" i podpis upoważnionego pracownika urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce pobytu przedstawiciela ustawowego oraz przez odciśnięcie datownika.

Wydanie decyzji o odmowie wydania wizy tranzytowej, wizy pobytowej krótkoterminowej i wizy wjazdowej w celu repatriacji oraz wydanie decyzji o unieważnieniu wizy odnotowuje się w dokumencie podróży przez odciśnięcie pieczęci zawierającej rodzaj i numer decyzji, podstawę prawną jej wydania i podpis upoważnionego funkcjonariusza Straży Granicznej oraz datownika albo przez umieszczenie adnotacji zawierającej rodzaj i numer decyzji, podstawę prawną jej wydania i podpis upoważnionego funkcjonariusza Straży Granicznej oraz przez odciśnięcie datownika.

Natomiast w przypadku decyzji o unieważnieniu wizy w dokumencie podróży należy również odcisnąć pieczęć z napisem "anulowano", a optycznie zmienny element naklejki wizowej, element zabezpieczający, który nazywany jest "efektem ukrytego obrazu", oraz napis "wiza" zniszczyć przez ich zdrapanie po przekątnej, aby uniemożliwić ich późniejsze nieuprawnione wykorzystanie. Z kolei unieważnienia w dokumencie podróży błędnie wypełnionej naklejki wizowej należy dokonać poprzez przekreślenie naklejki po przekątnej na krzyż.

Dodatkowo element zabezpieczający, zwany "efektem ukrytego obrazu", oraz napis "wiza" należy zniszczyć w sposób identyczny jak w przypadku decyzji o unieważnieniu wizy w dokumencie podróży.

SerwisPrawa
Dowiedz się więcej na temat: wiza | naklejki | wizy | POZ | podpis
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »