Reklama

Obowiązek podatkowy w VAT w pytaniach i odpowiedziach

Reklama ? 

W dniu 22 stycznia 2014 r. wykonałem usługę transportową na rzecz podatnika czynnego. Zapłatę za usługę otrzymałem 3 lutego 2014 r. Kiedy należy wykazać obowiązek podatkowy od tej usługi i wystawić fakturę?

W przypadku usług transportowych, obowiązek podatkowy w 2014 r. powstaje na zasadach ogólnych, czyli zasadniczo z chwilą wykonania usługi. Jeżeli przed jej wykonaniem podatnik otrzyma całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania - w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Nie ma już zatem - tak jak to było do końca 2013 r. - zależności powstania obowiązku podatkowego od otrzymania zapłaty, czy upływu 30. dnia od dnia wykonania usługi.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu, podatnik wykonał usługę transportową w dniu 22 stycznia 2014 r. i wówczas powstał obowiązek podatkowy w podatku VAT.

Fakturę dokumentującą usługę transportową wystawić należy także na zasadach ogólnych, czyli nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi lub otrzymania całości lub części zapłaty (w przypadku przedstawionym w pytaniu fakturę należy wystawić najpóźniej 15 lutego 2014 r.).

Warto dodać, że fakturę można wystawić jeszcze przed wykonaniem usługi transportowej czy otrzymaniem zaliczki, nie wcześniej jednak niż 30. dnia przed tym zdarzeniem.

 ? 

Czy usługę transportową wykonaną w styczniu 2014 r. na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej muszę udokumentować fakturą?

Jeżeli nabywcą usługi transportowej jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, podatnik nie ma zasadniczo obowiązku wystawienia faktury dokumentującej wykonaną usługę. Jeżeli jednak nabywca zażąda wystawienia takiego dokumentu i żądanie to zgłosi w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę, to zgodnie z art. 106i ust. 6 ustawy o VAT podatnik musi wystawić fakturę:

• nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługi lub otrzymano całość lub część zapłaty - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź też otrzymano całość lub część zapłaty;

• nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania - w sytuacji gdy żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

 ? 

Kiedy należy wykazać obowiązek podatkowy od usługi budowlanej, która została zakończona 10 grudnia 2013 r.? Fakturę wystawiłem w dniu podpisania protokołu odbioru, czyli 10 grudnia, kontrahent natomiast uregulował należność dopiero 22 stycznia 2014 r. Czy stosować należy przepisy ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.?

Obowiązek podatkowy od usług budowlanych i budowlano-montażowych do końca 2013 r. powstawał z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi.

W 2014 r. moment powstania obowiązku podatkowego dla ww. usług uzależniony jest od tego, kto jest nabywcą usługi. W przypadku gdy usługi wykonywane są na rzecz podatników i osób prawnych niebędących podatnikami, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, o ile faktura ta zostanie wystawiona terminowo (nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usługi). Jeżeli podatnik nie wystawi faktury, bądź też wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje w 30. dniu od dnia wykonania usługi (art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a), ust. 7 oraz art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT).

Inaczej natomiast ustala się obowiązek podatkowy w przypadku usługi budowlanej świadczonej na rzecz podmiotów niebędących podatnikami VAT. Wówczas bowiem obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi lub otrzymania całości lub części zapłaty - w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej (art. 19a ust. 1 i 8 ustawy).

W sytuacji przedstawionej w pytaniu, aby rozstrzygnąć kwestię stosowania odpowiednich przepisów ustawy o VAT, należy odwołać się do przepisów przejściowych, zawartych w ustawie z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35 ze zm.). W myśl art. 7 tej ustawy, "stare" - czyli obowiązujące do końca 2013 r. przepisy ustawy o VAT w zakresie ustalania obowiązku podatkowego należy stosować w odniesieniu do czynności wykonanych przed 1 stycznia 2014 r. oraz do czynności wykonanych po tym dniu, jeżeli fakturę wystawiono jeszcze w 2013 r.

Jeżeli zatem usługa budowlana została wykonana w grudniu 2013 r., to moment powstania obowiązku podatkowego powinien być ustalony według zasad obowiązujących do końca 2013 r. Obowiązek podatkowy w VAT w przypadku usługi wykonanej i udokumentowanej fakturą w grudniu 2013 r. powstał zatem w styczniu 2014 r. - w 30. dniu od wykonania usługi.

 ? 

Jak rozliczyć VAT za zużycie mediów w 2013 r., jeżeli faktura została wystawiona dopiero w 2014 r.? Za zużycie energii w grudniu 2013 r. faktura została wystawiona w dniu 10 stycznia 2014 r. Zgodnie z umową, termin płatności przypada 20. dnia następnego miesiąca (za grudzień - do 20 stycznia 2014 r.). Jak ustalić moment powstania obowiązku podatkowego w tym przypadku?

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2013 r. w przypadku dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, świadczenia usług telekomunikacyjnych, itp. obowiązek podatkowy powstawał z upływem terminu płatności, jeżeli został on określony we właściwej umowie. Zasada ta zmieniła się z początkiem 2014 r. Obecnie obowiązek podatkowy od ww. czynności powstaje z chwilą wystawienia faktury, o ile faktura ta wystawiona jest terminowo, czyli nie później niż z upływem terminu płatności. Jeżeli podatnik nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z upływem terminu płatności.

W art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35 ze zm.) określono, iż w przypadku czynności wykonanych przed dniem 1 stycznia 2014 r., obowiązek podatkowy powstaje na zasadach obowiązujących do końca 2013 r. Zatem w przypadku sprzedaży mediów w sytuacji przedstawionej w pytaniu, obowiązek podatkowy powstał z upływem terminu płatności (20 stycznia 2014 r.), niezależnie od daty wystawienia faktury.

 ? 

Zajmujemy się sprzedażą wysyłkową towarów. W umowie określono, iż wydanie towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) ma miejsce w chwili dostarczenia przesyłki przez kuriera ostatecznemu nabywcy. Kiedy należy wykazać obowiązek podatkowy, w przypadku gdy towar został wydany kurierowi w dniu 30 stycznia 2014 r., natomiast nabywca otrzymał go 5 lutego 2014 r.?

W 2014 r. ustawodawca nie uregulował w sposób szczególny zasad ustalania obowiązku podatkowego w przypadku sprzedaży wysyłkowej za zaliczeniem pocztowym. Oznacza to, że zastosowanie tu mają przepisy ogólne. Obowiązek podatkowy w VAT powstaje zatem z chwilą dokonania dostawy towaru, a jeżeli wcześniej podatnik otrzyma całość lub część zapłaty - z chwilą jej otrzymania (w tej części).

W postanowieniach umownych strony mogą zastrzec - tak jak w sytuacji przedstawionej w pytaniu - że choć nabywca wybiera sposób dostarczenia przesyłki (kurier, poczta itp.), to jednak ryzyko utraty towarów aż do momentu ich dostarczenia do nabywcy ponosi dostawca. Wówczas obowiązek podatkowy powstaje dopiero z chwilą dostarczenia tych towarów nabywcy (w pytaniu - w lutym 2014 r.). Wówczas bowiem dopiero dochodzi do przeniesienia na nabywcę prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

Obowiązek właściwego ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego spoczywa w tym przypadku na dostawcy, który musi wiedzieć, kiedy nabywca faktycznie odebrał wysłany do niego towar.

 ? 

Nasza spółka oddała do sprzedaży komisowej samochód. Transakcja sprzedaży samochodu przez komis miała miejsce w dniu 30 stycznia 2014 r. Należność otrzymaliśmy w dniu 6 lutego 2014 r. Kiedy powinniśmy wykazać obowiązek podatkowy od tej transakcji?

W przypadku umowy komisu, gdy mamy do czynienia z wydaniem towaru przez komitenta na rzecz komisanta, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania przez komitenta z tego tytułu całości lub części zapłaty. Oznacza to, że jeżeli spółka otrzymała od komisanta należność za sprzedany samochód 6 lutego 2014 r., to w tym dniu powstał u niej obowiązek podatkowy w VAT.


Poradnik VAT Nr 3 z dnia 2014-02-10

GOFIN podpowiada

Dowiedz się więcej na temat: R. | VAT | obowiązki podatkowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »