Reklama

Rozliczenie VAT na nowych wzorach deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D

Od początku lipca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku VAT. Rozporządzeniem tym dostosowano wzory deklaracji do zmian do ustawy o VAT, które obowiązują również od 1 lipca 2015 r. Podatnicy powinni skorzystać z nowych wzorów deklaracji począwszy od rozliczenia za lipiec br., bądź od rozliczenia za trzeci kwartał 2015 r.

Kto ma obowiązek składania deklaracji VAT?

Reklama

Podatnicy VAT obowiązani są składać w urzędzie skarbowym deklaracje za okresy miesięczne - VAT-7 (kwartalne - VAT-7K lub VAT-7D), w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (kwartale).

Kwartalne deklaracje mogą składać:

  • mali podatnicy, czyli podatnicy, u których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła limitu określonego w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT, którzy wybrali kasową metodę rozliczeń (VAT-7K),
  • mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, ale wybrali kwartalne rozliczanie się z podatku, zawiadamiając o tym urząd skarbowy (VAT-7K),
  • podatnicy, którzy ze względu na osiągnięte obroty nie mogą korzystać ze statusu małego podatnika, którzy jednak wybrali kwartalny cykl rozliczeń wiążący się z zaliczkami uiszczanymi za I i II miesiąc kwartału (VAT-7D).

Przy czym należy podkreślić, że podatnicy, którzy dokonują dostaw towarów wymienionych w ałączniku nr 13 do ustawy o VAT, co do zasady, nie mogą rozliczać podatku VAT kwartalnie.

Tak więc każdy czynny podatnik VAT, niezależnie od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym wykonał jakąkolwiek czynność podlegającą opodatkowaniu, czy też nie, ma obowiązek złożenia deklaracji. Wyjątek od tej zasady dotyczy podatników, którzy zawiesili działalność gospodarczą na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Jak wskazano bowiem w art. 99 ust. 7a ustawy o VAT, podatnicy nie mają generalnie obowiązku składania deklaracji VAT za te okresy rozliczeniowe, których dotyczy zawieszenie.

Nowy wzór deklaracji

Wzory deklaracji VAT określane są w rozporządzeniu wydawanym przez Ministra Finansów. Z dniem 1 lipca 2015 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku VAT. Podatnicy powinni więc co do zasady skorzystać z nowych wzorów deklaracji począwszy od rozliczenia za lipiec 2015 r., bądź od rozliczenia za trzeci kwartał 2015 r.


Istnieje możliwość stosowania "starych" wzorów deklaracji do rozliczeń, nie dłużej jednak niż za ostatni okres rozliczeniowy 2015 r., z tym że w deklaracji VAT-7, VAT-7K czy VAT-7D podatnicy w części D. nie będą wypełniali poz. 38 "Kwota podatku naliczonego wynikającego ze spisu z natury, o którym mowa w art. 113 ust. 5 ustawy o VAT". W nowych wzorach pozycja ta została usunięta, gdyż obecnie przepis ten nie reguluje już zasad odliczania VAT od posiadanych przez podatnika, który utracił prawo do zwolnienia z VAT, zapasów towarów.

"Starych" druków deklaracji nie mogą stosować jednak podmioty dokonujące dostawy towarów oraz świadczące i nabywające usługi, dla których podatnikiem jest nabywca.

Zasady wypełniania nowych deklaracji

Podatnicy, którzy wypełniają nową deklarację VAT, muszą zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość jej wypełnienia. Generalnie większość pozycji w nowych formularzach VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D zachowała swoje miejsce i formę, jednak w niektórych sytuacjach należy zapoznać się z objaśnieniami, stanowiącymi załącznik nr 4 do omawianego rozporządzenia.

Z wprowadzonych do deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D zmian wynika, że z wiersza 11 (poz. 27 i 28) wyłączono usługi nabywane od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT umieszczając je w wierszu 12 (poz. 29 i 30) "Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy" - konsekwencją tej zmiany było usunięcie z deklaracji wiersza 11a.

Tak więc sposób wypełniania wiersza 11 i 12 nowej deklaracji VAT zależy generalnie od tego, czy podatnik nabywający usługi ustala miejsce ich świadczenia na podstawie art. 28b, czy na podstawie innego przepisu.

Jak wynika z objaśnień do deklaracji w pozycji 27 i 28 wykazuje się łączną kwotę podstawy opodatkowania i podatku należnego od importu usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, z wyłączeniem usług wykazywanych w poz. 29 i 30 (wiersz 12).

W pozycjach tych wykazuje się natomiast łączną kwotę podstawy opodatkowania i podatku należnego od importu usług, dla których miejsce świadczenia określa się na podstawie art. 28b ustawy, nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej w rozumieniu ustawy, tj. podatników podatku od wartości dodanej nakładanego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż Polska.

Zmianie uległ także wiersz 12 "starego" wzoru deklaracji, tj. "Dostawa towarów i świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca" (poz. 32 wypełnia tylko nabywca), który obecnie został podzielony na trzy wiersze (13 - poz. 31, 14 - poz. 32 i 33, 15 - poz. 34 i 35). Zmiana ta wynika z nowelizacji ustawy o VAT w zakresie przepisów dotyczących odwrotnego obciążenia oraz wprowadzenia wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym (VAT-27).

Pozycję 31 wypełnia dostawca i wykazuje on łączną kwotę podstawy opodatkowania dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8. W tej pozycji wykazuje się wyłącznie transakcje, których miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług jest na terytorium Polski. Transakcje, których miejsce jest poza terytorium kraju, wykazuje się w poz. 11 deklaracji.

Natomiast pozycję 32 i 33 wypełnia nabywca, jeżeli jest on podatnikiem z tytułu nabycia towarów zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy. Zaś pozycję 34 i 35 wypełnia nabywca, jeżeli jest on podatnikiem z tytułu nabycia towarów i usług zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy.

Natomiast nowością jest dodanie w części D.3. dotyczącej rozliczenia podatku naliczonego poz. 47 deklaracji "Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy". Wprowadzenie tej pozycji ma na celu ułatwienie organom podatkowym weryfikację dokonanych korekt podatku naliczonego przez dłużników.

Deklaracje VAT-7 składają podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, obowiązani do składania deklaracji za okresy miesięczne, zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy.

Deklaracje VAT-7K składają mali podatnicy rozliczający podatek za okresy kwartalne, którzy wybrali rozliczenie VAT metodą kasową, jak i ci, którzy nie wybrali tej metody, ale chcą rozliczać VAT kwartalnie.

Deklaracje VAT-7D składają podatnicy inni niż mali, rozliczający podatek za okresy kwartalne oraz podatnicy, którzy w ciągu roku podatkowego przekroczą kwoty, o których mowa w art. 2 pkt 25 ustawy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.06.2015 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 914)


autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 77 (1222) z dnia 2015-09-24

GOFIN podpowiada

Dowiedz się więcej na temat: e-deklaracja | deklaracje | deklaracje podatkowe | nowym | Lipiec 2015 | VAT | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »