Składki ZUS od pensji za grudzień wypłaconej w styczniu

Część pracodawców wynagrodzenia za dany miesiąc wypłaca pracownikom na początku następnego miesiąca. Ponieważ z dniem 1 stycznia zmienia się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, mogą powstać wątpliwości, jak naliczyć składki ZUS od pensji ustalonej w kwocie minimalnej należnej za grudzień, a wypłaconej w styczniu.

Minimalna płaca w 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie będzie mogła być niższa od kwoty 2.000 zł. Co istotne, od przyszłego roku minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2.000 zł będzie dotyczyło wszystkich pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, czyli także osób zatrudnionych w okresie ich pierwszego roku pracy. Oznacza to, że taki pracownik w 2017 r. i kolejnych latach (o ile przepisy w tym zakresie nie ulegną zmianie) otrzyma 100% wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym okresie.

Reklama

Do końca 2016 r. minimalna pensja pełnoetatowego pracownika wynosi 1.850 zł lub 1.480 zł - dla pracownika w I roku pracy.

Wzrost pensji to wyższe składki ZUS

Zwiększenie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pracowników wynagradzanych na poziomie minimalnych stawek powoduje m.in. wzrost podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych takich osób. Od przyszłego roku za pracowników wynagradzanych na poziomie minimalnego wynagrodzenia pracodawca zobowiązany będzie bowiem w każdym miesiącu kalendarzowym opłacać składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na FP i FGŚP (przyjmując, że opłaca składki na te Fundusze) od kwoty 2.000 zł. Wyższą więc kwotę składek na poszczególne fundusze ubezpieczeniowe będzie finansował - jako płatnik składek - z własnych środków. To samo odnosi się do składek finansowanych przez pracownika z jego własnych środków. To samo odnosi się do składek finansowanych przez pracownika z jego własnych środków.

Osoba wynagradzana na poziomie minimalnej płacy w 2016 r. miesięcznie finansuje składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę zdrowotną obliczoną od kwoty 1.850 zł (lub odpowiednio 1.480 zł, gdy jest pracownikiem w I roku pracy). Natomiast w 2017 r. z uwagi na wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie je finansować miesięcznie od kwoty 2.000 zł.

Pensja za grudzień wypłacona w styczniu

Niektóre firmy wypłacają pracownikom wynagrodzenie za dany miesiąc kalendarzowy na początku kolejnego miesiąca. W konsekwencji pensja za grudzień wypłacana jest w styczniu następnego roku. W sytuacji gdy osoby te wynagradzane są na poziomie minimalnym, pracodawcy często mają wątpliwości, czy wypłacane wynagrodzenia należy podnieść do nowej, wyższej kwoty, obowiązującej od 1 stycznia danego roku.

Takie postępowanie byłoby nieprawidłowe. Pracownikom należy wypłacić wynagrodzenie w kwocie obowiązującej w miesiącu, za który jest ono należne.

Powyższe oznacza więc, że jeżeli pracodawca wypłaci pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie za grudzień 2016 r. w kwocie 1.850 zł (lub odpowiednio w kwocie 1.480 zł w okresie I roku pracy), przykładowo 5 stycznia 2017 r., to składki ZUS naliczy tym osobom od podstawy wymiaru nie niższej niż 1.850 zł (lub 1.480 zł).


Kalkulator wynagrodzeń dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.

Składka na FP

Składkę na FP ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania jej rocznego ograniczenia), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (bądź 80% tego wynagrodzenia dla pracownika w I roku pracy - tylko do końca 2016 r.). Wynika to z art. 104 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zatem obowiązek opłacania za pracowników składki na ten Fundusz związany jest ściśle z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W przypadku gdy firma wypłaca pracownikom wynagrodzenia za grudzień 2016 r. w styczniu 2017 r., to przy ustalaniu istnienia obowiązku naliczenia za nich składek na FP w styczniu 2017 r. nie należy przyjmować kwoty wynagrodzenia minimalnego obowiązującej w 2017 r. W takiej sytuacji przyjmuje się kwotę wynagrodzenia minimalnego obowiązującą w miesiącu, za który ono przysługuje (tu: z grudnia 2016 r.). Bez znaczenia jest wtedy termin wypłaty wynagrodzenia, a także fakt, iż wynagrodzenie to w rezultacie stanowi kwotę niższą od wysokości minimalnej płacy obowiązującej od 1 stycznia 2017 r.


Składki na FP nie opłaca się za pracowników, którzy osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 55 lat (kobiety) lub co najmniej 60 lat (mężczyźni).

Limit składek emerytalno-rentowych

W ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych obowiązuje roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia. Granica ta nie może przekroczyć limitu, który odpowiada 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach - jeśli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. Tak wynika z art. 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Przy czym ustalając pracownikowi roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe sumuje się wszystkie kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia, licząc narastająco od początku danego roku. Jeżeli więc pracodawca wypłaci pracownikowi wynagrodzenie za grudzień 2016 r. na początku stycznia 2017 r., to jego kwotę uwzględni przy ustalaniu limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych obowiązującego w 2017 r., a nie w 2016 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.)

Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.)


autor: Aneta Dąbrowska
Gazeta Podatkowa nr 102 (1352) z dnia 2016-12-22

GOFIN podpowiada

Dowiedz się więcej na temat: składki ZUS | składki | ZUS

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »