Skrócenie wypowiedzenia na dwa sposoby

Wiele okoliczności może skłaniać pracodawcę i pracownika do wcześniejszego niż planowano zakończenia stosunku pracy. Powodami leżącymi po stronie pracodawcy są najczęściej kłopoty finansowe firmy, po stronie pracownika zaś chęć podjęcia nowej pracy, przeprowadzka czy sprawy osobiste. Typowym sposobem rozwiązania umowy w takich sytuacjach jest wypowiedzenie, którego okres można skrócić przy zachowaniu określonych warunków.

Bez zgody, ale za odszkodowaniem

Pracodawca znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej może zmniejszyć obciążające go koszty zatrudnienia, skracając okres dokonanego przez niego wypowiedzenia umowy o pracę. Takie uprawnienie przysługuje mu tylko w odniesieniu do najdłuższych, tj. trzymiesięcznych wypowiedzeń. Na mocy art. 361 K.p. pracodawca może je skrócić do maksymalnie miesiąca. Wskazany przepis zawęża przy tym zakres przypadków, w których dopuszczalne jest takie skrócenie do wystąpienia upadłości lub likwidacji pracodawcy bądź innych przyczyn niedotyczących pracowników. Jeżeli powyższe przesłanki zostaną spełnione, pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia w trybie art. 361 K.p. bez pytania się pracownika o zgodę. Należy podkreślić, że pracodawca musi złożyć oświadczenie o skróceniu wypowiedzenia na podstawie art. 361 K.p. jednocześnie z oświadczeniem o wypowiedzeniu umowy.

Reklama

W zamian za "zabrane" miesiące wypowiedzenia pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi odszkodowanie. Prawo do niego przysługuje niezależnie od tego, czy po rozwiązaniu stosunku pracy były pracownik pozostaje bez pracy. Wysokość odszkodowania oblicza się tak jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.

Odszkodowanie nie zapewni urlopu

Przejawem ochrony pracownika, któremu pracodawca niejako narzucił decyzję o skróceniu wypowiedzenia, jest nie tylko przyznanie odszkodowania za miesiące, o które skrócono wypowiedzenie. Okres, za który wypłacono odszkodowanie podlega też zaliczeniu do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze - pod warunkiem, że w okresie tym były pracownik pozostawał bezrobotny (art. 361 § 2 K.p.). Przytoczona regulacja bywa niekiedy błędnie interpretowana, zwłaszcza przez pracowników. Mylnie przyjmują oni, że z powodu zaliczania okresu, za który przyznano odszkodowanie do stażu pracy, mogą w tym czasie nabywać uprawnienia pracownicze, np. do urlopu wypoczynkowego. Traktują bowiem okres bez pracy zrekompensowany odszkodowaniem za równoznaczny z okresem pracy - co nie jest prawidłowe. W okresie, za który wypłacono odszkodowanie, stron nie wiąże już stosunek pracy, a należne odszkodowanie nie jest wynagrodzeniem. Pracownik nie może więc za ten okres nabyć uprawnień nierozerwalnie związanych z pozostawaniem w stosunku pracy, np. prawa do urlopu wypoczynkowego czy jubileuszówki (patrz uchwała SN z dnia 9 lipca 1992 r., sygn. akt I PZP 20/92).

Porozumienie po wypowiedzeniu

Pracodawca i pracownik mają jeszcze jeden sposób na przyśpieszenie upływu wypowiedzenia. Po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu mogą się porozumieć co do tego, że skończy się ono szybciej niż to wynika z jego ustawowego okresu. Termin zakończenia umowy w takim przypadku strony mogą wyznaczyć dowolnie, wskazując go w porozumieniu. Postawą prawną jego zawarcia jest art. 36 § 6 K.p. Co ważne, zawarcie porozumienia nie zmienia trybu rozwiązania umowy, nadal jest to więc wypowiedzenie. Taki też tryb ustania zatrudnienia należy wskazać w świadectwie pracy, nie wykazując faktu zawarcia porozumienia na podstawie art. 36 § 6 K.p. Ponieważ strony zgodnie ustaliły wcześniejszą datę zakończenia umowy, za skrócony okres wypowiedzenia nie przysługuje żadne odszkodowanie. Okres ten nie jest też zaliczany do stażu pracy.

Wypowiedzenie umowy z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia
Międzyrzecz, dnia 31 marca 2015 r.
Zakład Energetyki Cieplnej
ul. Wąsocka 6, Międzyrzecz
Pan Dominik Misecki
Dział Gospodarczy

Niniejszym rozwiązuję z Panem umowę o pracę na czas nieokreślony zawartą w dniu 1 stycznia 2004 r. z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, który wynosi 1 miesiąc i upłynie w dniu 30 kwietnia 2015 r. Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest reorganizacja działu gospodarczego polegająca na konsolidacji stanowisk pracy, co pociąga za sobą likwidację Pańskiego stanowiska pracy.

Informuję ponadto, iż w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu prawo do wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego - Wydział Pracy w Międzyrzeczu.

Grzegorz Piłka
dyrektor naczelny


Porozumienie o skróceniu okresu wypowiedzenia
Międzyrzecz, dnia 14 kwietnia 2015 r.
Zakład Energetyki Cieplnej
ul. Wąsocka 6, Międzyrzecz
Pani Anna Wąsiorek
Dział kadr

Działając na podstawie art. 36 § 6 K.p. strony zgodnie ustalają, że umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony w dniu 1 stycznia 2011 r., wypowiedziana przez pracodawcę za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, który upływa w dniu 30 czerwca 2015 r., ulegnie rozwiązaniu z dniem 30 kwietnia 2015 r.

Niniejsze porozumienie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Grzegorz Piłka
dyrektor
Anna Wąsiorek
naczelny pracownik

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.)


autor: Agata Barczewska
Gazeta Podatkowa nr 32 (1177) z dnia 2015-04-20

GOFIN podpowiada

Pobierz darmowy PIT

Dowiedz się więcej na temat: Gazeta Podatkowa | wypowiedzenie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »