Tarcza antykryzysowa: Świadczenie postojowe z ZUS dla przedsiębiorców

Z dniem 31 marca 2020 r. weszła w życie nowelizacja specustawy w sprawie COVID-19. Wśród rozwiązań mających na celu zminimalizowanie ujemnych skutków kryzysu związanego z COVID-19 znalazło się wsparcie finansowe dla przedsiębiorców, zwane świadczeniem postojowym.

Dla kogo pomoc?

Nowelizacja specustawy w sprawie COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) przewiduje wypłatę świadczenia postojowego m.in. osobom prowadzącym działalność na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych.

Przysługuje ono przedsiębiorcy w sytuacji, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu przez niego działalności. Prawo do tego świadczenia przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Polski, jeżeli są:

1) obywatelami RP lub

2) posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP obywatelami państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub

Reklama

3) cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium RP.

Warunki do spełnienia

Przedsiębiorca może ubiegać się o świadczenie postojowe pod warunkiem, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Będzie mu ono przysługiwało, jeżeli rozpoczął działalność przed 1 lutego 2020 r. i nie zawiesił jej prowadzenia oraz jeśli przychód z tej działalności:

  • uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc oraz
     
  • nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Natomiast, gdy przedsiębiorca zawiesił działalność po 31 stycznia 2020 r., to ma prawo do świadczenia postojowego, jeśli przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Wymienionych wymogów nie stosuje się do osoby prowadzącej działalność, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzysta ze zwolnienia z VAT.

Wysokość świadczenia

Generalnie świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 2.080 zł (80% z kwoty 2.600 zł). Z tym że osobie prowadzącej działalność gospodarczą, opłacającej zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej i korzystającej ze zwolnienia sprzedaży od VAT, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 1.300 zł (50% z kwoty 2.600 zł).

Potrzebny wniosek

Aby otrzymać świadczenie postojowe, uprawniony przedsiębiorca powinien złożyć w ZUS wniosek w tej sprawie, na druku ZUS RSP-D. Należy go przekazać do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony ogłoszony stan epidemii. Można go przesłać drogą elektroniczną przez PUE ZUS albo w formie dokumentu papierowego przesłanego pocztą lub złożonego do skrzynki na dokumenty w placówce ZUS.

Jeżeli ZUS rozpatrzy wniosek pozytywnie, prześle wtedy świadczenie na rachunek płatniczy przedsiębiorcy wskazany przez niego we wniosku.

Natomiast w razie odmowy prawa do świadczenia postojowego ZUS wyda przedsiębiorcy decyzję, od której będzie przysługiwało odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego dla postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Uwaga!

W toku prac legislacyjnych znajduje się projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Przewiduje on zmiany m.in. w specustawie w sprawie COVID-19. Według projektowanych zmian więcej podmiotów będzie mogło skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek. Ponadto przewiduje się wielokrotną wypłatę świadczenia postojowego.

autor: Dorota Wyderska
Gazeta Podatkowa nr 30 (1696) z dnia 2020-04-14

Pobierz darmowy program do rozliczeń PIT 2019
Dowiedz się więcej na temat: pensje postojowe | ZUS | COVID-19

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »