Reklama

Zwolnienie z podatku VAT dla wykonujących usługi szkoleniowe

Zwolnienie z podatku VAT dla wykonujących usługi szkoleniowe, finansowane w całości ze środków publicznych, obejmuje również świadczenia podwykonawców.

Usługi świadczone przez podwykonawców na rzecz podmiotu wykonującego usługi szkoleniowe finansowane ze środków publicznych również stanowią świadczenia zwolnione od podatku VAT, pod warunkiem, że ekonomicznie rzeczywistym źródłem ich finansowania są środki publiczne - powyższe stanowisko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidulanej z dnia 1 kwietnia 2015 roku znak IBPP1/443-1283/14/AZb.

Stan faktyczny powyższej interpretacji dotyczył spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przeprowadzającej i organizującej szkolenia na rzecz kontrahentów, którzy otrzymali na ten cel dofinansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Kontrahenci Spółki, uzyskawszy środki z wskazanego wyżej funduszu w postaci dotacji pokrywających odpowiednio 80% lub 100% kosztów przeprowadzanego szkolenia, w postaci odrębnych umów zlecali Spółce wnioskującej wykonanie odpowiedniego świadczenia.

Reklama

Spółka natomiast, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta, zamawiała u specjalistycznej firmy przeprowadzenie odpowiedniego szkolenia, odsprzedając następnie nabytą usługę kontrahentowi wraz z zapewnieniem obsługi logistycznej całego przedsięwzięcia (zorganizowanie przygotowanej do szkolenia sali, zapewnienie materiałów szkoleniowych, prezentacji multimedialnej, itp.). Podwykonawcy Spółki wnioskującej z tytułu świadczonych usług wystawiały na jej rzecz faktury VAT ze stawką 23%.

W związku z powyższym Spółka podjęła wątpliwość, czy we wskazanym stanie faktycznym ma ona prawo do odliczenia podatku VAT z powyższych faktur, w przypadku gdy usługa szkoleniowa finansowana jest przez kontrahenta w całości lub znacznej części (w wysokości 80% kosztów usługi) ze środków publicznych pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zdaniem Spółki w opisanych przypadkach prawo do odliczenia podatku VAT nie przysługuje z mocy art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, ponieważ usługi świadczone na jej rzecz przez podwykonawców korzystają ze zwolnienia odpowiednio:

"na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit c) ustawy o podatku od towarów i usług - w przypadku gdy usługa szkoleniowa finansowana jest ze środków publicznych w 100% "na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U z 2013 r. poz 1722 z późn. Zm.) - w przypadku gdy usługa szkoleniowa finansowana jest w 80% ze środków publicznych.

Czynności świadczone na rzecz spółki przez wyspecjalizowane firmy zajmujące się przeprowadzaniem szkoleń zawodowych stanowiły istotny element jej oferty, ściśle związany z całością usługi, jaką dostarczała ona klientom.

Działalność podwykonawców w tym zakresie, jako usługa ściśle związana z usługami kształcenia zawodowego finansowanymi ze środków publicznych, stanowiła więc czynność zwolnioną do podatku VAT (art. 43 ust. 1 pkt 29 lit c) ustawy o VAT).

Dodatkową podstawę dla takiego twierdzenia stanowi również treść paragrafu 3 pkt 14 wyżej wspominanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku, stanowiącego implementację art. 132 ust. 1 lit. i dyr. 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Zgodnie z treścią wskazanego przepisu rozporządzenia, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70 % ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane, zgodnie natomiast z ustępem 8 i 9 powyższego rozporządzenia, zwolnienie to stosuje się do dostawy towarów lub świadczeń usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe, jeżeli są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej oraz ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika poprzez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników tym zwolnieniem nieobjętych.

Spółka wnioskująca, dla poparcia swojego stanowiska, w uzasadnieniu wniosku przywołała także wypowiedź Ministra Finansów zawartą w wydanej w dniu 30 maja 2014 roku interpretacji ogólnej prawa podatkowego (znak PT1/03346/751/KCO/13/14/RD50004).

W interpretacji tej Minister stwierdził, iż z przypadkiem finansowania usługi ze środków publicznych mamy do czynienia, gdy rzeczywistym (w znaczeniu ekonomicznym) źródłem finansowania tej usługi są środki publiczne. W tego typu przypadkach nie ma więc znaczenia uczestnictwo w wykonywaniu usługi podmiotów trzecich, którzy w charakterze podwykonawców realizują poszczególne części projektu. Wydatkowanie przekazanych na sfinansowanie usługi środków publicznych na rzecz realizacji poszczególnych jej części przez podwykonawców w sensie ekonomicznym stanowi de facto finansowanie całości usługi ze środków publicznych.

W konsekwencji więc tego typu świadczenia korzystają ze zwolnienia, o ile oczywiście spełnione zostaną pozostałe przewidziane w przepisach warunki.

Oceniając powyższy stan faktyczny, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 1 kwietnia 2015 roku (znak: IBPP1/443-1283/14AZb) w pełni przychylił się do stanowiska Spółki wnioskującej, potwierdzając jednocześnie, że oba rodzaje usług (zarówno finansowane ze środków publicznych w całości, jak i w 80%) świadczonych przez podwykonawcę w ramach usług szkoleniowych są zwolnione od podatku VAT, przez co Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku z faktur wystawionych w związku z tymi czynnościami.

Organ podatkowy stwierdził, że wymóg finansowania w określonej wysokości przedmiotowej usługi ze środków publicznych jest spełniony w przypadku, gdy rzeczywistym (w znaczeniu ekonomicznym) źródłem finansowania tej usługi są środki publiczne.

Powyższego nie wyklucza fakt, że w świadczeniu tej usługi uczestniczą podmioty trzecie w charakterze podwykonawców (niezależnie od tego, którym z kolei zleceniobiorcą w ewentualnym łańcuchu podwykonawców jest dany podwykonawca).

Wydatkowanie przekazanych na realizację danego projektu środków publicznych przez ich dysponenta na realizację poszczególnych jego części (całości) przez podwykonawców, oznacza bowiem, że poszczególne części (całość) projektu realizowane przez podwykonawców są - z ekonomicznego punktu widzenia - finansowane ze środków publicznych.

W konsekwencji względem nich znajduje zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w ww. przepisach (przy spełnieniu pozostałych warunków).

Przedmiotowy warunek "finansowania ze środków publicznych" jest zatem spełniony zarówno w przypadku, gdy otrzymujący dofinansowanie ze środków publicznych sam świadczy przedmiotową usługę, jak również gdy w realizację tej usługi zaangażowany jest podwykonawca (kolejni podwykonawcy).

Zdaniem organu istotne jest jedynie to, żeby środki publiczne stanowiły rzeczywiste (w znaczeniu ekonomicznym) źródło finansowania przedmiotowych usług (co zakłada istnienie ścisłego związku pomiędzy otrzymanymi środkami publicznymi, a realizowanymi świadczeniami). Podwykonawca korzystający ze zwolnienia winien zatem posiadać stosowną dokumentację potwierdzającą, że źródłem finansowania tej usługi są środki publiczne.

To kolejna interpretacje która potwierdza prawo do stosowania zwolnienia także dla podwykonawców świadczących usługi szkoleniowe.

Jarosław Włoch, Mateusz Oleksy

Departament Doradztwa Podatkowego Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Krakowie

Artykuł ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych.

Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji. Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »