Reklama

Dywidendy za 2012 r. (wypłata w 2013 r.)

Wielu inwestorów w świecie, a teraz także w Polsce kupuje akcje spółek i traktuje je jako długofalową okazję do zarobku. Nie tylko na rosnącej cenie - wszak nie zawsze tak jest - lecz często na dywidendzie. Czym jest ta specyficzna nagroda z zysku przedsiębiorstwa?

Dywidenda (łac. dividendum - rzecz do podziału) to część zysku netto (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) spółki kapitałowej przeznaczona dla jedynego wspólnika albo akcjonariusza lub podziału pomiędzy wspólników lub akcjonariuszy.

Wysokość dywidendy wyliczana jest na podstawie rocznego wyniku finansowego spółki. O wysokości dywidendy i terminie jej wypłaty decyduje walne zgromadzenie w przypadku spółki akcyjnej lub zgromadzenie wspólników w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Warunkami wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych są:

Reklama

- zakończenie roku obrotowego (KSH dopuszcza jednak wypłaty akcjonariuszom lub udziałowcom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy),

- sporządzenie sprawozdania finansowego, a w jednostkach zobowiązanych do badania sprawozdania również jego zbadanie przez biegłego rewidenta, przy czym opinia biegłego rewidenta musi być co najmniej "bez zastrzeżeń" lub "z zastrzeżeniami",

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez walne zgromadzenie (lub zgromadzenie wspólników),

- podjęcie decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy.

Dywidenda może być wypłacana z zysku netto ostatniego roku obrotowego lub niepodzielonych zysków z lat poprzednich, a także z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych (pod warunkiem, że powstały one z zysku spółki). Dywidenda ma zwykle formę pieniężną, ale może być wypłacana także w formie rzeczowej (np. w postaci akcji, nieruchomości itp.).

Dywidenda może zostać wypłacona w następujących formach:
- pieniądze,
- inne aktywa, które podmiot posiada.

Wysokość dywidendy wskazuje horyzont spółki na najbliższe miesiące oraz jej plany inwestycyjne. Jeśli zarząd spółki zarekomenduje niższą dywidendę, oznacza to, że większa część zysku pozostanie w spółce. Zwykle oznacza to, że środki te będą przeznaczone na dalsze inwestycje, a co za tym idzie umocnienie wyników spółki. Dla inwestora ważne natomiast jest, czy spółka wypłaca dywidendę regularnie oraz w jakiej wielkości (patrz: polityka dywidendowa). Dane te można znaleźć w sprawozdaniach finansowych spółki.

Dla spółki giełdowej cena akcji zostaje pomniejszona o wartość wypłacanej dywidendy. (wiki)

Lista spółek wypłacających dywidendy za 2012 r.:

Spółka Status Dywidenda brutto na akcję Data ustalenia prawa* Data wypłaty Data wza
ABCDAT (ABC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,24 PLN Data ust. prawa* 09.09.2013 Data wypłaty 23.09.2013 Data wza 13.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
AC (ACG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,10 PLN Data ust. prawa* 17.06.2013 Data wypłaty 02.07.2013 Data wza 10.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
ACTION (ACT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,50 PLN Data ust. prawa* 18.06.2013 Data wypłaty 03.07.2013 Data wza 14.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
AEDES (AED) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,02 PLN Data ust. prawa* 19.07.2013 Data wypłaty 02.08.2013 Data wza 24.06.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
AMBRA (AMB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,43 PLN Data ust. prawa* 12.10.2012 Data wypłaty 29.10.2012 Data wza 05.10.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.07.2012 - 30.06.2013
AMICA (AMC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 4,58 PLN Data ust. prawa* 16.07.2013 Data wypłaty 30.07.2013 Data wza 27.06.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
ANALIZY (AOL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,85 PLN Data ust. prawa* 23.05.2013 Data wypłaty 07.06.2013 Data wza 18.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
APATOR (APT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,40 PLN Data ust. prawa* 12.07.2013 Data wypłaty 26.07.2013 Data wza 24.06.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012; zaliczka 0,40 PLN
APATOR (APT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,40 PLN Data ust. prawa* 16.12.2013 Data wypłaty 23.12.2013 Data wza 24.06.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012; zaliczka 0,40 PLN
APLISENS (APN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,26 PLN Data ust. prawa* 24.06.2013 Data wypłaty 11.07.2013 Data wza 07.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
APS (APS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 17.05.2013 Data wypłaty 04.06.2013 Data wza 07.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
AQUA (AQU) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,36 PLN Data ust. prawa* 17.06.2013 Data wypłaty 03.07.2013 Data wza 07.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
ARCUS (ARC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 15.07.2013 Data wypłaty 01.08.2013 Data wza 26.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
ARTERIA (ARR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,40 PLN Data ust. prawa* 17.10.2013 Data wypłaty 13.11.2013 Data wza 17.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
ASSECOBS (ABS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,79 PLN Data ust. prawa* 16.05.2013 Data wypłaty 03.06.2013 Data wza 30.03.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
ASSECOP (ACP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,41 PLN Data ust. prawa* 20.05.2013 Data wypłaty 04.06.2013 Data wza 13.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
ASSECOSE (ASE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,81 PLN Data ust. prawa* 12.07.2013 Data wypłaty 31.07.2013 Data wza 18.03.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
ASSECOSL (ACS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,47 EUR Data ust. prawa* 18.04.2013 Data wypłaty 29.04.2013 Data wza 11.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
ATENDE (ATD) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,08 PLN Data ust. prawa* 17.07.2013 Data wypłaty 31.07.2013 Data wza 26.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
ATM (ATM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 19.06.2013 Data wypłaty 03.07.2013 Data wza 26.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
ATMG (ATG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,02 PLN Data ust. prawa* 28.06.2013 Data wypłaty 19.07.2013 Data wza 26.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
AZOTY (ATT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,50 PLN Data ust. prawa* 22.04.2013 Data wypłaty 24.05.2013 Data wza 16.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
BENEFIT (BFT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 7,50 PLN Data ust. prawa* 18.07.2013 Data wypłaty 25.09.2013 Data wza 15.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
BERLING (BRG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,21 PLN Data ust. prawa* 28.06.2013 Data wypłaty 30.07.2013 Data wza 16.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
BETACOM (BCM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,70 PLN Data ust. prawa* 10.10.2013 Data wypłaty 24.10.2013 Data wza 15.07.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.04.2012 - 31.03.2013
BOGDANKA (LWB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 5,06 PLN Data ust. prawa* 15.09.2013 Data wypłaty 01.10.2013 Data wza 16.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
BSCDRUK (BSC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,50 PLN Data ust. prawa* 04.07.2013 Data wypłaty 19.07.2013 Data wza 16.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
BUDIMEX (BDX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 4,39 PLN Data ust. prawa* 07.05.2013 Data wypłaty 22.05.2013 Data wza 24.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
CCC (CCC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,60 PLN Data ust. prawa* 26.09.2013 Data wypłaty 11.10.2013 Data wza 26.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
CENNOWTE (CNT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,24 PLN Data ust. prawa* 25.06.2013 Data wypłaty 15.09.2013 Data wza 20.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
CEZ (CEZ) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 40,00 CZK Data ust. prawa* 25.06.2013 Data wypłaty 07.08.2013 Data wza 19.06.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
CFBPS (CFS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,18 PLN Data ust. prawa* 03.06.2013 Data wypłaty 17.06.2013 Data wza 22.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
COMARCH (CMR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,50 PLN Data ust. prawa* 01.08.2013 Data wypłaty 19.08.2013 Data wza 26.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
COPSEC (CRS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,50 PLN Data ust. prawa* 20.05.2013 Data wypłaty 05.06.2013 Data wza 20.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
CYFROWCS (CCS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,13 PLN Data ust. prawa* 29.05.2013 Data wypłaty 14.06.2013 Data wza 06.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
DANKS (DNS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,25 PLN Data ust. prawa* 26.09.2013 Data wypłaty 10.10.2013 Data wza 30.06.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
DCD (DCD) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,04 PLN Data ust. prawa* 30.07.2013 Data wypłaty 14.08.2013 Data wza 26.06.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
DEBICA (DBC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,38 PLN Data ust. prawa* 30.08.2013 Data wypłaty 18.12.2013 Data wza 25.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
DECORA (DCR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,42 PLN Data ust. prawa* 22.07.2013 Data wypłaty 05.08.2013 Data wza 15.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
DEKTRA (DKR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,10 PLN Data ust. prawa* 04.06.2013 Data wypłaty 25.06.2013 Data wza 01.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
DIGITANET (DIG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,50 PLN Data ust. prawa* 10.05.2013 Data wypłaty 28.05.2013 Data wza 31.03.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
DOMDEVEL (DOM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,68 PLN Data ust. prawa* 12.06.2013 Data wypłaty 26.06.2013 Data wza 22.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
DROP (DRP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 1,00 PLN (2) 1,00 PLN Data ust. prawa* 15.07.2013 Data wypłaty (1) 29.07.2013 (2) 12.08.2013 Data wza 15.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
EDINV (EDI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN Data ust. prawa* 14.09.2013 Data wypłaty 24.09.2013 Data wza 10.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
EFEKT (EFK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,65 PLN Data ust. prawa* 20.09.2013 Data wypłaty 10.10.2013 Data wza 21.06.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012; 0.78 PLN dywidenda na akcję uprzywilejowaną
EKOBOX (EBX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,17 PLN Data ust. prawa* 18.07.2013 Data wypłaty 05.08.2013 Data wza 09.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
ELBUDOWA (ELB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,00 PLN Data ust. prawa* 25.07.2013 Data wypłaty 09.08.2013 Data wza 25.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
ELEKTROT (ELT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,60 PLN Data ust. prawa* 07.06.2013 Data wypłaty 28.06.2013 Data wza 20.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
EMPERIA (EMP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,93 PLN Data ust. prawa* 12.06.2013 Data wypłaty 26.06.2013 Data wza 22.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
ENEA (ENA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,36 PLN Data ust. prawa* 23.07.2013 Data wypłaty 12.08.2013 Data wza 16.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
ENERGOAP (ENP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN Data ust. prawa* 08.07.2013 Data wypłaty 28.11.2013 Data wza 18.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
ENERGOIN (ENI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,30 PLN Data ust. prawa* 10.05.2013 Data wypłaty 28.05.2013 Data wza 13.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
ESSYSTEM (ESS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN Data ust. prawa* 01.07.2013 Data wypłaty 15.07.2013 Data wza 15.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
EUCO (EUC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,80 PLN Data ust. prawa* 24.09.2013 Data wypłaty 15.10.2013 Data wza 06.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
EUROCASH (EUR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,90 PLN Data ust. prawa* 11.06.2013 Data wypłaty 02.07.2013 Data wza 22.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
EUROTAX (ETX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,20 PLN (2) 0,16 PLN Data ust. prawa* 12.06.2013 Data wypłaty (1) 26.06.2013 (2) 30.09.2013 Data wza 28.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
EUROTEL (ETL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,60 PLN Data ust. prawa* 22.05.2013 Data wypłaty 04.06.2013 Data wza 16.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
EXORIGO (GEU) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,27 PLN Data ust. prawa* 13.08.2013 Data wypłaty 20.08.2013 Data wza 17.06.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
FASING (FSG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,70 PLN Data ust. prawa* 29.08.2013 Data wypłaty 12.09.2013 Data wza 18.06.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
FERRO (FRO) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,24 PLN Data ust. prawa* 19.06.2013 Data wypłaty 17.07.2013 Data wza 08.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
FORENGRO (FEG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,33 EUR (2) 0,34 EUR Data ust. prawa* 11.06.2013 Data wypłaty (1) 28.06.2013 (2) 28.06.2013 Data wza 06.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
FORTE (FTE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,95 PLN Data ust. prawa* 18.06.2013 Data wypłaty 02.07.2013 Data wza 16.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
GETIN (GTN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 30.04.2013 Data wypłaty 21.05.2013 Data wza 17.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
GOTFI (GTF) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,36 PLN Data ust. prawa* 01.07.2013 Data wypłaty 15.07.2013 Data wza 26.06.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
GPW (GPW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,78 PLN Data ust. prawa* 12.07.2013 Data wypłaty 26.07.2013 Data wza 19.03.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
GWARANT (GWR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,30 PLN Data ust. prawa* 09.09.2013 Data wypłaty 26.09.2013 Data wza 24.06.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
HANDLOWY (BHW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 5,79 PLN Data ust. prawa* 05.07.2013 Data wypłaty 30.08.2013 Data wza 15.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
HEMP (HMP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 12.07.2013 Data wypłaty 29.07.2013 Data wza 23.06.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
HYDRAPRE (HPS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,01 PLN Data ust. prawa* 19.09.2013 Data wypłaty 03.10.2013 Data wza 19.06.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
HYDROTOR (HDR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,00 PLN Data ust. prawa* 21.08.2013 Data wypłaty 03.09.2013 Data wza 26.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
IAI (IAI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,04 PLN Data ust. prawa* 02.07.2013 Data wypłaty 14.07.2013 Data wza 23.06.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
IFIRMA (IFI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,04 PLN Data ust. prawa* 20.05.2013 Data wypłaty 03.06.2013 Data wza 10.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
IMPEL (IPL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,50 PLN Data ust. prawa* 05.08.2013 Data wypłaty 22.08.2013 Data wza 21.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
INSTAL_K (INK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 03.07.2013 Data wypłaty 06.08.2013 Data wza 16.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
INTERFER (INF) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 15.05.2013 Data wypłaty 06.06.2013 Data wza 15.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
INTERMED (IMS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,02 PLN Data ust. prawa* 19.06.2013 Data wypłaty 04.07.2013 Data wza 04.06.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
INTERRAO (IRL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,35 LTL Data ust. prawa* 15.05.2013 Data wypłaty 28.05.2013 Data wza 30.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
INTROL (INL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,37 PLN Data ust. prawa* 22.07.2013 Data wypłaty 06.08.2013 Data wza 25.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
INWALTER (IAP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,02 PLN Data ust. prawa* 27.09.2013 Data wypłaty 17.10.2013 Data wza 26.06.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
IZOSTAL (IZS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,18 PLN Data ust. prawa* 14.08.2013 Data wypłaty 02.09.2013 Data wza 16.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
JSW (JSW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,52 PLN Data ust. prawa* 31.07.2013 Data wypłaty 20.08.2013 Data wza 09.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
KBJSA (KBJ) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,13 PLN Data ust. prawa* 26.07.2013 Data wypłaty 16.08.2013 Data wza 26.06.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
KETY (KTY) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 6,00 PLN Data ust. prawa* 17.07.2013 Data wypłaty 06.08.2013 Data wza 16.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
KGHM (KGH) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 4,90 PLN (2) 4,90 PLN Data ust. prawa* 12.07.2013 Data wypłaty (1) 14.08.2013 (2) 14.11.2013 Data wza 24.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
KOFOLA (KFL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,89 PLN Data ust. prawa* 24.09.2013 Data wypłaty 06.12.2013 Data wza 14.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
KOMPLEKS (KMS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,07 PLN Data ust. prawa* 16.07.2013 Data wypłaty 06.08.2013 Data wza 10.07.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
KOMPUTRO (KOM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,27 PLN Data ust. prawa* 28.08.2014 Data wypłaty 11.09.2014 Data wza 15.07.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.04.2012 - 31.03.2013
KRUSZWIC (KSW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,11 PLN Data ust. prawa* 20.08.2013 Data wypłaty 03.09.2013 Data wza 16.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
LARQ (LRQ) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN Data ust. prawa* 06.05.2013 Data wypłaty 20.05.2013 Data wza 16.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
LENA (LEN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,30 PLN Data ust. prawa* 21.05.2013 Data wypłaty 05.06.2013 Data wza 16.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
LENTEX (LTX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,15 PLN Data ust. prawa* 03.07.2013 Data wypłaty 23.07.2013 Data wza 16.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
LPP (LPP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 85,10 PLN Data ust. prawa* 05.09.2013 Data wypłaty 25.09.2013 Data wza 21.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
MACROSFT (MCL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,50 PLN Data ust. prawa* 02.04.2013 Data wypłaty 16.04.2013 Data wza 19.03.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
MAKOLAB (MLB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,03 PLN Data ust. prawa* 15.07.2013 Data wypłaty 05.08.2013 Data wza 09.06.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
MBANK (MBK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 10,00 PLN Data ust. prawa* 15.05.2013 Data wypłaty 29.05.2013 Data wza 11.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
MEDIACAP (MCP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,09 PLN Data ust. prawa* 16.07.2013 Data wypłaty 09.08.2013 Data wza 08.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
MEDICALG (MDG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,10 PLN Data ust. prawa* 04.07.2013 Data wypłaty 19.08.2013 Data wza 26.06.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
MEGAR (MEG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,18 PLN Data ust. prawa* 28.06.2013 Data wypłaty 16.07.2013 Data wza 19.06.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012; zaliczka 0,38 PLN
MENNICA (MNC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,50 PLN Data ust. prawa* 12.06.2013 Data wypłaty 26.06.2013 Data wza 22.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
MERCOR (MCR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 9,26 PLN Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza 15.07.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.04.2012 - 31.03.2013
MOST_PK (MSP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,18 PLN Data ust. prawa* 08.05.2013 Data wypłaty 23.05.2013 Data wza 20.03.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
MWTRADE (MWT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,53 PLN Data ust. prawa* 18.04.2013 Data wypłaty 07.05.2013 Data wza 24.03.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
NETWISE (NTW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,50 PLN Data ust. prawa* 04.06.2013 Data wypłaty 18.06.2013 Data wza 21.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
NEUCA (NEU) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,20 PLN Data ust. prawa* 13.05.2013 Data wypłaty 28.05.2013 Data wza 12.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
NOVITA (NVT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 1,80 PLN (2) 1,50 PLN Data ust. prawa* 31.07.2013 Data wypłaty (1) 14.08.2013 (2) 18.12.2013 Data wza 15.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
NTT (NTT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,03 PLN Data ust. prawa* 13.05.2013 Data wypłaty 27.05.2013 Data wza 16.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
OEX (OEX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 07.10.2013 Data wypłaty 21.10.2013 Data wza 14.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
ONICO (ONC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,60 PLN Data ust. prawa* 17.06.2013 Data wypłaty 02.07.2013 Data wza 03.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
OPONEO (OPN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,03 PLN Data ust. prawa* 15.07.2013 Data wypłaty 30.07.2013 Data wza 21.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
OPTEAM (OPM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,08 PLN Data ust. prawa* 28.06.2013 Data wypłaty 12.07.2013 Data wza 10.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
ORANGEPL (OPL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,50 PLN Data ust. prawa* 27.06.2013 Data wypłaty 11.07.2013 Data wza 11.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
ORBIS (ORB_C) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,40 PLN Data ust. prawa* 16.07.2013 Data wypłaty 01.08.2013 Data wza 18.03.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
ORION (ORN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,50 PLN Data ust. prawa* 25.09.2013 Data wypłaty 16.10.2013 Data wza 30.06.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
ORZELBIA (OBL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,22 PLN Data ust. prawa* 04.07.2013 Data wypłaty 22.07.2013 Data wza 07.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
PANITERE (TER) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 09.07.2013 Data wypłaty 23.07.2013 Data wza 16.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
PCCEXOL (PCX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,01 PLN Data ust. prawa* 03.07.2013 Data wypłaty 17.07.2013 Data wza 16.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
PCZSA (PCZ) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,14 PLN Data ust. prawa* 01.07.2013 Data wypłaty 16.07.2013 Data wza 30.06.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
PEKAO (PEO) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 8,39 PLN Data ust. prawa* 21.06.2013 Data wypłaty 08.07.2013 Data wza 10.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
PELION (PEL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,00 PLN Data ust. prawa* 10.05.2013 Data wypłaty 28.05.2013 Data wza 16.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
PGE (PGE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,86 PLN Data ust. prawa* 05.09.2013 Data wypłaty 26.09.2013 Data wza 09.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
PGNIG (PGN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,13 PLN Data ust. prawa* 20.07.2013 Data wypłaty 03.10.2013 Data wza 14.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
PGSSOFT (PSW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,23 PLN Data ust. prawa* 12.04.2013 Data wypłaty 26.04.2013 Data wza 31.03.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
PGSSOFT (PSW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,23 PLN Data ust. prawa* 13.09.2013 Data wypłaty 30.09.2013 Data wza 31.03.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
PHARMENA (PHR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 30.08.2013 Data wypłaty 20.09.2013 Data wza 24.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
PKNORLEN (PKN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,50 PLN Data ust. prawa* 26.07.2013 Data wypłaty 13.08.2013 Data wza 24.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
PKO (PKO) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,80 PLN Data ust. prawa* 19.09.2013 Data wypłaty 04.10.2013 Data wza 30.03.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
PLASTBOX (PLX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,08 PLN Data ust. prawa* 10.06.2013 Data wypłaty 25.06.2013 Data wza 15.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
POLICE (PCE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,67 PLN Data ust. prawa* 30.04.2013 Data wypłaty 15.05.2013 Data wza 24.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
POLKAP (SFK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 26.08.2013 Data wypłaty 09.09.2013 Data wza 29.06.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
POWPRI (PPR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza 30.06.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
PRAGMAIN (PRI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,09 PLN Data ust. prawa* 28.06.2013 Data wypłaty 12.07.2013 Data wza 15.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
PRF (PRF) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,68 PLN Data ust. prawa* 05.06.2013 Data wypłaty 20.06.2013 Data wza 15.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
PRIMETECH (PTH) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN Data ust. prawa* 03.07.2013 Data wypłaty 19.07.2013 Data wza 26.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
PROCAD (PRD) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,07 PLN Data ust. prawa* 26.06.2013 Data wypłaty 11.07.2013 Data wza 16.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
PROCHEM (PRM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,78 PLN Data ust. prawa* 24.06.2013 Data wypłaty 30.09.2013 Data wza 22.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
PROJPRZM (PJP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,40 PLN Data ust. prawa* 19.08.2013 Data wypłaty 05.09.2013 Data wza 16.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
PULAWY (ZAP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 10,38 PLN Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza 25.09.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.07.2012 - 30.06.2013
PZU (PZU) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 29,70 PLN Data ust. prawa* 23.08.2013 Data wypłaty 12.09.2013 Data wza 23.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
QUANTUM (QNT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,68 PLN Data ust. prawa* 14.11.2013 Data wypłaty 28.11.2013 Data wza 13.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
QUERCUS (QRS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,18 PLN Data ust. prawa* 14.06.2013 Data wypłaty 28.06.2013 Data wza 25.03.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
QUMAK (QMK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,75 PLN Data ust. prawa* 28.06.2013 Data wypłaty 15.07.2013 Data wza 21.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
RADPOL (RDL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 23.07.2013 Data wypłaty 02.09.2013 Data wza 02.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
RAFAMET (RAF) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,15 PLN (2) 0,15 PLN Data ust. prawa* 20.06.2013 Data wypłaty (1) 05.07.2013 (2) 06.11.2013 Data wza 19.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
RAINBOW (RBW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,04 PLN Data ust. prawa* 28.06.2013 Data wypłaty 17.07.2013 Data wza 26.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
RELPOL (RLP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,37 PLN Data ust. prawa* 12.07.2013 Data wypłaty 26.07.2013 Data wza 21.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
REVITUM (REV) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 29.05.2013 Data wypłaty 13.06.2013 Data wza 17.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
ROB_C (ROB_C) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,08 PLN Data ust. prawa* 30.04.2013 Data wypłaty 17.05.2013 Data wza 09.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
ROPCZYCE (RPC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,35 PLN Data ust. prawa* 30.04.2013 Data wypłaty 14.05.2013 Data wza 14.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
S4E (S4E) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,70 PLN Data ust. prawa* 31.07.2013 Data wypłaty 19.09.2013 Data wza 11.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
SANPL (SPL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 7,60 PLN Data ust. prawa* 02.05.2013 Data wypłaty 17.05.2013 Data wza 17.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
SEKA (SEA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,07 PLN Data ust. prawa* 28.06.2013 Data wypłaty 17.07.2013 Data wza 04.06.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
SEKO (SEK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,13 PLN Data ust. prawa* 04.07.2013 Data wypłaty 18.07.2013 Data wza 16.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
SELENAFM (SEL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,38 PLN Data ust. prawa* 30.07.2013 Data wypłaty 14.08.2013 Data wza 16.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
SIMPLE (SME) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,47 PLN Data ust. prawa* 02.07.2013 Data wypłaty 15.07.2013 Data wza 16.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
SNIEZKA (SKA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,50 PLN Data ust. prawa* 17.06.2013 Data wypłaty 01.07.2013 Data wza 20.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
SOCIALIZ (SLR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,43 PLN Data ust. prawa* 15.08.2013 Data wypłaty 02.09.2013 Data wza 23.06.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
SOLAR (SOL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,21 PLN Data ust. prawa* 26.08.2013 Data wypłaty 30.09.2013 Data wza 16.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
SONEL (SON) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,44 PLN Data ust. prawa* 05.06.2013 Data wypłaty 19.06.2013 Data wza 16.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
SOPHARM (SPH) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,70 BGN Data ust. prawa* 05.07.2013 Data wypłaty 30.07.2013 Data wza 30.06.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
STALPROD (STP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 13.09.2013 Data wypłaty 30.09.2013 Data wza 26.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
STALPROF (STF) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,14 PLN Data ust. prawa* 10.09.2013 Data wypłaty 01.10.2013 Data wza 26.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
STOMIL_S (SNK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,15 PLN Data ust. prawa* 13.09.2013 Data wypłaty 01.10.2013 Data wza 15.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
SYNTHOS (SNS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,50 PLN (2) 0,26 PLN Data ust. prawa* 11.04.2013 Data wypłaty (1) 25.04.2013 (2) 11.07.2013 Data wza 30.03.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
TALEX (TLX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,30 PLN Data ust. prawa* 20.05.2013 Data wypłaty 04.06.2013 Data wza 23.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
TAURON (TPE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 03.06.2013 Data wypłaty 18.06.2013 Data wza 10.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
TAXNET (TXN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,04 PLN Data ust. prawa* 19.07.2013 Data wypłaty 01.09.2013 Data wza 26.06.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
TIM (TIM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,12 PLN Data ust. prawa* 10.07.2013 Data wypłaty 25.07.2013 Data wza 16.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
TOYA (TOA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,14 PLN Data ust. prawa* 11.07.2013 Data wypłaty 25.07.2013 Data wza 06.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
TVN (TVN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,29 PLN (2) 0,35 PLN Data ust. prawa* 22.04.2013 Data wypłaty (1) 08.05.2013 (2) 05.11.2013 Data wza 26.03.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
ULMA (ULM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,00 PLN Data ust. prawa* 01.07.2013 Data wypłaty 12.07.2013 Data wza 07.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
UNIBEP (UNI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,12 PLN Data ust. prawa* 17.06.2013 Data wypłaty 02.07.2013 Data wza 16.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
UNIMA (U2K) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,25 PLN Data ust. prawa* 05.08.2013 Data wypłaty 20.08.2013 Data wza 26.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
UNIMOT (UNT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,24 PLN Data ust. prawa* 12.07.2013 Data wypłaty 31.07.2013 Data wza 18.06.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
VERBICOM (VRB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,03 PLN Data ust. prawa* 15.07.2013 Data wypłaty 31.07.2013 Data wza 26.06.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
VOTUM (VOT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,22 PLN (2) 0,22 PLN Data ust. prawa* 03.07.2013 Data wypłaty (1) 17.07.2013 (2) 17.09.2013 Data wza 22.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
WADEX (WAX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,44 PLN Data ust. prawa* 23.05.2013 Data wypłaty 14.06.2013 Data wza 10.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
WASKO (WAS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,04 PLN Data ust. prawa* 30.07.2013 Data wypłaty 15.08.2013 Data wza 26.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
WAWEL (WWL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 14,00 PLN Data ust. prawa* 24.05.2013 Data wypłaty 12.06.2013 Data wza 10.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
WDB (WDB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,06 PLN (2) 0,01 PLN Data ust. prawa* 01.07.2013 Data wypłaty (1) 19.07.2013 (2) 15.11.2013 Data wza 17.06.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
WIELTON (WLT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,13 PLN (2) 0,11 PLN Data ust. prawa* 19.08.2013 Data wypłaty (1) 02.09.2013 (2) 20.12.2013 Data wza 22.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
WIERZY (WRL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,06 PLN Data ust. prawa* 10.07.2013 Data wypłaty 26.07.2013 Data wza 03.07.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
WODKAN (WOD) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,16 PLN Data ust. prawa* 05.06.2013 Data wypłaty 20.06.2013 Data wza 06.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
XBSPROLOG (XBS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,30 PLN Data ust. prawa* 14.12.2012 Data wypłaty 21.12.2020 Data wza 18.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
XBSPROLOG (XBS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,30 PLN Data ust. prawa* 25.06.2013 Data wypłaty 10.07.2013 Data wza 18.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
YELLOWBOS (YBS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,02 PLN Data ust. prawa* 26.07.2013 Data wypłaty 12.08.2013 Data wza 27.07.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
ZAMET (ZMT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,32 PLN Data ust. prawa* 20.05.2013 Data wypłaty 02.07.2013 Data wza 08.05.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
ZPUE (PUE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 10,44 PLN Data ust. prawa* 03.06.2013 Data wypłaty 03.07.2013 Data wza 16.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
ZUK (ZUK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,35 PLN Data ust. prawa* 02.08.2013 Data wypłaty 04.09.2013 Data wza 15.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
ZYWIEC (ZWC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 32,00 PLN Data ust. prawa* 22.04.2013 Data wypłaty 09.05.2013 Data wza 11.03.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
ZYWIEC (ZWC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 32,00 PLN Data ust. prawa* 21.11.2013 Data wypłaty 28.11.2013 Data wza 11.03.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »