Dywidendy za 2018 r. (wypłata w 2019 r.)

Wielu inwestorów w świecie, a teraz także w Polsce kupuje akcje spółek i traktuje je jako długofalową okazję do zarobku. Nie tylko na rosnącej cenie - wszak nie zawsze tak jest - lecz często na dywidendzie. Czym jest ta specyficzna nagroda z zysku przedsiębiorstwa?

Dywidenda (łac. dividendum - rzecz do podziału) to część zysku netto (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) spółki kapitałowej przeznaczona dla jedynego wspólnika albo akcjonariusza lub podziału pomiędzy wspólników lub akcjonariuszy.

Wysokość dywidendy wyliczana jest na podstawie rocznego wyniku finansowego spółki. O wysokości dywidendy i terminie jej wypłaty decyduje walne zgromadzenie w przypadku spółki akcyjnej lub zgromadzenie wspólników w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. <b>Warunkami wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych są:

Reklama

- zakończenie roku obrotowego (KSH dopuszcza jednak wypłaty akcjonariuszom lub udziałowcom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy),

- sporządzenie sprawozdania finansowego, a w jednostkach zobowiązanych do badania sprawozdania również jego zbadanie przez biegłego rewidenta, przy czym opinia biegłego rewidenta musi być co najmniej "bez zastrzeżeń" lub "z zastrzeżeniami",

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez walne zgromadzenie (lub zgromadzenie wspólników),

- podjęcie decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy.

Dywidenda może być wypłacana z zysku netto ostatniego roku obrotowego lub niepodzielonych zysków z lat poprzednich, a także z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych (pod warunkiem, że powstały one z zysku spółki). Dywidenda ma zwykle formę pieniężną, ale może być wypłacana także w formie rzeczowej (np. w postaci akcji, nieruchomości itp.).

Dywidenda może zostać wypłacona w następujących formach:
- pieniądze,
- inne aktywa, które podmiot posiada.

Wysokość dywidendy wskazuje horyzont spółki na najbliższe miesiące oraz jej plany inwestycyjne. Jeśli zarząd spółki zarekomenduje niższą dywidendę, oznacza to, że większa część zysku pozostanie w spółce. Zwykle oznacza to, że środki te będą przeznaczone na dalsze inwestycje, a co za tym idzie umocnienie wyników spółki. Dla inwestora ważne natomiast jest, czy spółka wypłaca dywidendę regularnie oraz w jakiej wielkości (patrz: polityka dywidendowa). Dane te można znaleźć w sprawozdaniach finansowych spółki.

Dla spółki giełdowej cena akcji zostaje pomniejszona o wartość wypłacanej dywidendy. (wiki)

Lista spółek wypłacających dywidendy za 2018 r.:

--------

* pamiętaj o 2-dniowym okresie rozliczenia transakcji (obowiązuje od października 2014 r.; wcześniej obowiązywał 3-dniowy okres rozliczenia transakcji)
* pamiętaj, że twoja dywidenda zostanie pomniejszona o należny podatek zryczałtowany w wys. 19 proc.
UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu "uwagi"

--------

Spółka Status Dywidenda brutto na akcję Data ustalenia prawa* Data wypłaty Data wza
ABAK (ABK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,08 PLN Data ust. prawa* 22.07.2019 Data wypłaty 02.08.2019 Data wza 26.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
AC (ACG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,94 PLN Data ust. prawa* 17.06.2019 Data wypłaty 27.06.2019 Data wza 17.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
ACART (ACA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,02 PLN Data ust. prawa* 12.08.2019 Data wypłaty 26.08.2019 Data wza 28.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
AGORA (AGO) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,50 PLN Data ust. prawa* 12.07.2019 Data wypłaty 01.08.2019 Data wza 12.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; w tym: 8.121,36 tys. PLN z kapita
ALUMETAL (AML) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 4,08 PLN Data ust. prawa* 07.06.2019 Data wypłaty 27.06.2019 Data wza 17.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; w tym: 19.294,18 tys. PLN z kapita
AMBRA (AMB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,70 PLN Data ust. prawa* 24.10.2018 Data wypłaty 07.11.2018 Data wza 16.10.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.07.2018 - 30.06.2019
AMICA (AMC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 4,00 PLN Data ust. prawa* 29.05.2019 Data wypłaty 06.06.2019 Data wza 21.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
APATOR (APT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,30 PLN Data ust. prawa* 10.06.2019 Data wypłaty 24.06.2019 Data wza 27.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; zaliczka 0,40 PLN (21.12.2018)
APATOR (APT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,30 PLN Data ust. prawa* 10.06.2019 Data wypłaty 24.06.2019 Data wza 27.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; zaliczka 0,40 PLN (21.12.2018)
APLISENS (APN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,35 PLN Data ust. prawa* 05.07.2019 Data wypłaty 19.07.2019 Data wza 04.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
APNPROM (PRO) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,18 PLN Data ust. prawa* 04.09.2019 Data wypłaty 11.09.2019 Data wza 27.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
APS (APS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN Data ust. prawa* 14.06.2019 Data wypłaty 25.06.2019 Data wza 06.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
APSENERG (APE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,09 PLN Data ust. prawa* 10.05.2019 Data wypłaty 20.05.2019 Data wza 29.04.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
AQUA (AQU) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,77 PLN Data ust. prawa* 26.06.2019 Data wypłaty 04.07.2019 Data wza 14.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
ARCHICOM (ARH) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,15 PLN Data ust. prawa* 01.07.2019 Data wypłaty 08.07.2019 Data wza 19.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; w tym: 10.437,20 tys. PLN z kapitału zapasowego
ASBIS (ASB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 USD Data ust. prawa* 07.12.2018 Data wypłaty 20.12.2018 Data wza 08.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; zaliczka 0,05 USD (20.12.2018)
ASBIS (ASB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 USD Data ust. prawa* 21.05.2019 Data wypłaty 04.06.2019 Data wza 08.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; zaliczka 0,05 USD (20.12.2018)
ASSECOBS (ABS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,50 PLN Data ust. prawa* 31.05.2019 Data wypłaty 13.06.2019 Data wza 13.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
ASSECOP (ACP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,07 PLN Data ust. prawa* 20.05.2019 Data wypłaty 05.06.2019 Data wza 26.04.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
ASSECOSE (ASE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,52 PLN Data ust. prawa* 28.06.2019 Data wypłaty 11.07.2019 Data wza 11.04.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
ATAL (1AT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 2,35 PLN (2) 2,35 PLN Data ust. prawa* 26.06.2019 Data wypłaty (1) 03.07.2019 (2) 10.07.2019 Data wza 05.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
ATCCAR (ATA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,24 PLN Data ust. prawa* 21.08.2019 Data wypłaty 29.08.2019 Data wza 28.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
ATENDE (ATD) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,22 PLN Data ust. prawa* 02.07.2019 Data wypłaty 18.07.2019 Data wza 03.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
ATLANTA (ATP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 07.06.2019 Data wypłaty 19.06.2019 Data wza 17.12.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.07.2018 - 30.06.2019
ATMG (ATG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,22 PLN Data ust. prawa* 01.06.2019 Data wypłaty 07.06.2019 Data wza 27.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
AUTOPART (APR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,02 PLN Data ust. prawa* 03.06.2019 Data wypłaty 12.06.2019 Data wza 24.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
BAHOLDING (BAH) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,04 PLN (2) 0,05 PLN Data ust. prawa* 07.06.2019 Data wypłaty (1) 17.06.2019 (2) 06.09.2019 Data wza 20.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; 4 raty: 0,13 PLN (28.12.2018), 0,13 PLN (15.03.2019), 0,05 PLN (17.06.2019), 0,04 PLN (06.09.2019)
BETACOM (BCM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,30 PLN Data ust. prawa* 11.09.2019 Data wypłaty 25.09.2019 Data wza 04.09.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.04.2018 - 31.03.2019
BETOMAX (BTX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 14.06.2019 Data wypłaty 08.07.2019 Data wza 24.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
BIOFACTO (BFC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,13 PLN Data ust. prawa* 05.07.2019 Data wypłaty 27.08.2019 Data wza 25.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
BIOPLAN (BIP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,02 PLN Data ust. prawa* 03.06.2019 Data wypłaty 29.07.2019 Data wza 09.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
BIUROIK (BIK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 1,00 PLN (2) 1,00 PLN Data ust. prawa* 06.08.2019 Data wypłaty (1) 30.08.2019 (2) 31.10.2019 Data wza 26.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; uchwała podjęta po przerwie, w dniu 25.07.2019
BLACKPOI (BPN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 15.10.2019 Data wypłaty 31.10.2019 Data wza 30.09.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; dywidenda nadzwyczajna z zysków z lat poprzednich
BOGDANKA (LWB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,75 PLN Data ust. prawa* 09.07.2019 Data wypłaty 23.07.2019 Data wza 18.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
BOWIM (BOW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,03 PLN Data ust. prawa* 26.06.2019 Data wypłaty 05.07.2019 Data wza 17.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
BSCDRUK (BSC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,63 PLN Data ust. prawa* 11.06.2019 Data wypłaty 18.06.2019 Data wza 03.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
BSK (ING) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,50 PLN Data ust. prawa* 18.04.2019 Data wypłaty 06.05.2019 Data wza 29.03.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
BUDIMEX (BDX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 6,30 PLN Data ust. prawa* 06.06.2019 Data wypłaty 19.06.2019 Data wza 16.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
CALES (CLS) zaproponowana przez Zarząd lub dominującego akcjonariusza Dywidenda brutto na akcję 0,07 PLN Data ust. prawa* 19.06.2019 Data wypłaty 16.07.2019 Data wza 00.00.0000
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
CASPARAM (CSR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,68 PLN Data ust. prawa* 02.07.2019 Data wypłaty 10.07.2019 Data wza 19.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
CCC (CCC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,48 PLN Data ust. prawa* 17.09.2019 Data wypłaty 01.10.2019 Data wza 18.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; z kapita
CDA (CDA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,50 PLN Data ust. prawa* 10.07.2019 Data wypłaty 17.07.2019 Data wza 28.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
CDPROJEK (CDR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,05 PLN Data ust. prawa* 31.05.2019 Data wypłaty 13.06.2019 Data wza 23.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
CDRL (CDL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,80 PLN Data ust. prawa* 17.06.2019 Data wypłaty 25.06.2019 Data wza 11.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
CEZ (CEZ) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 24,00 CZK Data ust. prawa* 02.07.2019 Data wypłaty 01.08.2019 Data wza 26.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
CLNPHARMA (CLN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,24 PLN Data ust. prawa* 30.04.2019 Data wypłaty 13.05.2019 Data wza 23.04.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
COGNOR (COG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,29 PLN Data ust. prawa* 23.10.2019 Data wypłaty 17.01.2020 Data wza 28.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; przerwa w obradach do 26.07.2019
COMARCH (CMR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,50 PLN Data ust. prawa* 05.07.2019 Data wypłaty 15.07.2019 Data wza 26.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
CYBERFLKS (CBF) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,30 PLN Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza 08.10.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.07.2018 - 30.06.2019
CYFPOLS (CPS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,93 PLN Data ust. prawa* 01.07.2019 Data wypłaty 03.07.2019 Data wza 25.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; raty: 0,45 PLN (03.07.2019) i 0,48 PLN (01.10.2019)
CYFPOLS (CPS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,93 PLN Data ust. prawa* 01.07.2019 Data wypłaty 01.10.2019 Data wza 25.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; raty: 0,45 PLN (03.07.2019) i 0,48 PLN (01.10.2019)
DEBICA (DBC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 4,88 PLN Data ust. prawa* 23.09.2019 Data wypłaty 18.12.2019 Data wza 25.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
DECORA (DCR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 17.06.2019 Data wypłaty 28.06.2019 Data wza 10.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
DEKTRA (DKR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,85 PLN Data ust. prawa* 26.06.2019 Data wypłaty 04.09.2019 Data wza 05.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
DELKO (DEL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,42 PLN Data ust. prawa* 11.07.2019 Data wypłaty 31.07.2019 Data wza 26.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
DEVELIA (DVL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,27 PLN Data ust. prawa* 19.08.2019 Data wypłaty 30.08.2019 Data wza 13.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
DGA (DGA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,40 PLN Data ust. prawa* 25.06.2019 Data wypłaty 05.07.2019 Data wza 10.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
DOMDEVEL (DOM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 9,05 PLN Data ust. prawa* 18.06.2019 Data wypłaty 26.06.2019 Data wza 30.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
DROZAPOL (DPL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN Data ust. prawa* 19.08.2019 Data wypłaty 30.08.2019 Data wza 14.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; uchwała podjęta po przerwie w dniu 05.07.2019
DSTREAM (DOW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,03 PLN Data ust. prawa* 19.08.2019 Data wypłaty 02.09.2019 Data wza 26.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
EDINV (EDI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN Data ust. prawa* 30.08.2019 Data wypłaty 13.09.2019 Data wza 11.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
EFEKT (EFK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 10.09.2019 Data wypłaty 24.09.2019 Data wza 10.07.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; dywidenda na akcję uprzywilejowaną - 0,12 PLN
EKOBOX (EBX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,01 PLN Data ust. prawa* 28.06.2019 Data wypłaty 18.07.2019 Data wza 24.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
EKOPOL (EGH) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,06 PLN Data ust. prawa* 03.07.2019 Data wypłaty 17.07.2019 Data wza 18.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; 0,09 PLN - dywidenda na akcj
ENERGOAP (ENP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,03 PLN Data ust. prawa* 12.09.2019 Data wypłaty 12.12.2019 Data wza 12.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
ENTER (ENT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,70 PLN Data ust. prawa* 05.07.2019 Data wypłaty 16.07.2019 Data wza 24.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
ESOTIQ (EAH) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,50 PLN Data ust. prawa* 10.09.2019 Data wypłaty 10.10.2019 Data wza 27.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
EUROCASH (EUR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 29.05.2019 Data wypłaty 19.06.2019 Data wza 09.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
EUROFILM (EGS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 09.07.2019 Data wypłaty 16.07.2019 Data wza 24.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
EUROHOLD (EHG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,01 BGN Data ust. prawa* 14.07.2019 Data wypłaty 27.11.2019 Data wza 30.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
EUROTAX (ETX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,44 PLN Data ust. prawa* 25.06.2019 Data wypłaty 03.07.2019 Data wza 18.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
EUROTEL (ETL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,20 PLN Data ust. prawa* 07.06.2019 Data wypłaty 17.06.2019 Data wza 28.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
FABRITY (FAB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,50 PLN Data ust. prawa* 12.07.2019 Data wypłaty 26.07.2019 Data wza 18.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
FASING (FSG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,80 PLN Data ust. prawa* 26.08.2019 Data wypłaty 10.09.2019 Data wza 28.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
FERRO (FRO) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,50 PLN (2) 0,62 PLN Data ust. prawa* 16.07.2019 Data wypłaty (1) 31.07.2019 (2) 30.10.2019 Data wza 24.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; w tym: 2.425,77 tys. PLN z kapitału zapasowego
GENOMED (GEN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 03.07.2019 Data wypłaty 16.08.2019 Data wza 24.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
GEOTRANS (GTS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 15.07.2019 Data wypłaty 18.07.2019 Data wza 27.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; w tym: 940 tys. PLN z kapitału zapasowego
GPRE (GPR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,08 EUR Data ust. prawa* 05.01.2019 Data wypłaty - Data wza 17.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; zaliczka
GPW (GPW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,18 PLN Data ust. prawa* 19.07.2019 Data wypłaty 02.08.2019 Data wza 17.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
GRENEVIA (GEA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,53 PLN Data ust. prawa* 10.07.2019 Data wypłaty 22.07.2019 Data wza 17.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
GTC (GTC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,37 PLN Data ust. prawa* 22.05.2019 Data wypłaty 11.06.2019 Data wza 14.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
GWARANT (GWR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,17 PLN Data ust. prawa* 31.05.2019 Data wypłaty 17.06.2019 Data wza 22.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
HANDLOWY (BHW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,74 PLN Data ust. prawa* 13.06.2019 Data wypłaty 24.06.2019 Data wza 05.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
HORTICO (HOR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN Data ust. prawa* 27.09.2019 Data wypłaty 18.10.2019 Data wza 27.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
HYDROTOR (HDR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,10 PLN Data ust. prawa* 14.08.2019 Data wypłaty 06.09.2019 Data wza 29.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
IFIRMA (IFI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,08 PLN Data ust. prawa* 03.01.2018 Data wypłaty - Data wza 25.04.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; zaliczki
IFIRMA (IFI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,08 PLN Data ust. prawa* 21.06.2018 Data wypłaty - Data wza 25.04.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; zaliczki
IFIRMA (IFI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,08 PLN Data ust. prawa* 24.09.2018 Data wypłaty - Data wza 25.04.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; zaliczki
IFIRMA (IFI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,08 PLN Data ust. prawa* 10.12.2018 Data wypłaty - Data wza 25.04.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; zaliczki
IFIRMA (IFI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,08 PLN Data ust. prawa* 08.03.2019 Data wypłaty - Data wza 25.04.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; zaliczki
IFIRMA (IFI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,08 PLN Data ust. prawa* 21.06.2019 Data wypłaty - Data wza 25.04.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; zaliczki
IFIRMA (IFI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,08 PLN Data ust. prawa* 23.09.2019 Data wypłaty - Data wza 25.04.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; zaliczki
IIAAV (IIA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,85 EUR Data ust. prawa* 27.05.2019 Data wypłaty 28.05.2019 Data wza 23.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
IMCSA (IMC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,34 EUR Data ust. prawa* 22.08.2019 Data wypłaty - Data wza 25.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; zaliczka 0,34 EUR (14.09.2018), zysk netto przeliczono z USD
IMMOBILE (GKI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,08 PLN Data ust. prawa* 24.09.2019 Data wypłaty 08.10.2019 Data wza 25.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; z kapitału zapasowego
INDOS (INS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,11 PLN Data ust. prawa* 03.07.2019 Data wypłaty 10.07.2019 Data wza 26.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
INPRO (INP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,25 PLN Data ust. prawa* 16.08.2019 Data wypłaty 30.08.2019 Data wza 12.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
INSTAL_K (INK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,70 PLN Data ust. prawa* 27.08.2019 Data wypłaty 10.09.2019 Data wza 22.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
INTERCAR (CAR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,71 PLN Data ust. prawa* 28.06.2019 Data wypłaty 12.07.2019 Data wza 17.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
INTERMED (IMS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,19 PLN Data ust. prawa* 03.06.2019 Data wypłaty 17.06.2019 Data wza 27.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
INTERNIT (INT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,13 PLN Data ust. prawa* 10.07.2019 Data wypłaty 17.07.2019 Data wza 26.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
INTERRAO (IRL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,58 EUR Data ust. prawa* 13.05.2019 Data wypłaty 17.05.2019 Data wza 26.04.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
IPFPLC (IPF) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,12 GBP Data ust. prawa* 07.09.2019 Data wypłaty 04.10.2019 Data wza 02.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; zaliczka 0,046 GBP (05.10.2018)
IZOSTAL (IZS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,13 PLN Data ust. prawa* 24.07.2019 Data wypłaty 09.08.2019 Data wza 26.04.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
JSW (JSW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,71 PLN Data ust. prawa* 27.08.2019 Data wypłaty 10.09.2019 Data wza 03.07.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
KANCELWE (KPI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,09 PLN Data ust. prawa* 16.08.2019 Data wypłaty 30.08.2019 Data wza 28.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
KERNEL (KER) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,25 USD Data ust. prawa* 18.04.2019 Data wypłaty 25.04.2019 Data wza 10.10.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.07.2018 - 30.06.2019
KETY (KTY) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 6,98 PLN (2) 16,95 PLN Data ust. prawa* 22.08.2019 Data wypłaty (1) 05.09.2019 (2) 07.11.2019 Data wza 30.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; dwie raty: 6.70 PLN (10.07.2018) i 17.24 PLN (26.09.2018)
KGL (KGL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,14 PLN Data ust. prawa* 23.07.2019 Data wypłaty 06.08.2019 Data wza 10.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
KINOPL (KPL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,30 PLN Data ust. prawa* 01.07.2019 Data wypłaty 12.07.2019 Data wza 24.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
KRKA (KRK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,20 EUR Data ust. prawa* 17.07.2019 Data wypłaty 18.07.2019 Data wza 04.07.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
KRUKSA (KRU) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 5,00 PLN Data ust. prawa* 02.07.2019 Data wypłaty 10.07.2019 Data wza 25.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; z kapita
KRUSZWIC (KSW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,56 PLN Data ust. prawa* 19.07.2019 Data wypłaty 06.08.2019 Data wza 05.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
KRVITAMI (KVT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,15 PLN Data ust. prawa* 21.06.2019 Data wypłaty 01.07.2019 Data wza 02.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
LABOPRIN (LAB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,19 PLN Data ust. prawa* 27.06.2019 Data wypłaty 15.07.2019 Data wza 17.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
LENA (LEN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,30 PLN Data ust. prawa* 24.05.2019 Data wypłaty 04.06.2019 Data wza 09.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; w tym: 248.75 tys. PLN z zysk
LOKUM (LKD) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,00 PLN Data ust. prawa* 07.05.2019 Data wypłaty 14.05.2019 Data wza 24.04.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
LOTOS (LTS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,00 PLN Data ust. prawa* 12.09.2019 Data wypłaty 27.09.2019 Data wza 28.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
LPP (LPP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 60,00 PLN Data ust. prawa* 18.06.2019 Data wypłaty 27.06.2019 Data wza 07.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
LSISOFT (LSI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,50 PLN Data ust. prawa* 23.07.2019 Data wypłaty 31.07.2019 Data wza 27.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
LUG (LUG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,14 PLN Data ust. prawa* 12.09.2019 Data wypłaty 19.09.2019 Data wza 28.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
M4B (M4B) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,21 PLN Data ust. prawa* 03.09.2019 Data wypłaty 15.10.2019 Data wza 28.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
MAKARONY (MAK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,25 PLN Data ust. prawa* 14.08.2019 Data wypłaty 29.08.2019 Data wza 18.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
MAKOLAB (MLB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,02 PLN Data ust. prawa* 12.07.2019 Data wypłaty 02.08.2019 Data wza 28.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
MANGATA (MGT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 4,50 PLN Data ust. prawa* 03.07.2019 Data wypłaty 31.07.2019 Data wza 05.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
MAXCOM (MXC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,00 PLN Data ust. prawa* 17.06.2019 Data wypłaty 24.06.2019 Data wza 10.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
MENNICA (MNC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 22.05.2019 Data wypłaty 29.05.2019 Data wza 15.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
MEXPOLSKA (MEX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,17 PLN Data ust. prawa* 17.09.2019 Data wypłaty 08.10.2019 Data wza 17.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
MFOSA (MFO) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,84 PLN Data ust. prawa* 21.06.2019 Data wypłaty 12.07.2019 Data wza 07.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
MLSYSTEM (MLS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 30.06.2019 Data wypłaty 19.07.2019 Data wza 14.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
MOBRUK (MBR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,71 PLN Data ust. prawa* 03.07.2019 Data wypłaty 10.07.2019 Data wza 24.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
MOL (MOL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 142,44 HUF Data ust. prawa* 18.06.2019 Data wypłaty 27.06.2019 Data wza 11.04.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; 0,01332
MPLVER (VER) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,07 PLN Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza 31.10.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.05.2018 - 30.04.2019
NEUCA (NEU) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 7,40 PLN Data ust. prawa* 15.05.2019 Data wypłaty 22.05.2019 Data wza 26.04.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; z kapitału zapasowego
NEWAG (NWG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,75 PLN Data ust. prawa* 02.08.2019 Data wypłaty 02.09.2019 Data wza 05.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
NORTHC (NCT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 25.09.2019 Data wypłaty 29.11.2019 Data wza 26.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; z kapitału zapasowego
NOVATURAS (NTU) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,24 PLN Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza 17.04.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; zaliczka
NTT (NTT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,11 PLN Data ust. prawa* 25.09.2019 Data wypłaty 16.10.2019 Data wza 25.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
ODLEWNIE (ODL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,30 PLN Data ust. prawa* 28.06.2019 Data wypłaty 12.07.2019 Data wza 06.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
OPONEO (OPN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,40 PLN Data ust. prawa* 03.07.2019 Data wypłaty 20.07.2019 Data wza 18.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
ORION (ORN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,25 PLN Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza 18.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
OVOSTAR (OVO) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,13 EUR Data ust. prawa* 10.07.2019 Data wypłaty 26.07.2019 Data wza 07.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
PASSUS (PAS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN Data ust. prawa* 27.08.2019 Data wypłaty 10.09.2019 Data wza 12.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
PCCEXOL (PCX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,09 PLN Data ust. prawa* 14.05.2019 Data wypłaty 23.05.2019 Data wza 25.04.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
PCCROKIT (PCR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 8,31 PLN Data ust. prawa* 24.04.2019 Data wypłaty 08.05.2019 Data wza 16.04.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
PEKABEX (PBX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,31 PLN Data ust. prawa* 01.07.2019 Data wypłaty 15.07.2019 Data wza 24.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
PEKAO (PEO) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 6,60 PLN Data ust. prawa* 10.07.2019 Data wypłaty 30.07.2019 Data wza 26.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
PEPEES (PPS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,12 PLN Data ust. prawa* 08.07.2019 Data wypłaty 27.09.2019 Data wza 29.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
PGNIG (PGN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,18 PLN Data ust. prawa* 26.07.2019 Data wypłaty 07.08.2019 Data wza 27.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
PGSSOFT (PSW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,14 PLN Data ust. prawa* 11.12.2018 Data wypłaty - Data wza 13.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
PHN (PHN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,41 PLN Data ust. prawa* 16.08.2019 Data wypłaty 30.08.2019 Data wza 27.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
PJPMAKRUM (PJP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,60 PLN Data ust. prawa* 12.09.2019 Data wypłaty 26.09.2019 Data wza 12.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
PKNORLEN (PKN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,50 PLN Data ust. prawa* 22.07.2019 Data wypłaty 05.08.2019 Data wza 14.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
PKO (PKO) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,33 PLN Data ust. prawa* 31.07.2019 Data wypłaty 14.08.2019 Data wza 06.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
PKPCARGO (PKP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,50 PLN Data ust. prawa* 03.07.2019 Data wypłaty 10.07.2019 Data wza 26.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
PLAY (PLY) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,45 PLN Data ust. prawa* 02.05.2019 Data wypłaty 10.05.2019 Data wza 16.04.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; dywidenda okresowa
PLAYWAY (PLW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,49 PLN Data ust. prawa* 19.07.2019 Data wypłaty 29.07.2019 Data wza 25.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
POLTRO (PTN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,02 PLN Data ust. prawa* 15.05.2019 Data wypłaty 12.12.2019 Data wza 08.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
PRF (PRF) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,50 PLN Data ust. prawa* 03.07.2019 Data wypłaty 10.07.2019 Data wza 26.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; w tym: 2.465,39 tys. PLN z kapitału zapasowego
PTWP (PTW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,77 PLN Data ust. prawa* 08.07.2019 Data wypłaty 22.07.2019 Data wza 27.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
PULAWY (ZAP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,76 PLN Data ust. prawa* 02.07.2019 Data wypłaty 18.07.2019 Data wza 24.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
PZU (PZU) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,80 PLN Data ust. prawa* 14.08.2019 Data wypłaty 05.09.2019 Data wza 24.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
QUANTUM (QNT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,83 PLN Data ust. prawa* 04.07.2019 Data wypłaty 25.07.2019 Data wza 11.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
QUANTUM (QNT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,83 PLN Data ust. prawa* 17.12.2019 Data wypłaty 20.12.2019 Data wza 11.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
RAWLPLUG (RWL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,33 PLN Data ust. prawa* 08.08.2019 Data wypłaty 23.08.2019 Data wza 28.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
RELPOL (RLP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,42 PLN Data ust. prawa* 07.08.2019 Data wypłaty 22.08.2019 Data wza 14.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
ROB_C (ROB_C) zaproponowana przez Zarząd lub dominującego akcjonariusza Dywidenda brutto na akcję 0,38 PLN Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza 00.00.0000
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
RONSON (RON_C) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,06 PLN Data ust. prawa* 18.06.2019 Data wypłaty 25.06.2019 Data wza 11.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
ROPCZYCE (RPC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,30 PLN Data ust. prawa* 07.05.2019 Data wypłaty 21.05.2019 Data wza 23.04.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
SANPL (SPL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 19,72 PLN (2) 14,68 PLN Data ust. prawa* 30.05.2019 Data wypłaty (1) 14.06.2019 (2) 14.06.2019 Data wza 16.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; seria A-K i N - 19,72 PLN, seria M - 14,68 PLN
SANTAND (SAN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 EUR Data ust. prawa* 27.07.2018 Data wypłaty 30.07.2018 Data wza 12.04.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; zaliczki
SANTAND (SAN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 EUR Data ust. prawa* 19.10.2018 Data wypłaty 05.11.2018 Data wza 12.04.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; zaliczki
SANTAND (SAN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 EUR Data ust. prawa* 30.01.2019 Data wypłaty 01.02.2019 Data wza 12.04.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; zaliczki
SANTAND (SAN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 EUR Data ust. prawa* 29.04.2019 Data wypłaty 02.05.2019 Data wza 12.04.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; zaliczki
SECOWAR (SWG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,41 PLN Data ust. prawa* 04.07.2019 Data wypłaty 18.07.2019 Data wza 05.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
SEKO (SEK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,66 PLN Data ust. prawa* 04.06.2019 Data wypłaty 12.06.2019 Data wza 08.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
SELENAFM (SEL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,30 PLN Data ust. prawa* 03.06.2019 Data wypłaty 07.06.2019 Data wza 27.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
SILVANO (SFG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,10 EUR (2) 0,10 EUR Data ust. prawa* 17.05.2019 Data wypłaty (1) 20.05.2019 (2) 10.10.2019 Data wza 03.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
SIMPLE (SME) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,25 PLN (2) 0,15 PLN Data ust. prawa* 31.05.2019 Data wypłaty (1) 10.06.2019 (2) 30.08.2019 Data wza 14.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
SKARBIEC (SKH) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,50 PLN Data ust. prawa* 25.10.2018 Data wypłaty 09.11.2018 Data wza 25.10.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.07.2018 - 30.06.2019
SNIEZKA (SKA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,60 PLN Data ust. prawa* 14.05.2019 Data wypłaty 28.05.2019 Data wza 26.04.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
SONEL (SON) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,50 PLN Data ust. prawa* 14.06.2019 Data wypłaty 01.07.2019 Data wza 28.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
SOPHARM (SPH) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,05 BGN Data ust. prawa* 23.12.2019 Data wypłaty 27.12.2019 Data wza 07.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; zaliczka (27.09.2018)
STALEXP (STX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,37 PLN Data ust. prawa* 18.04.2019 Data wypłaty 20.05.2019 Data wza 03.04.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
STALPROD (STP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 5,00 PLN Data ust. prawa* 01.07.2019 Data wypłaty 16.07.2019 Data wza 19.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
STALPROF (STF) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,23 PLN Data ust. prawa* 14.08.2019 Data wypłaty 06.09.2019 Data wza 16.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
STOMIL_S (SNK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 03.07.2019 Data wypłaty 10.07.2019 Data wza 14.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
SUNEX (SNX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,09 PLN Data ust. prawa* 10.09.2019 Data wypłaty 26.09.2019 Data wza 26.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
SYNEKTIK (SNT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,36 PLN Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza 03.03.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.10.2018 - 30.09.2019
TALEX (TLX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,50 PLN (2) 0,80 PLN Data ust. prawa* 24.06.2019 Data wypłaty (1) 02.07.2019 (2) 05.11.2019 Data wza 23.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
TARCZYNS (TAR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,50 PLN Data ust. prawa* 18.06.2019 Data wypłaty 26.06.2019 Data wza 11.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
TELESTRA (TLS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,50 PLN Data ust. prawa* 05.06.2019 Data wypłaty - Data wza 27.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; zaliczka
TEXT (TXT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,95 PLN Data ust. prawa* 26.07.2019 Data wypłaty - Data wza 07.08.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.04.2018 - 31.03.2019; zaliczki: 0,54 PLN (02.01.2019) i 0,54 PLN (26.07.2019), dywidenda końcowa: (21.08.2019)
TIM (TIM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 13.12.2018 Data wypłaty 20.12.2018 Data wza 15.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; zaliczka 1,00 PLN (20.12.2018), z funduszu dywidendowego
TORPOL (TOR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,25 PLN Data ust. prawa* 31.07.2019 Data wypłaty 31.10.2019 Data wza 11.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
TOWERINVT (TOW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 27.08.2019 Data wypłaty 12.09.2019 Data wza 29.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
TRANSPOL (TRN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,12 PLN Data ust. prawa* 13.08.2019 Data wypłaty 22.08.2019 Data wza 26.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; w tym: 2.545,16 tys. PLN z kapitału zapasowego
TSGAMES (TEN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,78 PLN Data ust. prawa* 05.06.2019 Data wypłaty 19.06.2019 Data wza 24.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
ULMA (ULM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 5,71 PLN Data ust. prawa* 17.05.2019 Data wypłaty 24.05.2019 Data wza 09.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
ULTGAMES (ULG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,35 PLN Data ust. prawa* 01.07.2019 Data wypłaty 05.07.2019 Data wza 24.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
UNIBEP (UNI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,22 PLN Data ust. prawa* 25.06.2019 Data wypłaty 09.07.2019 Data wza 12.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
UNICREDI (UCG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,27 EUR Data ust. prawa* 24.04.2019 Data wypłaty 25.04.2019 Data wza 11.04.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
unitid-44503 () uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,54 PLN Data ust. prawa* 08.07.2019 Data wypłaty 15.07.2019 Data wza 28.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
VERBICOM (VRB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,02 PLN Data ust. prawa* 31.07.2019 Data wypłaty 29.08.2019 Data wza 28.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
VINDEXUS (VIN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,30 PLN Data ust. prawa* 09.07.2019 Data wypłaty 19.07.2019 Data wza 30.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
VOTUM (VOT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,19 PLN Data ust. prawa* 08.07.2019 Data wypłaty 22.07.2019 Data wza 17.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
VOXEL (VOX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,99 PLN Data ust. prawa* 19.08.2019 Data wypłaty 09.09.2019 Data wza 24.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
WARIMPEX (WXF) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,06 EUR Data ust. prawa* 07.06.2019 Data wypłaty 12.06.2019 Data wza 03.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
WAT (WAT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,20 PLN Data ust. prawa* 23.04.2019 Data wypłaty 30.04.2019 Data wza 16.04.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
WAWEL (WWL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 25,00 PLN Data ust. prawa* 08.07.2019 Data wypłaty 16.07.2019 Data wza 27.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
WIELTON (WLT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,33 PLN Data ust. prawa* 18.06.2019 Data wypłaty 27.06.2019 Data wza 10.06.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
WIRTUALN (WPL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 07.06.2019 Data wypłaty 17.06.2019 Data wza 14.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; w tym: 28.652,56 tys. PLN z kapitału zapasowego
WITTCHEN (WTN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 14.06.2019 Data wypłaty 25.06.2019 Data wza 14.05.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
WOJAS (WOJ) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 30.07.2019 Data wypłaty 13.08.2019 Data wza 19.07.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; ZWZ z 19.06.2019 zostało nieprawidłowo zwołane
XBSPROLOG (XBS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,30 PLN Data ust. prawa* 27.12.2019 Data wypłaty 07.01.2020 Data wza 17.12.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.07.2018 - 30.06.2019
XPLUS (XPL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,03 PLN Data ust. prawa* 14.06.2019 Data wypłaty 26.06.2019 Data wza 06.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
XTRADEBD (XTB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,52 PLN Data ust. prawa* 25.04.2019 Data wypłaty 10.05.2019 Data wza 15.04.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018; zaliczka 0,34 PLN
ZYWIEC (ZWC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 30,00 PLN Data ust. prawa* 16.04.2019 Data wypłaty 25.04.2019 Data wza 08.04.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2018 - 31.12.2018
INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: dywidenda
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »