Reklama

Dywidendy za 2019 r. (wypłata w 2020 r.)

Wielu inwestorów w świecie, a teraz także w Polsce kupuje akcje spółek i traktuje je jako długofalową okazję do zarobku. Nie tylko na rosnącej cenie - wszak nie zawsze tak jest - lecz często na dywidendzie. Czym jest ta specyficzna nagroda z zysku przedsiębiorstwa? Lista dywidend za 2019 r. wypłacanych przez spółki giełdowe znajduje się na końcu artykułu.

Dywidenda (łac. dividendum - rzecz do podziału) to część zysku netto (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) spółki kapitałowej przeznaczona dla jedynego wspólnika albo akcjonariusza lub podziału pomiędzy wspólników lub akcjonariuszy.

Reklama

Wysokość dywidendy wyliczana jest na podstawie rocznego wyniku finansowego spółki. O wysokości dywidendy i terminie jej wypłaty decyduje walne zgromadzenie w przypadku spółki akcyjnej lub zgromadzenie wspólników w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Warunkami wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych są:

- zakończenie roku obrotowego (KSH dopuszcza jednak wypłaty akcjonariuszom lub udziałowcom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy),

- sporządzenie sprawozdania finansowego, a w jednostkach zobowiązanych do badania sprawozdania również jego zbadanie przez biegłego rewidenta, przy czym opinia biegłego rewidenta musi być co najmniej "bez zastrzeżeń" lub "z zastrzeżeniami",

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez walne zgromadzenie (lub zgromadzenie wspólników),

- podjęcie decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy.

Dywidenda może być wypłacana z zysku netto ostatniego roku obrotowego lub niepodzielonych zysków z lat poprzednich, a także z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych (pod warunkiem, że powstały one z zysku spółki). Dywidenda ma zwykle formę pieniężną, ale może być wypłacana także w formie rzeczowej (np. w postaci akcji, nieruchomości itp.).

Dywidenda może zostać wypłacona w następujących formach:
- pieniądze,
- inne aktywa, które podmiot posiada.

Wysokość dywidendy wskazuje horyzont spółki na najbliższe miesiące oraz jej plany inwestycyjne. Jeśli zarząd spółki zarekomenduje niższą dywidendę, oznacza to, że większa część zysku pozostanie w spółce. Zwykle oznacza to, że środki te będą przeznaczone na dalsze inwestycje, a co za tym idzie umocnienie wyników spółki. Dla inwestora ważne natomiast jest, czy spółka wypłaca dywidendę regularnie oraz w jakiej wielkości (patrz: polityka dywidendowa). Dane te można znaleźć w sprawozdaniach finansowych spółki.

Dla spółki giełdowej cena akcji zostaje pomniejszona o wartość wypłacanej dywidendy. (wiki)

Lista spółek wypłacających dywidendy za 2019 r.:

--------

* pamiętaj o 2-dniowym okresie rozliczenia transakcji (obowiązuje od października 2014 r.; wcześniej obowiązywał 3-dniowy okres rozliczenia transakcji)
* pamiętaj, że twoja dywidenda zostanie pomniejszona o należny podatek zryczałtowany w wys. 19 proc.
UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu "uwagi"

--------

Spółka Status Dywidenda brutto na akcję [PLN]* Data ustalenia prawa* Data wypłaty Data wza
7FIT (7FT) Propozycja Dywidendy Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,06 Data ust. prawa* 26.08.2020 Data wypłaty 22.09.2020 Data wza -
Uwagi:
rekomendacja zarządu
ABAK (ABK) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,08 Data ust. prawa* 12.08.2020 Data wypłaty 20.08.2020 Data wza 28.07.2020
ACARTUS (ACA) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,03 Data ust. prawa* 16.07.2020 Data wypłaty 27.07.2020 Data wza 26.06.2020
AMICA (AMC) Propozycja Dywidendy Dywidenda brutto na akcję [PLN] 3,00 Data ust. prawa* 04.09.2020 Data wypłaty 14.09.2020 Data wza 27.08.2020
Uwagi:
projekt uchwały WZA
APATOR (APT) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 1,10 Data ust. prawa* 17.08.2020 Data wypłaty 31.08.2020 Data wza 02.07.2020
Uwagi:
na poczet dywidendy z zysku za 2019 r. wypłacona została w dniu 12 grudnia 2019 r. zaliczka w wys. 0,45 zł brutto na 1 akcję; pozostała część dywidendy w kwocie 0,65 zł na akcję zostanie wypłacona 31 sierpnia 2020 r.
APLISENS (APN) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,25 Data ust. prawa* 23.07.2020 Data wypłaty 06.08.2020 Data wza 25.06.2020
APSENERGY (APE) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,05 Data ust. prawa* 15.05.2020 Data wypłaty 25.05.2020 Data wza 05.05.2020
AQUABB (AQU) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,73 Data ust. prawa* 01.07.2020 Data wypłaty 14.07.2020 Data wza 22.06.2020
ASBIS (ASB) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,08 Data ust. prawa* 21.05.2020 Data wypłaty 04.06.2020 Data wza 06.05.2020
Uwagi:
dywidenda na akcję (0,075 USD), zysk netto i dywidenda łącznie została podana w USD; spółka wypłaciła 19 grudnia 2019 r. zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 3,33 mln USD, co stanowiło 0,06 USD na akcję. Łączna dywidenda za 2019 r. może wynieść 0,135 USD na akcję, czyli 7,49 mln USD
ASSECOBS (ABS) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 1,80 Data ust. prawa* 19.05.2020 Data wypłaty 05.06.2020 Data wza 28.04.2020
ASSECOPOL (ACP) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 3,01 Data ust. prawa* 05.06.2020 Data wypłaty 17.06.2020 Data wza 27.05.2020
Uwagi:
łączna kwota dywidendy 249.830.912,03 zł = 206.798.620,21 zł tj. cały zysk za 2019 r. + 43.032.291,82 zł z kapitału zapasowego
ASSECOSEE (ASE) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,74 Data ust. prawa* 25.06.2020 Data wypłaty 08.07.2020 Data wza 16.06.2020
Uwagi:
łączna kwota dywidendy 38.401.745,74 zł = 37.024.757,63 z zysku za 2019 r. + 1.376.988,11 zł z kapitału rezerwowego
ATENDE (ATD) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,22 Data ust. prawa* 24.07.2020 Data wypłaty 10.08.2020 Data wza 25.06.2020
ATMGRUPA (ATG) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,08 Data ust. prawa* 10.08.2020 Data wypłaty 17.08.2020 Data wza 03.08.2020
BIOGENED (BGD) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,20 Data ust. prawa* 15.09.2020 Data wypłaty 16.11.2020 Data wza 16.06.2020
BIOPLANET (BIP) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,33 Data ust. prawa* 10.09.2020 Data wypłaty 24.09.2020 Data wza 24.06.2020
BUDIMEX (BDX) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 4,56 Data ust. prawa* 01.07.2020 Data wypłaty 14.07.2020 Data wza 18.06.2020
CARPATHIA (CRC) Propozycja Dywidendy Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,08 Data ust. prawa* 18.09.2020 Data wypłaty 09.10.2020 Data wza 27.08.2020
Uwagi:
projekt uchwały WZA; w przypadku dywidendy przekazywanej na rachunki prowadzone w Rumunii, może być ona wypłacana w RON i wynosić będzie 0,08 RON na jedną akcję; wszelkie zaokrąglenia z tytułu różnic kursowych dokonywane będą w dół, do 0,01 RON
CASPAR (CSR) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 1,74 Data ust. prawa* 23.06.2020 Data wypłaty 02.07.2020 Data wza 10.06.2020
CDA (CDA) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,70 Data ust. prawa* 30.03.2020 Data wypłaty 31.03.2020 Data wza 23.03.2020
CEZ (CEZ) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 34,00 Data ust. prawa* 03.07.2020 Data wypłaty 03.08.2020 Data wza 29.06.2020
Uwagi:
dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w koronach CZK
CLNPHARMA (CLN) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,08 Data ust. prawa* 02.06.2020 Data wypłaty 19.06.2020 Data wza 19.05.2020
COMARCH (CMR) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 1,50 Data ust. prawa* 06.07.2020 Data wypłaty 16.07.2020 Data wza 24.06.2020
CPGROUP (CPG) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 2,10 Data ust. prawa* 26.05.2020 Data wypłaty 09.06.2020 Data wza 18.05.2020
CYFRPLSAT (CPS) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 1,00 Data ust. prawa* 15.10.2020 Data wypłaty (1) 22.10.2020 (2) 11.01.2021 Data wza 23.07.2020
Uwagi:
łączna kwota dywidendy 639.546.016,00 zł = 586.802.125,73 zł tj. cały zysk za 2019 r. + 52.743.890,27 zł z kapitału zapasowego; wypłata pierwszej transzy 0,35 zł na akcję (łącznie 223.841.105,60 zł) - 22 października 2020 r.; wypłata drugiej transzy 0,65 zł na akcję (łącznie 415.704.910,40 zł) - 11 stycznia 2021 r.
DEBICA (DBC) Propozycja Dywidendy Dywidenda brutto na akcję [PLN] 4,08 Data ust. prawa* 09.10.2020 Data wypłaty 17.12.2020 Data wza 25.08.2020
Uwagi:
projekt uchwały WZA
DECORA (DCR) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 1,50 Data ust. prawa* 10.06.2020 Data wypłaty 24.06.2020 Data wza 29.05.2020
DELKO (DEL) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,45 Data ust. prawa* 16.07.2020 Data wypłaty 30.07.2020 Data wza 30.06.2020
DOMDEV (DOM) Propozycja Dywidendy Dywidenda brutto na akcję [PLN] 9,50 Data ust. prawa* 07.09.2020 Data wypłaty 14.09.2020 Data wza 31.08.2020
Uwagi:
projekt uchwały WZA
EDINVEST (EDI) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,31 Data ust. prawa* 30.04.2020 Data wypłaty 15.05.2020 Data wza 23.04.2020
EFEKT (EFK) Propozycja Dywidendy Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,01 Data ust. prawa* 28.08.2020 Data wypłaty 26.11.2020 Data wza 28.08.2020
Uwagi:
projekt uchwały WZA; dywidenda na akcję zwykłą ma wynieść 0,01 zł, a dywidenda na akcję uprzywilejowaną będzie o 20 proc. wyższa od tej wartości
EUROSNACK (ECK) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,01 Data ust. prawa* 18.08.2020 Data wypłaty 01.09.2020 Data wza 04.08.2020
EUROTAX (ETX) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,30 Data ust. prawa* 14.07.2020 Data wypłaty (1) 22.07.2020 (2) 30.10.2020 Data wza 03.07.2020
Uwagi:
Wypłata dywidendy w kwocie 1.000.000 zł nastąpi 22 lipca 2020 r., wypłata dywidendy w kwocie 500.000 zł nastąpi 30 października 2020 r.
FEERUM (FEE) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,50 Data ust. prawa* 10.09.2020 Data wypłaty 30.09.2020 Data wza 29.06.2020
FERRO (FRO) Propozycja Dywidendy Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,40 Data ust. prawa* 01.10.2020 Data wypłaty 20.10.2020 Data wza 31.08.2020
Uwagi:
projekt uchwały WZA
FORBUILD (BTX) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,26 Data ust. prawa* 22.07.2020 Data wypłaty 29.07.2020 Data wza 15.07.2020
GEOTRANS (GTS) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,80 Data ust. prawa* 19.06.2020 Data wypłaty 26.06.2020 Data wza 12.06.2020
GPW (GPW) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 2,40 Data ust. prawa* 28.07.2020 Data wypłaty 11.08.2020 Data wza 22.06.2020
HORTICO (HOR) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,05 Data ust. prawa* 09.07.2020 Data wypłaty 30.07.2020 Data wza 30.06.2020
HYDROTOR (HDR) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 1,00 Data ust. prawa* 14.08.2020 Data wypłaty 08.09.2020 Data wza 27.06.2020
IFIRMA (IFI) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,16 Data ust. prawa* 16.03.2020 Data wypłaty 23.03.2020 Data wza 30.06.2020
Uwagi:
spółka rozliczy kwotę 1.024.000 zł wypłaconą już tytułem zaliczek na dywidendę za 2019 r.; łączna kwota zaliczek za 2019 r. wyniosła 16 gr na akcję
IMMOBILE (GKI) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,02 Data ust. prawa* 29.09.2020 Data wypłaty 13.10.2020 Data wza 29.06.2020
Uwagi:
łączna kwota dywidendy 1.507.258,64 zł = 555.000 zł tj. cały zysk za 2019 r. + 952.258,64 zł z niepodzielonych zysków z ub. lat
IMS (IMS) Propozycja Dywidendy Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,05 Data ust. prawa* 04.09.2020 Data wypłaty 18.09.2020 Data wza 28.08.2020
Uwagi:
projekt uchwały WZA
INDOS (INS) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,19 Data ust. prawa* 16.06.2020 Data wypłaty 30.06.2020 Data wza 02.06.2020
INPRO (INP) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,15 Data ust. prawa* 03.08.2020 Data wypłaty 17.08.2020 Data wza 25.06.2020
INSTALKRK (INK) Propozycja Dywidendy Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,50 Data ust. prawa* 03.09.2020 Data wypłaty 15.09.2020 Data wza 22.08.2020
Uwagi:
projekt uchwały WZA
INTERNITY (INT) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,13 Data ust. prawa* 10.07.2020 Data wypłaty 17.07.2020 Data wza 02.07.2020
IZOSTAL (IZS) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,11 Data ust. prawa* 24.07.2020 Data wypłaty 12.08.2020 Data wza 24.06.2020
KANCELWEC (KPI) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,02 Data ust. prawa* 10.09.2020 Data wypłaty 24.09.2020 Data wza 26.06.2020
KETY (KTY) Propozycja Dywidendy Dywidenda brutto na akcję [PLN] 30,73 Data ust. prawa* 21.09.2020 Data wypłaty (1) 06.10.2020 (2) 04.11.2020 Data wza 20.08.2020
Uwagi:
projekt uchwały WZA; łączna kwota dywidendy 294.838.892,81 zł = 205.005.839,37 zł z zysku za 2019 r. + 89.833.053,44 zł z zysków z lat ubiegłych; dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach: 6 października 2020 r. 10,14 zł na akcję (łącznie 97.288.199,58 zł) i 4 listopada 2020 r. 20,59 zł na akcję (łącznie 197.550.693,23 zł)
KGL (KGL) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,34 Data ust. prawa* 25.06.2020 Data wypłaty 16.07.2020 Data wza 04.06.2020
KOMPAP (KMP) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,30 Data ust. prawa* 16.07.2020 Data wypłaty 13.08.2020 Data wza 02.07.2020
KREC (KRC) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,30 Data ust. prawa* 31.07.2020 Data wypłaty 28.10.2020 Data wza 21.07.2020
KRKA (KRK) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 4,25 Data ust. prawa* 22.07.2020 Data wypłaty 23.07.2020 Data wza 09.07.2020
Uwagi:
dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
KRUK (KRU) Propozycja Dywidendy Dywidenda brutto na akcję [PLN] 5,00 Data ust. prawa* 07.09.2020 Data wypłaty 14.09.2020 Data wza 31.08.2020
Uwagi:
projekt uchwały WZA; akcjonariusze zdecydują, czy 95 mln zł z zysku netto spółki za 2019 rok trafi na skup do 271 tys. akcji własnych, po cenie 350 zł za sztukę, czy na wypłatę 5 zł dywidendy na jedną akcję
KRUSZWICA (KSW) Propozycja Dywidendy Dywidenda brutto na akcję [PLN] 2,80 Data ust. prawa* 20.08.2020 Data wypłaty 09.09.2020 Data wza -
Uwagi:
rekomendacja zarządu i RN
KRVITAMIN (KVT) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,24 Data ust. prawa* 02.05.2020 Data wypłaty 14.05.2020 Data wza 27.04.2020
LABOPRINT (LAB) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,15 Data ust. prawa* 20.07.2020 Data wypłaty 17.08.2020 Data wza 09.07.2020
LENA (LEN) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,24 Data ust. prawa* 15.06.2020 Data wypłaty 29.06.2020 Data wza 01.06.2020
LENTEX (LTX) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 1,00 Data ust. prawa* 14.07.2020 Data wypłaty 23.07.2020 Data wza 04.06.2020
Uwagi:
uchwalono dywidendę 0,65 zł na akcję; spółka wypłaci również 0,35 zł dywidendy dodatkowej, z kapitału zapasowego; NWZA 2.07.2020 r. podjęło uchwałę w tej sprawie, łączna wysokość dywidendy wynosi 43.971.523,00 zł, co daje dywidendę w wys. 1,00 zł na akcję
LIVECHAT (LVC) Propozycja Dywidendy Dywidenda brutto na akcję [PLN] 2,48 Data ust. prawa* 30.07.2020 Data wypłaty 06.08.2020 Data wza -
Uwagi:
rok obrotowy 2019/2020 trwa od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.; wartość dywidendy na jednąą akcję wyniesie 2,48 PLN (wliczając w to zaliczkę na poczet spodziewanej dywidendy wypłaconą w styczniu 2020 r. oraz planowaną drugą zaliczkę na poczet dywidendy - wartość pierwszej zaliczki wyniosła 0,60 zł na jedną akcję, a planowana wartość drugiej zaliczki to również 0,60 zł na jedną akcję); kwota pozostała do wypłaty to 1,28 zł na jedną akcję
LOTOS (LTS) Propozycja Dywidendy Dywidenda brutto na akcję [PLN] 1,00 Data ust. prawa* 14.09.2020 Data wypłaty 28.09.2020 Data wza -
MAKARONPL (MAK) Propozycja Dywidendy Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,25 Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza -
Uwagi:
rekomendacja zarządu
MAXCOM (MXC) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 2,00 Data ust. prawa* 03.07.2020 Data wypłaty 23.07.2020 Data wza 23.06.2020
Uwagi:
łaczna kwota dywidendy 5.400,00 zł = 3.014,00 zł tj. cały zysk za 2019 r. + 2.386,00 zł z kapitału zapasowego
MENNICA (MNC) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,50 Data ust. prawa* 06.06.2020 Data wypłaty 16.06.2020 Data wza 01.06.2020
Uwagi:
dywidenda wypłacona z zysku z lat ubiegłych przekazanego na kapitał zapasowy
MERCATOR (MRC) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,50 Data ust. prawa* 19.06.2020 Data wypłaty 26.06.2020 Data wza 03.06.2020
Uwagi:
wypłata dywidendy z zysków z lat ubiegłych
MIRBUD (MRB) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,02 Data ust. prawa* 07.07.2020 Data wypłaty 13.08.2020 Data wza 30.06.2020
MOBRUK (MBR) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 10,25 Data ust. prawa* 22.06.2020 Data wypłaty 29.06.2020 Data wza 15.06.2020
Uwagi:
druga wypłata dywidendy za 2019 r. 3.03.2020 r. NWZA przeznaczyło na wypłatę dywidendy 12.330.226,35 zł, tj. 3,51 zł na akcję; dywidenda wypłacona z kapitału zapasowego; ustalenie prawa 12.03.2020 r., wypłata 19.03.2020 r.
MSM (MSM) Propozycja Dywidendy Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,17 Data ust. prawa* 15.09.2020 Data wypłaty 06.10.2020 Data wza 31.08.2020
Uwagi:
projekt uchwały WZA
NEUCA (NEU) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 8,65 Data ust. prawa* 21.05.2020 Data wypłaty 28.05.2020 Data wza 05.05.2020
Uwagi:
wypłata dywidendy z kapitału zapasowego
NEWAG (NWG) Propozycja Dywidendy Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,75 Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza 25.08.2020
Uwagi:
projekt uchwały WZA
NOVITA (NVT) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 5,20 Data ust. prawa* 25.09.2020 Data wypłaty 05.10.2020 Data wza 30.06.2020
NTTSYSTEM (NTT) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,07 Data ust. prawa* 30.09.2020 Data wypłaty 20.10.2020 Data wza 30.06.2020
ODLEWNIE (ODL) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,25 Data ust. prawa* 28.08.2020 Data wypłaty 11.09.2020 Data wza 28.07.2020
OEX (OEX) Propozycja Dywidendy Dywidenda brutto na akcję [PLN] 2,32 Data ust. prawa* 03.09.2020 Data wypłaty 11.09.2020 Data wza 25.08.2020
Uwagi:
projekt uchwały WZA
OPONEO.PL (OPN) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,10 Data ust. prawa* 15.07.2020 Data wypłaty 20.07.2020 Data wza 07.07.2020
PASSUS (PAS) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,05 Data ust. prawa* 20.08.2020 Data wypłaty 19.11.2020 Data wza 04.06.2020
PEKABEX (PBX) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,16 Data ust. prawa* 28.07.2020 Data wypłaty 31.07.2020 Data wza 21.07.2020
PEPEES (PPS) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,12 Data ust. prawa* 01.07.2020 Data wypłaty 31.07.2020 Data wza 21.04.2020
PGNIG (PGN) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,09 Data ust. prawa* 20.07.2020 Data wypłaty 03.08.2020 Data wza 24.06.2020
PGSSOFT (PSW) Propozycja Dywidendy Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,05 Data ust. prawa* 15.09.2020 Data wypłaty 25.09.2020 Data wza 31.08.2020
Uwagi:
projekt uchwały WZA
PKNORLEN (PKN) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 1,00 Data ust. prawa* 14.07.2020 Data wypłaty 28.07.2020 Data wza 05.06.2020
PLASTBOX (PLX) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,09 Data ust. prawa* 21.08.2020 Data wypłaty 01.10.2020 Data wza 03.08.2020
PLAY (PLY) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 1,65 Data ust. prawa* 04.05.2020 Data wypłaty 12.05.2020 Data wza 07.04.2020
Uwagi:
wypłata dywidendy okresowej
PLAYWAY (PLW) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 9,46 Data ust. prawa* 22.06.2020 Data wypłaty 30.06.2020 Data wza 15.06.2020
Uwagi:
łączna kwota dywidendy 62.436.000,00 zł = 60 842 953,74 zł tj. cały zysk za 2019 r. + 1.586.990,49 zł z zysku zatrzymanego z lat ubiegłych + 6.055,77 zł z kapitału zapasowego
POLAR (PLR) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,28 Data ust. prawa* 25.08.2020 Data wypłaty 03.09.2020 Data wza 30.06.2020
PRAGMAFA (PRF) Propozycja Dywidendy Dywidenda brutto na akcję [PLN] 3,90 Data ust. prawa* 23.10.2020 Data wypłaty 30.10.2020 Data wza 26.08.2020
Uwagi:
projekt uchwały WZA; łączna kwota dywidendy 10.733.451,30 zł = 6.878.324,58 zł tj. cały zysk za 2019 r. + 3.855.126,72 zł z kapitału zapasowego
PROJPRZEM (PJP) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,60 Data ust. prawa* 29.09.2020 Data wypłaty 13.10.2020 Data wza 29.06.2020
PULAWY (ZAP) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 5,45 Data ust. prawa* 02.07.2020 Data wypłaty 16.07.2020 Data wza 23.06.2020
RONSON (RON) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,06 Data ust. prawa* 05.08.2020 Data wypłaty 24.08.2020 Data wza 30.06.2020
ROPCZYCE (RPC) Propozycja Dywidendy Dywidenda brutto na akcję [PLN] 1,00 Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza 28.08.2020
Uwagi:
projekt uchwaly WZA
SIMPLE (SME) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,55 Data ust. prawa* 17.07.2020 Data wypłaty 23.07.2020 Data wza 30.06.2020
SNIEZKA (SKA) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 2,60 Data ust. prawa* 01.07.2020 Data wypłaty 15.07.2020 Data wza 16.06.2020
SONEL (SON) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,40 Data ust. prawa* 07.07.2020 Data wypłaty 28.07.2020 Data wza 23.06.2020
STALEXP (STX) Propozycja Dywidendy Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,05 Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza -
Uwagi:
rekomendacja zarządu i RN; łączna kwota dywidendy 12.363.101,15 zł = 10.396.725,91 zł tj. cały zysk za 2019 r. + 1.966.375,24 zł z kapitału zapasowego
STALPROFI (STF) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,07 Data ust. prawa* 24.09.2020 Data wypłaty 15.10.2020 Data wza 25.06.2020
SUNEX (SNX) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,10 Data ust. prawa* 09.07.2020 Data wypłaty 13.07.2020 Data wza 30.06.2020
TALANX (TNX) Propozycja Dywidendy Dywidenda brutto na akcję [PLN] 1,50 Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza -
Uwagi:
rekomendacja zarządu; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
TELIANI (TLV) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,02 Data ust. prawa* 31.07.2020 Data wypłaty 31.08.2020 Data wza 15.07.2020
TIM (TIM) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,80 Data ust. prawa* - Data wypłaty 20.12.2019 Data wza 29.06.2020
Uwagi:
ww. kwota została wypłacona 20 grudnia 2019 r. tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2019 r.; łączna kwota zaliczki na poczet dywidendy 17.759.360 zł = 5.549.800 zł z zysku wypracowanego przez spółkę w okresie 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r. + 12.209.560 zł z funduszu dywidendowego
TORPOL (TOR) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,90 Data ust. prawa* 31.07.2020 Data wypłaty 30.10.2020 Data wza 25.06.2020
TOYA (TOA) Propozycja Dywidendy Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,38 Data ust. prawa* 24.11.2020 Data wypłaty 14.12.2020 Data wza 31.08.2020
Uwagi:
projekt uchwały WZA
TRANSPOL (TRN) Propozycja Dywidendy Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,09 Data ust. prawa* 14.12.2020 Data wypłaty 22.12.2020 Data wza 27.08.2020
Uwagi:
projekt uchwały WZA; łaczna kwota dywidendy 2.035.008,18 zł = 1.565.592,52 zł tj. cały zysk za 2019 r. + 469.415,66 zł z kapitału zapasowego
TSGAMES (TEN) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 3,78 Data ust. prawa* 29.05.2020 Data wypłaty 10.06.2020 Data wza 20.05.2020
ULMA (ULM) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 2,60 Data ust. prawa* 18.05.2020 Data wypłaty 25.05.2020 Data wza 06.05.2020
ULTGAMES (ULG) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,40 Data ust. prawa* 03.07.2020 Data wypłaty 17.07.2020 Data wza 27.05.2020
UNIBEP (UNI) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,22 Data ust. prawa* 01.07.2020 Data wypłaty (1) 10.07.2020 (2) 01.10.2020 Data wza 15.06.2020
Uwagi:
wypłata dywidendy w dwóch transzach: 10 lipca 2020 r. - 0,11 zł na akcję; 1 października 2020 r. - 0,11 zł na akcję
UNIMOT (UNT) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 1,97 Data ust. prawa* 18.06.2020 Data wypłaty 09.07.2020 Data wza 03.06.2020
VERBICOM (VRB) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,03 Data ust. prawa* 16.10.2020 Data wypłaty 22.12.2020 Data wza 23.07.2020
VINDEXUS (VIN) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,10 Data ust. prawa* 13.07.2020 Data wypłaty 21.07.2020 Data wza 06.07.2020
VOXEL (VOX) Propozycja Dywidendy Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,91 Data ust. prawa* 26.08.2020 Data wypłaty 11.09.2020 Data wza 19.08.2020
Uwagi:
projekt uchwały WZA
WADEX (WAX) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,40 Data ust. prawa* 10.06.2020 Data wypłaty 24.06.2020 Data wza 02.06.2020
WASKO (WAS) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,02 Data ust. prawa* 17.07.2020 Data wypłaty 31.07.2020 Data wza 30.06.2020
WAWEL (WWL) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 30,00 Data ust. prawa* 08.06.2020 Data wypłaty 16.06.2020 Data wza 27.05.2020
XPLUS (XPL) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,06 Data ust. prawa* 29.07.2020 Data wypłaty 05.08.2020 Data wza 22.07.2020
XTRADEBDM (XTB) Dywidenda uchwalona przez wza Dywidenda brutto na akcję [PLN] 0,24 Data ust. prawa* 30.04.2020 Data wypłaty 15.05.2020 Data wza 20.04.2020


Dowiedz się więcej na temat: dywidenda | dywidendy za 2019 r.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »