Reklama

Dywidendy za 2019 r. (wypłata w 2020 r.)

Wielu inwestorów w świecie, a teraz także w Polsce kupuje akcje spółek i traktuje je jako długofalową okazję do zarobku. Nie tylko na rosnącej cenie - wszak nie zawsze tak jest - lecz często na dywidendzie. Czym jest ta specyficzna nagroda z zysku przedsiębiorstwa? Lista dywidend za 2019 r. wypłacanych przez spółki giełdowe znajduje się na końcu artykułu.

Dywidenda (łac. dividendum - rzecz do podziału) to część zysku netto (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) spółki kapitałowej przeznaczona dla jedynego wspólnika albo akcjonariusza lub podziału pomiędzy wspólników lub akcjonariuszy.

Wysokość dywidendy wyliczana jest na podstawie rocznego wyniku finansowego spółki. O wysokości dywidendy i terminie jej wypłaty decyduje walne zgromadzenie w przypadku spółki akcyjnej lub zgromadzenie wspólników w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Warunkami wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych są:

Reklama

- zakończenie roku obrotowego (KSH dopuszcza jednak wypłaty akcjonariuszom lub udziałowcom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy),

- sporządzenie sprawozdania finansowego, a w jednostkach zobowiązanych do badania sprawozdania również jego zbadanie przez biegłego rewidenta, przy czym opinia biegłego rewidenta musi być co najmniej "bez zastrzeżeń" lub "z zastrzeżeniami",

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez walne zgromadzenie (lub zgromadzenie wspólników),

- podjęcie decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy.

Dywidenda może być wypłacana z zysku netto ostatniego roku obrotowego lub niepodzielonych zysków z lat poprzednich, a także z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych (pod warunkiem, że powstały one z zysku spółki). Dywidenda ma zwykle formę pieniężną, ale może być wypłacana także w formie rzeczowej (np. w postaci akcji, nieruchomości itp.).

Dywidenda może zostać wypłacona w następujących formach:
- pieniądze,
- inne aktywa, które podmiot posiada.

Wysokość dywidendy wskazuje horyzont spółki na najbliższe miesiące oraz jej plany inwestycyjne. Jeśli zarząd spółki zarekomenduje niższą dywidendę, oznacza to, że większa część zysku pozostanie w spółce. Zwykle oznacza to, że środki te będą przeznaczone na dalsze inwestycje, a co za tym idzie umocnienie wyników spółki. Dla inwestora ważne natomiast jest, czy spółka wypłaca dywidendę regularnie oraz w jakiej wielkości (patrz: polityka dywidendowa). Dane te można znaleźć w sprawozdaniach finansowych spółki.

Dla spółki giełdowej cena akcji zostaje pomniejszona o wartość wypłacanej dywidendy. (wiki)

Lista spółek wypłacających dywidendy za 2019 r.:

--------

* pamiętaj o 2-dniowym okresie rozliczenia transakcji (obowiązuje od października 2014 r.; wcześniej obowiązywał 3-dniowy okres rozliczenia transakcji)
* pamiętaj, że twoja dywidenda zostanie pomniejszona o należny podatek zryczałtowany w wys. 19 proc.
UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu "uwagi"

--------

Spółka Status Dywidenda brutto na akcję Data ustalenia prawa* Data wypłaty Data wza
7FIT (7FT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,06 PLN Data ust. prawa* 26.08.2020 Data wypłaty 22.09.2020 Data wza 17.08.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
AB (ABE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,44 PLN Data ust. prawa* 31.12.2020 Data wypłaty 12.01.2021 Data wza 22.12.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.07.2019 - 30.06.2020
ABAK (ABK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,08 PLN Data ust. prawa* 12.08.2020 Data wypłaty 20.08.2020 Data wza 28.07.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
AC (ACG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,85 PLN Data ust. prawa* 15.09.2020 Data wypłaty 30.09.2020 Data wza 31.08.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
ACART (ACA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,03 PLN Data ust. prawa* 16.07.2020 Data wypłaty 27.07.2020 Data wza 26.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; w tym 40,51 tys. PLN z kapitału zapasowego
AMBRA (AMB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,70 PLN Data ust. prawa* 30.10.2019 Data wypłaty 14.11.2019 Data wza 20.10.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.07.2019 - 30.06.2020
AMBRA (AMB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,70 PLN Data ust. prawa* 27.10.2020 Data wypłaty 17.11.2020 Data wza 20.10.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.07.2019 - 30.06.2020
AMICA (AMC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,00 PLN Data ust. prawa* 04.09.2020 Data wypłaty 14.09.2020 Data wza 27.08.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
APATOR (APT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,10 PLN Data ust. prawa* 17.08.2020 Data wypłaty 31.08.2020 Data wza 02.07.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; zaliczka 0,45 PLN (03.12.2019)
APLISENS (APN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,25 PLN Data ust. prawa* 23.07.2020 Data wypłaty 06.08.2020 Data wza 25.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
APNPROM (PRO) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 16.12.2019 Data wypłaty 23.12.2019 Data wza 29.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; zaliczka
APS (APS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,35 PLN Data ust. prawa* 06.07.2020 Data wypłaty 14.07.2020 Data wza 26.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
APSENERG (APE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN Data ust. prawa* 15.05.2020 Data wypłaty 25.05.2020 Data wza 05.05.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
AQUA (AQU) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,73 PLN Data ust. prawa* 01.07.2020 Data wypłaty 14.07.2020 Data wza 22.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
ASBIS (ASB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,14 USD Data ust. prawa* 21.05.2020 Data wypłaty 04.06.2020 Data wza 06.05.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; zaliczka 0,06 USD (19.12.2019)
ASSECOBS (ABS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,80 PLN Data ust. prawa* 19.05.2020 Data wypłaty 05.06.2020 Data wza 28.04.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
ASSECOP (ACP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,01 PLN Data ust. prawa* 05.06.2020 Data wypłaty 17.06.2020 Data wza 27.05.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; w tym: 43.032,29 tys. PLN z kapitału zapasowego
ASSECOSE (ASE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,74 PLN Data ust. prawa* 25.06.2020 Data wypłaty 08.07.2020 Data wza 16.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
ATCCAR (ATA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,28 PLN Data ust. prawa* 25.08.2020 Data wypłaty 03.09.2020 Data wza 30.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
ATENDE (ATD) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,22 PLN Data ust. prawa* 24.07.2020 Data wypłaty 10.08.2020 Data wza 26.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
ATLANTA (ATP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,28 PLN Data ust. prawa* 09.03.2020 Data wypłaty 27.03.2020 Data wza 16.12.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.07.2019 - 30.06.2020
ATMG (ATG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,08 PLN Data ust. prawa* 10.08.2020 Data wypłaty 17.08.2020 Data wza 03.08.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
BETOMAX (BTX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,49 PLN Data ust. prawa* 22.07.2020 Data wypłaty 29.07.2020 Data wza 15.07.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
BIOGENED (BGD) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 15.09.2020 Data wypłaty 16.11.2020 Data wza 16.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
BIOPLAN (BIP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,33 PLN Data ust. prawa* 10.09.2020 Data wypłaty 24.09.2020 Data wza 24.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
BUDIMEX (BDX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 4,56 PLN Data ust. prawa* 01.07.2020 Data wypłaty 14.07.2020 Data wza 18.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
BUDIMEX (BDX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 4,56 PLN Data ust. prawa* 11.10.2021 Data wypłaty 18.10.2021 Data wza 18.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
CAPPARK (CPG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,10 PLN Data ust. prawa* 26.05.2020 Data wypłaty 09.06.2020 Data wza 18.05.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
CARLSON (CAI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,02 PLN Data ust. prawa* 14.09.2020 Data wypłaty 23.09.2020 Data wza 02.09.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
CARPATHIA (CRC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,08 PLN Data ust. prawa* 18.09.2020 Data wypłaty 09.10.2020 Data wza 27.08.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
CASPARAM (CSR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,74 PLN Data ust. prawa* 23.06.2020 Data wypłaty 02.07.2020 Data wza 10.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
CDA (CDA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,70 PLN Data ust. prawa* 30.03.2020 Data wypłaty 31.03.2020 Data wza 23.03.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
CEZ (CEZ) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 34,00 CZK Data ust. prawa* 03.07.2020 Data wypłaty 03.08.2020 Data wza 29.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.01.2019
CITYSERV (CTS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,09 EUR Data ust. prawa* 30.06.2020 Data wypłaty 26.07.2020 Data wza 26.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; 0,127 EUR dywidenda dodatkowa (28.11.2020)
CITYSERV (CTS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,09 EUR Data ust. prawa* 30.10.2020 Data wypłaty 28.11.2020 Data wza 26.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; 0,127 EUR dywidenda dodatkowa (28.11.2020)
CLNPHARMA (CLN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,08 PLN Data ust. prawa* 02.06.2020 Data wypłaty 19.06.2020 Data wza 19.05.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
COMARCH (CMR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,50 PLN Data ust. prawa* 06.07.2020 Data wypłaty 16.07.2020 Data wza 24.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
CYFPOLS (CPS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,35 PLN (2) 0,65 PLN Data ust. prawa* 15.10.2020 Data wypłaty (1) 22.10.2020 (2) 11.01.2021 Data wza 23.07.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; w tym: 52.743,89 tys. PLN z kapitału zapasowego
DEBICA (DBC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 4,08 PLN Data ust. prawa* 09.10.2020 Data wypłaty 17.12.2020 Data wza 25.08.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
DECORA (DCR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,50 PLN Data ust. prawa* 10.06.2020 Data wypłaty 24.06.2020 Data wza 29.05.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
DEKTRA (DKR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,40 PLN Data ust. prawa* 18.06.2020 Data wypłaty 02.07.2020 Data wza 06.05.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
DELKO (DEL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,45 PLN Data ust. prawa* 16.07.2020 Data wypłaty 30.07.2020 Data wza 30.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
DEVELIA (DVL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 18.09.2020 Data wypłaty 02.10.2020 Data wza 31.08.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
DOMDEVEL (DOM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 9,50 PLN Data ust. prawa* 07.09.2020 Data wypłaty 14.09.2020 Data wza 31.08.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
DSTREAM (DOW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,04 PLN Data ust. prawa* 30.09.2020 Data wypłaty 14.10.2020 Data wza 31.08.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
EDINV (EDI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,31 PLN Data ust. prawa* 30.04.2020 Data wypłaty 15.05.2020 Data wza 23.04.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
EFEKT (EFK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,01 PLN Data ust. prawa* 11.09.2020 Data wypłaty 26.11.2020 Data wza 28.08.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; dywidenda na akcję uprzywilejowaną - 0,012 PLN
EKOPOL (EGH) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 14.07.2020 Data wypłaty 27.07.2020 Data wza 29.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; dywidenda na akcje uprzywilejowane: 0,15 PLN
EUROSNAC (ECK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,01 PLN Data ust. prawa* 18.08.2020 Data wypłaty 01.09.2020 Data wza 04.08.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
EUROTAX (ETX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,20 PLN (2) 0,10 PLN Data ust. prawa* 14.07.2020 Data wypłaty (1) 22.07.2020 (2) 30.10.2020 Data wza 03.07.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
FEERUM (FEE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,50 PLN Data ust. prawa* 10.09.2020 Data wypłaty 30.09.2020 Data wza 29.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
FERRO (FRO) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,40 PLN Data ust. prawa* 01.10.2020 Data wypłaty 20.10.2020 Data wza 31.08.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
GEOTRANS (GTS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,80 PLN Data ust. prawa* 19.06.2020 Data wypłaty 26.06.2020 Data wza 12.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; w tym: 940 tys. PLN z kapitału zapasowego
GHYDROGEN (GHY) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,02 PLN Data ust. prawa* 31.07.2020 Data wypłaty 31.08.2020 Data wza 15.07.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
GPW (GPW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,40 PLN Data ust. prawa* 28.07.2020 Data wypłaty 11.08.2020 Data wza 22.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
GRMEDIA (GME) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,16 PLN Data ust. prawa* 26.06.2020 Data wypłaty 03.07.2020 Data wza 19.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
GRODNO (GRN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,08 PLN Data ust. prawa* 27.10.2020 Data wypłaty 10.11.2020 Data wza 20.10.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.04.2019 - 31.03.2020
HORTICO (HOR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN Data ust. prawa* 09.07.2020 Data wypłaty 30.07.2020 Data wza 30.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
HYDROTOR (HDR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 14.08.2020 Data wypłaty 08.09.2020 Data wza 27.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
IFIRMA (IFI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,16 PLN Data ust. prawa* 09.12.2019 Data wypłaty 16.12.2019 Data wza 30.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; 4 zaliczki po 0,04 PLN
IFIRMA (IFI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,16 PLN Data ust. prawa* 16.03.2020 Data wypłaty 23.03.2020 Data wza 30.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; 4 zaliczki po 0,04 PLN
IFIRMA (IFI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,16 PLN Data ust. prawa* 31.08.2020 Data wypłaty 07.09.2020 Data wza 30.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; 4 zaliczki po 0,04 PLN
IFIRMA (IFI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,16 PLN Data ust. prawa* 09.12.2020 Data wypłaty 16.12.2020 Data wza 30.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; 4 zaliczki po 0,04 PLN
IMCSA (IMC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,45 EUR Data ust. prawa* 21.08.2020 Data wypłaty - Data wza 30.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; zaliczka 0,45 EUR (29.08.2019), zysk netto przeliczono z USD
IMMOBILE (GKI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,02 PLN Data ust. prawa* 29.09.2020 Data wypłaty 13.10.2020 Data wza 29.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; w tym: 952,26 tys. PLN z zysków lat ubiegłych
INDOS (INS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,19 PLN Data ust. prawa* 16.06.2020 Data wypłaty 30.06.2020 Data wza 02.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
INPRO (INP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,15 PLN Data ust. prawa* 03.08.2020 Data wypłaty 17.08.2020 Data wza 25.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
INSTAL_K (INK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,00 PLN Data ust. prawa* 03.09.2020 Data wypłaty 15.09.2020 Data wza 22.08.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
INTERMED (IMS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN Data ust. prawa* 04.09.2020 Data wypłaty 18.09.2020 Data wza 28.08.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
INTERNIT (INT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,13 PLN Data ust. prawa* 10.07.2020 Data wypłaty 17.07.2020 Data wza 02.07.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
INTERRAO (IRL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,70 EUR Data ust. prawa* 12.05.2020 Data wypłaty 18.05.2020 Data wza 27.04.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
INTROL (INL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,38 PLN Data ust. prawa* 15.10.2020 Data wypłaty 23.10.2020 Data wza 30.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; dywidenda nadzwyczajna uchwalona 07.10.2020
IPFPLC (IPF) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza 30.04.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; zaliczka 0,046 GBP (04.10.2019)
IZOSTAL (IZS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,11 PLN Data ust. prawa* 24.07.2020 Data wypłaty 12.08.2020 Data wza 24.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
KANCELWE (KPI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,02 PLN Data ust. prawa* 10.09.2020 Data wypłaty 24.09.2020 Data wza 26.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
KERNEL (KER) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,42 USD Data ust. prawa* 23.04.2020 Data wypłaty 30.04.2020 Data wza 10.12.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.07.2019 - 30.06.2020
KETY (KTY) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 11,00 PLN (2) 24,00 PLN Data ust. prawa* 21.09.2020 Data wypłaty (1) 06.10.2020 (2) 04.11.2020 Data wza 20.08.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; w tym: 131.713,31 tys. PLN z kapitału zapasowego
KGL (KGL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,34 PLN Data ust. prawa* 25.06.2020 Data wypłaty 16.07.2020 Data wza 04.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
KOMPAP (KMP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,39 PLN Data ust. prawa* 16.07.2020 Data wypłaty 13.08.2020 Data wza 02.07.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
KRKA (KRK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 4,25 EUR Data ust. prawa* 22.07.2020 Data wypłaty 23.07.2020 Data wza 09.07.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
KRUSZWIC (KSW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,80 PLN Data ust. prawa* 16.09.2020 Data wypłaty 07.10.2020 Data wza 26.08.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
KRVITAMI (KVT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,24 PLN Data ust. prawa* 02.05.2020 Data wypłaty 14.05.2020 Data wza 27.04.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
KRYNICKI (KRC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 31.07.2020 Data wypłaty 28.10.2020 Data wza 21.07.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
LABOPRIN (LAB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,15 PLN Data ust. prawa* 20.07.2020 Data wypłaty 17.08.2020 Data wza 09.07.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
LENA (LEN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,30 PLN Data ust. prawa* 15.06.2020 Data wypłaty 29.06.2020 Data wza 01.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; w tym: 1.492,50 tys. PLN z zysków lat poprzednich
LENTEX (LTX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 14.07.2020 Data wypłaty 23.07.2020 Data wza 04.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; w tym dywidenda nadzwyczajna: 0,35 PLN z zysków lat poprzednich
LIVECHAT (LVC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,48 PLN Data ust. prawa* 14.08.2019 Data wypłaty 21.08.2019 Data wza 18.08.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.04.2019 - 31.03.2020; zaliczki: 0,60 PLN (09.01.2019) i 0,60 PLN (06.08.2020)
LOTOS (LTS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 14.09.2020 Data wypłaty 28.09.2020 Data wza 30.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
MAKARONY (MAK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,25 PLN Data ust. prawa* 01.10.2020 Data wypłaty 23.10.2020 Data wza 24.09.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
MALMAR (MMA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,08 PLN Data ust. prawa* 30.06.2020 Data wypłaty 07.07.2020 Data wza 22.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
MARVIPOL (MVP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,17 PLN Data ust. prawa* 15.09.2020 Data wypłaty 30.09.2020 Data wza 31.08.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
MASSMEDICA (MSM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,17 PLN Data ust. prawa* 15.09.2020 Data wypłaty 06.10.2020 Data wza 31.08.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
MAXCOM (MXC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,00 PLN Data ust. prawa* 03.07.2020 Data wypłaty 23.07.2020 Data wza 23.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; w tym 2.386,00 tys. PLN z kapitału zapasowego
MENNICA (MNC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,50 PLN Data ust. prawa* 06.06.2020 Data wypłaty 16.06.2020 Data wza 01.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; z kapitału zapasowego
MERCATOR (MRC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,50 PLN Data ust. prawa* 19.06.2020 Data wypłaty 26.06.2020 Data wza 03.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; z kapitału zapasowego
MERCOR (MCR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,25 PLN Data ust. prawa* 11.12.2020 Data wypłaty 18.12.2020 Data wza 28.09.2010
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.04.2019 - 31.03.2020
MIRBUD (MRB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,02 PLN Data ust. prawa* 07.07.2020 Data wypłaty 13.08.2020 Data wza 30.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
MLPGR (MLG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,22 PLN Data ust. prawa* 20.12.2019 Data wypłaty - Data wza 29.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; zaliczka
MOBRUK (MBR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 13,76 PLN Data ust. prawa* 12.03.2020 Data wypłaty 17.03.2020 Data wza 15.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; w tym dodatkowa dywidenda uchwalona 03.03.2020: 12.330,23 tys. PLN z kapitału zapasowego (3,51 PLN)
MOBRUK (MBR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 13,76 PLN Data ust. prawa* 22.06.2020 Data wypłaty 29.06.2020 Data wza 15.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; w tym dodatkowa dywidenda uchwalona 03.03.2020: 12.330,23 tys. PLN z kapitału zapasowego (3,51 PLN)
MOVIEGAMES (MOV) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,32 PLN Data ust. prawa* 30.09.2020 Data wypłaty 07.10.2020 Data wza 23.09.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
MPLVER (VER) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,11 PLN Data ust. prawa* 26.11.2019 Data wypłaty 06.12.2019 Data wza 30.10.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.05.2019 - 30.04.2020
MPLVER (VER) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,11 PLN Data ust. prawa* 24.11.2020 Data wypłaty 04.12.2020 Data wza 30.10.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.05.2019 - 30.04.2020
MWTRADE (MWT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,10 PLN Data ust. prawa* 22.05.2020 Data wypłaty 29.05.2020 Data wza 15.05.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; z kapitału zapasowego
NEUCA (NEU) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 8,65 PLN Data ust. prawa* 21.05.2020 Data wypłaty 28.05.2020 Data wza 05.05.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; z kapitału zapasowego
NEWAG (NWG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,50 PLN (2) 0,50 PLN Data ust. prawa* 02.09.2020 Data wypłaty (1) 09.09.2020 (2) 30.10.2020 Data wza 26.08.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; II raty
NOVITA (NVT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 5,20 PLN Data ust. prawa* 25.09.2020 Data wypłaty 05.10.2020 Data wza 30.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
NOVITA (NVT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 5,20 PLN Data ust. prawa* 01.12.2020 Data wypłaty 15.12.2020 Data wza 30.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
NTT (NTT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,07 PLN Data ust. prawa* 30.09.2020 Data wypłaty 20.10.2020 Data wza 30.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
NWAI (NWA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 15.05.2020 Data wypłaty 22.05.2020 Data wza 30.04.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
ODLEWNIE (ODL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,25 PLN Data ust. prawa* 28.08.2020 Data wypłaty 11.09.2020 Data wza 28.07.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
OEX (OEX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,00 PLN Data ust. prawa* 03.09.2020 Data wypłaty 11.09.2020 Data wza 25.08.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
OPONEO (OPN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 15.07.2020 Data wypłaty 20.07.2020 Data wza 07.07.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
PASSUS (PAS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN Data ust. prawa* 20.08.2020 Data wypłaty 19.11.2020 Data wza 04.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
PCCEXOL (PCX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN Data ust. prawa* 28.05.2020 Data wypłaty 05.06.2020 Data wza 20.05.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
PCCROKIT (PCR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,41 PLN Data ust. prawa* 27.05.2020 Data wypłaty 04.06.2020 Data wza 19.05.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
PEKABEX (PBX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,16 PLN Data ust. prawa* 28.07.2020 Data wypłaty 31.07.2020 Data wza 21.07.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
PEPEES (PPS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,12 PLN Data ust. prawa* 01.07.2020 Data wypłaty 31.07.2020 Data wza 21.04.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
PGNIG (PGN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,09 PLN Data ust. prawa* 20.07.2020 Data wypłaty 03.08.2020 Data wza 24.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
PGSSOFT (PSW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,50 PLN Data ust. prawa* 15.09.2020 Data wypłaty 25.09.2020 Data wza 31.08.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
PHN (PHN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,54 PLN Data ust. prawa* 17.08.2020 Data wypłaty 31.08.2020 Data wza 30.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
PKNORLEN (PKN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 14.07.2020 Data wypłaty 28.07.2020 Data wza 05.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
PLASTBOX (PLX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,09 PLN Data ust. prawa* 21.08.2020 Data wypłaty 01.10.2020 Data wza 03.08.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
PLAYWAY (PLW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 9,46 PLN Data ust. prawa* 22.06.2020 Data wypłaty 30.06.2020 Data wza 15.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; w tym: 1.593,05 tys. PLN z zysków z lat poprzednich i 6,06 tys. PLN z kapitału zapasowego
POLTRO (PTN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,06 PLN Data ust. prawa* 15.09.2020 Data wypłaty 29.09.2020 Data wza 28.08.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
PRF (PRF) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,90 PLN Data ust. prawa* 23.10.2020 Data wypłaty 30.10.2020 Data wza 26.08.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; w tym: 3.855,13 tys. PLN z kapitału zapasowego
PROJPRZM (PJP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,60 PLN Data ust. prawa* 29.09.2020 Data wypłaty 13.10.2020 Data wza 29.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
PULAWY (ZAP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 5,45 PLN Data ust. prawa* 02.07.2020 Data wypłaty 16.07.2020 Data wza 26.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
R22 (R22) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,85 PLN Data ust. prawa* 15.10.2019 Data wypłaty 22.10.2019 Data wza 09.06.2021
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.07.2019 - 31.12.2020; zaliczka 0,28 PLN (06.10.2020)
ROBINSON (RBS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza 22.04.2021
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.11.2019 - 31.10.2020
RONSON (RON_C) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,06 PLN Data ust. prawa* 05.08.2020 Data wypłaty 24.08.2020 Data wza 30.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
ROPCZYCE (RPC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 24.09.2020 Data wypłaty 12.10.2020 Data wza 28.08.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
SEKO (SEK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,45 PLN Data ust. prawa* 03.09.2020 Data wypłaty 11.09.2020 Data wza 26.08.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
SESCOM (SES) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,40 PLN Data ust. prawa* 25.03.2020 Data wypłaty 03.04.2020 Data wza 30.03.2021
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.10.2019 - 30.09.2020
SFDSA (SFD) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,01 PLN Data ust. prawa* 31.08.2020 Data wypłaty 14.09.2020 Data wza 24.08.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
SIMPLE (SME) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,55 PLN Data ust. prawa* 17.07.2020 Data wypłaty 23.07.2020 Data wza 30.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
SNIEZKA (SKA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,60 PLN Data ust. prawa* 01.07.2020 Data wypłaty 15.07.2020 Data wza 16.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
SONEL (SON) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,40 PLN Data ust. prawa* 07.07.2020 Data wypłaty 28.07.2020 Data wza 23.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
SONKA (SOK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,11 PLN Data ust. prawa* 03.09.2020 Data wypłaty 24.09.2020 Data wza 28.08.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
SOPHARM (SPH) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,12 BGN Data ust. prawa* 19.06.2020 Data wypłaty 03.08.2020 Data wza 05.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; zaliczka 0,05 BGN (27.12.2019)
STALEXP (STX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN Data ust. prawa* 26.06.2020 Data wypłaty 06.07.2020 Data wza 19.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; w tym: 1.966,38 tys. PLN z kapitału zapasowego
STALPROF (STF) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,07 PLN Data ust. prawa* 24.09.2020 Data wypłaty 15.10.2020 Data wza 25.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
SUNEX (SNX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 09.07.2020 Data wypłaty 13.07.2020 Data wza 30.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
SUWARY (SUW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,25 PLN Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza 29.03.2021
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.10.2019 - 30.09.2020; 2 raty: 0,63 PLN (28.04.2021) i 0,62 PLN (28.06.2021)
SYNEKTIK (SNT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,45 PLN Data ust. prawa* 10.03.2020 Data wypłaty 17.03.2020 Data wza 11.02.2021
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.10.2019 - 30.09.2020
TALEX (TLX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,40 PLN (2) 0,20 PLN Data ust. prawa* 24.06.2020 Data wypłaty (1) 02.07.2020 (2) 03.11.2020 Data wza 09.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; 2 raty: 0,40 PLN i 0,20 PLN
TIM (TIM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,80 PLN Data ust. prawa* 13.12.2019 Data wypłaty - Data wza 29.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; zaliczka
TORPOL (TOR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,90 PLN Data ust. prawa* 31.07.2020 Data wypłaty 30.10.2020 Data wza 25.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
TOYA (TOA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,80 PLN Data ust. prawa* 24.11.2020 Data wypłaty 14.12.2020 Data wza 31.08.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; w tym: 19.948,64 tys. PLN z kapitału zapasowego
TRANSPOL (TRN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,09 PLN Data ust. prawa* 14.12.2020 Data wypłaty 22.12.2020 Data wza 27.08.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; w tym: 469,42 tys. PLN z kapitału zapasowego
TSGAMES (TEN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,78 PLN Data ust. prawa* 29.05.2020 Data wypłaty 10.06.2020 Data wza 20.05.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
ULMA (ULM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,60 PLN Data ust. prawa* 18.05.2020 Data wypłaty 25.05.2020 Data wza 06.05.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
ULTGAMES (ULG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,40 PLN Data ust. prawa* 03.07.2020 Data wypłaty 17.07.2020 Data wza 27.05.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
UNIBEP (UNI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,11 PLN (2) 0,11 PLN Data ust. prawa* 01.07.2020 Data wypłaty (1) 10.07.2020 (2) 01.10.2020 Data wza 15.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; 2 raty: 0,11 PLN i 0,11 PLN
UNIMA (U2K) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,14 PLN Data ust. prawa* 30.09.2020 Data wypłaty 10.10.2020 Data wza 18.08.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
UNIMOT (UNT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,97 PLN Data ust. prawa* 18.06.2020 Data wypłaty 09.07.2020 Data wza 03.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
VERBICOM (VRB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,03 PLN Data ust. prawa* 16.10.2020 Data wypłaty 22.12.2020 Data wza 31.07.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; z kapitału zapasowego
VINDEXUS (VIN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 13.07.2020 Data wypłaty 21.07.2020 Data wza 06.07.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
VOXEL (VOX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,91 PLN Data ust. prawa* 26.08.2020 Data wypłaty 11.09.2020 Data wza 19.08.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
WADEX (WAX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,40 PLN Data ust. prawa* 10.06.2020 Data wypłaty 24.06.2020 Data wza 02.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
WARIMPEX (WXF) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,03 EUR Data ust. prawa* 08.10.2020 Data wypłaty 09.10.2020 Data wza 05.10.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
WASKO (WAS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,02 PLN Data ust. prawa* 17.07.2020 Data wypłaty 31.07.2020 Data wza 30.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
WAWEL (WWL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 30,00 PLN Data ust. prawa* 08.06.2020 Data wypłaty 16.06.2020 Data wza 27.05.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
WODKAN (WOD) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,45 PLN Data ust. prawa* 11.09.2020 Data wypłaty 22.09.2020 Data wza 28.08.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
XBSPROLOG (XBS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,10 PLN Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza 02.12.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.07.2019 - 30.06.2020
XPLUS (XPL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,06 PLN Data ust. prawa* 29.07.2020 Data wypłaty 05.08.2020 Data wza 22.07.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019
XTRADEBD (XTB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,24 PLN Data ust. prawa* 30.04.2020 Data wypłaty 15.05.2020 Data wza 20.04.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; zaliczka 0,34 PLN
ZYWIEC (ZWC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 15,00 PLN Data ust. prawa* 10.12.2019 Data wypłaty - Data wza 16.06.2020
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2019 - 31.12.2019; zaliczka: 15,00 PLN


Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »