Grupa Polsat: Rosnące wyniki, realizacja założonych celów

Zysk EBITDA grupy Cyfrowego Polsatu wyniósł w pierwszym kwartale 2021 roku 1.082,7 mln zł i był o 1,4 proc. wyższy od średniej oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes. Wynik wzrósł o 5,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku.

Przychody Cyfrowego Polsatu sięgnęły 2.987,4 mln zł i były o 0,7 proc. wyższe od konsensusu. W ujęciu rok do roku sprzedaż wzrosła o 4,9 proc.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Cyfrowego Polsatu sięgnął 389,6 mln zł i był o 22,4 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes, który wynosił 318,4 mln zł. Zysk wzrósł o 113,6 proc. rok do roku.

12 mln mieszkańców Polski w zasięgu 5G od Plusa

Grupa Polsat w I kwartale 2021 r. istotnie przyspieszyła rozbudowę pierwszej w Polsce sieci 5G, obejmując zasięgiem tej technologii już 12 milionów mieszkańców Polski. Zawarła innowacyjne partnerstwo z Cellnex Telecom, aby móc jeszcze szybciej rozwijać sieć 5G Plusa.

Reklama

Wśród innych istotnych wydarzeń I kwartału 2021 r. znalazły się m.in.: przedłużenie przez Telewizję Polsat praw do Ligi Mistrzów UEFA na trzy kolejne sezony, podpisanie umowy z Grupą ZE PAK na zakup zielonej energii z nowo budowanej największej w Polsce farmy fotowoltaicznej w Brudzewie oraz podpisanie warunkowej umowy nabycia 10 proc. udziałów w spółce eobuwie.pl.

Grupa Polsat świadczy 18,1 mln usług płatnej telewizji, Internetu i telefonii w modelu kontraktowym i przedpłaconym, a blisko 2,1 mln klientów skorzystało z możliwości połączenia usług w programie smartDOM. Przychody Grupy wzrosły do blisko 3 mld zł, wynik EBITDA do ok. 1,1 mld zł, a zysk netto do poziomu 390 mln zł.

- Zgodnie z obietnicą, szybko budujemy sieć 5G i już 12 mln klientów jest w jej zasięgu w Plusie. To istotnie wzmacnia naszą pozycję lidera technologii 5G i jest jednocześnie odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie klientów na nowoczesne i szybkie usługi transmisji danych - mówi Mirosław Błaszczyk, prezes zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela. - Podjęliśmy także działania, które przyniosą naszej Grupie nowe możliwości dalszego rozwoju - sieci 5G poprzez strategiczne partnerstwo z Cellnex Telecom, jak i w nowych obszarach - dzięki planowanemu nabyciu udziałów w spółce eobuwie.pl, która dynamicznie rozwija się na perspektywicznym rynku e-commerce.

Plus zasięgiem swojej najlepszej i najszybszej w Polsce sieci 5G objął już 12 milionów mieszkańców Polski, po niespełna roku od jej uruchomienia. Sieć 5G 2600 TDD Plusa jest obecna w ponad 160 miejscowościach we wszystkich 16 województwach, a łączna liczba stacji bazowych 5G Plusa przekroczyła 1500. Dynamiczna budowa i rozwój sieci w całej Polsce będą kontynuowane. Oferta operatora jest również stale powiększana o wysokiej jakości sprzęt umożliwiający korzystanie z tego najnowocześniejszego Internetu. W aktualnej ofercie znajduje się ponad 20 smartfonów i routerów z możliwością obsługi sieci 5G. Wkrótce pojawią się kolejne, atrakcyjne cenowo, produkty od czołowych światowych producentów.

W lutym br. Grupa Polsat ogłosiła zamiar nawiązania strategicznej współpracy z Cellnex Telecom. Zamysł tego partnerstwa oparty jest o innowacyjną koncepcję współdzielenia aktywnej i pasywnej infrastruktury, w ramach której operator mobilny skupia się przede wszystkim na zapewnieniu najwyżej jakości usług, a operator infrastrukturalny jest odpowiedzialny za dostarczenie zamówionej pojemności sieciowej w sposób najbardziej efektywny kosztowo.

Kolejne inwestycje i ochrona środowiska

Grupa Polsat zdecydowała również o podpisaniu warunkowej umowy nabycia pakietu 10 proc. akcji spółki eobuwie.pl za kwotę 500 mln zł. Jest to transakcja o charakterze inwestycji finansowej, a dodatkowo daje możliwość pozyskania kompetencji w perspektywicznym obszarze e-commerce, który może stanowić naturalny kierunek rozwoju Grupy w przyszłości.

Kontynuowana jest sprawna integracja portalu Interia.pl w ramach struktur Grupy Polsat, co pozwala realizować zgodnie z planem założone synergie. Dzięki podejmowanym działaniom w styczniu liczba użytkowników serwisów Grupy Polsat-Interia, według wyników badania Mediapanel, przekroczyła po raz pierwszy 20 mln, z kolei w kwietniu łączna liczba odsłon serwisów Grupy przebiła 2 mld, które zostały wygenerowane przez 21 mln użytkowników. Od początku badania Mediapanel, czyli od października 2020 r. Grupa Polsat-Interia istotnie zmniejszyła dystans do liderów rynku. Jednocześnie Interia.pl podejmuje szereg zmian w warstwie redakcyjnej - zwiększyła liczebność redakcji serwisów Sport, Wydarzenia i Pomponik, uruchomiła nowe jakościowo projekty, jak ekologiczna Zielona Interia czy weekendowy magazyn Tygodnik.

Telewizja Polsat nabyła prawa do pokazywania kolejnych trzech sezonów najważniejszych i najlepszych europejskich rozgrywek piłkarskich - Ligi Mistrzów UEFA. Prawa dotyczą wszystkich pól eksploatacji w latach 2021-2024 - w tym telewizji płatnej, bezpłatnej oraz Internetu. Dodatkowo, w pakiecie znajdują się mecze Superpucharu Europy UEFA oraz rozgrywki Młodzieżowej Ligi Mistrzów UEFA. Każdy kolejny sezon to 138 meczów Ligi Mistrzów UEFA, w tym mecz o Superpuchar Europy, a łącznie przez trzy lata to ponad 400 spotkań najlepszych klubów w Europie. Trzy kolejne sezony oznaczają, że Liga Mistrzów w kanałach Polsatu, to razem już 15 lat najlepszej europejskiej piłki w domach polskich kibiców.

W ramach kontynuowania działań prośrodowiskowych Grupa Polsat zaangażowała się w budowę największej farmy fotowoltaicznej w Polsce. Spółka ESOLEO, jako lider konsorcjum, wybuduje dla Grupy ZE PAK elektrownię fotowoltaiczną o mocy 70 MWp, która powstanie w Brudzewie na działkach o powierzchni ok. 100 ha, na zrekultywowanych gruntach, które uprzednio eksploatowano w procesie wydobycia węgla brunatnego metodą odkrywkową. Jednocześnie Grupa Polsat podpisała umowę na zakup całości zielonej energii wytwarzanej z tej elektrowni słonecznej i planuje w najbliższej przyszłości korzystać wyłącznie z czystej, zeroemisyjnej energii elektrycznej, przyczyniając się w ten sposób do ograniczenia emisji CO2 oraz redukcji swojego śladu węglowego.

Działania na rzecz ochrony środowiska i klimatu to tylko jeden z obszarów działalności społecznej Grupy Polsat. W ciągu ostatniego roku Grupa aktywnie angażowała się w pomoc w  walce z pandemią, wspierając służbę zdrowia, edukację, dzieci wykluczone cyfrowo czy seniorów. Przeznaczyła łącznie na ten cel ponad 50 mln złotych, a wśród przeprowadzonych wspólnie m.in. z Fundacją Polsat działań znalazły się m.in.: zakup 200 tysięcy testów na koronawirusa wraz z niezbędną aparaturą laboratoryjną, przekazanie 20 nowoczesnych respiratorów dla szpitali zakaźnych, zakup środków ochrony, specjalny blok reklamowy w Polsacie, a także 2200 tabletów dla dzieci wykluczonych cyfrowo.

Wzrost liczby świadczonych usług

Grupa Polsat świadczy 18,1 mln usług płatnej telewizji, Internetu i telefonii w modelu kontraktowym i przedpłaconym, a blisko 2,1 mln klientów skorzystało z możliwości połączenia usług w programie smartDOM. Dzięki udanej realizacji strategii multiplay i wprowadzaniu coraz to nowszych usług wzrósł średni miesięczny przychód od klienta, a wskaźnik odejść klientów - będący miarą ich zadowolenia z usług - utrzymuje się na bardzo niskim poziomie 6,7 proc.  

- Konsekwentnie realizujemy naszą strategię "Dla każdego. Wszędzie." oraz rozwijamy program smartDOM, który przynosi zakładane przez nas efekty. Nasze nowe usługi - taryfy 5G i telewizja internetowa OTT cieszą się rosnącym zainteresowaniem klientów - mówi Maciej Stec, wiceprezes ds. strategii Cyfrowego Polsatu i Polkomtela. - Prawie 2,1 mln klientów korzysta z usług multiplay, a średni przychód od klienta wzrósł o ponad 5 zł i przekroczył poziom 90 zł. Na stabilnym, bardzo niskim poziomie pozostaje wskaźnik rezygnacji, który jest najlepszą miarą wysokiej satysfakcji naszych klientów.

Najważniejsze dane operacyjne [1] za I kwartał 2021 roku dla segmentu usług B2C i B2B:

 • Liczba klientów usług multiplay, świadczonych m.in. w ramach flagowego programu smartDOM, wzrosła o 65 tys. r/r (3 proc.) do 2,077 mln, a łącznie posiadają oni 6,41 mln usług.

·         Łącznie Grupa Polsat świadczy 18,1 mln usług płatnej telewizji, internetu i telefonicznych, a ich liczba wzrosła o 3,8 proc. r/r.

 • Przyrost liczby usług kontraktowych - o 561 tys. (3,8 proc.) r/r do blisko 15,4 mln:

-        Wzrost liczby usług telefonii komórkowej - o 535 tys. (6,7 proc.) r/r do 8,5 mln, w efekcie skutecznej dosprzedaży usług oraz dbania o satysfakcję klientów,

-        Liczba usług płatnej telewizji była na wysokim poziomie 5 mln,

-        Stabilna baza usług Internetu wynosząca ok. 1,8 mln,

-        Każdy klient posiadał średnio 2,79 usługi z portfolio Grupy - wzrost wskaźnika nasycenia usługami przypadającymi na jednego klienta o 5,7 proc. r/r,

-        Wzrost średniego miesięcznego przychodu od klienta kontraktowego (ARPU) o ponad 5 zł r/r do 90,5 zł,

-        Wskaźnik odejść klientów (churn) na bardzo niskim poziomie - 6,7 proc. w skali roku.

·         Wzrost liczby usług prepaid oraz ich ARPU - 2,7 mln usług z wysokim ARPU na poziomie 21,5 zł (wzrost o 3,8 proc. r/r).

·         Klienci detaliczni Cyfrowego Polsatu i Plusa przetransferowali ok. 442 PB danych (wzrost o 27 proc. r/r).

Najważniejsze dane operacyjne za I kwartał 2021 dla segmentu mediowego:

 • Kanały Grupy Telewizji Polsat były w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej, osiągając wynik 24,1 proc. (9,3 proc. kanału głównego oraz 14,8 proc. kanałów tematycznych).
 • Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu zwiększyły o 3,4 proc. r/r do 271 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV wzrósł do poziomu 29,5 proc.

·         Wiodąca pozycja Grupy Polsat-Interia na rynku wydawców internetowych - 20,2 mln użytkowników oraz 1,7 mld odsłon średniomiesięcznie serwisów internetowych Grupy.

- Początek roku był stabilny na rynku reklamy telewizyjnej. Nasze kanały pozostają jednymi z najchętniej wybieranych, a wyniki oglądalności na poziomie 24,1% są zgodne z naszymi założeniami strategicznymi. Nasze przychody z reklamy TV rosły o ponad 3%, dzięki czemu nasz udział w rynku reklamy zwiększył się do 29,5%. Na uwagę zasługują historyczne wyniki serwisów Grupy Polsat-Interia, które co miesiąc odwiedza średnio już ponad 20 mln użytkowników - mówi Stanisław Janowski, prezes zarządu Telewizji Polsat. - Wiosenna ramówka została bardzo dobrze przyjęta przez widzów, co, mamy nadzieję, będzie miało odzwierciedlenie w wynikach drugiego kwartału. Z myślą o polskich kibicach przedłużyliśmy na kolejne trzy sezony prawa do Ligi Mistrzów UEFA.

Wzrost przychodów i EBITDA Grupy Polsat

W pierwszym kwartale br. Grupa Polsat zanotowała wzrost wszystkich głównych wskaźników finansowych, a wyniki przekroczyły oczekiwania biur maklerskich. Przychody Grupy wzrosły o 5 proc. r/r do blisko 3 mld zł, wynik EBITDA o 5,5 proc. do ok. 1,1 mld zł, a zysk netto do poziomu 390 mln zł. Wolne przepływy pieniężne utrzymują się na wysokim poziomie blisko 1,4 mld zł, a wskaźnik całkowitego zadłużenia zmniejszył się do poziomu 2,78x (dług netto/EBITDA LTM).

- To był bardzo dobry kwartał pod względem wyników finansowych. Zanotowaliśmy wzrost przychodów, wyniku EBITDA i zysku netto Grupy. W segmencie usług B2C i B2B rosnące ARPU przekłada się na coraz szybszy wzrost przychodów detalicznych, a wraz z nim powtarzalny wzrost wyniku EBITDA. Dzięki dobrej kondycji rynku reklamy telewizyjnej i konsolidacji wyników Interii wzrosły także przychody segmentu mediowego - mówi Katarzyna Ostap-Tomann, członek zarządu ds. finansowych Cyfrowego Polsatu i Polkomtela. - Dynamiczny wzrost przychodów i wyniku EBITDA oraz wysoki poziom wolnych przepływów pieniężnych pozwalają nam realizować zaplanowane inwestycje technologiczne i w treści, m.in. istotnie przyspieszyliśmy rozwój sieci 5G i przedłużyliśmy prawa do Ligi Mistrzów UEFA. 

Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze

- Nowy rok rozpoczęliśmy bardzo ambitnie. Dynamicznie rozbudowujemy sieć 5G Plusa, inwestujemy w nowe projekty i atrakcyjne treści dla naszych klientów, rozwijamy działalność Interii.pl. Rozszerzamy wachlarz usług i program smartDOM zgodnie z ideą "Dla każdego. Wszędzie". Jednocześnie cały czas angażujemy się w projekty społeczne prowadzone m.in. przez Fundację Polsat i Stowarzyszenie Program Czysta Polska, realizując naszą misję społeczną w obszarach pomocy dzieciom i ekologii - podsumowuje Mirosław Błaszczyk.

CYFRPLSAT

16,5150 -0,0150 -0,09% akt.: 09.06.2023, 17:51
 • Otwarcie 16,8600
 • Max 16,8800
 • Min 16,4900
 • Kurs odniesienia 16,5300
 • Suma wolumenu 479 022
 • Suma obrotów 7 969 327,1500
 • Widełki dolne 15,1750
 • Widełki górne 18,5450
Zobacz również: KDMSHIPING TATRY VOXEL

inf. pras., PAP

[1] Bez uwzględnienia danych operacyjnych Grupy Netia, które są publikowane oddzielnie od wyników Grupy Cyfrowy Polsat.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »