Reklama

Grupa ZE PAK publikuje wyniki za 2015 rok

10-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży, wynik netto pod wpływem zdarzeń jednorazowych związanych z trudną sytuacją rynkową.

10-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży, wynik netto pod wpływem zdarzeń jednorazowych związanych z trudną sytuacją rynkową.

- W 2015 r. odnotowaliśmy 10-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży, co było efektem zarówno większego wolumenu sprzedanej energii elektrycznej, jak i wyższej uzyskanej ceny sprzedaży. Na poziomie wyniku EBITDA osiągnęliśmy natomiast nieco gorszy rezultat niż rok wcześniej, głównie z uwagi na istotnie wyższe koszty emisji C02 i zarazem znacznie niższy wynik ze sprzedaży zielonych certyfikatów. Na wyniku netto mocno zaważyły z kolei zapowiedziane odpisy z tytułu utraty wartości aktywów - w konsekwencji ubiegły rok zakończyliśmy pierwszą od debiutu ZE PAK na GPW stratą netto wynoszącą aż 1,88 mld zł. Ma ona charakter niegotówkowy, a więc nie ma wpływu na naszą bieżącą sytuację spółki - wskazał Aleksander Grad, prezes ZE PAK.

Reklama

- Z uwagi na utrzymującą się bardzo trudną sytuację na rynku wytwarzania energii, która odbija się na rentowności działalności Grupy ZE PAK, musieliśmy również zweryfikować nasze plany inwestycyjne i znacznie ograniczyć tegoroczne wydatki na inwestycje. Jednocześnie intensywnie pracujemy nad programem poprawy efektywności na lata 2016-2018. Liczymy, że przyniesie on wymierne oszczędności. Spodziewam się, że szczegóły koniecznych działań i spodziewanych efektów będziemy mogli zaprezentować najpóźniej w czerwcu - dodał prezes zarządu.

Dane operacyjne

W 2015 r. Grupa ZE PAK sprzedała łącznie 14,9 TWh energii elektrycznej (łącznie ze sprzedażą w ramach rozruchu zmodernizowanych bloków nr 1 i 2 w Elektrowni Pątnów I), czyli o 10,5% więcej niż w 2014 r. Uzyskana średnia cena sprzedaży wyniosła przeszło 177 zł/MWh i była o 5,6% wyższa niż uzyskana średnia cena sprzedaży w roku wcześniejszym.

Produkcja netto energii elektrycznej w elektrowniach należących do Grupy ZE PAK wyniosła w ubiegłym roku 9,8 TWh wobec 10,1 TWh w 2014 r. Zmniejszenie produkcji dotyczyło Elektrowni Pątnów II oraz Elektrowni Adamów, a przyczyną były wyższe nadwyżki mocy w systemie w godzinach nocnych (zwiększona generacja wiatrowa), co powodowało redukcję pracy bloków przez operatora systemu.

Udział wszystkich elektrowni Grupy w całości energii wyprodukowanej w Polsce wyniósł w 2015 r. około 6,8%.

W 2015 r. elektrownie ZE PAK sprzedały ponadto lokalnym odbiorcom 2005 TJ ciepła, czyli nieco więcej niż rok wcześniej (wzrost o 1,3%).

Wyniki finansowe

W 2015 r. łączne przychody ze sprzedaży zrealizowane przez Grupę ZE PAK wyniosły niemal 2,95 mld zł i były o 10% wyższe niż w 2014 r. Podobnie jak w poprzednich latach - z uwagi na profil działalności Grupy - największą część przychodów stanowiła sprzedaż energii elektrycznej (własnej i zakupionej na rynku). W ubiegłym roku przychody z tego tytułu przekroczyły 2,5 mld zł i stanowiły ponad 85% łącznych przychodów ze sprzedaży. Były zarazem o 10,8% większe niż w 2014 r., na co złożyły się zarówno większy wolumen sprzedanej energii elektrycznej, jak i wyższa uzyskana średnia cena sprzedaży.

EBITDA, czyli wynik operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące o charakterze niegotówkowym, wyniosła w 2015 r. ponad 494 mln zł i była nieco niższa niż w roku wcześniejszym (spadek o 2,6%). Główną przyczyną były wyższe koszty emisji CO2 przy jednoczesnych niższych przychodach ze sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia energii, co z kolei było rezultatem spadku rynkowych cen zielonych certyfikatów.

W wyniku podjętych działań optymalizacyjnych, koszty ogólnego zarządu w 2015 r. wyniosły natomiast niespełna 114 mln zł i były niższe od poniesionych w 2014 r. o 23,5%.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, na wynik finansowy Grupy ZE PAK za 2015 r. istotny wpływ miały przeprowadzone testy na utratę wartości aktywów, w których uwzględniono m.in. utrzymującą się niekorzystną sytuację na rynku wytwarzania energii elektrycznej. Łączna wartość odpisów aktualizujących sięgnęła 1,93 mld zł (w tym 34 mln zł to wartość odpisów na podatku odroczonym w ZE PAK i Elektrowni Pątnów II). W rezultacie, Grupa ZE PAK zakończyła ubiegły rok ze stratą netto sięgającą 1,88 mld zł. Należy przy tym podkreślić, że dokonane odpisy są zdarzeniami o charakterze niepieniężnym, w związku z czym nie wpływają na sytuację płynnościową spółki.

Wynik netto Grupy za 2015 rok bez uwzględnienia powyższych odpisów wyniósł 50 mln zł wobec 78 mln zł zaraportowanego skonsolidowanego zysku netto w 2014 r.

Inwestycje

Łączne nakłady inwestycyjne zrealizowane przez spółki z Grupy w 2015 r. wyniosły 418 mln zł wobec 696 mln zł rok wcześniej.

Głównym realizowanym projektem inwestycyjnym, podobnie jak w poprzednim roku, były prace modernizacyjne w Elektrowni Pątnów I, które - zgodnie z pierwotnymi założeniami - miały objąć 4 bloki o mocy 200 MW każdy. W 2015 r. zakończono modernizację bloków 1 i 2. Urządzenia do komercyjnej eksploatacji weszły w styczniu 2016 r. W wyniku przeprowadzonych inwestycji obniżona została emisja NOX i CO2, poprawiona została sprawność wytwarzania energii elektrycznej oraz zapewniona techniczna możliwość eksploatacji bloków na co najmniej 15 lat. Podwyższona została również moc maksymalna każdego ze zmodernizowanych bloków z 200 MW do 222 MW.

W związku ze wstrzymaniem modernizacji bloków 3 i 4 w Elektrowni Pątnów, Zarząd zakłada istotne ograniczenie wydatków inwestycyjnych w 2016 r. w porównaniu z poprzednimi latami - do około 50 mln zł w segmencie Wytwarzanie i około 60 mln zł w segmencie Wydobycie.

- Biorąc pod uwagę pogarszającą się sytuację na rynku wytwarzania energii, wstrzymaliśmy modernizację bloków 3 i 4 w Elektrowni Pątnów. Decyzję o wznowieniu prac podejmiemy dopiero wówczas, gdy uzyskamy potwierdzenie, że zostaną wprowadzone takie rozwiązania systemowe, które zagwarantują ekonomiczną opłacalność funkcjonowania bloków konwencjonalnych. Jednocześnie chcielibyśmy utrzymać gotowość współfinansowania dla tej inwestycji w postaci kredytu inwestycyjnego udzielonego przez konsorcjum banków w 2014 r. Rozmowy z bankami na ten temat trwają - powiedział prezes Aleksander Grad.

Przygotowania do planowanej budowy bloku gazowo-parowego w Koninie są natomiast bardzo zaawansowane i w najbliższym czasie Zarząd ZE PAK zamierza podjąć ostateczną decyzję o realizacji tej inwestycji. Aktualnie trwa przetarg mający na celu wyłonienie potencjalnych wykonawców planowanej jednostki.

- - - - -

O Grupie ZE PAK

Grupa ZE PAK jest piątym pod względem wielkości krajowym producentem energii elektrycznej i drugim pod względem wielkości wytwórcą energii elektrycznej wytwarzanej z węgla brunatnego. Udział wszystkich elektrowni Grupy w całości energii produkowanej w Polsce wynosi około 6,8% (dane za 2015 r.).

Opr. KM

Sprawdź: PROGRAM PIT 2015

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »