Reklama

Pekao: Podał skonsolidowane wyniki za 2019 rok

Skonsolidowany zysk netto Pekao w 2019 r. wzrósł o 10 proc. r/r i nominalnie wyniósł 2,165 mld zł - poinformował w czwartek bank. Jak dodano, aktywa Grupy osiągnęły rekordowy poziom 200 mld zł i były wsparte 8-procentowym wzrostem portfela kredytów. Zysk netto grupy Banku Pekao w czwartym kwartale 2019 roku spadł do 684,4 mln zł z 749,2 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Bank rozpoczyna prace nad nową kilkuletnią strategią, chce by była to strategia zakładającą wypłatę atrakcyjnych dywidend dla akcjonariuszy.

Zysk netto grupy Banku Pekao w czwartym kwartale 2019 roku spadł do 684,4 mln zł z 749,2 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się  zbliżony do konsensusu PAP Biznes, który zakładał wynik na poziomie 669,6 mln zł. Oczekiwania jedenastu biur maklerskich co do zysku netto za IV kwartał wahały się od 636,2 mln zł do 681 mln zł.   W IV kwartale 2019 roku zysk spadł 9 proc. rdr i wzrósł 4 proc. kdk. W 2019 roku zysk netto grupy Pekao wyniósł 2.165 mln zł, podczas gdy w 2018 roku był na poziomie 2.287 mln zł. Wskaźnik ROE wynosi 9,5 proc.  

Reklama

Bank podał, że zysk porównywalny, bez uwzględnienia m.in. rezerw na redukcję zatrudnienia, rezerw na portfel CHF i zwrotów prowizji, wzrósł w 2019 roku o 10 proc.   Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 1.418,7 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy szacowali, że wyniesie on 1.400,3 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.358-1.411,4 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 10 proc. rdr i 2 proc. kdk.  

Marża odsetkowa w ostatnim kwartale 2019 roku wyniosła 2,89 proc., podczas gdy w III kwartale była na poziomie 2,86 proc. Całoroczna marża wynosi 2,87 proc.   Wynik z prowizji wyniósł 654,6 mln zł i również był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 651,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 645 mln zł do 655 mln zł).

Wynik prowizyjny wzrósł 3 proc. rdr i 2 proc. kdk.   Ogólne koszty administracyjne razem z amortyzacją i bez podatku bankowego wyniosły w IV kwartale 885,3 mln zł i były zgodne z oczekiwaniami (888,3 mln zł).   Dochody z działalności operacyjnej w 2019 roku wzrosły o 7,5 proc. do 8,34 mld zł, a wzrost dochodów komercyjnych wyniósł 12 proc.   Wskaźnik kosztów do dochodów 2019 roku wyniósł 42,4 proc., podczas gdy w 2018 roku był na poziomie 44,4 proc.   Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły 232,7 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 30 proc. niższych odpisów w na poziomie 178,4 mln zł.  

Koszty ryzyka w IV kwartale wyniosły 0,65 proc., podczas gdy w III kwartale wyniosły 0,46 proc. Koszty ryzyka w 2019 roku wyniosły 0,48 proc. a skorygowane koszty ryzyka 0,43 proc.   Wskaźnik NPL pod koniec 2019 roku wynosił 5,2 proc., podczas gdy pod koniec III kwartału 2019 roku był na poziomie 5,1 proc.  

Bank podał, że w 2019 roku łączny negatywny wpływ wyroków TSUE dotyczących kredytów walutowych i pożyczek konsumenckich wyniósł 112 mln zł. Wpływ zwrotów prowizji od kredytów konsumpcyjnych po orzeczeniu TSUE wyniósł 43 mln zł, a rezerwa na portfel CHF wyniosła 59 mln zł. Pekao ma 195 otwartych spraw sądowych dotyczących kredytów CHF o łącznej wartości przedmiotu sporu 59 mln zł.  

Bank podał, że jego suma bilansowa po raz pierwszy przekroczyła 200 mld zł. Kredyty detaliczne wzrosły o 1,4 proc. kdk i 8 proc. rdr do 76,9 mld zł, natomiast kredyty korporacyjne wzrosły 1,5 proc. kdk i 8 proc. rdr do 79,9 mld zł.  

Bank podał, że portfel kredytów hipotecznych w 2019 roku wzrósł 10 proc., a kredytów gotówkowych o 7 proc. Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych w 2019 roku wyniosła 9,66 mld zł, a pożyczek gotówkowych 5,12 mld zł.   Pekao pozyskał w 2019 roku 455 tys. nowych detalicznych rachunków bieżących, podczas gdy w 2018 roku było to 405 tys.   Łączny współczynnik kapitałowy Pekao wynosi 17,1 proc. Bank podał, że ma znaczną nadwyżkę kapitału powyżej minimum regulacyjnego oraz bufora dla wypłaty dywidendy na poziomie 75 proc. zysku netto.

Jak dodano, ubiegły rok "przyniósł bardzo dobre rezultaty działalności komercyjnej". "Bankowość detaliczna, MŚP i korporacyjna odnotowały dwucyfrową, najwyższą od dekady dynamikę wzrostu dochodów komercyjnych +12 proc." - napisano. Bank poinformował, że aktywa Grupy osiągnęły "rekordowy poziom 200 mld zł i były wsparte 8 proc. wzrostem portfela kredytów". "Rezultaty banku za 2019 oddają strategię zrównoważonego wzrostu i odpowiedzialnego podejścia do bankowości, w którym klient i jego dobro są dla nas najważniejsze. Takie podejście pozwala nam generować powtarzalne wyniki" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Pekao Marek Lusztyn.

Pekao podtrzymuje cele finansowe ze strategii banku, zakładające osiągnięcie w 2020 roku wskaźnika ROE na poziomie 11-12 proc. oraz obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów do poziomu 40 proc. - poinformował w czwartek bank.  "Dzięki konsekwencji w działaniu i wykorzystanie pełnego potencjału po stronie biznesu wspartego transformacją cyfrową i operacyjną chcemy w pełni zrealizować nasze cele finansowe strategii: RoE na poziomie 11-12 proc. oraz obniżyć wskaźnik kosztów/dochodów do poziomu 40 proc." - napisał w liście do akcjonariuszy prezes banku Marek Lusztyn.  

Zarząd Pekao planuje przedstawić rekomendację podziału zysku za 2019 rok w drugim kwartale 2020 roku - poinformował wiceprezes Tomasz Kubiak.  "Zarząd nie podjął decyzji odnośnie podziału zysku, planujemy to zrobić w II kwartale. W strategii wzrostu organicznego zakładaliśmy, żeby to było 60 - 80 proc." - powiedział Kubiak.  

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy spodziewają się, że Bank Pekao przeznaczy na dywidendę 75 proc. zysku osiągniętego w ubiegłym roku.   W czerwcu 2019 roku walne zgromadzenie banku zdecydowało, by z zysku netto osiągniętego w 2018 roku na dywidendę trafiło 1,73 mld zł, co dało 6,6 zł dywidendy na akcję. Wypłata zysku na takim poziomie przekładała się na wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie 75 proc. jednostkowego zysku netto za 2018 rok.

Zysk banku okazał się  zbliżony do konsensusu PAP Biznes, który zakładał wynik na poziomie 669,6 mln zł.   Oczekiwania jedenastu biur maklerskich co do zysku netto za IV kwartał wahały się od 636,2 mln zł do 681 mln zł. Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 1.418,7 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy szacowali, że wyniesie on 1.400,3 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.358-1.411,4 mln zł).   Wynik z prowizji wyniósł 654,6 mln zł i również był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 651,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 645 mln zł do 655 mln zł).   Ogólne koszty administracyjne razem z amortyzacją i bez podatku bankowego wyniosły w IV kwartale 885,3 mln zł i były zgodne z oczekiwaniami (888,3 mln zł).   Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły 232,7 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 30 proc. niższych odpisów w na poziomie 178,4 mln zł.

Bank Pekao chce jesienią przedstawić nową strategię i ocenia, że naturalnym poziomem kosztów ryzyka (COR) banku poza 2020 rok jest około 50 pb - poinformował prezes Marek Lusztyn.  - Naturalnym poziomem kosztów ryzyka poprzez różne fazy cyklu dla Pekao (...) kształtuje się w okolicy 50 pb. To jest ten poziom, który sygnalizowaliśmy, w którym znajdziemy się w 2020 roku, w trzecim roku strategii - powiedział Lusztyn. - Widzimy pewne spowolnienie gospodarze i w naturalny sposób takie zjawisko przekłada się na wyższe koszty ryzyka. (...) Patrząc poza 2020 rok naturalnym poziomem kosztów ryzyka jest poziom około 50 pb - dodał.  

Prezes poinformował, że zarząd w ciągu kilku miesięcy rozpocznie prace nad nową strategią i będzie ona przedstawiona jesienią,  najprawdopodobniej w listopadzie, podczas Dnia Inwestora.   Obecna strategia banku obowiązuje do końca 2020 roku. - Chcemy kontynuować wzrost przy utrzymaniu efektywności mierzonej wskaźnikiem koszty do dochodów. Chcemy utrzymać pozycje lidera w zakresie zarządzania ryzykiem - powiedział Lusztyn. Koszty ryzyka w IV kwartale wyniosły 0,65 proc., podczas gdy w III kwartale wyniosły 0,46 proc. Koszty ryzyka w 2019 roku wyniosły 0,48 proc. a skorygowane koszty ryzyka 0,43 proc.   Prezes nie skomentował procesu sprzedaży mBanku. Według nieoficjalnych informacji Pekao uczestniczy w tym procesie.

Bank Pekao rozpoczyna prace nad nową kilkuletnią strategią, chce by była to strategia zakładającą wypłatę atrakcyjnych dywidend dla akcjonariuszy - poinformował w czwartek bank.   "Rozpoczynamy działania, których kulminacją będzie prezentacja nowej strategii banku w horyzoncie kilkuletnim. Już dzisiaj mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że będzie to strategia mocno zorientowana na klienta i realizację jego potrzeb. (...) Jednocześnie, chcemy, aby po raz kolejny była to strategia pozwalająca wynagrodzić naszych akcjonariuszy poprzez kontynuację rentownego budowania skali działalności i atrakcyjnych dywidend" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes banku Marek Lusztyn.  

Obecna strategia banku obowiązuje do końca 2020 roku. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami bank planował, że za 2019 roku na dywidendę trafi 60-80 proc. zysku. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy spodziewają się, że Bank Pekao przeznaczy na dywidendę 75 proc. zysku osiągniętego w ubiegłym roku.   W czerwcu 2019 roku walne zgromadzenie banku zdecydowało, by z zysku netto osiągniętego w 2018 roku na dywidendę trafiło 1,73 mld zł, co dało 6,6 zł dywidendy na akcję. Wypłata zysku na takim poziomie przekładała się na wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie 75 proc. jednostkowego zysku netto za 2018 rok.

OPINIA BDM:


Wyniki Pekao odbieramy neutralnie. Zysk netto wyniósł PLN 684 m (-9% r/r, 4% kw./kw.) i był 2% powyżej konsensusu oraz 5% powyżej naszych oczekiwań. Pozytywnie zaskoczyły przede wszystkim pozostałe przychody (sprzedaż AFS oraz wynik na instrumentach finansowych), nieznacznie lepszy od oczekiwań był też wynik odsetkowy (+1% vs. konsensus, przy relatywnie małym wpływie "małego TSUE").

Rozczarowały z kolei rezerwy, które były 30% powyżej konsensusu, ale uwzględniały rezerwę na CHF (59 mln) oraz pozytywny wpływ sprzedaży portfela NPL (21 mln). Efekt netto był zgodny z naszymi założeniami (40 mln, ale uwzględnialiśmy to w pozostałych kosztach operacyjnych). Wynik prowizyjny oraz koszty były zgodne z oczekiwaniami. Oczekujemy neutralnej reakcji rynku na wyniki i nie spodziewamy się, aby w istotny sposób wpłynęły one na zmianę konsensusu.

W 2020 r. spodziewamy się skorygowanego zysku netto Pekao na poziomie PLN 2,551 mln, 16% r/r, zgodnie z konsensusem PLN 2,552 mln. Podtrzymujemy pozytywne nastawienie do banku. Ze względu na mocny bilans, brak ryzyka CHF, stabilną dywidendę oraz potencjał poprawy rentowności i oczekiwany wzrost EPS w 2020 r., obecną wycenę Pekao (9,8x P/E i 1,0x P/BV) uważamy za atrakcyjną. W naszym przekonaniu jednak, powyższe czynniki fundamentalne nabiorą znaczenia dopiero po wyjaśnieniu kwestii potencjalnej akwizycji mBanku. Do tego czasu oczekujemy, że czynniki ryzyka związane z potencjalnym przejęciem (emisja akcji, obniżona dywidenda, itd.) będą wywierały presję na kurs akcji Pekao.

...................

Przypomnijmy, ze Pekao SA zamierza przeprowadzić w tym roku zwolnienia grupowe i rozwiązać umowy o pracę z maksymalnie 1,2 tys. pracownikami . Zdaniem ekspertów, to m.in. konsekwencja trendów rynkowych w sektorze bankowym ze względu na rosnącą digitalizację. Bank zatrudnia blisko 14 tys. osób. Pekao przekazało PAP, że zgodnie z danymi na 31 grudnia 2019 r. bank zatrudniał 13 tys. 779 osób, a grupa - 15 tys. 678 pracowników.  "Planowane zmiany przyniosą optymalizację funkcjonowania organizacji i jej oddziałów zlokalizowanych na terenie całego kraju. Rozpoczęty proces konsultacji ze związkami zawodowymi ma na celu osiągnięcie porozumienia w kwestii liczby i zakresu zwolnień, dokładnego czasu ich trwania, a także pakietu świadczeń gwarantowanych w ramach odpraw dla zwalnianych pracowników.

Uzgodniono także, że zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone od 26 kwietnia do 31 października 2019 roku i obejmą w zakresie rozwiązania umów o pracę maksymalnie 900 pracowników oraz w zakresie zmiany warunków zatrudnienia maksymalnie 620 pracowników.

Bank Pekao powstał w 1929 r.; jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ma ok. 190 mld zł aktywów i kapitalizację rynkową sięgającą ok. 30 mld zł. Obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych oraz co drugą korporację w Polsce. Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa Banku Pekao składa się z instytucji finansowych i niefinansowych, skupionych wokół banku uniwersalnego; oferuje usługi finansowe dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »