Reklama

Ponad 8 miliardów złotych rocznych przychodów Grupy AB

Najlepsze w historii wyniki finansowe z korzystnymi perspektywami na kolejne okresy; silny operacyjny cash flow +121 mln PLN, spadek zadłużenia o 87 mln PLN, skrócony cykl konwersji gotówki o 5 dni rdr; . Umocnienie pozycji nr 1 w dystrybucji IT i elektroniki użytkowej w Polsce oraz regionie CEE, awans na 9. miejsce w skali Europy . Kontynuacja szybkiego wzrostu sprzedaży asortymentu RTV/AGD (+83 proc. rdr), silna pozycja w segmencie VAD (wzrost udziału w rynku o 20%).

Grupa AB z kolejnymi rekordami

Grupa AB, największy dystrybutor IT, RTV/AGD i elektroniki użytkowej w Europie Środkowo-Wschodniej, kontynuuje dynamiczne wzrosty skali biznesu i wyników finansowych.

- Zbieramy owoce skutecznie realizowanej długoterminowej strategii rozwoju z bezpieczeństwem i ostrożnością wpisanymi w nasze DNA. Perspektywy naszego dalszego rozwoju wspiera również korzystne otoczenie makroekonomiczne. W rezultacie pod koniec roku, umacniając się na pozycji lidera w Polsce i regionie CEE, awansowaliśmy na 9. miejsce dystrybutorów IT w całej Europie - komentuje Andrzej Przybyło, prezes AB SA.

Reklama

W 2016 roku przychody Grupy AB wzrosły względem roku 2015 o 15 proc., do ponad 8,1 mld zł, wynik EBITDA zwiększył się o 7 proc., do blisko 119 mln zł, a zysk netto przekroczył 68 mln zł (+4 proc.). W drugim półroczu 2016 roku (I półrocze roku finansowego 2016/2017) przychody zbliżyły się do 4,5 mld zł (+15 proc. rdr), wynik EBITDA przebił 71 mln zł (+11 proc.), a zysk netto miał wartość prawie 42 mln zł (+10 proc.). Jeszcze większe przyspieszenie wyników można było zauważyć w ostatnim kwartale (II kw. roku finansowego 2016/2017, IV kw. roku kalendarzowego 2016). Przy wzroście przychodów o 9 proc., zbliżając się do 2,6 mld zł, Grupa AB wygenerowała blisko 44 mln zł wyniku EBITDA (+12 proc.) i prawie 28 mln zł zysku netto (+11 proc.).

- Znacząco zmniejszyliśmy zadłużenie odsetkowe. Dług netto na koniec grudnia 2016 r. w ujęciu rok do roku spadł o aż 20 proc., czyli nominalnie o ponad 87 mln zł. Zrealizowaliśmy jednocześnie dynamiczny wzrost skali prowadzonej działalności. Wypracowaliśmy bardzo silny cash flow z działalności operacyjnej, który w skali całego roku 2016 wyniósł 121 mln zł. W efekcie poprawiliśmy cykl konwersji gotówki o 5 dni, schodząc do poziomu 29 dni (na podstawie danych za cztery kwartały 2016 roku). W rezultacie kolejny raz umocniliśmy pozycję Grupy AB jako najsilniejszego operacyjnie i finansowo podmiotu branży dystrybucji IT w regionie CEE - podkreśla Grzegorz Ochędzan, członek zarządu i dyrektor finansowy w AB SA.

- Utrzymujemy bardzo wysoką rentowność na tle branży. Od lat mamy też najwyższe kapitały własne, które z roku na rok sukcesywnie powiększamy. Ich wartość to już 629 mln zł. Jesteśmy wiarygodnym i rzetelnym partnerem dla dostawców, klientów i instytucji finansowych. Dzięki temu mamy największy potencjał rozwoju biznesu - dodał Grzegorz Ochędzan.

AB dystrybutorem pierwszego wyboru

W IV kw. 2016 r. Grupa AB podpisała nowe lub rozszerzyła dotychczasowe umowy dystrybucyjne z m.in. Microsoft (konsole Xbox), Fractal Design (obudowy PC) i Legrand (UPS i listwy zasilające). Do najważniejszych kontraktów dystrybucyjnych z poprzednich kwartałów 2016 roku można zaliczyć umowy z firmami: Samsung (AGD), Philips (RTV), Microsoft (urządzenia Surface), Lenovo (smartfony), OKI (drukarki i materiały eksploatacyjne). Warto zauważyć, że Grupa AB jest głównym partnerem w regionie dla globalnych gigantów IT jak m.in. Apple, Microsoft, HP, Lenovo, Asus czy Dell. Łącznie Grupa AB posiada w ofercie dostępnej na magazynie blisko 100 tys. indeksów produktowych.

Szerokość asortymentu dostępnego na magazynie, efektywność logistyczna oraz budowane od 26 lat relacje z partnerami handlowymi sprawiają, że Grupa AB znajduje się na pierwszej pozycji głównych kategorii produktowych IT i elektroniki użytkowej za 2016 rok w skali regionu CEE. Co ważne, przychody Grupy AB wykazują zdecydowanie lepsze tendencje niż szeroki rynek.

- W 2016 roku Grupa AB umocniła się jako lider rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Firma badawcza Context wskazuje, że o ile w 2015 roku łącznie w Polsce, Czechach i na Słowacji spośród 20 największych kategorii produktowych w 9 przypadkach byliśmy numerem jeden, a w 6 numerem dwa, o tyle w 2016 roku zdobyliśmy pierwszą pozycję już w 13 kategoriach, a w 3 byliśmy wiceliderem - mówi Patrycja Gawarecka, Dyrektor ds. Sprzedaży w AB SA.

Grupa AB korzysta z silnej pozycji w segmencie Enterprise, gdzie prowadzi dystrybucję z wartością dodaną (VAD) oraz rozwija ogólnopolską sieć integratorów, zrzeszoną pod marką Optimus.

- Na trudnym rynku VAD Grupa AB zwiększyła w 2016 roku udziały rynkowe o 20 proc. Na ten sukces pracuje zespół specjalistów, inżynierów i product managerów, którzy dostosowują ofertę zarówno dla resellerów, jak i integratorów. Prowadzimy szereg inicjatyw w zakresie VAD, jak chociażby Centrum Kompetencyjne, Akademię Integracji, DemoLab czy tegoroczną nowość - Noc IT, która odbędzie się dzisiaj. Z kolei sieć Optimus, opierająca się na obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw z sektora prywatnego, ma przed sobą możliwości dynamicznego wzrostu biznesu dzięki nowej perspektywie środków unijnych oraz zwiększeniu przejrzystości sfery przetargów publicznych - podkreśla Patrycja Gawarecka.

Wiodąca pozycja w AGD/RTV i zabawkach

Grupa AB, korzystając z licznych przewag rynkowych i know-how w zakresie efektywnej dystrybucji, konsekwentnie rozwija działalność w segmentach spoza asortymentu IT. W szczególności dotyczy to rynku AGD/RTV oraz zabawek. W 2016 roku sprzedaż produktów w segmencie AGD/RTV wzrosła o 83 proc. W ramach ogólnopolskiej sieci franczyzowej Kakto, dedykowanej produktom AGD/RTV, obroty w 2016 roku skoczyły w ujęciu rok do roku o 85 proc., a liczba punktów sprzedaży przekroczyła już próg 200.

Na tle rosnącej sprzedaży w segmencie zabawek należy zauważyć wzrost przychodów (+50 proc. w 2016 r.) realizowanych w ramach ogólnopolskiej sieci franczyzowej Wyspa Szkrabów. W jej ramach działa już 86 punktów sprzedaży, 37 proc. więcej niż na koniec 2015 roku.

- Od przejęcia zabawkarskiej spółki Rekman w 2013 roku jej obroty rosną średniorocznie ponad trzy razy szybciej niż rynek (CAGR 23,1 proc. Rekmana vs. 6,6 proc. rynku), liczba aktywnych klientów wzrosła o 50 proc., a oferta produktowa o jedną trzecią, do 25 tys. indeksów - mówi Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu AB SA.

- W związku z tym, że rynek zabawek w Polsce jest bardzo mocno rozdrobniony, a jego rosnąca wartość przekracza już 3 mld zł, przed Rekmanem widzimy bardzo duże możliwości wzrostu w kolejnych latach. Jako wiodący podmiot na rynku, działający w ramach Grupy AB, korzysta z infrastruktury technicznej, umożliwiającej automatyzację procesów dystrybucyjnych na rynku zabawek, tak jak w przeszłości zrobiła Grupa AB na rynku IT czy RTV/AGD - dodaje Prezes Przybyło.

Rekman obsługuje nie tylko liczne niezależne sklepy, ale również współpracuje z największymi sieciami na rynku zabawek w Polsce. Nastąpiło też rozszerzenie kanałów sprzedaży o księgarnie i sieci księgarskie.

E-commerce i logistyka akceleratorem rozwoju

Grupa AB zwiększa sprzedaż we wszystkich kanałach, oferując najszerszy wybór produktów i najlepsze rozwiązania e-commerce. Tylko w Polsce oczekiwana wartość rynku e-commerce B2C za kilka, a najwyżej 10 lat, to około 93 mld zł, podczas gdy szacunki za 2016 rok mówią o mniej niż 37 mld zł.

- To szansa, przed którą stoimy i do wykorzystania której jesteśmy przygotowani we wszystkich obszarach - najszerszej oferty produktów, zautomatyzowanej i wysoko wydajnej logistyki, technologii e-commerce, big data z analizą zachowania użytkowników i contentu w oparciu o m.in. własne profesjonalne opisy produktów i studio fotografii produktowej. O ile według szacunków rynek e-commerce wzrósł w Polsce w 2016 roku o 11 proc., o tyle my notujemy na przykład dwa razy większy wzrost liczby wysyłek dropshippingowych - podkreśla prezes Andrzej Przybyło.

Warto przypomnieć, że w zakresie logistyki Grupa AB posiada trzy własne centra logistyczne, w tym jedno w Czechach i dwa w Polsce, przy czym wiodącą rolę odgrywa uruchomiony w 2016 roku obiekt w Magnicach pod Wrocławiem (inwestycja warta 129 mln zł, z czego 24 mln zł to dotacja UE). Grupa AB zbudowała również wiodące platformy e-commerce, umożliwiające np. integrację z serwisami aukcyjnymi czy tworzenie sklepów partnerskich.

- Aktywnie odpowiadamy na trendy rynku e-commerce. Mogę wymienić rosnące znaczenie urządzeń mobilnych w dokonywaniu zakupów czy rozszerzanie działalności przez polskie sklepy internetowe na rynkach zagranicznych i obsługę zagranicznych sklepów internetowych z Polski (cross-border). Nie bez znaczenia jest również wzrost istotności rozwiązań chmurowych i zaawansowanej analityki sprzedażowej oraz rozwiązań logistycznych dostosowanych do e-handlu - podkreśla dyrektor sprzedaży Grupy AB Patrycja Gawarecka.

Doceniony sukces Grupy AB

Zamknięcie roku kalendarzowego to dobra okazja do podsumowania nagród, jakie otrzymała Grupa AB. Mogą one tym bardziej mocno cieszyć zespół rynkowego lidera, że w wielu przypadkach zostały przyznane wprost przez klientów lub dostawców. W szczególności po raz szósty z rzędu AB SA została Dystrybutorem Roku polskiego magazynu CRN, a Grupa AB na arenie regionalnej może pochwalić się potrójnym zwycięstwem w konkursie Context ChannelWatch (badanie wśród ponad 5 tys. resellerów). Czwarty raz z rzędu Grupa AB otrzymała też tytuł Dystrybutora Roku od HP Inc., została też Dystrybutorem Roku HP Enterprise (również w skali całego regionu). Spółka została uhonorowana także nagrodą Microsoftu "2016 - Partner of the Year - Distributor" za największy wzrost sprzedaży usług chmurowych na polskim rynku (5-krotny wzrost rok do roku) oraz najbardziej dynamiczny wzrost sprzedaży rozwiązań online w modelu Indirect Cloud Solution Provider. Nagrody posypały się również od innych vendorów.

Warto odnotować, że Grupa AB została uhonorowana tytułem "Perła polskiej gospodarki" magazynu Polish Market. Natomiast magazyn "Reseller News" nagrodził AB podwójnym tytułem Złoty AS IT - w kategorii Dystrybutor oraz Wydarzenie Roku (otwarcie Centrum Dystrybucyjnego Grupy AB w Magnicach).

Na podstawie głosów resellerów Prezes Andrzej Przybyło został uhonorowany przez magazyn CRN tytułem "Postać roku IT", a Pani Patrycja Gawarecka zwyciężyła w kategorii "Szef kanału partnerskiego". Prezes Andrzej Przybyło jest laureatem nagrody Pracodawców RP "Wektor" oraz posiada tytuł Przedsiębiorcy Roku Ernst&Young.

- - - - - -

Grupa AB jako jedyny polski podmiot znajduje się w gronie 10 największych dystrybutorów IT i dostawców rozwiązań e-commerce w Europie. Jest numerem 1 w Europie Środkowo-Wschodniej. Prowadzi działalność operacyjną w Polsce, Czechach i na Słowacji, oferując blisko 100 tys. produktów, w tym najbardziej znanych światowych producentów nowoczesnych technologii, do największej w regionie sieci 16,5 tys. partnerów handlowych. Rozwija sprzedaż AGD/RTV i zabawek, należąc już do wiodących dystrybutorów w tym zakresie w Polsce. Grupa AB zarządza własnymi markami TB, Optimus i Triline oraz własnymi sieciami franczyzowymi Alsen (Polska), Comfor (Czechy i Słowacja), Premio (Czechy) i Triline (Czechy), a także Optimus (integratorzy - Polska), Kakto (AGD/RTV - Polska) i Digimax (rozwiązania mobilne i smart home - Czechy i Słowacja). Z blisko 1,7 tys. punktów sprzedaży to największa sieć franczyzowa w regionie CEE. W roku kalendarzowym 2016 Grupa AB zanotowała ponad 8,1 mld PLN przychodów (+15 proc. rdr) oraz 119 mln PLN wyniku EBITDA (+7 proc. rdr) i 68 mln PLN zysku netto (+4% rdr). Od 2006 roku AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

Opr. KM

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »