• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (GPW)

  Dane finansowe I'19 II'19 III'19 IV'19 I'20
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (TYS. ZŁ) 84 156,00 89 140,00 82 517,00 80 268,00 97 039,00
  ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (TYS. ZŁ) 29 379,00 48 169,00 47 020,00 31 734,00 40 289,00
  ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) 30 348,00 51 903,00 49 946,00 17 640,00 37 447,00
  ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) 24 452,00 42 552,00 41 124,00 11 192,00 29 260,00
  AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 1 330 982,00 1 357 808,00 1 230 944,00 1 256 794,00 1 328 050,00
  KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 914 032,00 823 359,00 861 246,00 872 881,00 900 965,00
  LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 41 972,00 41 972,00 41 972,00 41 972,00 41 972,00
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 21,78 19,62 20,52 20,80 21,47
  ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 0,58 1,01 0,98 0,27 0,70