• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (MCI)

  Dane finansowe III'13 IV'13 I'14 II'14 IV'14
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (TYS. ZŁ) 5 825,00 63 576,00 5 903,00 19 474,00 0,00
  ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (TYS. ZŁ) 74 687,00 18 829,00 113 749,00 102 270,00 27 271,00
  ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) 73 318,00 18 117,00 111 138,00 108 093,00 26 202,00
  ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) 73 784,00 21 231,00 108 977,00 105 160,00 24 295,00
  AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 898 834,00 946 517,00 1 310 717,00 1 168 308,00 1 223 455,00
  KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 741 608,00 763 476,00 872 922,00 979 707,00 1 032 404,00
  LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 62 346,63 62 446,63 62 446,63 62 446,63 62 446,63
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 11,89 12,23 13,98 15,69 16,53
  ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 1,18 0,34 1,74 1,69 0,39