• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (EEE)

  Dane finansowe I'23 II'23 III'23 IV'23 I'24
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (TYS. ZŁ) 6 583,32 13 859,24 12 671,00 22 465,14 12 648,09
  ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (TYS. ZŁ) -20,68 3 042,83 4 676,10 1 543,84 1 395,50
  ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) 51,53 3 110,98 5 124,47 1 631,24 1 599,26
  ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) 797,02 2 505,03 3 292,62 2 573,56 1 113,80
  AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 58 466,50 64 266,29 69 419,46 70 722,21 70 121,29
  KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 49 883,37 52 532,99 54 358,59 55 700,48 56 832,92
  LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 40 806,96 40 806,96 40 806,96 40 806,96 40 806,96
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 1,22 1,29 1,33 1,37 1,39
  ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 0,02 0,06 0,04 0,10 0,03