• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (FTN)

  Dane finansowe I'19 II'19 III'19 IV'19 I'20
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (TYS. ZŁ) 46 517,66 40 597,63 43 680,86 37 418,08 10 637,39
  ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (TYS. ZŁ) -61,28 -325,35 -5 853,42 -4 215,37 -320,02
  ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) 85,29 -752,34 -5 820,23 -11 814,21 14,27
  ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) 45,98 -663,91 -10 489,82 -14 339,80 14,27
  AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 53 602,32 50 648,72 50 652,64 36 943,79 34 009,64
  KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) -1 468,17 -3 581,00 -14 071,18 -29 410,69 -29 398,71
  LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 14 100,00 14 100,00 14 100,00 14 100,00 14 100,00
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) -0,10 -0,25 -1,00 -2,09 -2,09
  ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 0,00 -0,05 -0,74 -1,02 0,00