Reklama

KREC (KRC): Raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2010 r.

Zarząd Spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2010 roku.

Reklama


1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych - wrzesień 2010.

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka kontynuowała prace związane z przeprowadzeniem oferty publicznej. Dnia 22 września nastąpił przydział akcji serii E, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym EBI Nr 42/2010 oraz ESPI Nr 11/2010 z dnia 22 września 2010 r. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 14.705.120,90 zł.

Kolejne etapy procesu wprowadzania Spółki na główny parkiet przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Debiut planowany jest w październiku 2010 r.


Realizując przyjętą strategię, Spółka nieprzerwanie prowadzi działania zmierzające do uzyskania pozycji lidera na rynku polskim pod względem ilości uzdatnianej stłuczki.

Kontynuowane są prace dotyczące inwestycji w rozbudowę instalacji do uzdatniania szkła w Wyszkowie, która jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poszczególne etapy inwestycji postępują zgodnie z planem.


Na wyniki Spółki w dalszym ciągu będzie miała wpływ utrzymująca się sytuacja z obecnością na rynku dużych ilości nielegalnych Dokumentów Potwierdzających Recykling (tzw. DPR-ów), co w konsekwencji prowadzi do spadku ich cen.


Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.


2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Krynicki Recykling S.A. opublikowała następujące raporty bieżące w systemie EBI:

1.Raport Bieżący EBI Nr 38/2010 z dnia 13 września 2010 roku, raport miesięczny za miesiąc sierpień.

2.Raport Bieżący EBI Nr 39/2010 z dnia 14 września 2010 roku, ustalenie ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii E.

3.Raport Bieżący EBI Nr 40/2010 z dnia 14 września 2010 roku, korekta raportu bieżącego EBI nr 39/2010.

4.Raport Bieżący EBI Nr 41/2010 z dnia 14 września 2010 roku, uchwała Zarządu KDPW.

5.Raport Bieżący EBI Nr 42/2010 z dnia 22 września 2010 roku, informacja w sprawie przydziału Akcji Serii E w ramach Oferty Publicznej.


W okresie objętym niniejszym raportem spółka Krynicki Recykling S.A. opublikowała następujące raporty bieżące w systemie ESPI.

1.Raport Bieżący ESPI Nr 8/2010 z dnia 14 września 2010 roku, ustalenie ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii E.

2.Raport Bieżący ESPI Nr 9/2010 z dnia 14 września 2010 roku, korekta raportu bieżącego ESPI nr 8/2010.

3.Raport Bieżący ESPI Nr 10/2010 z dnia 14 września 2010 roku, uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz ich oznaczenia kodowego.

4.Raport Bieżący ESPI Nr 11/2010 z dnia 22 września 2010 roku, informacja w sprawie przydziału akcji serii E w ramach oferty publicznej.


3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.


W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu wrześniu 2010 roku) nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.


4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.


W październiku planowany jest debiut giełdowy Krynicki Recykling S.A. na rynku regulowanym GPW.


Podstawa prawna:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Krynicki - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: wrzesień | uchwały | recykling | EBI | giełdy | Olsztyn | Krynicki Recykling SA | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »