Reklama

ARCUS (ARC): ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2016

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
DANE SKONSOLIDOWANE
Przychody ze sprzedaży produktów73 838137 05316 90132 957
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 898-1 143-434-275
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-2 454-1 731-562-416
Zysk (strata) netto z konsolidacji-2 175-1 548-498-372
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-1 804-1 281-413-308
EBITDA11992127221
Całkowite dochody ogółem-2 175-1 282-498-308
Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej-1 804-1 015-413-244
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 669-9 473840-2 278
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-493246-11359
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-7 085-552-1622-133
Zmiana stanu środków pieniężnych-3 805-9 780-871-2 352
Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ( w złotych/ EUR na akcję)-0,25-0,18-0,06-0,04
stan na 30.09.2016stan na 30.09.2015stan na 30.09.2016stan na 30.09.2015
Aktywa razem87 032991022018423381
Zobowiązania długoterminowe8 200768119021812
Zobowiązania krótkoterminowe33 4983722477688782
Kapitał własny45 334451291051310647
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej45 808448651062310585
Kapitał zakładowy732732165172
Średnia ważona liczba akcji7 320 0007 320 0007 320 0007 320 000
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej ( w złotych/EUR na akcję)6,266,131,451,45
DANE JEDNOSTKOWE
Przychody ze sprzedaży 58 443108 97313 37626 205
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-369531-84128
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-759170-17441
Zysk (strata) netto-615138-14133
EBITDA9391 940215466
Całkowite dochody ogółem-615403-14197
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 634-4 8411 061-1 164
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 269-3 197-290-769
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-7 244-722-1 658-174
Zmiana stanu środków pieniężnych-3 879-8 760-888-2 106
Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję-0,080,02-0,020,00
stan na 30.09.2016stan na 30.09.2015stan na 30.09.2016stan na 30.09.2015
Aktywa razem101 98898 10323 65223 145
Zobowiązania długoterminowe7 4907 8451 7371 851
Zobowiązania krótkoterminowe28 26527 0336 5556 378
Kapitał własny66 23463 22415 36014 916
Kapitał zakładowy732732170173
Średnia ważona liczba akcji7 320 0007 320 0007 320 0007 320 000
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję9,058,642,102,04
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Raport w załączniku :

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »