Reklama

TAURONPE (TPE): Informacja o umowach objęcia przez Skarb Państwa akcji TAURON Polska Energia oraz przeniesienia akcji czterech spółek zależnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego TAURON Polska Energia

Raport bieżący nr 47/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

W wykonaniu uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. (Spółka) z 26 kwietnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2010 z 14 października 2010 r. o zamiarze dokonania zmian w Statucie Spółki, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 26 października do siedziby Spółki wpłynęły następujące, dwustronnie podpisane umowy:

1) Umowa zawarta pomiędzy Spółką a Skarbem Państwa o objęciu przez Skarb Państwa w trybie subskrypcji prywatnej 163.110.632 (sto sześćdziesiąt trzy miliony sto dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcji serii "BB" w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki (Umowa objęcia akcji),

2) Umowa zawarta pomiędzy Spółką a Skarbem Państwa dotycząca przeniesienia akcji (Umowa przeniesienia akcji).

Na podstawie powyższych Umów Spółka oferuje, a Skarb Państwa obejmuje 163 110 632 (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony sto dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe imienne Spółki serii "BB" o wartości nominalnej wynoszącej 9,00 zł (słownie: dziewięć złotych) każda, emitowanych przez Spółkę w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. z 26 kwietnia 2010 r.

Cena emisyjna akcji serii "BB" wynosi 10,44 złote (słownie: dziesięć złotych i czterdzieści cztery grosze) za każdą Akcję. Akcje serii "BB" uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy 2010, czyli począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r.

Skarb Państwa pokrywa obejmowane akcje serii "BB" w całości wkładem niepieniężnym o wartości godziwej, na który składają się:

a) 22 528 790 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji należących do Skarbu Państwa w Południowym Koncernie Energetycznym S.A. z siedzibą w Katowicach (PKE) o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, co stanowi 14,45 % wszystkich zarejestrowanych akcji PKE, o wartości godziwej 863 753 808,60 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt trzy miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiem złotych i sześćdziesiąt groszy), czyli 38,34 zł (słownie: trzydzieści osiem złotych i trzydzieści cztery grosze) przypadających na jedną akcję

- w zamian za co Skarb Państwa otrzymuje 82 735 039 (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści dziewięć) akcji serii "BB" Spółki

b) 3 387 636 (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji należących do Skarbu Państwa w Elektrowni Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli (ESW) o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, co stanowi 14,69% wszystkich zarejestrowanych akcji ESW, o wartości godziwej 80 524 107,72 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące sto siedem złotych i siedemdziesiąt dwa grosze), czyli 23,77 zł (słownie: dwadzieścia trzy złotych i siedemdziesiąt siedem groszy) przypadających na jedną akcję

- w zamian za co Skarb Państwa otrzymuje 7 713 037 (słownie: siedem milionów siedemset trzynaście tysięcy trzydzieści siedem) akcji serii "BB" Spółki

c) 3 706 725 306 (słownie: trzy miliardy siedemset sześć milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześć) akcji należących do Skarbu Państwa w Enion S.A. z siedzibą w Krakowie (Enion) o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: zero złotych i jeden grosz) każda, co stanowi 14,65% wszystkich zarejestrowanych akcji Enion, o wartości godziwej 407 739 783,66 zł (słownie: czterysta siedem milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt sześć groszy), czyli 0,11 zł (słownie: zero złotych i jedenaście groszy) przypadających na jedną akcję

- w zamian za co Skarb Państwa otrzymuje 39 055 534 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcje serii "BB" Spółki

d) 1 131 797 798 (słownie: jeden miliard sto trzydzieści jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji należących do Skarbu Państwa w EnergiaPro S.A. z siedzibą we Wrocławiu (EnergiaPro), o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: zero złotych i jeden grosz) każda, co stanowi 13,75% wszystkich zarejestrowanych akcji EnergiiPro, o wartości godziwej 350 857 317,38 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemnaście złotych i trzydzieści osiem groszy), czyli 0,31 zł (słownie: zero złotych i trzydzieści jeden groszy) przypadających na jedną akcję

- w zamian za co Skarb Państwa otrzymuje 33 607 022 (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset siedem tysięcy dwadzieścia dwie) akcje serii "BB" Spółki.

Powyższa transakcja jest jednym z elementów procesu porządkowania struktury Grupy TAURON, a w jej wyniku nastąpiło zwiększenie udziału TAURON Polska Energia S.A. w kapitale zakładowym czterech spółek zależnych (PKE, ESW, Enion, EnergiaPro). Proces zostanie zakończony z momentem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego TAURON Polska Energia S.A.
Dariusz Lubera - Prezes Zarządu
Krzysztof Zamasz - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »