GRUPAAZOTY (ATT): Nabycie przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. aktywów o znacznej wartości - raport 26

Raport bieżący nr 26/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2010 z dnia 27.07.2010 roku Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A. (dalej: "Emitent") informuje o podpisaniu umowy objęcia 30.000.000 (trzydziestu milionów) akcji ZAK S.A. w zamian za wkład pieniężny.

Na mocy zawartej z ZAK S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu (dalej: "ZAK S.A.") w dniu 20.10.2010 roku umowy o objęciu akcji ZAK S.A. Emitent nabywa 30.000.000 (trzydzieści milionów) nowych akcji serii B o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, o łącznej wartości 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych w drodze subskrypcji prywatnej, za cenę odpowiadającą wartości nominalnej akcji.

Reklama

Wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Emitenta nabytych aktywów wynosi 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych.

Nabyte aktywa wyemitowane zostały na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia ZAK S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku, poprzez podwyższenie kapitału zakładowego ZAK S.A. o kwotę 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych w drodze emisji 30.000.000 (trzydziestu milionów) nowych akcji serii B o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy ZAK S.A. w odniesieniu do wszystkich akcji nowej emisji serii B.

Akcje serii B dają prawo do dywidendy za rok 2010.

Po podwyższeniu kapitału zakładowego ZAK S.A. liczba akcji posiadanych przez Emitenta w ilości 30.000.000 (trzydziestu milionów) będzie stanowić 52,62% kapitału zakładowego ZAK S.A., uprawniających do wykonywania 30.000.000 (trzydziestu milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiących 52,62% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Objęcie 30.000.000 (trzydziestu milionów) nowych akcji serii B ZAK S.A. ma charakter długoterminowej lokaty kapitału Emitenta.

Emitent i ZAK S.A. powiązane są poprzez wspólnych akcjonariuszy. Nafta Polska S.A. w likwidacji posiada 49,08% udziału w ogólnej liczbie akcji Emitenta oraz 80,00% udziału w ogólnej liczbie akcji ZAK S.A. Po podwyższeniu kapitału zakładowego ZAK S.A. udział ten wynosić będzie 37,90%. Skarb Państwa posiada 3,45% udziału w ogólnej liczbie akcji Emitenta oraz 6,23% udziału w ogólnej liczbie akcji ZAK S.A. Po podwyższeniu kapitału zakładowego ZAK S.A. udział ten wynosić będzie 2,95%.

Zgodnie z zapisami umowy objęcia akcji Emitent przyjmuje ofertę ZAK S.A. dotyczącą objęcia 30.000.000 (trzydzieści milionów) nowych akcji serii B o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, o łącznej wartości 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych w drodze subskrypcji prywatnej, za cenę odpowiadającą wartości nominalnej akcji, pokrywając je w całości wkładem pieniężnym. Akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie ZAK S.A. za rok 2010. Emitent równocześnie wyraża zgodę na brzmienie statutu spółki ZAK S.A. Wkład pieniężny przekazany zostanie przez Emitenta na rachunek bankowy ZAK S.A. w dwóch ratach, pierwsza w wysokości 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych w terminie 7 dni od podpisania umowy, druga rata w kwocie 100.000.000 (sto milionów) złotych w terminie do 27 grudnia 2010 roku.

Umowa zobowiązuje ZAK S.A. do dokonania niezbędnych formalności wymaganych prawem w celu uzyskania wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców, jak też sporządzenia dokumentów akcji serii B i złożenia ich w depozycie.

Wartość obejmowanych udziałów przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium do uznania za wartość znaczącą.

Zarząd Emitenta informuje ponadto, że w finansowaniu nabycia powyżej opisanych aktywów rozważane jest pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji lub emisji obligacji z opcją zamiany na akcje. Ostateczny wariant finansowania wybrany zostanie po szczegółowej analizie kosztów finansowania z każdego źródła i uzyskaniu zgody organów korporacyjnych. Krótkoterminowo, do czasu pozyskania środków ze źródeł wyżej wskazanych, projekt będzie finansowany z kredytu bankowego.

ZAK S.A. jest jednym z największych przedsiębiorstw Wielkiej Syntezy Chemicznej w Polsce. Działalność produkcyjna ZAK S.A. zasadniczo prowadzona jest przez dwie jednostki biznesowe: Jednostka Biznesowa Nawozy oraz Jednostka Biznesowa Oxoplast. Oferta spółki skierowana jest do następujących sektorów gospodarki: rolnictwo, budownictwo, przetwórstwo chemiczne, przemysł tworzywowy, z asortymentem obejmującym szeroką gamę nawozów azotowych, plastyfikatory do tworzyw sztucznych, szczególnie PCW oraz surowce do ich wytwarzania, alkohole OXO i bezwodnik ftalowy.

Nabycie opisanych powyżej aktywów ma na celu zwiększenie skali operacji na rynku nawozowym i tworzywowym, przy wykorzystaniu synergii w obszarach m.in. dopasowania operacyjnego, stworzenia konkurencyjnego portfela produktowego nawozów przy wzroście efektywności produkcji, rentowności sprzedaży i dystrybucji nawozów, jak też optymalizacji zdolności produkcyjnych amoniaku i kwasu azotowego.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).
Jerzy Marciniak - Prezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »