Reklama

XTRADEBDM (XTB): Powołanie osoby zarządzającej

Raport bieżący nr 17/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ("Spółka”, "XTB”) informuje, że w dniu 29 sierpnia 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Andrzeja Przybylskiego na stanowisko Członka Zarządu ds. Ryzyka. Uchwała wchodzi w życie i powołanie na stanowisko Członka Zarządu staje się skuteczne pod warunkiem i z chwilą udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody zgodnie z art. 102a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wskutek czego Pan Andrzej Przybylski stanie się odpowiedzialny za nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem.

Reklama

Jednocześnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2018 w sprawie aktualizacji informacji nt. powołania osoby zarządzającej, Spółka informuje, że zgodnie z ww. uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 29 sierpnia 2018 r., Rada Nadzorcza upoważniła Przewodniczącego Rady, do złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wycofania wniosku albo umorzenia postępowania administracyjnego o udzielenie zgody, o której mowa w 102a ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przedmiocie powołania Pana Jakuba Kubackiego na członka zarządu odpowiedzialnego za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem.

Poniżej Spółka zamieszcza informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Andrzeja Przybylskiego.

Wykształcenie:

2008-2011 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów – studia doktoranckie w dziedzinie ekonomii.

1989-1994 Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, kierunek studiów – technologia chemiczna, specjalizacja - chemia fizyczna i teoretyczna.

Doświadczenie zawodowe i zajmowane wcześniej stanowiska:

03/2014 – X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., Dyrektor ds. Zarządzania Ryzykiem:

- projektowanie, wdrażanie i modyfikacje systemu zarządzania ryzykiem (identyfikacja ryzyk, limity, monitorowanie, testowanie, podejmowanie działań, prowadzenie dokumentacji) – wszystkie rodzaje ryzyk; akceptacja i monitorowanie limitów; obliczanie miar ryzyka (miedzy innymi PD, VaR) i systemy wczesnego ostrzegania; monitorowanie jakości kredytowej aktywów; obliczanie wymogów kapitałowych zgodnie z CRR na bazie jednostkowej i skonsolidowanej;

- projektowanie, utrzymywanie i rozwój systemów automatycznej weryfikacji danych, generowania i dostarczania raportów; szacowanie kapitału wewnętrznego i planowanie kapitałowe; testy warunków skrajnych; tworzenie, utrzymywanie i rozwój modeli wyceny instrumentów finansowych, dokumentacja modeli; kontrola jakości danych zewnętrznych i wewnętrznych; raportowanie regulacyjne (m.in. COREP, MiFID, MIFIR, EMIR, GIIF, BFG), modyfikacje systemów informatycznych, dostosowanie do zmieniającego się otoczenia; monitorowanie AML i prowadzenie rejestru GIIF; wykrywanie zachowań noszących znamiona manipulacji zgodnie z MAR; prowadzenie procesu BION po stronie firmy inwestycyjnej i współpraca z KNF; współtworzenie planów naprawy; bezpieczeństwo informacji; monitorowanie ryzyka operacyjnego; tworzenie i rozwój procedur wewnętrznych; kierowanie zespołem (budżet, rekrutacje, szkolenia, wyznaczanie zadań, ocena).

10/2013-03/2014 Dom Maklerski PGE S.A., Dyrektor części biznesowej projektu uruchomienia domu maklerskiego, ekspert ds. zarządzania ryzykiem:

- koordynacja części biznesowej projektu uruchomienia domu maklerskiego – nadzorowanie obszaru Front Office, Back Office, Księgowość, HR i Ryzyka, warsztaty specyfikacji oprogramowania i testowanie; współtworzenie regulacji wewnętrznych, regulaminów, umów, specyfikacji systemów IT; wdrażanie wymagań związanych z CRR i CRD IV; wdrażanie systemu zarządzania ryzykiem; projektowanie i wdrażanie BCP; współpraca z jednostką zarządzania ryzykiem PGE S.A.

02/2010-09/2013 ING TFI S.A. oraz ING Investment Management (Polska) S.A. (obecnie NN Investment Partners), Starszy specjalista zarządzania ryzykiem i pomiaru wyników:

- ryzyko rynkowe – parametryzacja RiskMetrics, RiskManager oraz SimCorp Dimension, obliczanie miar ryzyka, monitorowanie limitów, weryfikacja mandatów wewnętrznych; ryzyko kredytowe – wdrożenie i rozwój modelu wewnętrznego prawdopodobieństwa niewypłacalności, monitorowanie limitów jakości kredytowej, koordynacja działań miedzy jednostkami organizacyjnymi; ryzyko operacyjne - sesje oceny ryzyka wysokiego poziomu (HLRA), ocena ryzyk produktów i procesów, prowadzenie bazy zdarzeń ryzyka operacyjnego (zdarzenia, ryzyka, działania), monitorowanie zdarzeń bezpieczeństwa IT, modelowanie kapitału wewnętrznego z tytułu ryzyka operacyjnego; ryzyko płynności – szacowanie miar płynności, monitorowanie limitów; koordynacja wdrażania wymogów CRD, obliczanie wymogów kapitałowych i kapitału wewnętrznego, testy warunków skrajnych; kierowanie procesem BION po stronie instytucji i współpraca z KNF; kontrola alokacji taktycznej i strategicznej funduszy inwestycyjnych; pomiar wyników i atrybucja; monitorowanie limitów ustawowych i wewnętrznych; rozwój systemów IT.

10/2007-01/2010 UniCredit CAIB Poland S.A., Menedżer w Dziale Compliance i Ryzyka:

- rozwój, utrzymanie i administracja bazami danych na potrzeby procesu zarządzania ryzykiem; przeprowadzanie kontroli i wydawanie zaleceń; raportowanie regulacyjne (KNF i GIIF); wewnątrzgrupowe raportowanie Basel I i II; monitorowanie limitów transakcyjnych i inwestycyjnych; identyfikacja i ocena ryzyk; opracowanie modelu i wycena instrumentów pochodnych; rozwój procedur i regulacji wewnętrznych.

07/2002-09/2007 Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem, Kierownik Zespołu Zarządzania Ryzykiem:

- rozwój, utrzymanie i administracja bazami danych na potrzeby zarządzania ryzykiem (ryzyko rynkowe, operacyjne, system back-office); obliczanie miar ryzyka; obliczanie wymogów kapitałowych; monitorowanie limitów transakcyjnych i inwestycyjnych; raportowanie luk płynności; pomiar wyników działalności na rachunek własny; współpraca z jednostkami zarządzania ryzykiem Banku Pekao S.A.

11/1998-06/2002 Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., Makler specjalista, animator:

- pełnienie funkcji maklera specjalisty na GPW w Warszawie; pełnienie funkcji animatora rynku i emitenta na GPW w Warszawie oraz CeTO; zarządzanie portfelem instrumentów pochodnych; pomiar wyników.

06/1997-10/1998 Dom Maklerski BMT, Oddział we Wrocławiu, Makler papierów wartościowych, administrator sieci Novell.

03/1997-05/1997 Centralne Biuro Maklerskie WBK S.A., Oddział we Wrocławiu, Makler papierów wartościowych.

06/1995-02/1997 Dolnośląski Dom Maklerski S.A. we Wrocławiu, Makler papierów wartościowych.

10/1994-06/1995 Interminglass Sp. z o.o. w Wałbrzychu, Specjalista ds. marketingu.

Uprawnienie i licencje:

- Makler Papierów Wartościowych - licencja nr 1377.

Inna działalność:

- Szef zespołu adekwatności kapitałowej Izby Domów Maklerskich (2007).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andrzej Przybylski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, a ponadto nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacja o udzieleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody o której mowa powyżej zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym po jej uzyskaniu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-08-29Paweł SzejkoCzłonek Zarządu
2018-08-29Jakub KubackiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »